Patenty so značkou «polovodičová»

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270365

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šebela Miroslav, Pojman Pavel, Chaloupka Zdeněk, Zamastil Jaroslav, Stejskal Pavel

MPK: H01L 29/54, H01L 29/46

Značky: součástka, polovodičová, výkonová

Text:

...eoucdetko podle vynálezu jehož podetete epoěivá v too, že druhe etrone diletečni elektrody je opetřenevretvou etřibre e druhú etrene polovodiöove deeky je opetřene kontekteo tvořenýn vretvou kovu ze ekupiny etřibre, hliník. titen.Dále je e výhodou uezi pokovenou polovodiöovou doeku I poniklovenou mödänou elektrodu kluznč uložene diletečni nolybdenovi elektrode e drenoeti povrchu 0,1 ež.0,4 un.výhodou vynelezu je oniženi technologické...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269218

Dátum: 11.04.1990

Autori: Makovička Jan, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 25/00

Značky: součástka, polovodičová, výkonová

Text:

...eoučáetke, která je závislá na polovodičová eoučáetce podle bodů l ež 4 předmětu vynálezu če. eutorekáho oevědčení č.226 252 e jejíž podstete spočívá v tom, že do vybrání základu je vloženo děrovená főlie z ternopleetuŘešení výkonové polovodičové eoučáetky podle vynálezu odetreňuje deforuece základu eoučáetky, e tím í nebezpečí popreekání keramická desky etevebního prvku e negetívni ovlivnêní peremetrô eoučáetky. Kromě toho se enížuje...

Polovodičová součástka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266521

Dátum: 12.01.1990

Autori: Venhoda Emil, Zamastil Jaroslav, Pojman Pavel, Plíva Jiří, Stejskal Pavel

MPK: H01L 23/10, H01L 25/00

Značky: polovodičová, součástka, její, způsob, výroby

Text:

...z konstrukce součástky vůbec nebo je možno použít jedné dilatační podložky podstatné slabší a s menší hmotností a tím se zjednodušuje a zhospodárňuje výroba výkonových polovodičových součástek a snižuje spotřeba deficitnich kovových materiálů včetně drahých kovů.Způsob výroby výkonové polovodičové součástky podle vynálezu spočíva v tom, že se polovodičcvý systém opatřený deponovanou kontaktní vrstvou ve složení dle vynálezu zapouzdří...

Polovodičová jednotka s tyristory, zejména pro měniče na střední frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 263404

Dátum: 11.04.1989

Autori: Látal Jindřich, Šíma Josef, Hůlka Tomáš

MPK: H02M 5/45

Značky: polovodičová, zejména, tyristory, frekvence, měniče, střední, jednotka

Text:

...lg, čtvrtý tyristor 12, osmý chladič 15, pátý tyristor li, devátý chladič lg, desátý chladič 11, šestý tyristor 1 §, jedenáctý chladič lg,sedmý tyristor gg a konečně dvanàctý chladič gl. Celý tento sloupec je zajištěn stahovací pružinou gg. Druhá samostatná konstrukční část B má uspořádání dílů stejné jako první samostatnákonstrukční část A.Tyto díly jsou označený odpovídajícími vztaho 263 404 3vými značkami, rozlišenými od prvni samostatné...

Polovodičová jednotka se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244080

Dátum: 01.06.1988

Autori: Rupeš Václav, Kuldová Jelena, Jurášek Adolf

MPK: H01L 23/34

Značky: jednotka, vzduchovým, chlazením, polovodičová

Text:

...stahovací konstrukcí 3. Na obouetrenném chladiči l v prostoru vymezeném oboustranným chledičem. e dělenou deskou 4 je zašroubováno teplotní čidlo g . Na oboustranný chladič l je přišroubována dělená deska 4 s labyrintovým poeuvným spoJem 2. Dělená deska A je spojene čtyřmi distančními eloupky 5 s přední deskou 1. Pryžové podložky § jsou vloženy mezi dělenou desku A e distanční sloupky Q a mezi distanční sloupky Q a přední desku 1. V...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244077

Dátum: 01.06.1988

Autori: Tureeek František, Mach Karel, Š?astný Stanislav

MPK: H01L 21/46

Značky: výkonová, součástka, polovodičová

Text:

...stávajících uspořádání jsou poměry na povrchu struktury, kde může decházet ke vzniku ostrého maxims elektrického pole v místě styku vrstvy základního vysokcodporoveho materiálu s vrstvou polovodiče táhož typu vodivosti a řádově nižším měrným odporom. V takovém případě se oblast povrchu stává kritickou a na povrchu dochází k průrazu při napětí značně nižším, než odpovídá podmínkám pro vznik průrazu v objemu součástky. Snížení...

Výkonová polovodičová součástka s alespoň jedním PN přechodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239985

Dátum: 01.02.1988

Autori: Klimonda Valter, Böhm Valter, Lang Jioí, Lebeda Ioan, Eulík Karel

MPK: H01L 21/44

Značky: alespoň, polovodičová, přechodem, jedním, výkonová, součástka

Text:

...1 ektrických parametrů~kontaktu,a tudíž 1 celé součástky. Kromě toho nezajištuje hliníkový kontakt dobrou kluznost polovo-v dičového systému v pouzdře, při cyklickém provozu vznikají při styku hliníku s materiály dalších členů pouzära /např. niklu,zlata, stříbra/ intermetalické slitiny, Tato okolnost znamená zadření kontaktu, vznik poruch 1 křemíku a degradaci parametrů součástky.Uvedené nevýhody odstraňuje výkonové polovodičová součástka...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239967

Dátum: 01.02.1988

Autori: Lomoz František, Dohnal František, Koiváeek Ladislav

MPK: H01L 23/48

Značky: výkonová, polovodičová, součástka

Text:

...délka tohoto obvodového vybrání je rovne polovině až dvěma třetinám vniťžního průměru vybrání. Víko vnějšího pouzdra je vytvořena membránovitě poddajné. Vybrání válcové části elektrody se vytváří ve vzdálenosti rovnající se nebo menší než je průměr původní válcové části elektrody měřeno od hlavy, kterou je vývodní elektroda opatřena, doeedající na horní část polovodičového systému.Výhodou tohoto řešení podle vynálezu je rozdělení nutných...

Polovodičová součástka se sníženou indukčností přívodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241809

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eechura Jaromír

MPK: H01L 23/00

Značky: indukčnosti, součástka, sníženou, polovodičová, přívodů

Text:

...m 5 šířka Lum.) 50 50 715 715 751 100 100 (100 délka mrm 0,2 0,5 1,0 0,2 10,5 1,0 0,2 0,5 11,0 ĺľľľdilĺkřčjľlüjšľ LS .nH 0,1 0,34 0,82 0,09 0,311 0,75 0,08 0,258 0,69 Drátelk(průměr mm 30 udétíka mm - 0,2 « 1,0 0,2 0,5 11,0 mmduuktčnotst LS vnH 0,15 0,318 0,05 0,12 (0,43 0,77Vllilv ztpůlsobu .mnoinltáže čilpu dlo poluzrłna nebo ouvtodlu je tedy značný. Výrolbtci š~piič~ kovýoh typů tra-mziatorrů MESFET řeší dnes tento problém třemii...

Polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241779

Dátum: 10.08.1987

Autori: Horyna Jaroslav, Eertík Karel, Porkristl Milan, Chmátal Vladimír

MPK: H01L 23/28

Značky: součástka, tvaru, polovodičová, kotoučového

Text:

...elektroo dám pouzdra při vynaložení nízkýchvvýrobních nákladů a použitíběžných materiálů. I při použití vo 1 nád 11 atační elektrody se 241779 tueměršovací systéme elektrody pouzdra epolehlivä vyatředí,což platí i pro tyrietoif pe přítlačným řídícím .kontaktomDve příklady konkrétního provedení polovodičovć eoučáetky podle vynález Jsou znázorněny na. přiloženém výkreeu, kde na obral je konstrukce neměrííovecího systému a pájenými...

Výkonová polovodičová součástka pro vysoká závěrná a blokovací napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232182

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hartman Jan, Školník Václav, Muller Ilja, Pojman Pavel, Homola Jaroslav, Pína Bohumil

MPK: H01L 21/02

Značky: polovodičová, součástka, závěrná, blokovací, výkonová, napětí, vysoká

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky pro vysoká závěrná a blokovací napětí, ve které je vysokonapěťový přechod PN vytvořen ve dvou stupních. První je umístěn v hloubce větší než 30 um uvnitř plochy polovodičové součástky. Druhý stupeň přechodu PN je umístěn na obvodu v okrajové části plochy polovodičové součástky v hloubce 5 až 20 um. Povrchová koncentrace mělkých příměsí ve druhém stupni je nižší než 2.1015 atomů cm-3.

Výkonová polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232093

Dátum: 01.04.1987

Autori: Homola Jaroslav, Muller Ilja, Pína Bohumil, Hartman Jan

MPK: H01L 31/10

Značky: řízená, výkonová, polovodičová, součástka, světlem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky řízené světlem, např. optotyristoru s kompenzující elektrodou, tvořenou kontaktovanou oblastí řídicí báze, přičemž kontakt řídicí báze kompenzující elektrody je galvanicky propojen s kontaktem fotocitlivé oblasti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kompenzující elektroda je umístěna mezi fotocitlivou oblastí a oblastí hlavního emitoru. Ve fotocitlivé oblasti i v oblasti kompenzující elektrody je...

Vícevrstvá silnoproudá polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249096

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bajer Miloslav, Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav, Muller Ilja

MPK: H01L 29/70

Značky: vícevrstvá, polovodičová, součástka, silnoproudá

Text:

...síř kruhových šuntů 2.Na obvodu součástky vně oblasti emitoru je vytvořena souvislá oblast,obvodový šunt lg, V němž má druhá vnější vrstva i kontakt s emitorovým kontaktom 1, který má přesah přes obvod emitorové vrstvy Q.Příkladem využití předloženého vynálezu je tyristorový systém(obr. 2) o průměru křemíkově desky 16 mm obsahující vrstvu základního polovodičového materiálu typu n l, prvou vnější vrstvu g typu p mající kontakt s...

Diskrétní polovodičová součástka MIS

Načítavanie...

Číslo patentu: 249002

Dátum: 12.03.1987

Autor: Janda Martin

MPK: H01L 29/00

Značky: polovodičová, součástka, diskrétní

Text:

...prehového napětí na obě její řídící elektrodyo Navzájem asymetricky nerovnoměrné tlouštky izolantů g a 2 vytvářejí / oproti jejich rovnoměrným tlouštkám / mnohem příznivější podmínky k zameeení vytvoření svodových inverzních oblastí pod izolanty g e 2 při přiložení prahového napětí na obě řídící elektrody L a Q .Při přiložení prahového napětí na ohě řídící elektrody 1 a Q nedojde k žádným poeunům menšinových nosičů náboje, obsažených v...

Vícevrstvová polovodičová součástka s ochrannou strukturou proti přepětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231393

Dátum: 01.03.1987

Autori: Muller Ilja, Kalenda Libor, Školník Václav, Pína Bohumil, Homola Jaroslav

MPK: H01L 29/00

Značky: proti, strukturou, polovodičová, přepětí, vícevrstvová, součástka, ochrannou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícevrstvé polovodičové součástky s ochrannou strukturou proti přepětí, obsahující vrstvu základního polovodičového materiálu mezi dvěma vnějšími vrstvami opačného typu vodivosti vzhledem k základní vrstvě. První vnější vrstva má kontakt s první hlavní elektrodou. Druhá vnější vrstva má kontakt jednak s řídicí elektrodou a jednak v řadě diskrétních míst, t.z. mikrosvodů s hlavní elektrodou. K druhé vnější vrstvě přiléhá řízená...

Diskrétní polovodičová součástka MIS

Načítavanie...

Číslo patentu: 237002

Dátum: 15.02.1987

Autor: Janda Martin

MPK: H01L 29/00, H01L 27/00

Značky: diskrétní, polovodičová, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká číslicové polovodičové elektroniky, a řeší problematiku zvýšení integračních a tím i rychlostních a příkonových parametrů polovodičových logických obvodů, realizujících logické funkce EXCLUSIVE-OR a EXCLUSIVE-NOR, které realizuje samostatně polovodičová součástka struktury MISIM (řídicí elektroda (1) - izolant (2) - polovodičová vrstva (7) s polovodičovými vrstvami spojenými s elektrodami (3) a (4) - izolant (5) - řídicí...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248539

Dátum: 12.02.1987

Autori: Homola Jaroslav, Muller Ilja, Pína Bohumil, Zamastil Jaroslav, Kalenda Libor

MPK: H01L 29/70

Značky: polovodičová, výkonová, součástka

Text:

...aktivních příměsí p-typu elektrické vodivosti na rozhraní báze a přilehlého emitoru rychle klesá, čímž zůsą tává na většině plochy emitoru zachovaná vysoká injekční účinnost. Tímto způsobem se u součástky doeáhne současně vysoké účinnosti řídícího signálu a zlepšení spínacích charakteristiklresp. zvýšení zesílení, i vysoké úrovně propustných vlastností.Dva příklady výkonových polovodičových součástek s vertikálv ně členěnou...

Řízená výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248394

Dátum: 12.02.1987

Autori: Plíva Jiří, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Zamastil Jaroslav, Kalenda Libor

MPK: H01L 29/06

Značky: součástka, řízená, výkonová, polovodičová

Text:

...desky, a to V náryse, na obr. lb v půdoryse, a na obr. 2 je znázorněna řízená polovodíčová součástka 5 řídící elektrodou umístěnou na obvodu poloVodíčové desky.Podle obr. la, 1 b je polovodíčová deska l řízené výkonové polovodičové součástky kanpaktně spojene s dilatační elektrodou g a prostřednictvím přítlačných kontaktů spojene s dolnípřítlačnou elektrodou 3 a horní přítlačnou elektrodou A pouzdra.Mezi polovodíčovou desku 1 a horní...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248345

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Pína Bohumil, Šátek Jaroslav, Homola Jaroslav, Kalenda Libor

MPK: H01L 21/28

Značky: součástka, výkonová, polovodičová

Text:

...struktura výkonové polovodičové součástky podle vynáu lezu s vloženými kovovými mezivrstvami v řezu a na obr. 2 polovow dičová křemíková struktura s další profilovanou mezivrstvou z měkkého kovu.Na obr. 1 je tyristorová struktura L o průměru 25 mm spojene tvrdým slitinovým spojem g s dilatační elektrodou 1 ve tvaru podložky, vyrobené z křemíku vysoce dotovaného borem. Tento oelek je opatřen.h 1 iníkovými kontakty A a 5 a kluzně vložen mezi...

Výkonová polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232897

Dátum: 01.01.1987

Autori: Plíva Jiří, Pokorný Oldřich, Vach Miroslav, Hartman Jan, Vlnas Stanislav, Pína Bohumil

MPK: H01L 31/00, F16L 5/02

Značky: světlem, polovodičová, řízená, součástka, výkonová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky řízené světlem ze zdroje zářivé energie umístěného vně jejího pouzdra pomocí plného světlovodu, volně uloženého v průchodce, která je pevně spojena s pouzdrem polovodičové součástky. Vnější konec průchodky je spájen s pokovanou částí plného světlovodu, který je uvnitř pouzdra spojitě zúžen a jeho zúžená část je přiložena k fotocitlivé oblasti výkonové polovodičové struktury pod úhlem 75 až 90°.

Polovodičová jednotka s tyristory

Načítavanie...

Číslo patentu: 234630

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šíma Josef, Hůlka Tomáš

MPK: H01L 23/34

Značky: jednotka, tyristory, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové jednotky s tyristory zejména pro střídače na střední frekvence v můstkovém zapojení a řeší problém symetrie impedancí jednotlivých větví můstku, rovnoměrného zatížení jednotlivých můstků a důsledky elektrolýzy. Tyristorová polovodičová jednotka je vytvořena sloupcovým uložením tyristorů a chladičů, které jsou upevněny pružinou v izolačních rámech, kde účelu se dosahuje tím, že v každém ze dvou sloupcových bloků je...

Polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233971

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kalenda Libor, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Šimko Timotěj

MPK: H01L 23/02

Značky: součástka, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové součástky, ve které je polovodičová deska kompaktně spojená s dilatační elektrodou a kontaktovaná přítlačnými kontakty s dob ní a horní elektrodou pouzdra. Mezi polovodičovou deskou a horní elektrodou je umístěna mezivložka, např. z molybdenu, wolframu nebo kovaru, opatřená na svém obvodu výstupky, jejichž přehnutím je fixována k horní elektrodě. Další mezivložka s výhodou vytvořená z měkkého kovu, např. ze stříbra...

Výkonová polovodičová součástka pro vysoké pracovní kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233024

Dátum: 15.08.1986

Autori: Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Šimko Timotěj, Muller Ilja

MPK: H01L 29/74

Značky: výkonová, polovodičová, vysoké, pracovní, součástka, kmitočty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky pro vysoké pracovní kmitočty. Součástka je řešena tak, že katodová emitorová vrstva a vrstva řídicí báze je vertikálně členěná, přičemž pomocná řídicí oblast je části své plochy ve vertikálním směru zapuštěná ve vrstvě řídicí báze do hloubky větší než 3 ?m pod rozhraním s katodovou emitorovou vrstvou. Přechod mezi první bází a anodovou emitorovou vrstvou má gradient koncentrace příměsí větší než...

Výkonová polovodičová dioda s vysokou zatížitelností v závěrném směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231491

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pína Bohumil, Kalenda Libor, Homola Jaroslav, Školník Václav

MPK: H01L 29/00

Značky: závěrném, vysokou, výkonová, zatížitelností, dioda, směru, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové diody s vysokou zatížitelností v závěrném směru. Dioda je tvořena dvěma integrovanými strukturami, z nichž jedna obsahující čtyři vrstvy střídavě opačného typu vodivosti je Vytvořena ve Vnitřní části plochy polovodičového systému, zatímco okrajová část polovodičového systému, ve které Vysokonapěťový PN přechod Vystupuje na povrch, je tvořena strukturou se dvěma vrstvami vzájemně opačného typu vodivosti....

Studená polovodičová katoda

Načítavanie...

Číslo patentu: 226083

Dátum: 01.06.1986

Autori: Ladnar Josef, Benc Ivo, Kopecký Josef, Kerhart Jaroslav, Kříž Josef, Urbanec Jan

Značky: polovodičová, katoda, studena

Zhrnutie / Anotácia:

Studená polovodičová katoda vytvořená na destičce polovodičového základního materiálu opatřená izolační mezivrstvou umožňující oddělení systému katody a anody, vyznačená tím, že na kysličníkové izolační mezivrstvě (2) jsou vytvořeny útvary katody (4) a anody (5) z polykrystalického polovodičového materiálu tak, že útvar katody (4) vytvořený v prostoru otvorů kysličníkové izolační mezivrstvy (2) tvoří alespoň jeden břit svírající s povrchem...

Studená polovodičová katoda

Načítavanie...

Číslo patentu: 226081

Dátum: 01.06.1986

Autori: Urbanec Jan, Kříž Josef, Kerhart Jaroslav, Kopecký Josef, Benc Ivo, Ladnar Josef

Značky: studena, katoda, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Studená polovodičová katoda, vytvořená na destičce polovodičového základního materiálu, opatřené isolační vrstvou z kysličníku, přičemž hroty katody, vytvořené ze stejného materiálu jako je materiál základní, jsou umístěny v otvorech isolační vrstvy, vyznačená tím, že hroty (3) katody vytvořené z polovodičového základního materiálu (1) jsou pokryty vrstvičkou kovu (5).

Výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223183

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ramajzl Karel, Prokeš Milan, Šimko Timotěj, Homola Jaroslav

Značky: tvaru, kotoučového, výkonová, součástka, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru, která obsahuje destičku z monokrystalického křemíku a alespoň jednu dilatační elektrodu z materiálu s koeficientem tepelné roztažnosti blízkým koeficientu tepelné roztažnosti křemíku. Elektrody jsou spojeny s křemíkovou destičkou pájkou, slitinovým spojem, přítlakem nebo přítlakem přes kovovou mezivrstvu. Poměr průměru křemíkové destičky k součtu tlouštěk dilatačních...

Polovodičová součástka planární PIN-fotodiody

Načítavanie...

Číslo patentu: 220696

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kříž Josef, Kerhart Jaroslav, Benc Ivo, Ladnar Josef, Urbanec Jan, Kopecký Josef

Značky: planární, polovodičová, součástka, pin-fotodiody

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zlepšení funkce planární PIN-fotodiody v důsledku jiného uspořádání polovodičové součástky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že polovodičová destička planární PIN-fotodiody je k nosné základně pouzdra, vytvářející zároveň elektrický spoj, připevněna a vodivě spojena ze strany opačného typu vodivosti, než je vodivost základního materiálu polovodičové destičky. Vynálezu lze s výhodou využít v optoelektronice a jako detektor záření, s...

Výkonová polovodičová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226471

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pellant Michal, Laňka Jiří, Šimko Timotěj

Značky: výkonová, polovodičová, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Výkonová polovodičová jednotka sestávající alespoň z jedné polovodičové součástky kotoučového tvaru a alespoň dvou chladicích dílů, vyznačená tím, že žebra chladicích dílů (1), resp. (2) jsou rovnoběžná s rotační osou polovodičové součástky (3) a chladicí díly (1), resp. (3) jsou s polovodičovou součástkou (3) staženy společnou stahovací konstrukcí (4), obsahující alespoň dva pružné členy.

Polovodičová součástka kotoučového tvaru s izolačním členem z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222400

Dátum: 15.08.1985

Autori: Plíva Jiří, Prokeš Milan, Pokorný Oldřich, Šimko Timotěj, Vlnas Stanislav, Venhoda Emil

Značky: kotoučového, tvaru, členem, součástka, hmoty, izolačním, plastické, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové součástky kotoučového tvaru s izolačním členem 2 plastické hmoty, který je nerozebíratelně spojen s jednou hlavní elektrodou, obsahující polovodičový systém s alespoň jedním PH přechodem. Podstatou tohoto vynálezu je, že izolační člen má tvar misky, kde část dna je tvořena kovovou první hlavní elektrodou. Horní část izolačního členu je spojena s přírubou. K přírubě přiléhá obvodová část druhé hlavní elektrody.

Polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222399

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vlnas Stanislav, Pokorný Oldřich, Prokeš Milan, Venhoda Emil, Plíva Jiří, Šimko Timotěj

Značky: polovodičová, tvaru, kotoučového, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru s jednoduchým pouzdrem složeným ze dvou hlavních elektrod navzájem spojených přes izolační díl. První elektroda má tvar misky, na je jíž dno přiléhá usměrňovací systém, a uvnitř válcové části misky je umístěna druhá elektroda ve tvaru válce opatřeného prstencem. Válcová část první hlavní elektrody je pře hnutá v místě prstence druhé elektrody směrem dovnitř přes izolační...

Polovodičová jednotka s tyristory, zejména pro střídače na vyšší kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222122

Dátum: 15.07.1985

Autor: Štefl Milan

Značky: polovodičová, tyristory, jednotka, střídače, zejména, vyšší, kmitočty

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové jednotky s tyristory, určené pro střídače na vyšší kmitočty v můstkovém zapojení a řeší jednak problém symetrie impedancí jednotlivých větví můstku, jednak nastavení potřebné strmosti nárůstu proudu tyristory střídače při komutaci. Účelu se dosahuje tak, že u polovodičové jednotky s tyristory zejména pro střídače na vyšší kmitočty v můstkovém zapojení, používající sloupcového bloku, u něhož jsou v nosném rámu z...

Výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219061

Dátum: 15.07.1985

Autori: Hartman Jan, Šimko Timotěj, Pína Bohumil, Homola Jaroslav

Značky: výkonová, kotoučového, tvaru, polovodičová, součástka

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru obsahující alespoň jeden PN přechod a alespoň jednu vysocedotovanou emitorovou vrstvu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že součástka obsahuje dvě oblasti s různou koncentrací rekombinačních center. Oblast s nižší koncentrací rekombinačních center je umístěna ve středu desky a její průměr je menší než průměr emitoru.

Polovodičová součástka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 226252

Dátum: 15.04.1985

Autori: Plíva Jiří, Makovička Jan, Jirůtka Vladimír, Kolman Bohumil

Značky: polovodičová, způsob, součástka, výroby, její

Zhrnutie / Anotácia:

Polovodičová součástka sestávající z alespoň jednoho polovodičového stavebního prvku, tvořeného keramickou deskou a polovodičovým systémem s vývody, vyznačená tím, že každý polovodičový stavební prvek je umístěn ve vybrání /7,8/ základu /2/ tak, že jeho keramická deska /3/ tvoří dosedací plochu součástky a jeho vývody /5,6/ procházejí prostupy /16/ základu /2/, ke kterému je připojena nástavba /1/, obsahující jednak propojovací člen /9/ pro...

Výkonová polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218754

Dátum: 15.04.1985

Autori: Vlnas Stanislav, Pokorný Oldřich, Venhoda Emil, Plíva Jiří

Značky: součástka, řízená, světlem, polovodičová, výkonová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka řízená světlem, obsahující polovodičový systém kotoučového tvaru se světlocitlivou oblastí, uložený mezi elektrodami uspořádanými v pouzdře. Podstatou vynálezu je, že v horní elektrodě je v ose rotace součástky vytvořen otvor, do kterého je vložen průzor, tvořený kroužkem spojeným se skleněným dnem. Kroužek průzoru je upevněn ve vybrání v horní elektrodě tak, že mezi světlocitlivou oblastí...

Vícevrstvá polovodičová součástka pro vyšší pracovní kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218510

Dátum: 15.03.1985

Autori: Homola Jaroslav, Muller Ilja, Pína Bohumil, Šimko Timotěj

Značky: kmitočty, pracovní, vyšší, součástka, vícevrstvá, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vícevrstvá polovodičová součástka určená pro provoz při vyšších pracovních kmitočtech. Podstata vynálezu spočívá ve vhodné geometrii členění řízené emitorové struktury tak, že okraj emitorové vrstvy se v žádném místě struktury nelomí v úhlu menším než 120°. Na povrchu součástky je ze strany druhé hlavní elektrody vytvořeno alespoň šest stejně velkých oblastí ve tvaru pravidelného šestiúhelníka tak, že uvnitř každé takové...