Patenty so značkou «polovodičového»

Budiaci obvod na aktivovanie výkonového polovodičového spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18015

Dátum: 09.07.2008

Autori: Königsmann Gunther, Hofmair Markus, Mühlhöfer Alexander, Bode Rüdiger

MPK: H03K 17/567, H03K 17/06, H03K 17/16...

Značky: budiaci, aktivovanie, spínača, výkonového, obvod, polovodičového

Text:

...prúdový zosilňovač a koncový stupeň môžu byt skonštmované zakaždým samostatne (diskrétne). Dískrétna konštrukcia, teda použitie neintegrovaných alebo len nízko integrovaných konštrukčných prvkov, ako sú napríklad bipolárne tranzistory alebo MOSFET tranzistory, v diskrétnom zapojení je podstatne cenovo výhodnejšia ako použitievyššie uvedeného plnointegrovaněho budiaceho modulu.Menič hladiny môže obsahovať tranzistor s predradenými odpormi,...

Bezpečnostný a/alebo cenný dokument so systémom polovodičového kontaktu typu II

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14440

Dátum: 05.09.2007

Autor: Pflughoefft Malte

MPK: B42D 15/10, B42D 15/00

Značky: kontaktů, dokument, bezpečnostný, polovodičového, cenný, systémom

Text:

...spolu systém polovodičových kontaktov.Vynález sa zakladá na poznatku, že polovodičové kontakty typu II na základe osobitnej fyziky závislostí vykazujú lumíniscenciu, ktorej relaxačná doba sa vhodným výberom a výpočtom materiálov nachádza v rozsahoch, ktoré sú zhodné s rozsahmi klasickej íluorescencie a fosforescencie. Polovodičové kontakty typu II sú síce využiteľné viných technických oblastiach, napríklad štruktúrach Quantum Well pre...

Spôsob elektrickej izolácie podložky výkonového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4038

Dátum: 26.04.2005

Autori: Augustin Karlheinz, Göbl Christian

MPK: H01L 23/16, H01L 21/02

Značky: spôsob, polovodičového, izolácie, elektrickej, podložky, modulu, výkonového

Text:

...plochu tvorí podložka, ktorá pozostáva z jednej izolačnej vrstvy a najmenej jednej na nej umiestnenej kovovej vrstvy, ktorá je privrátenú k vnútrajšku výkonového polovodičového modulu. Táto kovová vrstva môže byť štruktúrovaná a tvorí najmenej jednu vodivú dráhu výkonového polovodičového modulu. Na tejto vodivej dráhe je umiestnený najmenej jeden výkonový polovodičový konštrukčný prvok a je zapojený s najmenej jedným smerom von vedúcim...

Spôsob nevákuovej technológie prípravy supertenkých a subatomárnych vrstiev polovodičového oxidu cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284420

Dátum: 07.03.2005

Autor: Rákos Jaroslav

MPK: C30B 25/00, C30B 25/06, H01L 29/00...

Značky: polovodičového, přípravy, vrstiev, cínu, spôsob, nevákuovej, technológie, oxidů, subatomárnych, supertenkých

Zhrnutie / Anotácia:

Postup slúžiaci na prípravu vrstiev oxidov nízkoatomárnej a subatomárnej štruktúry, využívajúci východiskové chemické látky vymedzeného zloženia, pri ktorom sa vykoná pyrolytické nanášanie aerosólu na ohrievanú podložku. Aerosól pozostáva z rozpúšťadla alebo emulgátora, hlavnej zlúčeniny - chloridu, donátora a doplnku slúžiaceho ako entalpický stabilizátor. Nevákuová technológia umožňuje veľkoplošné homogénne aplikácie. Aj subatomárne vrstvy...

Usporiadanie obvodu na kontrolovanie výkonového polovodičového tranzistora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12388

Dátum: 22.05.2003

Autor: Do Nascimento Jair

MPK: H03K 17/04, H03K 17/0812, H03K 17/0412...

Značky: kontrolovanie, tranzistora, polovodičového, usporiadanie, výkonového, obvodů

Text:

...nákladoch na spinaciu techniku dáva k dispozícii rovnomerné a rýchle nabitie, resp. zmenu náboja alebo vybitie náboja riadiacej elektródy výkonového tranzistora a tým udržanie nízkych spínacích strát pri komutácii, ako aj jemné utváranie tejto komutácie.0007 Táto úloha je vyriešená opatreniami podľa nároku 1. Ďalšie výhodné stvárnenia sú uvedené v závislých nárokoch.0008 Základná myšlienka vynálezu je opísaná pomocou n kanála IGBT ako...

Chladicí systém polovodičového měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260240

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kovařík Oskar, Malec Václav, Macháček Ladislav, Hůlka Tomáš

MPK: H02M 5/443

Značky: systém, polovodičového, měniče, chladicí, kmitočtu

Text:

...je na připojených výkresech, kde na obr. 1 je schematický bokorys a na obr. 2 schematický nárys chladícího systému.Chladicí systém /obr. 1/ je umístěn ve skříni 1a je tvořen dvěma vedlejšími chladicímí kanály g,4 a mezi nimi umístěným hlavním chladicím kanálem 5. Dno 15 skříně 1 ~je plné a je provedeno prachotěsně. Vedlejěí chladicí kanály g, 1 jsou tvořeny přední a zadní stěnou skří ně l, boky skříně 1 a bočními stěnami 5, § hlavního...

Zapojenie polovodičového časového spínača osvetlenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278480

Dátum: 10.08.1994

Autor: Pátrovič Ladislav

MPK: H05B 37/02, H05B 39/02, H01H 43/00...

Značky: spínača, osvetlenia, polovodičového, zapojenie, časového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie polovodičového časového spínača osvetlenia, tvorené usmerňovačom, programátorom, časovačom a koncovým spínačom, je určené predovšetkým na časové ovládanie osvetlenia schodísk jednotlivo po poschodiach. Funkcia spínača je zabezpečovaná potrebným stabilizovaným napätím. Tým, že toto napätie prejde na základe impulzu zo spínacieho integrovaného obvodu (IO1) cez spínací tranzistor (Tl) a výstupný tranzistor (T9) do riadiacej elektródy...

Zapojení polovodičového tranzistorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 269414

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kmínek Zdeněk, Raba Pavel

MPK: H02M 7/5387

Značky: polovodičového, měniče, tranzistorového, zapojení

Text:

...tranzístorového měniče pracujíoího do prinárního vinutí trenerormútoru npočívá v dokonalou využití megnetickáho obvodu trenntormátoru při dooąłení vysoká üčinnolti zařízení, což v důeledcíohznamená presnou funkci a minimelizeoi zařízení.na píüpojenám výmenu je jeden príklndsapojení pelovodičového tranziatorového něniče, kde na obr. l je znázornäno schéma zapojení, na obr. 2 a,b, jeou časová průběhy napětí a negnetizečního proudu...

Způsob výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268876

Dátum: 11.04.1990

Autori: Homola Jaroslav, Wedell Martin, Zamastil Jaroslav, Pína Bohumil, Stejskal Pavel, Šátek Jaroslav

MPK: H01L 23/48, H01L 21/60

Značky: výkonového, polovodičového, způsob, bezpotenciálového, výroby, modulu

Text:

...výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu podlevynálezu je zjednodušení výrobního procesu. To je dáno snížením počtu mechanickýcha mcntážních dílů modulu, které nahrazují části ěleněné měděné rőlie. Elektrody tvořené částmi měděné folia dávají vyšší proudovou zatížitelnost a spolehlivost, než běžně užívané ultrazvuková spoje nebo elektrody zs silných měděných plechů. Vynález umožňuje zjednodušení příprsvků při montáži a...

Středicí vložka polovodičového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 268859

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jirůtka Vladimír, Makovička Jan, Plíva Jiří, Kolman Bohumil

MPK: H01L 23/02

Značky: středicí, polovodičového, vložka, systému

Text:

...systému je ehodný s průměrem spodní dilatační podložky. na kterou je napájene vlastní křemíková destičke. Rozměry funkčních částí středicí vložky - průměr kruhového otvoru. průměr vepsaný vemi válcové výstupky umistěné v rozích čtvercové desky - odpovídají rozměrům dilatečních elektrod zvětšených o příslušné Vüle v rozmezí 0,01 až 0,4 mm.Rešením etředicí vložky polovodičového systému podle vynálezu se dosahuje vyšší...

Zapojenie polovodičového spínača u regulátoru s mínusovou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267354

Dátum: 12.02.1990

Autor: Pátrovič Ladislav

MPK: G05F 3/16

Značky: polovodičového, reguláciou, zapojenie, mínusovou, spínača, regulátoru

Text:

...kontrolnej žiarovky T 4 je zapojený na svorku B-, pričom kolektor tohoto tranzisto CS 267 354 Blru tvorí samostatnú svorku 61. Báza je cez napájací odpor R 7 spojená s uzlom ochranného odporu R 5, kolektoru zopínacieho tranzistora T 1 a bázy spínacieho tranzistora T 3. Ďalšia inverzná časť zapojenia je charakterizovaná tým,že emitor snímacicho tranzistora T 2 je spojený so svorkou Il» i jeho kult-klan je pripojený na bázu spínacíeho...

Zapojenie polovodičového spínača u regulátoru s plusovou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266265

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pátrovič Ladislav

MPK: G05F 3/16

Značky: regulátoru, spínača, polovodičového, zapojenie, reguláciou, plusovou

Text:

...kontrolnej žiarovky tvori samostatnú svorku pg. Ráza je coz napájací odpor B 1 spojená s uzlom ochranného kondenzátora çj, prcdpütovóho udporu 52 a bázy spínacieho tranzistora budenia EĚ. Ďalej je u inverznej časti omitor snímacieho tranzistora El spojený 5 házou spínacieho tranzistora kontrolnej žiarovky T 4 a kolektor snimacieho tranzistora El je zapojený na svorka Q. Medzibázou snímacicho tranzistora ľl a svorkou g je zapojený...

Základní třífázová jednotka polovodičového usměrňovače velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265881

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kratochvíl Arnošt, Zach Zdeněk, Straka Jaromír, Maloušek Antonín, Süss Jaroslav

MPK: H02K 7/18

Značky: základní, polovodičového, jednotka, veľkých, třífázová, usměrňovače, výkonu

Text:

...trojühelníku a protíná jeho výšku tak, že vzdálenost svíslých os stejnosměrně a střídavě pasníce,příslušejících jednéZákladní třífázovou jednotkou podle vynálezu je oproti dosud známým usměrňovacím jednotkám dosaženo elektrické symetrie a mínimálního vzájemnêho ovlivňování jejich výkonných částí velkýmí proudy. Při nevelkých výrobních nákladoch umožňuje nové konstrukční uspořádání snížít dimenze výkonových elementů,zejména polovodičových...

Způsob osového ustavování polovodičového monokrystalu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265483

Dátum: 13.10.1989

Autori: Daníček Zdeněk, Mrázek Dušan

MPK: H01L 21/304, C30B 33/00

Značky: osového, provádění, způsob, monokrystalů, ustavování, polovodičového, zařízení

Text:

...tvaru polovodičového monokrystalu. Dále je dosaženo větší upínací síly potřebné pri opracování polovodičového monokrystalu o větší délce a hmotnosti a zkrácení času potrebného pro jeho ustavení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zařízení pro ustavování polovodičového monokrystalu 5 upnutým obráběným polovodičovým monokrystalem v bokorysu a řezu.V průběhu letmé pásmové tavby se začátek a konec polovodlčového monokrystalu 3 o průměru 66...

Zapojení pro přepěťovou ochranu řízeného polovodičového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263930

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kubie Ivan, Šorna Jaroslav

MPK: H02H 7/10

Značky: měniče, řízeného, polovodičového, ochranu, přepěťovou, zapojení

Text:

...paralelní kombinace odporu a druhého kondenzátoru RC členu.Rešení přepětové ochrany polovodičového meniče podle vynálezu umožňuje dodr 2žet předepsaný koeficient bezpečnosti napeťvového dimenzovaní součastek bez zvyšování kapacity kondenzátoru i bez volby vyšších hodnot opakovaielněho špičkového blokovacího a závěrněho napětí výkonových tyristorů meniče.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 znázorneno schéma zapojení prepäťové ochrany podle...

Zapojenie elektronického systému pre ovládanie plošného polovodičového optického snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 263159

Dátum: 11.04.1989

Autor: Áč Vladimír

MPK: H04N 17/06

Značky: elektronického, ovládanie, zapojenie, systému, polovodičového, snímača, optického, plošného

Text:

...ggg. Riadiaci obvod gg snímania a korekcie chýb je taktovacimi a riadiacimi výstupmi § 31 pripojený na taktovacie a riadiace vstupy äłl pamäti âł chýb optického snímača. Kontrolné výstupy § 15 pamäti § chýb optického snímača sú pripojené na kontrolné vstupy ggg riadiaceho obvodu gg snímania a korekcie chýb a výstup głg chybových údajov z pamäti äł chýb optického snímača je pripojený na hradlovací vstup § 33 spínacieho obvodu QA vzorkovacich...

Držák tyče polovodičového materiálu pro vysokofrekvenční letmou pásmovou stavbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258949

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štencl Stanislav, Mrázek Dušan

MPK: C30B 13/32

Značky: polovodičového, vysokofrekvenční, letmou, stavbu, materiálů, držák, pásmovou, tyče

Text:

...okolo rotační osy o délce odpovídající rozsahu průměrů upevñovaných tyčí 3 polovodičového materiálu a centrážnĺm osazením A spojeným s kulovým závěsem łł je otočně nasazena ovládací deska á otvorem 1 lícovaným na centrážní osazení 5. Ovládací deska § je opatřena ovládacími drážkami É symetricky rozmístěnými okolo rotační osy, tvaru křivky s plynule se zvětšující vzdálenosti od rotační osy o shodněm počtu jako radiální drážky 2.Do otvorú...

Reaktance větve třífázového můstku polovodičového tyristorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247249

Dátum: 01.08.1988

Autori: Peeený Pavel, Stoklasa František, Hartman Jioí

MPK: H01L 23/34

Značky: tyristorového, polovodičového, měniče, můstku, třífázového, reaktance, větve

Text:

...je uchycen přívod elektric~ kého proudu a celek je zalit syntetickou vytvrzovací hmotou. Podle dalšího význaku vynálezu jsou ve spodní části celku zality úchytné součástí . ÁZákladní výhoda reaktance větve třífázového můstku spočívá v tom, že se dosáhne žádoucích parametrů při malých rozměrech tyristorového měniče, což při jejich použití bývá často nezbytné. Navíc jsou zcela odstnaněny nežádoucí účinky, jako chvění ,hluk, uvolňování...

Zapojení řízeného polovodičového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 257681

Dátum: 16.05.1988

Autor: Štekl Miloslav

MPK: H02M 7/12, B60L 15/20

Značky: polovodičového, měniče, řízeného, zapojení

Text:

...způeoby řízení. .Příkladné zapojení řízeného poloyodičového měniče podle vynálezu je schemeticky znázorněno na přiloženém výkresu.A Anoda páté diody lg e prvního tyristoru ł je připojenak jednomu vývodu zátěže łg a anoda pátého tyristoru Q a první diody g je připojena k jednomu vývodu zátěže gg. Katode pátého tyrietoru§ a páté diody 32, jakož i anode-šesté diody łi a šeatého tyrietoru Š jsou připojeny k jednomu vývodu vinutí...

Tyč polovodičového materiálu pro letmou pásmovou tavbu indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242841

Dátum: 01.04.1988

Autori: Paleeek Jaroslav, Kubelka Vladimír, Landkammer Petr

MPK: C30B 13/24

Značky: materiálů, pásmovou, tavbu, polovodičového, ohřevem, letmou, indukčním

Text:

...dosáhnout malého úběru materiálu epracovánín a tím celkově nízkých technologických ztrát polovodičového materiálu. se svštšujícím se průměrem tyče polovodičováho materiálu se účinky a výhoo dy upraveného začátku tyče polovodičového materiálu atupíují.Na připojeném výkresu je na obr. l znázerněn obecný tvar zúženěho začátku tyče .polovodíčovćhe materiálu, na obr. 2 Jeho. nejjednodušší provedení a na obr). 3 provedení s použitínrindukčního...

Zapojení polovodičového měniče pro jedno a vícesouřadnicové pohony

Načítavanie...

Číslo patentu: 242678

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kohút Jozef, Perlác Ján

MPK: H02P 5/00, H02P 5/40

Značky: polovodičového, zapojení, jedno, měniče, vícesouřadnicové, pohony

Text:

...směrným mezilehlým obvodem použit jako napáj eoí zdroj transtormátor o výkonu řádově několik kVA s neřízeným usměräovaěem, lze u řešenípolovodiěového Vměniče v zapojení podle vynálezu dosáhnout snížení hmotnosti jeho napájecího zdroje na desetaž dvacet procent a objemu na dvacet až třicet procent.Příklad provedení zapojení polovodičového měniče podle vynálezu je znázorněn na připoj eném výkrssu, na kterém je jeho blokové schéma zapojení pro...

Zapojení na ochranu prvků, omezujících zapínací proud transformátoru polovodičového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 255209

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jágr Jan, Fidranský Zdeněk

MPK: H02M 1/12, H01F 27/34

Značky: zapínací, prvků, omezujících, zapojení, měniče, proud, polovodičového, ochranu, transformátoru

Text:

...zapínací proud transformátoru polovodičového měniče podle vynálezu, jehož podstatou je,že pomocný kontakt druhého stykače je připojen k blokovacímu vstupu regulátoru polovodičového měniče. Omezovací prvky jsou přitom zapínány prvním stykačem a poté vykráoeny druhým stykačem.Připojením pomocného kontaktu druhého stykače k blokovacímu vstupu regulátoru polovodičového měniče dosáhne toho, že zapalovací impulsy cyristorů měniče jsou...

Zapojenie polovodičového usmerňovača, najmä pre oblúkové zvára zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244589

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav, Heinrich Petr

MPK: B23K 9/10

Značky: zapojenie, polovodičového, oblúkové, zdroje, usmerňovača, najmä, zvára

Text:

...vetvách vinutia medzifaz-ového transformate-ra, nepreteka jednotlivými hviezdami výstupného vinutia a tyristormi, ale pria 4mo preteká cez príslušnú výkonovú diódu. Zapojenim podľa vynálezu sa znižuje namáhanie tyristorov pri skratoch, nakoľko výkonové diódy preberajü polovinu veľkosti skratového prúdu, preto zapo-jenie je obzvlášť vhodné pre aplikácie, u ktorých je skratový režim zvárania a taktiež pre aplikáciu polovodičových usmerňovačov...

Pomocný zdroj polovodičového usmerňovača, najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244588

Dátum: 15.01.1988

Autori: Urban Pavel, Pojman Pavel, Malý Ladislav

MPK: B23K 9/10

Značky: usmerňovača, polovodičového, zváranie, oblúkové, najmä, pomocný, zdroj

Text:

...zdroja. Ďalšou výhodou zdroja podľa vynálezu je,že tou istou kapacitou sa docieli trojnásobne vyšší prúd, nakoľko frekvencia na medzifázovom transformátore je trojnäsobkom frekvencie siete, čiže pri pomerne nízkych nákladoch sa docieli výrazná kompenzácia vstupného prúdu, odľahčenie výstupného vi 4nutia zváracleho tnansformatora a tyristorov, čiže pri súčasnom zvýšení účinnosti a účinníka vytvoria sa aj podmienky pre použitie tyristorov na...

Zapojení diagnostického obvodu výkonového polovodičového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240842

Dátum: 01.01.1988

Autori: Bustinová Branislava, Banda Imrich, Blaško Imrich, Eechovie Rudolf

MPK: G01R 31/26

Značky: obvodů, výkonového, prvků, diagnostického, polovodičového, zapojení

Text:

...l je spojene s nulovousvorkou gł obvodupro zpracování řídicích optických impulsů tyristoru 2. Druhá výstupní svorka 11 napájecího zdroje .L je spojenese vstupní svorkou 2 J. obvodu pro zpracování řídicích optických im pulsůutyristoru 2. První výstupní svorka g obvodu pro zpracování řídicích optických impulsů tyristoru 2 je spojene se vstupní svorkou 1. napájecíbo zdroje ł. Druhá výstupní svorka g obvodu pro zpracování řídicích optických...

Kryt výkonového polovodičového modulu zapouzdřeného v plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246491

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zdenik, Volenec Karel, Koneený Jioí

MPK: H01L 23/02

Značky: zapouzdřeného, polovodičového, výkonového, plastů, modulu

Text:

...polovodilčovéno modulu zapouzdřeného v plastu, obsahují-Cine kovovou nosInou desku, kde plášť krytu je na dvou protilehlých stranách zvenktu opatřen zahloubením. Vzniktlé prostory mezi stěnou uzavírající zahloubení a rovnou. stěnu pláště krytu jsou po jedné straně uzavřený dny,ve kterých jsou vytvořeny otvory pro připojovací elementy. Stykové plochy krytu s kovovou nosnou doskou jsou opatřeny těsnicí vrstvou.Vytvořením trvanlivého...

Zapojenie na kompenzáciu jalového výkonu polovodičového usmerňovača

Načítavanie...

Číslo patentu: 246307

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hennig Kurt, Klein Manfred, Nuspl Matthias

MPK: B23K 9/10

Značky: polovodičového, kompenzáciu, jalového, výkonu, zapojenie, usmerňovača

Text:

...vynálezu.Porlovodličový usmerňovač pozostáva. zo zváracieho trarnsřormátoraa 1, u kltorého v-ýstupně vinutia je zapojené do prvej hviezdy 2 a druhej hviezdy 3. 0 uzol prvej hviezdy 2 je zapojený prvý vstup V 1 .a »o uzol druhej hviezdy 3 je zapojený druhý vstup V 2 vinutia 5 meydzifázového transíormátoír-a 4. Na každú fázu obidvoch hviezd 2, 3 je zapojený ano-don tyristor 6, pričom katódy týchto tyristorov 6 sú navzájom spojené a tvoria...

Zapojenie polovodičového zdroja, najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246048

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šapošnikov Vsevolod, Peoáz Václav, Baea Marian, Drápela Jioí

MPK: H02M 5/04, B23K 9/12

Značky: polovodičového, zdroja, oblúkové, najmä, zapojenie, zváranie

Text:

...bol na súčasnej tlmivka, čo prispeje k vylepšeniu štartov a elasticity oblüka- obzvlášť v hornej hranici zváracích. prúdov.Tým, že nevyhladený prúd privádzaný z hlavného usmerňovača priamo do oblúka je pulzujúcim prúdom o frekvencii 300 Hz,zváraci proces .má p-ulzný charakter, čo sa prejavuje v zmenšeni rozstreku a vylepšeniu kresby húsenky. Zapojením podľa vynálezu sa dosahuje výrazné zvýšenie technicku-ekonomických parametrov...

Zapojenie na zapínanie polovodičového prúdového meniča s kompenzáciou reaktívnej energie záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 245530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mikeš Alois, Hora Poemysl, Urbanec Josef

MPK: H02M 1/08

Značky: polovodičového, zapínanie, reaktívnej, záťaže, kompenzáciou, zapojenie, meniča, energie, prúdového

Text:

...kompenzátora a striedača, t. j. riadiaceho uhla so strmosťou 60 ° el//1 perióda, Na obr. 3 sú ukazané časové priebehy prúdu jednosmerného medziobvodu striedača, prúdu indukčnosťou kompenzátora, t. j. fkompenzačného prúdu a napätia na komutačných kondenzáto-roch, t. j. výstupného napätia meniča pri zapnutí Ineniča s plnou záťažou.Zapojenie podla vynalezu na obr. 1 pozostáva zo snímacieho člena 1, ktorý snímavýstupné napätie meniče 11,...

Zapojení polovodičového výkonového vysokofrekvenčního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242436

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lucas Klaus, Berger Friedrich, Movean Nikolaj Ivanovie

MPK: H03B 5/04

Značky: generátoru, polovodičového, vysokofrekvenčního, výkonového, zapojení

Text:

...zjištění tohoto stavu a přes výstup signalizace proudového omezení zabezpečí snížení napájecího napätí generâtoru. Použitím galvanického oddělení v obvodech zatčžovaoí impedanoe a budíoího oscilátoru může být generátor napájený přímo usmčrněným sítovým napätím, čím se odstraní nutnost rozměrného sítového transformâtoru a galvanioká oddělení Je možná zabezpečiť například vysokofrekvenčními transformátory podstatne menších rozměrů,Na...