Patenty so značkou «polovodičové»

Energeticky úsporné polovodičové verejné osvetlenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6812

Dátum: 02.07.2014

Autor: Babický Stanislav

MPK: H01L 31/042, H02J 5/00, F21S 9/00...

Značky: verejné, polovodičové, úsporné, energeticky, osvetlenie

Text:

...tým, že riadiaca jednotka je ďalej pripojená k napojeniu na verejnú elektrickú rozvodnú sieť.Riadiaca jednotka je určená na riadenie toku elektrickej energie z fotovoltických panelov, jej akumuláciu a spotrebu v polovodičovom osvetlení.Výhodné vyhotovenie energeticky úspomého polovodičového verejného osvetlenia podľa technického riešenia umožňuje dodávať elektrickú energiu do verejnej elektrickej rozvodnej siete, a tým dosahovať...

Menič úrovne pre riadiaci spínač pre výkonové polovodičové komponenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11938

Dátum: 10.07.2007

Autori: Vogler Bastian, Herzer Reinhard, Rossberg Matthias

MPK: H03K 17/10, H03K 17/0814, H03K 17/687...

Značky: polovodičové, měnič, riadiaci, komponenty, výkonové, úrovně, spínač

Text:

...aj postupne zmeniť prostredníctvom množiny n rovnomerne odstupňovaných zapojených známych meničov úrovne, pričom n je tu a v ďalšom celé číslo dva alebo viac. Prierazné napätiejednotlivého vysokonapäťového polovodičového konštrukčného prvkuako časti meniča úrovne musí preto byť len n-tá časť celkového napätia (medziobvodové napätie plus maximálne dynamické prepätie pri spínaní), za predpokladu, že sa celé napätie rovnomerne rozdelí na...

Kontaktový systém pre výkonové polovodičové moduly a diskové polovodičové bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4375

Dátum: 12.08.2005

Autori: Tauscher Björn, Kroneder Christian

MPK: H01L 25/07, H01L 23/48

Značky: výkonové, polovodičové, systém, diskové, buňky, moduly, kontaktový

Text:

...Ploché kovové teleso mátypicky hrúbku rádovo od niekoľkých desatín milimetra doniekoľkých milimetrov. 0009 Kontaktový systém podľa vynálezu na kontaktovanieriadeného výstupu najmenej jedného výkonového polovodičovéhokonštrukčného prvku je priradený k hlavnej ploche tvarovaného telesa nesúcej hlavný prípoj, (výkonový prípoj) a riadený výstup, napríklad vyššie uvedeného plochého kovového telesa. Toto tvarované teleso má V oblasti nad riadeným...

Usporiadanie s tlakovými kontaktmi pre výkonové polovodičové moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11519

Dátum: 03.03.2005

Autori: Göbl Christian, Popp Rainer, Stockmeier Thomas, Lederer Marco

MPK: H01L 23/40, H01L 25/07, H01L 23/48...

Značky: kontaktmi, výkonové, tlakovými, polovodičové, moduly, usporiadanie

Text:

...spojov, s výkonovým polovodičovým modulom a s chladiacim zariadením, ktoré sa dá jednoducho a úspornevyrobiť a ktoré má mimoriadne kompaktné rozmery.N 009 Táto úloha je vyriešená usporiadaním podľa nároku 1,zvláštne stvárnenia sa nachádzajú v závislých nárokoch. Základná myšlienka vynálezu vychádza z výkonového polovodičového modulu pre montáž priamo na chladič, pričom tento výkonový polovodičový modul má rámovitú izolačnú plastovú...

Schránka pre výkonové polovodičové moduly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10478

Dátum: 26.11.2003

Autor: Kroneder Christian

MPK: H01L 23/498, H01L 23/053, H01L 25/07...

Značky: schránka, moduly, polovodičové, výkonové

Text:

...vzhľadom na vibrácie vyžaduje stabilne uložené plochy.0006 Ďalej sa do stavu techniky počíta dokument DE 197 19 703 Al, ktorý navrhuje zalisovať prípojné prvky výkonového polovodičového modulu do rámovitej schránky a realizáciuk rozšírenému stavu techniky. Tu sa prípojne prvky pre spájkované prípoje polohujú pri tvarovaní schránky, aby sa táto schránka súčasne použila ako forma na spájkovanie spojov prípojných prvkov s Výkonovými...

Polovodičové rozbehové relé

Načítavanie...

Číslo patentu: U 854

Dátum: 07.06.1995

Autori: Hladík Pavel, Rais Jan, Svoboda Vítězslav

MPK: H02H 5/04, H01H 71/02

Značky: relé, polovodičové, rozběhové

Text:

...pracovnoucharakteristikou A závislosťou odporu na teplote, nahradífunkciu cievkového prúdového relé a jeho výhodou je, že pri fázy nedochádza k k mechanickému namáhaniu a tým k opotrebovávaniu súčiastok.relé podľa technického ažFunkcia polovodičového rozbehového riešenia je 37následná poöiatoöný odpor pozistora je 20vplyvom pretekajúceho prúdu k zahrievaniu pozistora a pri dosiahnutí pracovnej teploty k strmému nárastu vnútorného odporu...

Zapojení napěťového měniče, zvláště pro polovodičové zapalovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269809

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hynouš Zdeněk

MPK: F02P 3/08, F02P 9/00

Značky: polovodičové, měniče, zařízení, zapojení, zapalovací, zvláště, napěťového

Text:

...je připojen ke kladné svorce 33 a k záporné svorce 33 napěřového měníče dále přes ochranné a blokovací obvody napájení, tvořená sériovou diodou 3,.rychlou Zbnercvou diodu 39 a primárnim kondonzátorem 33, na kolektor výkonového spínacího tranzistoru 3. Emitor výkonového spínacího tranzistoru 3 je připojen na~začátok 33 primárního vínutí 33 transformátoru 33. Konec primárního vinutí 33 je uzemněn na zápornou evorku 33.Zdroj konsrantního...

Způsob úpravy povrchu fotoresistových vrstev nanesených na polovodičové desce

Načítavanie...

Číslo patentu: 269152

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novotný Zdeněk, Rothbauer Miloš

MPK: H01L 21/308, H01L 21/26

Značky: vrstev, polovodičové, způsob, desce, úpravy, nanesených, fotoresistových, povrchu

Text:

...msskou bud v planetu kyslílm nebo dusíku nebo postupně v plssmstu obou plynů, což je čisto chemický způsob leptání, nedochásí vždy spolehlivł ehebo reprodukovstelnl k odstranění tento, íluorem nssyceně vrstvy fotoresistu a její. zbytky, spůsobují podobu jako v předchozí případě, nedokonslou adhesi nsslednvne eplíkovanýoh vrstev, což má s následok snížení výtěžnosti expo ne. polovo ~ díčovó desee Prevdłpodobnou příčínou nejistá...

Elektroizolační ochranný plast pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268140

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zamastil Jaroslav, Kolman Bohumil, Plíva Jiří, Makovička Jan, Jirůtka Vladimír

MPK: C08K 3/04, C08L 63/00

Značky: ochranný, elektroizolační, polovodičové, plášť, součástky

Text:

...ovlívnění funkce součáatky chlorídové ionty navíc vyvolévají korozí kontaktů zejména hliníkových, což může véat až k úplné destrukcí aoučástky.Uvedené nevýhody odstraňuje alektroízolační ochranný plast na bázi epoxídů, aílíkonů a poíyimidů obsahující vysokopovrchové saza a něrným povrchom 800 až 1000 m 2/gVýhodou aloktroizolačního plastu podla vynálaiu Ja zlapšaní dialaktríckých vlastností bez ovlívnlní zpracovatelakých nebo jiných vlastností....

Způsob vatvoření ohmického kontaktu pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267707

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tomiak Zdeněk, Rothbauer Miloš, Drápal Stanislav

MPK: H01L 21/283

Značky: ohmického, vatvoření, polovodičové, způsob, součástky, kontaktů

Text:

...terčom, tvořanjrm naprašovaným materiálem.Je zřejmě, že magnetronové naprašování z terče, který je tvořen magneticlqřm materiálem, například niklem, přináší komplikace a nelze použít běžných katod, určených pro kovové materiály, ale je nutné zkonstruovat speciální katodu se zvýšeným magnetickým polem.Účelem vynálezu .je odstranit uvedené nevýhody. Podstata vynálezu spočíva v tom, že druhávrstva se do místa ohmického kontaktu na...

Zapojení na rozšíření čítače adres obnovení u polovodičové dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261904

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šmíd Zbyněk, Musil Jaroslav

MPK: G11C 11/34

Značky: pamětí, polovodičové, obnovení, rozšíření, dynamické, čítače, adres, zapojení

Text:

...Qžl pro osmý modifikovaný bit adresy je připojen na druhý adresový vstup Qi druhého multiplexoru Q. První řídící výstup QłQ mikroprocesoru l pro požadavek na obnovení je připojen na druhý vstup gg dvouvstupového obvodu g typu negace logického součinu a na přepínací vstup Q prvního multiplexoru Q. Druhý řídící výstup Qłâ mikroprocesoru l pro požadavek na cyklus paměti je připojen na první vstup gł dvouvstupového obvodu g typu negace logického...

Způsob pasivace povrchu zahloubení vertikálně členěné struktury polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244084

Dátum: 01.06.1988

Autori: Marhan Jioí, Maturová Eva, Coufalová Marie, Matichová Ludmila

MPK: H01L 21/56

Značky: pasivace, struktury, vertikálně, součástky, zahloubení, povrchu, způsob, polovodičové, členěné

Text:

...je složitá a drahá příprava pasivační vrstvy. často Jsou pro přípravu nanášené nebo narostlé pasivační vrstvy potřehná drahá technologické zařízení. Dále je nezbytné následně zpracování standartním ŕotolitografickým postupom.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob pasivace povrchu zahlouu bení vertikálně členěné struktury polovodičové součástky, kde zahloubené části plochy struktury zasahují do přilehlé polovodiu čové vrstvy k povrchové...

Spojka chladících systémů výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242080

Dátum: 01.02.1988

Autori: Krivánka Odrej, Fuchs Petr, Altmann Josef, Janda Jioí

MPK: H01L 23/34

Značky: polovodičové, spojka, výkonové, systému, chladicích, součástky

Text:

...Trubice je vytvořena ze dvou navzájom do sebe zasunutých dílů, mezi kterými je umistěno pružné těsnění. Pružné čelisti jsou vytvořeny alespoň dvěma podélnými zářezy.Výhodou řešení podle vynálezu je, že pružné čelisti s osazenim zajišřuji zjednodušeni spojení a tim spolehlivějši funkci spojky. Odstraněním kovových stahovacích sponek se zvyšuje izolační pevnost spojky. Zároveň pružnéčelisti s osazenim a těsněním zajištují rychlé spojeni...

Způsob výroby výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239986

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kocourek Antonín, Machata Václav, Buchta Karel, Stehno Jaroslav, Talácko František

MPK: H01L 21/44

Značky: výkonové, výroby, součástky, způsob, polovodičové

Text:

...°C. Opačná strana křemíkových desek je dále celou plošně pokovena vrstvou kovového materiálu, oapříklad zlata, 239 986Plošné rozčlenění kontaktu na katodové a řídící - resp.bázovéa emitorové oblasti se provádí běžným fotolitogfafickým postuPemazásadní nevýhodou popsaného procesu je nezbytnost pokovovata fotolitograficky zpracovávat křemíkové struktury Již vyčleněných malých průměrů, což podstatné zvyšuje pracnost výroby a klade velké nároky...

Zařízení pro nanášení povrchové ochrany na PN přechod polovodičové součástky kruhového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239956

Dátum: 01.02.1988

Autori: Steinz Stanislav, Domas Josef

MPK: H01L 21/56

Značky: nanášení, zařízení, přechod, součástky, tvaru, kruhového, ochrany, polovodičové, povrchové

Text:

...je připojen k výstupu j prvního klopného obvodu gg, jehož první vstup j je připojon k výstupu 11 součtového hradla 9,2. Druhý vstup lg prvního klopněho obvodu Lg je připojen současně k druhému vstupu gg druhého klopného obvodu Q, k prvnímu vstupu AQ číteče .. a výstupu g star-o tovscího obvodu gg První vstup ga druhého klopného obvodu jje připojen jednak k druhému vstupu 35 eoučtového hradla AQ ajednak k výstupu 3.3 legiokého komparátoru łg...

Zapojení stejnosměrného zdroje, napájeného změnou střídavého napětí na výkonové polovodičové součástce

Načítavanie...

Číslo patentu: 240841

Dátum: 01.01.1988

Autori: Antoš Kamil, Blažej Anton, Hodul Pavel

MPK: H02M 1/08

Značky: polovodičové, zdroje, střídavého, součástce, změnou, napětí, zapojení, napájeného, stejnosměrného, výkonové

Text:

...v tomto případě tyrístorem. Kondenzátor Qł je svým prvním vývodem připojen současně ke katodě tyrístoru 1 a k anodě Zenerovy diody 1 l. Katoda Zenerovy diody yl je přípojena současně k anodě usměrňovací diody gg a v sérii přes kondenzátor gg a odpor 3 k anodě tyris toru 1. Druhý vývod kondenzátora gl je připojen ke katodě usměr ňovací diody 1 g.Jednoceatný usměrňovač, tvořený usměrňovací diodou 1 g a Zenerovou diodou ł,napäjí stejñosměnný...

Způsob kompletace subminiaturního koaxiálního keramického pouzdra pro mikrovlnné polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242422

Dátum: 01.12.1987

Autori: Mieck Hellfried, Golbeck Siegfried

MPK: H01L 23/02

Značky: keramického, mikrovlnné, součástky, subminiaturního, pouzdra, kompletace, koaxiálního, způsob, polovodičové

Text:

...keremickétrubíčky, jakož i povrch základního kolíku se v chemické niklovací lazni opatří eouvislou vrstvou niklu, na kterou se v galvanické zlaticí lázni nenese souvislá vrstva zlata v rozmezí tlouětěk 2 4210 pon-Note se pod. mikroskopem subminiaturní keramická trubička a základní kolík eestaví do konečného tvaru pouzdra a po-V tom zahřejí na kompletační teplotu v rczmezí teplot 400 až 480 °ca ihned nato ee na eubmíniaturní...

Chladič, zejména pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247394

Dátum: 16.11.1987

Autori: Florián Jaroslav, Eervín Miroslav, Ko?átko Josef, Stanik Jaroslav

MPK: H01L 23/34

Značky: zejména, chladič, polovodičové, součástky

Text:

...chladícímu výkonu minimální.Na přiloženám vykresu je znázorněno konkrétní provedení chladiče podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněn ve dvou pohledech samotný chladič a na obr. 2 je chladič v sestavě s polovodičovou součástkou s oboustrsnným odvodem teple s se stshovscí konstrukcí.Chladič ĺobr. 1/ je tvořen systémem tenkostěnných chlsdících zeber l obdélníkovóho průřezu s tepelně vodivých distančních vlolek g, které jsou střídavě složeny do...

Zapojení paměťových obvodů grafické báze dynamické polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 252430

Dátum: 17.09.1987

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/14

Značky: grafické, obvodů, báze, zapojení, pamětí, polovodičové, dynamické, paměťových

Text:

...adrese vých vstupů gł pamětových obvodů gg a na skupinu adresových vstu pů gł paměčových obvodů gg parity. Skupina adresových výstupů gg. druhého multiplexoru gg je připojena na druhou skupínu.adresovýchvstupů łg prvního multiplexoru łg. Třetí řídící vstup §§ paměto- .vých obvodů gg parity tvoří současně šestý řídící vstup 101 zapo-Ajení pro připojení na řídící obvody grafické báze. Řídicí vstup lg třístavových oddělovacíbh obvodů lg...

Zařízení pro měření mikrovlnné polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252293

Dátum: 13.08.1987

Autor: Rothbauer Miloš

MPK: H01R 13/10

Značky: měření, součástky, mikrovlnné, polovodičové, zařízení

Text:

...součástku při výrooní kontrole a provést měření ve frekvenčním rozsahu řádu lo MHz až 2 GHz,přičemž výsledky měření jsou srovnatelné e pevným zakontaktováním pouzdra se součástkou, například zapájením do měřicí desky plošného spoje.C 33 252 293 Příklad provedení zařízení pro měření mikrovlnné polovo dičové součástky podle vynálezu je petrný z připojeného výkreeu. IZařízení pro měření mikrovlnné polovodičové součáetky, zejména...

Polovodičové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251097

Dátum: 11.06.1987

Autori: Remmerie Guido Petrus Theopiel Constant, Van De Pol Daniel Frans Josefina, Van Den Bossche Luc Jozef Louis

MPK: H01L 29/00

Značky: polovodičové, zařízení

Text:

...má podlouhlý povrch, který není tak vhodný pro vytvoření optimálního povrchového naplnění, když se kombinuje s větším počtem takových spínacích obvodů a s řídicími o-bvody v podstatě čtvercovými, přičemž je třeba mít na zřeteli, že spínací obvody musí být spojeny se svorkavými čipy umístěnými podél délky čipu.Z toho důvodu bylo konstruováno výhodné druhé provedení, které zabírá povrch V podstatě čtvercový a má ještě menší emitorový odpor...

lzolační podložka bezpotenciálové výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243343

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zázvorková Marie, Vacek Karel, Eermák Jan, Klein Stanislav

MPK: H01L 21/94

Značky: součástky, bezpotenciálové, polovodičové, lzolační, podložka, výkonové

Text:

...planparalelní desky je na obou styčných plochách opatřeno zhmožděnou vrstvou o tlouščce 2 až Zognn. Tlouščka zhmožděné vrstvy je srovnatelná nebo větší než rovinnost přítlačné plochy elektrody polovodičového systému a přítlačné plochy zakladny polovodičové součástky. Mikropőry zhmožděné vrstvy mohou být vyplněny elektroizolační kapalinou.Výhodou izolační podložky podle vynálezu je, že její stykové plochy opatřené zhmožděnou vrstvou, svou...

Způsob výroby fotolitografické masky výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243318

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chrz Vladimír, Dürrer Milan, Gerhard Václav, Štryncl Vladimír

MPK: H01L 21/02

Značky: polovodičové, fotolitografické, součástky, masky, výkonové, způsob, výroby

Text:

...polovodičové součástky podle vynálezu, jehož podstatou je, že na upravený povrch si destičky se nanese âávka chemicky upraveného fotoresistu. Po jeho samovolném rozprostření se vznikla vrstva pracuje obvyklým způsobem. Fotorssist je opatřen płídavkem rozpouštědla fotoresistu a organické látky s nízkým povrchovým napätím.Uvedeným způsobem výrobyfotolitografické masky výkonové polovodičové součástky pomoci chemicky upraveného fotoresistu...

Zapojení řídicích obvodů grafické báze dynamické polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249846

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/34

Značky: grafické, báze, dynamické, polovodičové, řídících, obvodů, pamětí, zapojení

Text:

...paměti. Druhý řídící vstupgl generátoru gg řídících signálů tvoří současně druhý řídící vstup Q zapojení pro připojení na řídící obvody paměti, kdezto jeho třetí řídící vstup gg tvoří současně třetí řídící vstup 5 zapojení pro připojení na řídící obvody paměti a jeho čtvrtý řídící vstup gl tvoří současně čtvrtý řídící vstup 2 zapojení pro připojení na řídící obvody paměti. Výběrový vstup §l zápíe su čtvrtého multiplexoru gg tvoří současně pátý...

Způsob tvarování kovových vrstev pro polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248797

Dátum: 12.02.1987

Autori: Novotný Zdeněk, Rothbauer Miloš

MPK: H01L 21/02

Značky: vrstev, polovodičové, součástky, tvarování, způsob, kovových

Text:

...u kterého by mohlo dojít k narušení energetickými ionty, například u arzenidu galia. V případě polovodičového materiálu, kde narušení nehrozí, se můžeproleptat dielektrická vrstva úplně. Následná použití izotropní metody leptání umožní získání přesně definované hrany profilu pro nanesení a vytvarování kovové vrstvy. Tímto leptánĺm nedojde k poškození povrchu polovodičového materiálu energetickými ionty.V dalším je podrobněji popsána...

Světelný filtr pro fotocitlivé polovodičové součástky a způsob zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237582

Dátum: 15.01.1987

Autori: Urbanec Jan, Benc Ivo, Kopecký Josef, Kříž Josef, Kerhart Jaroslav, Ladnar Josef

MPK: G02G 5/22, G02F 1/015

Značky: světelný, součástky, způsob, filtr, zhotovení, polovodičové, fotocitlivé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká světelného filtru pro fotocitlivé polovodičové součástky, propustného v oblasti blízkého infračerveného záření, s propustností od 0,8 do 2,0 (m. Účelem vynálezu je vyřešení stabilního světelného filtru se strmou absorpční hranou, nacházející se právě v té oblasti vlnových délek, které jsou požadovány pro práce se zářením o vlnových délkách kolem l (m. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na podkladě sestávajícím z fotocitlivé...

Katodová kontaktní struktura křemíkové desky výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233007

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stejskal Pavel, Šimko Timotěj, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 21/28

Značky: desky, kontaktní, křemíkové, součástky, struktura, polovodičové, katodová, výkonové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úspory zlata při výrobě katodové kontaktní vrstvy výkonové polovodičové součástky. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že na křemíkové desce je vytvořena první vrstva ze zlata, opatřená druhou vrstvou z materiálu méně ekonomicky náročného, např. stříbra nebo niklu. Druhá vrstva může být opatřena třetí ochrannou vrstvou ze zlata.

Způsob výroby elektricky izolované polovodičové součástky přítlačného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226076

Dátum: 01.06.1986

Autori: Makovička Jan, Kolman Bohumil

Značky: prítlačného, součástky, výroby, elektricky, způsob, izolovaně, polovodičové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby elektricky izolované polovodičové součástky přítlačného typu vyznačený tím, že elektroizolační tepelně vodivý substrát, na němž je umístěná sestava polovodičové součástky opatřená vývody, se spojí s vnějším pláštěm pouzdra lepeným plošným spojem, vytvořeným reaktoplastovým nebo elastomerním lepidlem a po vytvrzení lepidla se sestává polovodičové součástky přitlačí vnější přítlačnou konstrukcí umístěnou vně součástky, potom se...

Zapojení napájecího zdroje pro polovodičové tenzometrické můstky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230503

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fikar Zdeněk, Korec Ladislav

MPK: G01M 1/00

Značky: tenzometrické, můstky, napájecího, zapojení, zdroje, polovodičové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení napájecího zdroje pro polovodičové tenzometrické můstky, které umožňuje kompenzaci teplotní citlivosti těchto můstků. Zapojení je možno použít v měřicí technice při měření neelektrických veličin. Napájecí diagonála tenzometrického můstku je připojena mezi výstupní a zemnicí svorku zapojení, která využívá vlastnosti, že velikost odporu polovodičového můstku je závislá na teplotě a v souladu s touto závislostí se mění...

Zapojení transformátoru, zejména pro výkonové polovodičové měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 223433

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kmínek Zdeněk, Vaculíková Polina, Nejdl Jan

Značky: transformátoru, polovodičové, zejména, měniče, zapojení, výkonové

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení transformátoru pro výkonové polovodičové měniče, které využívá útlumových vlastností transformátoru pro kmitočty vyšší než pracovní. Podstatou vynálezu je, že alespoň na jedné straně transformátoru je bezprostředně na začátky vinutí fázových cívek zapojen příčný odrušovací člen tvořený kondenzátory, zapojenými například do hvězdy nebo do trojúhelníku, případně je mezi společný bod hvězdy a zemnicí svorku zapojen...

Zapojení polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 229245

Dátum: 01.03.1986

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: G11C 7/00

Značky: zapojení, pamětí, polovodičové

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zjednodušit zapojení polovodičové paměti a umožnit paralelní i sériový zápis dat, jakož i paralelní i sériové čtení dat, dále umožnit zrychlení zápisu dat a zvětšování její kapacity., Uvedeného cíle se dosáhne zapojením polovodičové paměti s řadičem a posuvným registrem, obsahujícím alespoň dvě podskupiny,sestávající vždy z jedné dílčí paměti, z jednoho dílčího multiplexoru a z jednoho dílčího posuvného registru. Počet bitů...

Způsob výroby P+ emitoru výkonové polovodičové struktury difuzí bóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229108

Dátum: 01.02.1986

Autori: Gabaš Ivan, Dušek Jaroslav, Oulík Jaromír, Bartoš Ján, Šimko Timotěj, Stöckelová Jaroslava

MPK: H01L 21/38

Značky: výroby, struktury, difuzí, emitoru, výkonové, bóru, způsob, polovodičové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby P+ emitoru výkonové polovodičové struktury difusí bóru, jehož podstatou je, že zdroj difuzantu pro difusi bóru de křemíku, např. kysličník boritý, je umístěn v nádobce z materiálu, který při teplotě rovné teplotě zdroje difuzantu má rovnovážný tlak nasycených par elektricky aktivních složek v křemíku nižší než 10-7 Pa.

Tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221077

Dátum: 15.01.1986

Autori: Zůna Jaroslav, Reichel Pavel, Pellant Michal

Značky: polovodičové, vodivý, tepelně, chladiče, elektricky, součástky, spoj, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tepelně a elektricky vodivý spoj, zejména pro polovodičové součástky a chladiče, který je tvořen slitinou obsahující 41 až 48 % vizmutu, 20 až 26 % olova, 5 až 11 % cínu, 2 až 8 % kadmia a 16 až 22 % india.

Polovodičové miniaturní tenzometrické čidlo pro přímá měření absolutního tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220384

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vrana Jiří, Machala František

Značky: měření, čidlo, přímá, tenzometrické, miniaturní, absolutního, polovodičové, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přímého měření tlaků v dutých orgánech lidského těla. Vynález řeší problém možnosti snímání tlaku v uzavřeném prostoru bez komunikace s referenční atmosférou. Podstatou vynálezu je konstrukční uspořádání a provedení miniaturního polovodičového tenzometrického čidla, kde za křemíkovou membránou s odporovým můstkem je hermeticky uzavřený prostor, umožňující měření bez tzv. referenční trubičky, spojující prostor za membránou s...

Zapojení obvodu k indikaci poruch na výkonové polovodičové součástce

Načítavanie...

Číslo patentu: 220158

Dátum: 15.10.1985

Autori: Koucký Lubomír, Žáček Jaroslav, Caha Zdeněk, Cetl Tomáš

Značky: obvodů, poruch, výkonové, indikaci, součástce, zapojení, polovodičové

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu podle vynálezu je určeno k indikaci poruch na výkonové polovodičové součástce, zejména na potenciálu vn a lze je využít rovněž pro diagnostické a jisticí účely. Obvod je napájen ze stejnosměrného zdroje, který je na potenciálu výkonové polovodičové součástky a který slouží především k napájení řídicích obvodů a ke generování řídicích signálů výkonové polovodičové součástky. Obvod indikuje existenci řídicích impulsů vyšších než...