Patenty so značkou «polovodičovým»

Usporiadanie s aspoň jedným výkonovým polovodičovým modulom a s prepravným obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14714

Dátum: 25.11.2010

Autor: Starovecký Štefan

MPK: B65D 75/36, B65D 75/32

Značky: prepravným, jedným, modulom, aspoň, obalom, usporiadanie, polovodičovým, výkonovým

Text:

...a prepravný obal. 0010 Tento výkonový polovodičový modul má vo svojom všeobecnom stvárnení dnový prvok, predovšetkým kovovú základovúexterné kontaktovanie interne izolovaných na dnovej doskeusporiadaných výkonových polovodičových konštrukčných prvkov. Pričom tu pod pojmom výkonový polovodičový modul voči nemu elektricky izolované proti dnovému prvku postavené výkonové polovodičové moduly, sa majú rozumieť aj kotúčové...

Usporiadanie s aspoň jedným výkonovým polovodičovým modulom a s prepravným obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14702

Dátum: 25.11.2010

Autor: Starovecký Štefan

MPK: B65D 75/32, B65D 75/36, H05K 13/00...

Značky: polovodičovým, aspoň, jedným, prepravným, modulom, výkonovým, usporiadanie, obalom

Text:

...externé kontaktovanie interne izolovaných na dnovej doske usporiadaných výkonových polovodičových konštrukčných prvkov. Pričom tu pod pojmom výkonový polovodičový modul sa majú rozumieť Voči nemu elektricky izolované oproti dnovému prvku zostavené výkonové polovodičové moduly, aj kotúčové články - ako sú už dávno stavom techniky - a majú dva plošné prípojné prvky a jedno medzi tým usporiadané izolačné teleso z keramiky aleboplastu. Prepravný...

Výkonový polovodičový modul so sendvičom s výkonovým polovodičovým konštrukčným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12885

Dátum: 23.06.2010

Autori: Göbl Christian, Stockmeier Thomas

MPK: H01L 23/29

Značky: prvkom, sendvičom, modul, výkonovým, konštrukčným, polovodičový, výkonový, polovodičovým

Text:

...modul, pri ktorom je najmenej jeden s podložkou spojený polovodičový konštrukčný prvok obklopený z polymérového materiálu vyrobenou schránkou, pričom tento polymérový materiál obsahuje 2 prekeramickéhopolyméru vytvorenú duroplastickú základnú fázu. Mechanické vlastnosti takéhoto polymérového materiálu sú ovplyvniteľné najmä voľbou množstvom plniva, čo umožňuje gélové alebo duroplastické stvárnenie. Zvláštna výhoda tohto polymérového...

Usporiadanie s výkonovým polovodičovým konštrukčným prvkom a kontaktným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15376

Dátum: 10.07.2007

Autor: Schlötterer André

MPK: H01L 23/48, H01L 25/07, H01L 23/00...

Značky: konštrukčným, zariadením, prvkom, výkonovým, polovodičovým, kontaktným, usporiadanie

Text:

...moduly alebo kotúčové bunky s najmenej jedným riadeným výkonovým polovodičovým konštrukčným prvkom, ako tyristorom alebo tranzistorom. Tieto majú na jeden riadený výkonový polovodičový konštrukčný prvok jeden riadiaci prípoj a väčšinou aj najmenej jeden pomocný prípoj, ktoré sú vždy spojené s externým kontaktným zariadením.0009 Vynálezcovské usporiadanie s výkonovým polovodičovým konštrukčným prvkom vo výkonovom polovodičovom...

Usporiadanie s výkonovým polovodičovým modulom a pripojovacovou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3164

Dátum: 23.08.2006

Autori: Ebersberger Frank, Steger Jürgen

MPK: H01R 31/06

Značky: výkonovým, usporiadanie, spojkou, modulom, polovodičovým, pripojovacovou

Text:

...ako izolačné tvarované teleso s aspoň jedným čiastočne do neho vloženým kovovým tvarovaným telesom. Toto tvarované kovové teleso mánajmenej jednu kontaktnú plochu na kontakt s pružinovýmkontaktným prvkom výkonového polovodičového modulu a najmenej s jedným kontaktným prvkom na externý prípojný kontakt.0008 Vynález je bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnenia v spojení s obrázkami 1 až 3.0009 Obrázok 1 znázorňuje pripojovaciu...

Usporiadanie skrutkovaného tlakového spojenia s výkonovým polovodičovým modulom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12116

Dátum: 26.04.2005

Autor: Steger Jürgen

MPK: H01L 25/16, H01L 23/48, H05K 1/14...

Značky: tlakového, modulom, výkonovým, skrutkovaného, usporiadanie, spojenia, polovodičovým

Text:

...moduly, pri ktorých sú vytvorené výkonové prípoje ako samostatné skrutkové spojenia a pomocné pripojenia ako Zásuvkové spoje. Nevýhodou pri týchto rozpracovaniach sú potrebné montážne náklady pre jednotlivé pripojenia.0009 Z JP 6-04572 A je známy výkonový polovodičový modul, spojom pomocných pripojov sa využíva spojovací prostriedok s izolačným telesom a príslušnými dvoma kontaktnými kolíkmi. Jeden z týchto kontaktných kolíkov kontaktuje...

Usporiadanie v kontaktnom napätí s výkonovým polovodičovým modulom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9841

Dátum: 09.01.2004

Autori: Göbl Christian, Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: H01L 23/48

Značky: kontaktnom, modulom, napätí, výkonovým, polovodičovým, usporiadanie

Text:

...379 A uverejňuje použitie kovového jadra na stabilizovanie keramických podložiek.0009 Predložený vynález rieši úlohu predstaviť usporiadanie výkonového polovodićového modulu s aspoň čiastočne pružne riešenými pripojnými vodičmi na reverzibilné elektrické spojeniespojovacích dráh s mimo schránky usporiadanou doskou plošnýchspojov a s najmenej jedným tvarovo stálym tlačným kusom na spájanie dosky plošných spojov s privodnými vodičmi tlačným...

Systém pouzdra s polovodičovým detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256236

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mejdřický Martin, Petřík Milan, Dupák Jan

MPK: G01T 1/24, H01L 31/02

Značky: polovodičovým, pouzdra, detektorem, systém

Text:

...pro odvod signálu z polovodičového detektoru. Podstatou vynálezu je, že chladovod je pod polovodičovým detektorem opatřen osazením, na němž je uložena tvarovaná pružná podložka z izolantu. Touto tvarovanou pružnou podložkou prochází elektrický kontakt. Je výhodné, když tvarovaná pružná podložka je v místě průchoduVýhodou tohoto uspořádání systému pouzdra s polovodičovým detektorem s tvarovanou pružnouípodložkou podle vynálezu je, že...

Hlavice systému s polovodičovým detektorem pro měření rtg záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 247944

Dátum: 15.01.1987

Autor: Vidra Miloš

MPK: H01L 31/00

Značky: hlavice, polovodičovým, systému, záření, měření, detektorem

Text:

...k proměřovanému objektu. za těchto podmínek hraje konstrukční uspořádání hlavice, zejména její vstupní detekční části, dominantní úlohu.Uvdené nedostatky odstraňuje řešení hlavice systému s polovodičovým detektorem pro měření rtg záření podle vynálezu, jehož podstatou je, že hlavice má koaxiální uspořádání,ve kterém má polovodičový detektor umístěný na izolační destičce v misce, která je mechanicky spojena s jedním koncom chladovodu, zajištěn...

Zapojení pro regulaci rychlosti nebo polohy synchronního motoru s polovodičovým měničem frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 225690

Dátum: 01.07.1985

Autor: Mráz Zdeněk

Značky: motorů, zapojení, regulaci, synchronního, polovodičovým, frekvence, rychlostí, měničem, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Trojfázový synchronní motor 1 je napájen z tranzistorového nebo tyristorového měniče frekvence 2 a v přívodu k motoru 1 je umístěno čidlo okamžité hodnoty trojfázového proudu 8, jež je tvořeno třemi samostatnými čidly proudu 81, 82, 83. Výstup z čidla trojfázového proudu 8 je zapojen jednak na zpětnovazební vstup obvodu regulátoru proudu 3 a jednak na trojfázový vstup obvodu přímé transformace 4 trojfázového na dvoufázový systém je připojen na...