Patenty so značkou «polohovacie»

Motorické polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7483

Dátum: 01.07.2016

Autori: Grman Martin, Macejka Martin, Kabát Matej

MPK: B65G 41/00, A63G 21/02, E04B 1/18...

Značky: polohovacie, zariadenie, motorické

Text:

...polohovacieho zariadenia je vybavený pohonom na ovládanie horizontálneho a rotačného pohybu nadstavca.Ďalej podstata technického riešenia spočíva v tom, že kolíska polohovacieho zariadenia je vybavená pohonom na ovládanie kývavého pohybu kolísky.Ďalej podstata technického riešenia spočíva v tom, že rameno polohovacieho zariadenia je vybavené pohonom na ovládanie kývavého pohybu ramena.Ďalej podstata technického riešenia spočíva v tom, že...

Polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7481

Dátum: 01.07.2016

Autori: Kabát Vojtech, Macejka Martin, Grman Martin

MPK: A63G 21/02, B65G 41/00, B65G 15/02...

Značky: polohovacie, zariadenie

Text:

...segmentov priestorovo tvarovaných dráh s rovinnou platňou kolísky.Vzhľadom na uvedené vznikla úloha hľadať také riešenie konštrukcie polohovacieho zariadenia, ktoré umožní pri výrobe extrémne skrútených priestorovo tvarovaných dráh vychýliť rameno určené na uloženie priestorovo tvarovaného pozdĺžneho prvku o požadovaný uhol, bez vzniku kolízie priestorovo tvarovaného pozdĺžneho prvku s touto platňou. Ďalšou úlohou bolo zvýšiť produktivitu...

Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore a združenie týchto polohovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 288271

Dátum: 17.04.2015

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B23Q 3/00, B23Q 1/25

Značky: priestore, združenie, zariadenie, týchto, manipuláciu, predmetmi, zariadení, pracovnými, polohovacích, polohovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore je tvorené stĺpom (1), upevneným o podlahu (2) pomocou kotviacich skrutiek (7), na ktorom je posuvne upevnený kozlík (3), ktorý je pripojený na hydraulické valce zabezpečujúce vertikálny pohyb kozlíka (3) po stĺpe (1), súčasťou kozlíka (3) je upínacia doska (9) slúžiaca na presuvné upnutie ramena (5) ku kozlíku (3), pričom kozlík (3) je vybavený mechanizmom umožňujúcim...

Polohovacie zariadenie na manipuláciu s pracovnými predmetmi v priestore a združenie týchto polohovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6294

Dátum: 05.11.2012

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B23Q 3/00

Značky: zariadení, priestore, manipuláciu, predmetmi, združenie, polohovacích, polohovacie, pracovnými, zariadenie, týchto

Text:

...veniec, do ktorého zapadá pastorok zo závitovkovej prevodovky spojenej s elektromotorom. Závitovková prevodovka a elektromotor sú pevne umiestnene na nosnom sklopnom prvku,ale upínacía doska je k nosnému sklopnému prvku pripevnená otočne. Nosný sklopný prvok je vzájomne spojený so sklopným ramenom otočným kĺbom. Nosný sklopný prvok obsahuje prostriedky na upevnenie aspoňjedného naklápacieho valca, ktorého druhý koniec je upevnený na...

Mechanické polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6107

Dátum: 03.04.2012

Autori: Barna Jozef, Zajac Jozef, Novák-marcinčin Jozef, Janák Miroslav

MPK: F15B 5/00, B23Q 3/18, B25J 9/14...

Značky: mechanické, polohovacie, zariadenie

Text:

...polohovania v dvoch osiach so zamedzením rotácie bez vzniku krútiaceho momentu na nosnú podperu spojenú so základnou plochou, a obojsmemý rozvádzač, ktorý slúži na zabezpečenie vzájomného prepojenia a uzavretia prietoku média medzi dvoma a viac koncovými členmi navzájom v uzavretej sústave. Telesá hydraulických piestov sú navzájom prepojené na obojsmemý rozvádzač pomocou hydraulických hadíc.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených...

Polohovacie zariadenie na rakvu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5364

Dátum: 08.02.2010

Autor: Bederka Milan

MPK: A61G 19/00

Značky: rakvu, zariadenie, polohovacie

Text:

...zmontovanej konštrukcie z kovových zvarencov, pričom má v podstate plochých tvar s pôdorysom obdĺžnika. V ráme 1 je otvor 3, cez ktorý sa môže vo vodorovnom smere presúvať rakva 4 akýchkoľvek bežných normalízovaných rozmerov rakví 4. Po oboch vnútorných stranách otvoru 3 sú v ráme 1 ukotvené dvojice navijakov 6. Navijaky 6 na jednej strane otvoru 3 sú vytvorené na spoločnom hriadeli. Ten je na jednej strane uložený v bežnom výklopnom...

Polohovacie zariadenie a spôsob s otočným polohovacím stolom pre monolitné automobilové a chemické katalyzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16824

Dátum: 31.07.2009

Autori: Schulz Andreas, Schmitz Kai

MPK: B01J 37/02, B05C 13/02, B05C 3/09...

Značky: katalyzátory, spôsob, stolom, polohovacím, zariadenie, otočným, polohovacie, automobilové, chemické, monolitné

Text:

...vlnovca, ktorý pôsobí ako upínacie zariadenie pre nosné telesá katalyzátorov.Vyššie uvedený cieľ sa dosahuje koncepciou, na ktorej je založený vynález,podľa ktorej sa nosné teleso katalyzátora, ktoré sa má spracúvať, presúva medzi rôznymi spracovacími pozíciami pomocou úplného rotačného pohybu alebo rotačného pohybu siahajúceho len vrámci jednej obvodovej časti. Transportný pohyb prebiehajúci vmedzikruží medzi pevnými spracovacími...

Polohovacie zariadenie, najmä pre sedadlo vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14096

Dátum: 24.07.2009

Autori: Haida Stefan, Schulz Dirk

MPK: B60N 2/225

Značky: vozidle, sedadlo, zariadenie, polohovacie, najmä

Text:

...prostriedok v brzdnom diele.Polohovacie zariadenie l, príkladne a schematicky znázomené v nasledujúcich obrázkoch, má rebrovanú skriňu 2, napríklad z plastu 2, z ktorej vyčnieva hnací hriadeľ 3, vybavený jemným ozubením a uložený v skrini 2. Na toto ozubenie môže byť neskôr nastrčené ručné koleso na ručne ovládanie polohovacieho zariadenia l podľa vynálezu alebo pripojený motor. Skriňa 2 má ďalej otvory 4 na upevnenie polohovacieho zariadenia...

Polohovacie a/alebo upínacie zariadenie s nastaviteľnou polohou otvorenia pracovného ramena

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6210

Dátum: 23.04.2007

Autor: Migliori Luciano

MPK: B25B 5/00

Značky: nastaviteľnou, polohou, polohovacie, zariadenie, pracovného, ramena, otvorenia, upínacie

Text:

...toho istého zariadenia g s kolenovou pákou na transfomiovanie lineárneho pohybu piesta ovládača A na otáčavý pohyb pracovného ramena Q medzi prvou vhodne nastaviteľnou polohou A otvorenia a druhou polohou 5 zatvorenia, v ktorej pracovné rameno g polohuje súčiastku alebo nástroj,neznázornený, voči súčiastke, alebo túto upne voči nosnému povrchu pozdlž výrobnej.0021 Zariadenie g s kolenovou pákou zahrnuje kľuku j spojenú s hriadeľom u...

Polohovacie zariadenie pre voľne lietací vetru vystavený prvok tvaru deltaplánu v prípade plavidla poháňaného vetrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7267

Dátum: 19.04.2005

Autor: Wrage Stephan

MPK: B63H 9/00

Značky: lietací, poháňaného, zariadenie, plavidla, polohovacie, větru, prvok, volně, případě, vystavený, tvaru, vetrom, deltaplánu

Text:

...sa dĺžka ťažneho lana znova sukcesívne zväčší, až toto v podstate dosiahne svoju dĺžku pred0010 Okrem toho možno prednostne uvažovať s tým, aby mal navijak vopred udanú charakteristiku krútiaci moment e dĺžka lana, aby mal nastavenú dĺžku lana, ktorá spôsobí, že sa rázy lana odpružili. Toto opatrenie sa vyznačuje tým, že sa môžuredukovať dynamické zaťaženia vetru vystaveného prvku a ťažnéholana. To sa môže stať potom, keď charakteristika...

Polohovacie zariadenie vrhačky terčov na športovú streľbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2347

Dátum: 18.01.2000

Autori: Rozehnal Jan, Rozehnal Vratislav

MPK: F41J 9/32

Značky: vrhačky, polohovacie, střelbu, športovú, terčov, zariadenie

Text:

...obdobnými ako v SR je počas zimného obdobia jeho použitie nevynodné vzhľadom knebezpečiu zamrznutia rozvodov. Naviac je toto polohovacie zariadenie technicky pomeme zložité aNevýhody a nedostatky doposiaľ známych polohovacích zariadení vrhačiek .terčov na športovú streľbu sú do značnej miery odstránené pri polohovacích zariadeniach podľa technického riešenia. Jeho podstata spočíva vtom, že je tvorené rámom, knemu je otočne uchytené vahadlo,...

Polohovacie lôžko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 911

Dátum: 09.08.1995

Autori: Osadský Jaroslav, Boháč Daniel, Rabatin Jozef

MPK: A61G 7/002

Značky: polohovacie, lôžko

Text:

...výplňou, ktoré sú navzájom spojené kĺbovými elementamil§. V priečnom smere sú rámové bloky Q až L 1 uložené v štyrochtrojiciach, pričom prvá Q, a §,1 §,l 1 sú uložené otocne a druhá trojica 2,Q 7pevne. V pozdĺžnom smere sú rámové bloky až l uložené za sebou v štvoriciach, z ktorých každá štvorica Q,2,l,ł, 1,łQ,13,16 a §,ll,l 1,ll je uložená V pozdĺžnej osi otočne. Pod ložnouplochou § je V prvej vidlici ąg uchytená prvá pohonná jednotka lg...

Polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 270111

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šebo Jozef, Trgiňa Ján, Gally Július

MPK: B23Q 7/00

Značky: polohovacie, zariadenie

Text:

...obrábaní. Oťáčnnie kladiok pri polohovani zaisťujú rotačná hydromotory cez prevodovku a rečezove prevody. zdvih klediekpri polohoveníobrobku zaisčujú cez zdvíhacie ramená priamociere hydromotory, ktoré sú otočne upevnené,na čapoch.Pokrok dmiehnutý zariadením podla vynálezu spočíva najmä v tom. že umožňuje polohovanie rozmerných rotačných obrobkov pre obrábanie ne horizontálnych vyvrtávecích strojoch pri súčasnom zeietení vyššej tuhosti...

Polohovacie zariadenie pre zváranie U-rúrok výmeníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265550

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23K 37/04

Značky: u-rúrok, výmeníkov, zváranie, tepla, zariadenie, polohovacie

Text:

...polohu zhora, nie je technicky nutné pulzačné zváranie, pričom je možné používat do koreňa hydraulicko-pneumatickú chladenú podložku. Z uvedeného dôvodu je príprava na zváranie a samotné zváranie časove menej náročné voči orbitálnemu automatové mu zváraniu.Polohovacie zariadenie pre zváranie U-rúrok výnennikov tepla podľa vynálezu je schematicky znázornená v jednom z možných konštrukčných prevedení, kde na obr. 1 je celkový bočný pohlad...

Ložiskové polohovacie zariadenie optického vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 263366

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jurík Štefan

MPK: G02B 6/36, H01B 3/00, G02B 6/28...

Značky: ložiskové, vlákna, zariadenie, optického, polohovacie

Text:

...v manipulačnom puzdre, zasunutom vo výkyvnom guličkovom ložisku, pevne vsadenom v puzdre, upevnenom v kruhovom otvore nosnej dosky, pričom otočné teleso je zakrytá krytom naskrutkovanom na puzdre.vynález ložiskového polohovacieho zariadenia optického vlákna umožňuje kolmé nastavenie čela optického vlákna na dopadajúci laserový lúč a výhodne ho možno použiť pri zistovani optických vlastnosti sklenených vlákien, pretože neporušuje ich...

Priamočare polohovacie a upínacie zariadenie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263191

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 1/14

Značky: polohovacie, priamočare, upínacie, zariadenie, obrobkov

Text:

...vedľa nich indexovacie valce 3 v počte pre každú pracovnú polohu upinacich dosiek lg. vedla krokovacieho valca lg je zapustené vodiace lišta lg. od spodnou časťou stola li je pripojená lišta lg k nosnikom lg.Upínacia doska lg je opatrená axiálnym dorazom 2 obrobku 32 a na oboch stranách opierkami3 s trieskovýmí krytmi l. zo spodnej strany upinacich dosiek lg sú na ich koncoch pripojené kamene Q, v ktorých sú z hornej strany upinacich dosiek...

Pomocné polohovacie zariadenie pre stavbu stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 259254

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B25H 1/04, B23Q 7/00

Značky: zariadenie, stavebnicových, sústav, pomocné, polohovacie, stavbu, upínacích

Text:

...upínacich základni.Na pripojených výkresoch je znázornená pomocné polohovacie zariadenie podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený narys príkladu použitia polohovacej dosky, na obr. 2 je pôdorys z obr. l, na obr. 3 je nárys príklładupoužitia polohovacej lišty a na obr. 4 je pôdorys z obr. 3.Pomocné polohovaciezariadenie pre stavbu stavebnicových upinacich sústav pozostáza z polohovacej dosky 1 D a polohovacej lišty 20. Polohovacia...

Zásobníkové a polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 244582

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kýr Ladislav

MPK: B23Q 7/08

Značky: zásobníkové, zariadenie, polohovacie

Text:

...na hornom konci bajonetového čapu 43 zhora nzamkne uložený kotúč 45 palety 8 (obr. 7. V úložnom kotúči (E 5 sú iytirorené dva strediace otvory 45 obr. 8, do ktorých pri položení palety 8 otočný stôlzapadajú strsdiace kolĺky 42 nástavca (ii. Tým sa dosiahne pevné a presné upevnenie paliet-k otuočnému stolu 1. Palety s oor. 7 a obr. S sú vytvorené z podsady 437, pevne pripojenej k úložnémtl kotúče ěä anajmenej troch. stĺpiko-vi 49, na...

Prenášacie polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242503

Dátum: 15.11.1987

Autor: Mühlblberg Jörg

MPK: B23Q 7/04

Značky: polohovacie, prenášacie, zariadenie

Text:

...5 čeluste 1 je ku hriadeľu 3, resp. ku styčnému puzdru 4 uchytené pomocou pera li a drážky 8 kladiek 9 súoso uložených na hriadeli 3, resp. na styčnom puzdre 4. Kladky 9 sú na svojom obvode opatrené prítlačnými brzdnými telieskami 10, dotlača 4nými pomocou pružin 11, s predpätím nastaviteľným pomocou dutých skrutiek 12 Celné plochy 8 na kladkách 9 sú opatreně výbežkami 13 tvaru skrutkovice, ktoré zapadajú do vybraní v čelných plochách...

Prevešiavacie a polohovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 241575

Dátum: 15.09.1987

Autor: Örnhjelm Kaj-erik

MPK: B65G 47/52

Značky: polohovacie, prevešiavacie, zariadenie

Text:

...posuvné pripojená k hornému voľnému koncu hornej nosnej telesk-opickej tyče 4 a dolná čeľust 3 je pevne spojená s dolným, kotvovite zahnutým koncom dolnej nosnej tyče 5. Obidve čeľuste 2, 3 majú polkruhový prírubový tvar ana jednom ich konci je ku každej pomocou čapu 14 pripojený odklopný segment 15. 0 d 5klopné segmenty 15 sú cez ich tahadlo 16,opatrené nastavovacim. skrutkovým spojom,spojené jednak s koncom hornej ovladace teleskopickej...

Axiálne polohovacie zariadenia najmä pre sklučovadlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 248923

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 3/18

Značky: polohovacie, skľučovadlá, axiálně, najmä, zariadenia

Text:

...prispôsobený pre uchytenie chápačom manipulačneho zariadenia âg napriklad na obvode vytvorenými uchopovacimi plochami łě. zoradený nosič lg umiestnený napríklad na odkladacom mieste V dosahu manipulačného zariadenia §g, je nim uchopený v smere šípok a podobne ako obrobok a priložený polohovane k čelnej referenčnej ploche 33 skľučovadla 39 tak, že zadná dorazova plocha 23 polohovacieho elementu gg dorazí prípadne bude v jej tesnej...

Odpočinkové polohovacie kreslo

Načítavanie...

Číslo patentu: 233583

Dátum: 01.02.1987

Autor: Petřivý Jiří

MPK: A47C 1/032

Značky: křeslo, odpočinkové, polohovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odpočinkové polohovacie kreslo a jeho možnosť nastavovania do rôznych funkčných polôh pri dodržaní ergonometrických požiadaviek a bez nároku na zložité mechanizmy, ich výrobu ako aj materiál. Polohovacie kreslo má základnú nosnú kostru kresla na ktorej sú umístnené dva spodné spojovacie vlysy (4), ktorých vrchná hrana je tvarovaná do krivky po ktorej kĺže spodná plocha sedadlového rámu (1), ktorý je spojený s operadlíkmi (5),...

Polohovacie zariadenie so vzduchovým vankúšom

Načítavanie...

Číslo patentu: 230060

Dátum: 01.04.1986

Autori: Golier Milan, Ircha Vladislav

MPK: B21D 37/00

Značky: zariadenie, polohovacie, vankúšom, vzduchovým

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovacie zariadenie so vzduchovým vankúšom, pozostávajúce zo základnej dosky, o ktorú je svojou klznou plochou opretá pohyblivá časť najmä lisovacieho nástroja, opatrené aj prívodným vzduchovým ventilom, vyznačujúce sa tým, že vzduchový ventil /6/ je usporiadaný v pohyblivej časti /3/ zariadenia a ventilová gulička /10/ je v kľudovej polohe pohyblivej časti /3/ čiastočne presunutá cez rovinu klznej plochy /2/ pohyblivej časti /3/, a v...

Vysielač informácií pre polohovacie zriadenia najmä v mikroelektronike

Načítavanie...

Číslo patentu: 219599

Dátum: 30.09.1985

Autor: Milička Eduard

Značky: vysielač, mikroelektronike, zriadenia, polohovacie, najmä, informácií

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je využitie bezkontaktných spínačov vo vysielači informácií pre polohovacie zariaadenia. Uvedeného účelu sa dosiahne vysielačom informácií pre polohovacie zariadenia najmä v mikroelektronike, ktorého podstatou je, že pozostáva pravidelne od seba vzdialené. Plášť je uzatvorený vekom, ktoré má na vnútornej ploche vytvorenú kužeľovú plochu. Ďalej je plášť opatrený vekom, v ktorom je v strede upevnené výkyvné ložisko. Cez výkyvné...

Montážne polohovacie zariadenie, napríklad pre montáž motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223778

Dátum: 01.07.1984

Autor: Balák Ján

Značky: montážne, polohovacie, motorov, zariadenie, například, montáž

Zhrnutie / Anotácia:

Montážne polohovacie zariadenie, napríklad pre montáž motorov v kusovej a malosériovej výrobe, pozostávajúce z nosného dielca a na ňom uloženej otočnej príruby s príchytkami pre montovaný predmet, vyznačujúce sa tým, že otočná príruba (5) je na svojom obvode opatrená radiálnou drážkou (7) prierezu "U", v ktorej je upevnená článková reťaz (8), ktorej hnacie koleso (9) je zboku opatrené oválnymi západkami (13) pre kolíky (14) posuvnej brzdy (12)...