Patenty so značkou «poloze»

Zařízení k zajištění vrat v otevřené poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269463

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gregušová Marie

MPK: E05C 17/32, E05C 17/00

Značky: zajištění, zařízení, poloze, otevřené

Text:

...zařízení v axonometrické projekci a na obr. 2 Je řez A-A z obr. l.Na křídlo ł vrat Je upevněna úchytka 3 se kterou je čepem A kyvně spojene areteční rameno 5, jehož součástí je výatnpek opatřený šíkmou plochou 2. Aretační rameno 5 je dále opatřeno aretačním otvorem gg pro kolík Q, který je součástí nástavce 1. Arecační rameno 5 je kyvně spojeno šroubem Q 5 lomeným ramenem 2. Na horní části zárubně L 2 Je připevněna üchytke gg, na které Je...

Způsob přípravy deoxynukleosid-5´-trifosfátů značených izotopy fosforu v poloze alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: 267547

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vlna Jan, Havránek Miloš

MPK: C07H 19/04, C07H 11/04

Značky: fosforu, přípravy, deoxynukleosid-5´-trifosfátů, značených, izotopy, poloze, způsob

Text:

...s heptancu- způso přípravy je nožně použít i pro přípravu ieoxynukleotidů znnčnýcnĺ 33 EJĽ neioĺ tento izotop ní podobná fyzíkílní vlastnosti /poločns radioaktivninc rozpndu 2 energií - ziřeni/ jako izotop 358, jenž an rovněž používá ke značení nukleotidů a nůže ho tudiž nahradit.Dále jsou uvedeny příklady způaobu prípravy přodnětu vynílezu.V polypropylenové zkunavce /10 x 1.5 en/ se rozpuetí 2-deo ndenosin /Zćunol/,kyannnidv/Sĺunol/,...

Steroidní deriváty s 2-propinyloxy skupinou v poloze 3 a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267444

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pouzar Vladimír, Štrouf Oldřich, Havel Miroslav, Drašar Pavel, Scneiderová Lenka

MPK: C07J 9/00, C07J 1/00, C07J 5/00...

Značky: poloze, 2-propinyloxy, jejich, způsob, deriváty, přípravy, steroidní, skupinou

Text:

.../5 ml/ byl přidán propargylbromid /0,53 ml 6 mmol/, tetrabutylamonium-hydrogensulfát /0.34 g 1 mmol/ a 19 M vodný roztok hydroxídu sodného /0,5 ml/. Reakční směs byla míchána za laboratorní teploty 10 h, potom byla zředěna etherem /100 ml/ a promyta vodou /100 ml/. Vodná fáze byla extrahována etherem /3 x 50 ml/, spojené organické fáze byly promyty vodou a sfíltrovány přes kolonu silikagetu /10 g/ převrstveného bezvodým síranem sodným....

Steroidní deriváty s 2-propinyloxy skupinou v poloze 20 a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267443

Dátum: 12.02.1990

Autori: Havel Miroslav, Pouzar Vladimír, Drašar Pavel, Štrouf Oldřich, Schneidrová Lenka

MPK: C07J 5/00

Značky: přípravy, deriváty, jejich, 2-propinyloxy, způsob, steroidní, poloze, skupinou

Text:

.../5 ml/ byl přidán proparqylbromid /0.53 ml 6 mmol/. tetrabutylamonium-hydro C 5 267443 B 1 2qensulfát /0.34 Q 1 mmol/ a 19 M vodný roztok hydroxídu sodného/0.5 ml/. Reakční směs byla míchána za laboratorní teploty 10 h,potom byla zředěna etherem /100 ml/ a promyta vodou /100 ml/. Vodná fáze bvla extrahována etherem /3 x 50 ml/, spojené orqanícké fáze byly promyty vodou a sfíltrovány přes kolonu silikaqelu /10 q/ převrstveného bezvodým...

Steroidní deriváty s 2-propinyloxy skupinou v poloze 17 a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267442

Dátum: 12.02.1990

Autori: Drašar Pavel, Štrouf Oldřich, Havel Miroslav, Schneiderová Lenka, Pouzar Vladimír

MPK: C07J 13/00, C07J 17/00, C07J 9/00...

Značky: způsob, jejich, 2-propinyloxy, přípravy, skupinou, steroidní, poloze, deriváty

Text:

...ve směsi benzenu /10 ml/ a acetonitrilu /5 ml/ byl přidán propargylbromid /0.53 ml 6 mmol/. tetrabutylamoniumhydrogen-su 1 fát (0.34 g 1 mmol/ a 19 M vodný roztok hydroxidu sodného /0.5 ml/. Reakční směs byla míchána za laboratorní teploty 10 h. potom byla zředěna etherem /100 ml/ a promyta vodou /100 ml/. Vodná fáze byla extrahouána etherem /8 x 50 ml/. spojené organické fáze byly promyty vodou a sfiltrovány přes kolonu sillkagelu /10 g/...

Tažný řetěz řetězového dopravníku s unašeči zapolohovanými v jednotné poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 265380

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sedláček Oldřich, Bauch Alois, Urbánek Květoslav, Balcar Miloš, Šantavý Rostislav

MPK: B65G 17/38

Značky: zapolohovanými, poloze, unášecí, tažný, dopravníku, jednotné, řetězového, řetěz

Text:

...a jeopřen o třmen unašeče, přičemž kruhový čep unašeče je uložen ve třmenu unašeče v pravoúhle zahnutém vnitřním článku, vedlejším rovném vnitřním článku, v kladce a obou sousedních vnějších článcích. Zapolohování unašeče řetězu u navrhovaného řešení je zabezpečeno pomocí vnitřního článku řetězu, jehož konec u unašeče je ohnut do pravého úhlu. Tato zahnutá část článku řetězu zajišťuje unačeč ve stále kolmé poloze vůči směru posuvu řetězu,...

Zařízení pro zastavování textilního stroje, zejména šicího stroje ve zvolené poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 264655

Dátum: 14.08.1989

Autori: Stříbrný Zdeněk, Hán Pavel, Janeček Jiří, Štěpánek Miloslav, Buček Pavel

MPK: D05B 69/22

Značky: šicího, textilního, zvolené, zejména, stroje, zařízení, zastavování, poloze

Text:

...Tranzistorový můstkový spínač 35 tvořený dvojicemi spínacích tranzistorů připojuje každou ze tří svorek 21, 22, 23 hnacího elektromotoru 2 ke kladné nebo záporné sběrnicí. Zapínání jednotlivých spínacíclí tranzistorů je ovládáno řidicím mikropočítačem 41 prostřednictvím jednotlivých výstupů budícího stupně 42 tak, aby na výstupních svorkách tranzistorového můstkového spínače 35 a tím i na svorkách 21, 22, 23 hnacího elektromotoru 2 bylo...

Způsob výroby karbapenemových derivátů nesoucích v poloze 2 kvarternizovaný heterothioalkylthiosubstituent

Načítavanie...

Číslo patentu: 259895

Dátum: 15.11.1988

Autor: Dextraze Pierre

MPK: C07D 487/04

Značky: derivátů, karbapenemových, výroby, heterothioalkylthiosubstituent, nesoucích, způsob, poloze, kvarternizovaný

Text:

...obecného vzorce IV se obec« ně připravují in situ rewakcí meziproduktu obecného vzorce IIIR 1, R 15 a R 2 mají shore uvedený význam,s vhodným acylačním čiinidlem obecného vzorce R°-L.Při praktickém provádění shiora. popsaného postupu se výchozí materiál vzorce III v lnertním organickém rozpouštědle, jako v methylenchbori-du, acetonitrilu nebo dimethylformamidu, podnebí reakci s cca ekvimoIarnim množstvím činidla obecného vzorce R°-L,...

Opěrná konstrukce pro přepravu stavebních dílců v šikmé poloze se sklopnými podstavci

Načítavanie...

Číslo patentu: 258775

Dátum: 16.09.1988

Autori: Horáček František, Jiroušek Miloslav

MPK: B65D 19/44

Značky: šikmé, sklopnými, opěrná, dílců, prepravu, konstrukce, poloze, stavebních, podstavci

Text:

...sklopit do vnějších nebo vnitřních řad v libovolném počtu,podle požadované sestavy dílců v náklsdu. Pokud nejsou podstavce zapotřebí, je možno je vyklopit do stłedu opěrné konstrukce s stěnové dílce, příčky nebo i jiné prefsbrikáty do ní ukládat běšným způsobem jen na lyžiny.Provedením operné konstrukce podle vynálezu dojde k podststnému rozšíření variability v možnostech uspořádání naložsných dílců. Tím se zvýši hmotnost nákladu a...

Zařízení k zastavení kovadla hydraulického lisu v požadované poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 243395

Dátum: 15.09.1987

Autor: Idduch Ivan

MPK: B30B 15/20

Značky: poloze, zařízení, zastavení, požadované, hydraulického, kovadla

Text:

...zadávacího bloku g kovadla, coä je napr. zapojení se sedou aretovaných tlačítok a zadàvacího bloku 1 servomotoru, realizovanáho napr. lineárním polohovýa transtormátorem.Jednotlivá bloky ,L a 1 jsou pak zapojeny nasledovne. Výstup čidla 4 polohy kovadla je zepojem na zpőtnovazební vstup g regulátoru ,L polohy kovadla, k jeho sadávacímu vstupu h je pŕipojen výstup zadávacího bloku § kovadla, přičemž řídící vstup a bloku z omezovače je...

Spojka dvou kruhových trubek v poloze T

Načítavanie...

Číslo patentu: 251852

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šulc Jindřich, Doležal Jiří, Štěpánek Bohuslav

MPK: E04G 7/22

Značky: trubek, kruhových, spojka, poloze

Text:

...prortilů podle vynälezu, zobrazené na obr. 1 v polorozvinutém tvaru v nárysu, na obr. 2 V řezu rovinou A-A z obrazu 1 a »na iOIbT. 3 v půdorysu. Iloto rozebíratelné spojení je na obr. 4 zobrrazeno ve tvaru hotové spojky v půdorysu a nia obr. 5 v nárysu.Úchytiná spojkia 1 (obr. 1, 2 má ohebnou střední plochou část 2, která přechází naobě stinainy do úchytné ploché části 3 a ještě dále směrem ke krajům do koncové příčně vypuklé části 4,...

Způsob výroby derivátů pyridazinu substituovaných v poloze 3 substituovanou aminoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250689

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chambon Jean-pierre, Wermuth Camille Georges, Biziere Kathleen

MPK: C07D 237/20

Značky: poloze, pyridazinu, způsob, substituovanou, aminoskupinou, substituovaných, derivátů, výroby

Text:

...oxychloridu fosforečného na príslušné ZH-pyridaaz-B-ony.Vynález je bliže objasněn dále uvedenými příklady provedení. V Přípravách 1 až 23 je popsána příprava meziproduktů obecného vzorce I, ve kterém R 4 znamená skupinu vzorce -COO-alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku v alkyl-ove části, z nichž se pak hydrolýzou získají příslušné sloučeniny obecného vzorce I.Směs 8,0 g S-chlor-ćl-metlíyl-G-naít-l-ynpyridazinu se 4,8 g hydrazirthydrátu se zahřívá 4...

Způsob výroby derivátů pyridazinu substituovaných v poloze 3 substituovanou aminoskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250688

Dátum: 14.05.1987

Autori: Biziere Kathleen, Wermuth Camille Georges, Chambon Jean-pierre

MPK: C07D 237/20

Značky: aminoskupinou, pyridazinu, substituovaných, poloze, substituovanou, derivátů, výroby, způsob

Text:

...se získají ze sloučeníií obecného vzorce I, ve kterém R 4 znamená skupinu sCOO-alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylové části, působením amoniaku, rozpuštěného V alifatíckém alkoholu, například niethanolu.B-Chlorpyridaziny, použité jako výchozí látky, jsou známé sloučeniny nebo je lze připravit známymi postupy, zejména působením nadbytku oxychloridu fostorečného na příslušné ZH-pyridaz-B-ony.vynález je blíže objasněn dále uvedenými příklady...

Zajišťovací ústrojí soukací hlavice víceprošlupního tkacího stroje v manipulační poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 242952

Dátum: 15.04.1987

Autori: Prachao Oldoich, Uxa Milan, Jioíeek Miroslav, Zohorna Jan

MPK: B65H 54/22, D03D 47/34

Značky: manipulační, tkacího, hlavice, víceprošlupního, poloze, stroje, zajišťovací, ústrojí, soukací

Text:

...v důsledku nezávislosti otvoru v pružném ramenu a výstupku na soukací hlavici na možném stupni prašnosti a znečištění.Řešení podle vynálezu současně snižuje výrobní a montážní náročnost soukací hlavice a představuje celkové zjednodušení zajiščovacího ústrojí. Výhodou také je skutečnost, že pružné rameno není ve styku se soukací hlavicí, když toto je v pracovní poloze.Příkladné provedení zajiščovacího ústrojí podle vynálezu je...

Zapojení převodníku pro získání informace o poloze v impulsní formě z induktivního snímače polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239679

Dátum: 13.03.1987

Autori: Peeva Lilly Borissova, Djakov Assen Emilov, Amov Blagoy Georgiev, Yankov Rossen Angelov

MPK: G01B 7/03

Značky: získání, impulsní, poloze, formě, polohy, induktivního, převodníku, zapojení, informace, snímače

Text:

...propojan ne budicí část induktivního snímače polohy á, přičemž výstupy dvoufásové snímací části induktivního snímače polohy 1 jsou propojeuy na vstupy dvoukanálového zesilovače E, přičemž jeden jeho výstup je propojen na vstup fázovacího článku LQ a druhý jeho výstup je propojen na obvod s nestevitelným zesílením 2, přičemž výstup fázovacího článku 19, je propojen na první vstup sčítacího obvodu 11 e výstup obvodu s nastevitelným zesílsním 2...

Způsob přesného ustavení a zajištění stroje v požadované poloze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249049

Dátum: 12.03.1987

Autori: Pavlas Jaroslav, Čížkovský Hubert, Mráz Václav, Benda Břetislav

MPK: F16M 5/00

Značky: provádění, ustavení, tohoto, způsob, zajištění, přesného, zařízení, poloze, požadované, způsobu, stroje

Text:

...a válcové dústanční vložkyv patkach stroje pomocí zařízení pro přesné ustavení a zajiš tění stroje v požadované poleze podle vynálezu, přičemž na levépolovině obr. l je znázorněno zařízení s kotvícími šrouby a maticemí a na pravé.po 1 ovině je znázorněno zařízení s kotvícími šroubya patkovými šrouby. Obr. 2 znázorňuje půdorys s částečným řezem kotvícího nebo patkového sroubu ě válcové distanční vložkyu zařízení pro přesné ustavení a...

Způsob výroby derivátů ergolinu arylovaných v poloze 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 236786

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bolliger Georg

MPK: C07D 457/00, C07D 457/02

Značky: arylovaných, výroby, poloze, derivátů, způsob, ergolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů ergolinu arylovaných v poloze 1 obecného vzorce I v němž Ar znamená fenylovou skupinu, která je popřípadě monosubstituována nebo disubstituována chlorem nebo fluorem, nebo která je popřípadě monosubstituována hydroxyskupinou, methylovou skupinou, methoxyskupinou nebo trifluormethylovou skupinou, R, R1 a R2 znamenají každý atom vodíku nebo R znamená atom vodíku a R1 a R2 znamenají společně jednoduchou vazbu nebo R a R1...

Způsob výroby ergolinylových sloučenin substituovaných v poloze 8 dusíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 235098

Dátum: 15.02.1987

Autori: Schneider Herbert, Sauer Berhard, Eder Ulrich, Haffer Gregor, Wachtel Helmut, Lorenz Hans Peter

Značky: substituovaných, sloučenin, výroby, poloze, ergolinylových, dusíkem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ergolinylových sloučenin substituovaných v poloze 8 dusíkem obecného vzorce I, kde substituent v poloze 8 může být v poloze ? nebo ß a vazba mezi uhlíkovými atomy v poloze 9 a 10 znamená jednoduchou nebo dvojnou vazbu, R2 znamená atom vodíku, methylovou nebo acetylovou skupinu, R3 znamená atom vodíku nebo bromu, R4 znamená alkylovou skupinu, cykloalkylalkylovou skupinu nebo alkenylovou skupinu, R5 znamená atom vodíku, alkylovou...

Upínač skříňové konstrukce pro upínání plochých obrobků ve svislé poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 248331

Dátum: 12.02.1987

Autori: Topol Vladimír, Šula Ota

MPK: B23Q 3/06

Značky: skříňové, upínání, poloze, upínač, plochých, konstrukce, svisle, obrobků

Text:

...obrobek v upinači uzavřen, upínaci sila je rozložena rovnoměrně na celý obrobek, chladící kapalina Jezavedena přímo k nástrojům, 3 individuální regulaci JeJiho množství, Rozstřik kapaliny Je.omezen na minimum,což zvyšuje hygienu práce obsluhy. Odpadá konstrukce vo dicich šablon a rozvodu chlazení pro jednotlivé pracovni. 248 331 polohy. Případná oprava jednotlivých mechanimů umístě ných vně obvodu rámu je jednoduchá a dá se provést...

Způsob výroby 1,5,10-triazadekanů substituovaných v poloze 10 zbytkem N-(w -guanidinoalkanoyl)aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235341

Dátum: 15.01.1987

Autori: Umezawa Hamao, Nakamura Teruya, Nishizawa Rinzo, Umeda Yoshihisa, Takeuchi Tomio, Takahashi Katsutoshi

MPK: C07C 129/12

Značky: poloze, výroby, způsob, 1,5,10-triazadekanů, substituovaných, guanidinoalkanoyl)aminokyseliny, zbytkem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I v němž R1 znamená atom vodíku, hydroxylovou skupinu nebo alifatickou acyloxyskupinu s 1 až 10 atomy uhlíku, R2 znamená skupinu obecného vzorce IV jakož i jejich fyziologicky upotřebitelných solí odstráněním chránicí skupiny z chráněných sloučenin příbuzných spergualinu obecného vzorce II a získané sloučeniny se popřípadě převedou na své fyziologicky upotřebitelné soli.

Způsob výroby derivátů 4-oxoprostacyklinu-1, substituovaných v poloze 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 228922

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kovács Gábor, Simonidesz Vilmos, Skopál Judit, Ivanics József, Papp Ágnes, Galambos Géza, Szilágyi Ildikó

MPK: C07D 307/935

Značky: 4-oxoprostacyklinu-1, způsob, substituovaných, výroby, poloze, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 4-oxo-prostacyklinu-1 substituovaných v poloze 5, obecného vzorce I kde W znamená skupinu vzorce -COOR, -CN nebo -NO2, alkanoylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, fenylthioskupinu, alkylsulfonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, fenylsulfonylovou skupinu popřípadě substituovanou alkylovým zbytekm s 1 až 4 atomy uhlíku, R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, Y znamená...

Způsob výroby ergolinu substituovaného v poloze 8a

Načítavanie...

Číslo patentu: 228518

Dátum: 15.08.1986

Autori: Brich Zdenek, Mühle Herbert

Značky: výroby, ergolinu, způsob, substituovaného, poloze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ergolinu substituované ho v poloze 8? obecného vzorce I` v němž R1 znamená alkyloxykarbonylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku v alkylu, aryloxykarbonylovou skupinu se 6 až 10 atomy uhlí ku v arylu nebo dialkylaminokarbonylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku v každé z alkylových částí, R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R3 znamená vodík, methylovou skupinu nebo halogen s atomovým číslem 9 až 35, R4 znamená vodík...

Zařízení k upevnění nesamosvorných posuvových jednotek v libovolné poloze ke svislému vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245421

Dátum: 01.07.1986

Autori: Wille Lothar, Ivannikov Alfred Vasiljevie

MPK: B23Q 11/00

Značky: jednotek, vedení, poloze, nesamosvorných, svislému, libovolné, zařízení, posuvových, upevnění

Text:

...vstupní ozubeně kolo převodove skříně s převodea g a na výstupní břídelí převodove skříně je unístěna elektroeagnetícks brzda, ktera brzdí pružínou a vyvozuje eoaent HB. Dísenze převodů a brzdy je volena tak, aby kroutící eoeenľna hřídelí vstupního ezubeneho kola byl menší než součín převodu 3 a brzdneho soeentu brzdy HB.Príklad provedení zařízení podle vynâlezu je znàzorněn na výkreeu, kde na obr. 1 je nbrys zařízení a na obr. 2 je vodorovný...

Způsob vytvoření vnitřní povrchové úpravy při výrobě panelů v horizontální poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 227804

Dátum: 15.04.1986

Autor: Štětař Jiří

Značky: horizontální, úpravy, vnitřní, panelu, výrobe, způsob, poloze, vytvoření, povrchové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytvoření vnitřní povrchové úpravy při výrobě panelů v horizontální poloze, vyznačený tím, že se nanáší vrstva tekuté hmoty na dno formy a/nebo na horní povrch panelu před prováděním urychlování tvrdnutí betonu.

Způsob výroby monoamidových sloučenin kyseliny 2,4,6-trijodisoftalové C-substituované v poloze 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 223899

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pfeiffer Heinrich, Mützel Wolfgang, Speck Ulrich, Gries Heinz

Značky: monoamidových, způsob, 2,4,6-trijodisoftalové, poloze, c-substituované, výroby, kyseliny, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby monoamidových sloučenin kyseliny 2,4,6-trijodisoftalové C-substituované v poloze 5, obecného vzorce I kde X znamená zbytek vzorce -CONR1R2 a Y znamená zbytek vzorce -NR3R4 nebo -OR5, přičemž R1, R2, R3 a R4, které jsou stejné nebo rozdílné, značí atom vodíku nebo alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku nebo mono nebo polyhydroxylovaný, přímý nebo rozvětvený alkylový zbytek se 2 až 8 atomy uhlíku a R5 značí popřípadě mono-nebo...

Způsob výroby derivátů kyseliny 2,4,6-trijod-3-karbamoylbenzoové C-substituované v poloze 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 223890

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gries Heinz, Speck Ulrich, Pfeiffer Heinrich, Mützel Wolfgang

Značky: poloze, kyseliny, způsob, c-substituované, derivátů, 2,4,6-trijod-3-karbamoylbenzoové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů kyseliny 2,4,6-trijod-3-karbamoylbenzoové C-substituované v pohoze 5 obecného vzorce I kde X znamená zbytek vzorce -CONR1R2, -CH2NH-acyl nebo -CH20H, přičemž R1 a R2, které jsou stejné nebo rozdílné, značí atom vodíku nebo alkylový zbytek s 1 až 4 atomy uhlíku nebo mono nebo polyhydroxylovaný, přímý nebo rozvětvený alkylový zbytek se 2 až 8 atomy uhlíku a acyl znamená zbytek alifatické karboxylové kyseliny s 1 až 5 atomy...

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, substituovaného v poloze 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 226050

Dátum: 15.02.1986

Autori: Seres Jenö, Kulcsár Gábor, Virág Sándor, Várkonyi Erika

Značky: substituovaného, poloze, způsob, výroby, 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu substituovaného v poloze I, obecného vzorce I kde A znamená cykloalkylovou skupinu s 5 až 10 atomy uhlíku a R znamená vodík, alkylový zbytek s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylový zbytek popřípadě substituovaný alespoň jednou alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinou, hydroxylovou skupinou, karboxylovou skupinou, aminosulfonylovou skupinou, halogenem, alkoxyskupinou s 1 až 4...

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, substituovaného v poloze 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 226049

Dátum: 15.02.1986

Autori: Seres Jenö, Kulcsár Gábor, Várkonyi Erika, Virág Sándor

Značky: výroby, způsob, substituovaného, derivátů, 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, poloze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu substituovaného v poloze 1, obecného vzorce I kde A znamená cykloalkylovou skupinu s 5 až 10 atomy uhlíku a R znamená vodík, alkylový zbytek s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylový zbytek popřípadě substituovaný alespoň jednou alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinou, hydroxylovou skupinou, karboxylovou skupinou, aminosulfonylovou skupinou, halogenem, alkoxyskupinou s 1 až 4...

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, substituovaného v poloze 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 226048

Dátum: 15.02.1986

Autori: Seres Jenö, Kulcsár Gábor, Várkonyi Erika, Virág Sándor

Značky: substituovaného, poloze, derivátů, způsob, výroby, 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, substituovaného v poloze 1, obecného vzorce I kde A znamená cykloalkylovou skupinu s 5 až 10 atomy uhlíku a R znamená vodík, alkylový zbytek s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylový zbytek popřípadě substituovaný alespoň jednou alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinou, hydroxylovou skupinou, karboxylovou skupinou, aminosulfonylovou skupinou, halogenem, alkoxyskupinou s 1 až...

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu,substituovaného v poloze 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 226015

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kulcsár Gábor, Várkonyi Erika, Seres Jenö, Virág Sándor

Značky: 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu,substituovaného, způsob, poloze, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-cykloalkylsulfonylpyrrolidin-2,5-dionu, substituovaného v poloze 1, obecného vzorce I kde A znamená cykloalkylovou skupinu s 5 až 1 atomy uhlíku a R znamená vodík, alkylový zbytek s 1 až 6 atomy uhlíku, fenylový zbytek popřípadě substituovaný alespoň jednou alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, hydroxyalkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, nitroskupinou, hydroxylovou skupinou, karboxylovou skupinou,...

Zařízení na zajištění výsuvné jednotky skříňových rozváděčů elektrické energie v pracovní poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 220509

Dátum: 15.11.1985

Autori: Michlíček Emil, Bureš Ján

Značky: skříňových, poloze, elektrické, výsuvné, energie, zajištění, pracovní, zařízení, jednotky, rozváděčů

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché a snadno ovladatelné zařízení na zajištění výsuvné jednotky skříňových rozváděčů elektrické energie proti samovolnému vysunutí z pracovní polohy, zejména při spínání velkých zkratových proudů. Uvedeného účelu se dosáhne u skříňového rozváděče se skříní jako pevnou částí a výsuvnou jednotkou jako pohyblivou částí tak, že na jedné z obou částí je výkyvně uložena západka přitlačovaná k dorazu a opatřená...

Způsob výroby v poloze 9 substituovaných derivátů 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]-pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244699

Dátum: 31.08.1985

Autori: Kabelák Jaroslav, Havlík Josef, Koížek Vladimír, Pavel, Fux Stanislav, Skala Jioí, Bilovský Jan, Pendl Jioí, Hotik František, Kugler Vladimír, Zahradník Jioí

MPK: A61K 31/505, C07D 471/04

Značky: substituovaných, způsob, 4-oxo-4h-pyrido[1,2-a]-pyrimidinu, derivátů, výroby, poloze

Text:

...nebo hořčík, amonné soli s orqanickými aminy, jako jsou trietylaminové soli, etanolaminovévynález zahrnuje rovněž výrobu optických a geometrických isomerů a tautonerů sloučenin obecného vzorce I. Struktura qeometríckých isomerů je znázorněna obecnými vzorcíStruktura tautomerů je doložena reakčním schématem AVe sloućeninách názorněných v reakčnim schématu A maji obecné symboly výše uvedený význam.Způsob výroby oloučenin obecného vzorce I,...

Způsob výroby v poloze 9 substituovaných derivátů 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]-pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244698

Dátum: 31.08.1985

Autori: Švarc Josef, Ružieka Jan, Linka Viktor, Volfová Eva, Idda Jaromír, Jandus Jan, Pavlíeek Jioí, Bartoš Josef, Novák Ladislav, Beránek Ivan

MPK: C07D 471/04, A61K 31/505

Značky: 4-oxo-4h-pyrido[1,2-a]-pyrimidinu, substituovaných, způsob, výroby, poloze, derivátů

Text:

...alkanoyllaminoskupínou s 1 až 4 atomy uhliku v každéalkylové částí, nitroskupinou nebo trifluormetylovou skupinou.Obzvlášť výhodnýmí vlastnostmi se vyznačuji ty sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R znamená vodík, R 1 znamená metylovou skupinu vázanou v poloze 6, R 2 znamená vodík,R 3 znamená karboxylovou skupinu/ R 4 znamená popřípadě substituovaný fenylový zbytek, R 5 znamená voáík a jejich farmaceuticky vhodné soli.Sloučeniny...

Způsob výroby v poloze 9 substituovaných derivátů 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244654

Dátum: 31.08.1985

Autori: Walther Gerhard, Petzoldt Karl, Hofmeister Helmut, Laurent Henry, Wendt Hans, Wiechert Rudolf, Weber Karl-heinz, Annen Klaus, Hinzen Dieter, Floyd David Mack, Schneider Claus

MPK: C07D 471/04, A61K 31/505

Značky: substituovaných, derivátů, 4-oxo-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidinu, výroby, poloze, způsob

Text:

...vzorce I. Struktura geometrických isomerů je znázorněna obecnými vzorci IA aStruktura tautomerů je doložena reakčním schématem AVe sloučeninách znázorněných v reakčnim schěmatu A mají obecné symboly výše uvedený význam.Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I, jejich farmaceuticky vhodných solí, hydrátů,opticky aktivnich a geometrických isomerů, jakož 1 stereoisomerü a tautomerů spočivá podle vynálezu v tom, že se nechá sloučenina obecného...

Způsob výroby v poloze 1 substituovaných 4-hydroxymethylpyrrolidinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244447

Dátum: 22.08.1985

Autori: Derco Ján, Blecha Jozef, Dudáš Jozef, Lodes Antonan, Šukola Juraj, Petrik Pavol

MPK: C07D 207/26

Značky: substituovaných, způsob, výroby, 4-hydroxymethylpyrrolidinonů, poloze

Text:

...popŕtpndl 31 úplne sqesn.Romi ee Ilepu echopnoet krye učit ne pH. aktivní ndcvlku nívylm vyhýbet seItetdl nebo pŕednitún spojený e nepŕideląýni podnłty. jako 1 jejich npontinni hobltunoe,popřípądl Jejich kkoulevd oràentečni aktivita v nová proud-tdi.love pyrrolldlnonove dex-lvúty byly co do účinnosti arovndváąy s jinými atnakturně pŕilrunnýll pyrrolidlnony, kteró pe u pouiívedí Jako láěive (Pix-netu) PopMpndě se klasicky snaha(...

Způsob výroby derivátů 1-(cyklohexyl)-4-aryl-4-piperidinu s kyanoskupinou a arylovou skupinou, vázanými v poloze 4 cyklohexylového kruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221818

Dátum: 15.07.1985

Autori: Stokbroekx Raymond, Willems Joannes, Luyckx Marcel

Značky: kyanoskupinou, poloze, kruhu, způsob, arylovou, skupinou, derivátů, 1-(cyklohexyl)-4-aryl-4-piperidinu, výroby, vázanými, cyklohexylového

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby derivátů 1-(cyklohexyl)-4-aryl-4-piperidinu obecného vzorce I (str. 27), kde R1 znamená vodík nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, R znamená hydroxylovou skupinu, alkyloxyskupinu, arylalkyloxyskupinu, aryloxyalkyloxyskupinu, alkyloxyalkyloxyskupinu, aminoalkyloxyskupinu a dialkylaminoalkyloxyskupinu, (1-pyrrolidinyl)-, (1-piperidinyl)- a (4-morfolidyl)-alkyloxyskupinu, aminoskupinu, arylalkylaminoskupinu, mono- a...