Patenty so značkou «poloh»

Spôsob zisťovania opravených aktuálnych polohových dát najmä na určovanie aktuálnych polôh vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10508

Dátum: 14.11.2006

Autori: Pohl Alfred, Rauscher Kurt, Petroczi Julius, Renner Alexander, Kowarik Lothar

MPK: G01S 5/14, G08G 1/123, G07B 15/00...

Značky: najmä, poloh, aktuálnych, vozidla, polohových, zisťovania, spôsob, určovanie, opravených

Text:

...ktoré je v priebehu procesu vydania priradené určitej fyzickej alebo právnickej osobe, aby sa umožnilovypočítavanie vzniknutých mýtnych poplatkov.Principiálne je obvyklé použitie mobilných detekčnýchjednotiek vo dvoch rozdielnych mýtnych systémoch, totiž na jednejstrane v systémoch založených na systéme GNSS (Global NavigationSatellite System) a na druhej strane vsystémoch založených naSystémy na báze GNSS pracujú vo väčšine prípadov...

Vkladanie alebo nastavovanie referenčných polôh pre ovládaciu jednotku dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12367

Dátum: 21.09.2005

Autor: Grundmann Steffen

MPK: E05F 15/14, B66B 13/14

Značky: poloh, jednotku, ovládaciu, nastavovanie, vkladanie, dveří, referenčných

Text:

...s akýmikoľvek prostriedkami poskytujúcimi ovládacej jednotke signál pre obmedzenie pohybu v určenom proñle (napr. medzipolohový spínač).Inými slovami povedané, dvere sú voľne premiestniteľné medzi mechanickými koncami dverí, a referenčné polohy je možné zapisovať v ľubovoľnej polohe pozdĺž dráhy. V skutočnosti sú koncové spínače, medzipolohové spínače alebo zarážky podľa doterajšieho stavu techniky pre účely predloženého vynálezu...

Zariadenie na zablokovanie koncových polôh pohyblivých dielov výhybiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 813

Dátum: 31.07.2002

Autori: Hörtler Joseph, Achleitner Herbert, Schnedl Karl

MPK: B61L 5/00

Značky: poloh, zariadenie, koncových, výhybiek, zablokovánie, dielov, pohyblivých

Text:

...ktoré sa dajú rozšíriť smerom von proti sile pružiny, ich vyhotovenie realizovať tak, aby na uzatváraciu os V podstate kolmé čelné plochy alebo boky šikmých plôch v príslušnej vonkajšej, resp. vnútomej polohe segmentov boli v plošnom styku s protinárazovými plochami voči sebe navzájom posúvateľných rúr a/alebo tyčí, pričom ako sme už uviedli, šikmé plochy sa môžu použiť aj vo vonkajšej polohe.Optimálny plošný styk medzi prstencom alebo...

Zariadenie na zabezpečenie rôznych polôh a presunu chorého

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2053

Dátum: 11.01.1999

Autor: Kozic Miloš

MPK: A61G 7/05, A61G 7/047, A61G 7/053...

Značky: zariadenie, chorého, poloh, přesunu, zabezpečenie, rôznych

Text:

...i pre obslunu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na zabezpečenie rôznych polôh a presunu chorého,tvorené posteľou,ktorej stredná česť ležedla je pohyblivá,skladateľná e položená vstrednej casti na vozik,podľa tohoto technického riešenia,ktorého podstata spo iva v tom,že stredná časť ležadla je skledateľná a oddeliteľnáže sa vytvorí operedlo,sededlo a podložka pre nohy tvoriace vosa môže vysunúť z pevnej časti postele.a...

Fixácia polôh abdukčnej dlahy ramenného kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1809

Dátum: 08.04.1998

Autori: Pikner Zdeněk, Pikner Tomáš

MPK: A61F 5/01, A61F 5/02

Značky: fixácia, kĺbu, poloh, ramenného, abdukčnej, dlahy

Text:

...tvarovaného, ale dostatočne pevného materiálu (duralu). Na konci horizontálne smerovanej časti g vertikálne vysúvacej pravouhlej opory 2 je dvomi skrutkami E pripevnená aretačná točňa g s aretačnými dierami 1 LJ. Medzi aretačnou točňou jl 1 a otočným ramenom § je uložená klzná podložka 18, zaisťujúca medzioboma dielmi trecie spojenie. Aretačné diery Q sú taktiež vytvorené na vodíacomdržiaku 1, ako je to znázornené na obr. 1, 3 a a 3 b....

Snímač krajních poloh strojních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270614

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kohout Jaroslav, Hájek Zdeněk, Janeček Josef, Němeček Miroslav, Porcal Jaroslav

MPK: H01H 13/18

Značky: poloh, krajních, strojních, snímač, zařízení

Text:

...na jedné straně pro připojení na kostru zařízení a na druhé agraň opatřeným kovovou podložkou 2, ve která jsou zakotveny sloupky 2. Na tyto sloupky ł jsou nasunuty pružiny 5, omezené na jedné straně již zmíněnou kovovou podložkou g a na druhé straně suvně uloženou dotekovou částí É, kterou může být například trubka, deska a podooně,zhotovená z materiálu podle daného prostředí, s výhodou potom z nerezavějící oceli. Rozpínavost pružin 5 je -...

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270023

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tkáč Ivan, Bakončík Vladislav, Dzierža Emil, Řehulek Ladislav, Hrubý Jaroslav

MPK: E21D 23/26

Značky: mechanizované, přesouvacího, zařízení, koncových, snímání, výztuže, sekce, poloh

Text:

...rovinou B-B. Obr. 2 a 3 jsou provsdeny v jiném měřítku než obr. l.Zařízení pro snímaní koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizovená výztu že ja tvořeno tyčí l, ktsri je spojená s píetnioí gg například čepsm. Tyč l je uloženáva vedení 2 v prostoru pod přeaouvaoím válcem g. Kolem tyče L je uapořídana delené objímka gł. ktere je součástí vedení 1. Do objímky 1 jsou vložený alespoň dva snímača łll. głg, například jazýčkove kontakty....

Zařízení pro automatické uvedení mechanismů do definovaných poloh po výpadku zdrojů tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269870

Dátum: 14.05.1990

Autori: Rameš Jiří, Šenkýř Oldřich, Richter Aleš, Klúčik Igor

MPK: G05D 3/00, D01H 13/14

Značky: zařízení, definovaných, mechanismu, automatické, výpadku, poloh, zdrojů, uvedení, tlakového, vzduchu

Text:

...havárii zdrojů tlakovćho vzduchu není zajiätäna další automatická činnost komplexu jednotlivých uzlt přádelny.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro automatické uvedení meehsnismd do definovaných peloh po výpadku zdrojd.t 1 akov 6 ho vzduchu, jehož podstata epočívá v tom, že čidlo výpadku tlakovćho vzduchu je připojeno k prvnímu vstupu jednotky havarijního řízení, jejíž první výstup je připojen k druhému vstupu jednotky provozního řízení a...

Zapojení pro automatické uvedení mechanismů do definovaných poloh po výpadku zdrojů elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269869

Dátum: 14.05.1990

Autori: Richter Aleš, Remeš Jiří, Klúčik Igor, Šenkýř Oldřich

MPK: D01H 13/14, G05D 3/00

Značky: energie, poloh, zapojení, uvedení, elektrické, mechanismu, definovaných, automatické, zdrojů, výpadku

Text:

...vstupu bloku akcníoh členůfzatíaco blok čidel mechanická polohy je dalo připojen k třetím vstupu jednotky havarijníhe řízení, její třetí výstup je připojen k vstupu jednotky zdlohovaná pamäti, přiäen první výstup sdloäníhe zdroje elektrická energie je připojen k druhemu vstupu jednotky havarijního řízení a druhý výstup záložníhe zdroje elektrická energie je připojen k třetínu vstupu bloku akčních členů.Výhodou takto uspeřďdsnáho řídicího...

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269472

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrubý Jaroslav, Malchárek Josef, Krulík Jiří, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/26

Značky: přesouvacího, poloh, snímání, koncových, sekce, mechanizované, zařízení, výztuže

Text:

...poloh přeeouvacího zařízení eakce aechanizovaně výz tuže je tvořeno tyčí 3 levou a tyčí 3 pravou, ktoré jsou epejeny e píetnící šg přeaouvacího válce 3, například čepea, a jeou eoučaetí přeaouvacího zařízení eakce. Tyč 1 leváje ulozene v trubce il e tyč g pravá v truboe 53 vedení 5, uaíetčnea v prostoru pod přesouvecíe vólcen Q. V trubce gł, popřipedč i v trubce 55 jaou provedeny otvory pro vložení pouzdra §, v něaž je upevnčna alespoň...

Zařízení pro zvýraznění jednotlivých poloh pákového ovladače

Načítavanie...

Číslo patentu: 269318

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šaray Luděk

MPK: B62D 1/14

Značky: poloh, pákového, jednotlivých, zvýraznění, ovládače, zařízení

Text:

...počet jeho zubů je rovon polovině celkového počtu poloh ovladače e přičemž do zubů segmentu zapadají dvě navzájom protilehle umístäná pružné zápodky. pevnä spojené s nepohyblivou částí ovladače.výhodou nového uspořádání je jeho jednoduchou. snížené pracnost a výrobní nenáročnost při optimální plnění požadovaná funkce.Příkladnâ provedení zařízení pro zvýreznäní jednotlivých poloh pákových ovladačů podle vynálezu je dálerblíže znázorněno na...

Zariadenie pre posuv dvoch výliskov súčasne do pracovných poloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 262760

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kos Jan, Macháček Jozef

MPK: B30B 15/30

Značky: súčasné, zariadenie, výliskov, poloh, posuv, pracovných, dvoch

Text:

...líšt 3, 4 a na nich upevnených chapačov, polochaptačov a ,prídavných chanpačov. Pohyb posuvných líšt 3, 4 je daný prevodným .nástrojom 2, synchronizovaným s pohybom barana 1 lisu. Pri .pohybe Abarana 1 lisu dostrihu sa posuvné lišty 3, 4 otvoria a posunú do východzej polohy 70.»Pri ,pohynbe barana 1 zo strihu sa posuvné lišty 3 a 4 uzatvárajú a posúvajú do ,pracovnej polohy 71. Prvý výstrižok 21 je chapečom 50 strihového nástroja 1 D...

Způsob zjišťování tvrdých poloh v nadložních partiích uhelných lomů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261367

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jurman Josef, Krygel Václav

MPK: G01V 1/28, E21B 45/00

Značky: zjišťování, poloh, uhelných, způsob, tvrdých, lomů, nadložních, partiích

Text:

...poloh v nadložních partiích uhelných lomů podle vynálezu probíhá tak, že při provozním vrtání v uhelných lomech měří a registruje průběh měrné objemové práce rozpojování hornín v hloubce vrtu, přičemž režim vrtání, to jsou otáčky a rychlost vrtání, musí být volen tak, aby hodnota měrné objemové práce byla minimální. Existuje totiž pouze jediný režim vrtání, tedy určité otáčky a určitá rychlost vrtání, při kterém nabývá měrná objemová práce...

Způsob dobývání tvrdých poloh korečkovým rýpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256656

Dátum: 15.04.1988

Autori: Romportl Vladimír, Milič Jiří, Vít Vratislav

MPK: E21C 41/02

Značky: způsob, tvrdých, korečkovým, dobývání, rýpadlem, poloh

Text:

...Postavením rypadla na úzké částí řezu narušená trhací pxací neohrožuje rypadlo případnými sesuvy, nebot zemina, která je narušena trhací prací, je dostatečně stabílizována zeminou rostlou. Vlastní trhací práce lze provádět V dostatečném předstihu před postupem rypadla, čímž se jednak eliminují seismické účinky trhacich prací na konstrukcí korečkového rypadla, a dále lze využít časového faktaru pro optimální fraqmentaci těžené zeminy....

Zařízení k ohřevu rotujících válců a zajištění vzájemných funkčních poloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 255659

Dátum: 15.03.1988

Autori: Radek Petr, Baják Karel

MPK: C14B 1/54

Značky: válců, rotujících, zajištění, zařízení, poloh, vzájemných, funkčních, ohřevu

Text:

...spočívá v tom, že jedním topným systémem stabilně umístěným na stroji lze ohřivat kterýkoliv lícovací válec z vybavení stroje a při jeho výměně nemůže dojít nepozorností obsluhy k jeho poškození nebo k poškození infrazářičů.Zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese.Licovaci válec ł je uložen nad válcem g V držácich lg otočných na čepech łł a spojených s hydraulickým válcem §, na jehož plochu lg dosedá...

Zařízení pro nastavení přesných poloh suportu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254501

Dátum: 15.01.1988

Autor: Drhovský Josef

MPK: B23Q 5/34

Značky: nastavení, poloh, přesných, stroje, suportů, obraběcího, zařízení

Text:

...1. V drážoe gg lišty É je umístěn kámen gg, v jehož závitovém otvoru pod lištou É je zašroubován šroub gg. Kámen QA se dá zpevnit s lištou É pomocí matice âä. Šroub 32 má dvojí závit gg, gl o rozdílném stoupání. První závit Q s větším stoupąním je zašroubován do kamene QA a druhý závit § 1 s menším stoupáním je zašrouhován do otvoru ąorazového tělesa 3.Hlava gg šroubu gg, opatřená na čelní ploše noniem gg, je volně otočná V neotáčejícím...

Zařízení pro nastavení přesných poloh suportu obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254371

Dátum: 15.01.1988

Autor: Drhovský Josef

MPK: B23Q 5/34

Značky: obraběcího, zařízení, poloh, suportů, nastavení, přesných, stroje

Text:

...gg pístu lg má závit, na němž je našroubován nonius gl. Konec pístnice g je opatřen ryskovanou stupnicí gg, Dorazový píst § se pohybuje se svou pistnicí ggna pístníci gg. Pouzdro gg vytváří svou drážkou spolu s osazením âł dorazového pístuÉ funkční prostor lg, propojený s prostorem hydraulického válce gg na levé straně pístu 2. Pohyb dorazového pístu Ž s pístnicí 32 směrem doleva je omezen osazením lg nonia gł. Těleao 3 je...

Zařízení pro vymezení krajních poloh, zejména přímočarého hydraulického motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243293

Dátum: 15.11.1987

Autori: Loukota Antonín, Hanel Ivo, Kubata Milan, Vleek Pavel

MPK: F15B 9/03

Značky: zařízení, poloh, přímočarého, vymezení, krajních, motorů, hydraulického, zejména

Text:

...nastavené polohy není závislá na pracovním prostředí a seřízení dorazů je jednodušší než u stávajících systémů.Příklad konkrétního provedení podle vy 4nálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese zobrazujícím podélný řez přímočarým hydraulickým motorem se zabudovaným zařízením.Podle vynálezu je válec 1 hydraulického motoru ukončen předním víkem 2 a zadním víkem 3, kterými prochází pohyblivé duté. pístnice 4, opatřená pístem...

Zařízení pro snímání krajních poloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 251596

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vilášek Horst, Werner Emil, Kerlín Kurt, Holain Verner

MPK: F16K 31/124

Značky: krajních, snímání, zařízení, poloh

Text:

...prostorem 33 siloválce 3 jedním spojovacím kanálkem 53, který jeveden snímací tyčí 33 a vyústuje v prostoru mezi pístem 33 a víčkem 32 snímače 3.Prostor 33 pod pístem 33 snímače 3, tj. na přivrácené straně pístu 33 k ovládacímu pístu 33 siloválce 3, je spojen s atmosférou kanálkem já. Proti volnému konci přenášecí tyče 35 snímače 1 na horním i spodním víku 33, 33 siloválce 3 je umístěno čidlo 33 koncového spínače3, který je upevněn na vnější...

Zařízení pro zjišťování tvrdých poloh pod zemským povrchem metodou velmi dlouhých vln spojitým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234082

Dátum: 01.10.1986

Autor: Uhlík Jaroslav

MPK: G01V 3/175

Značky: spojitým, poloh, způsobem, metodou, dlouhých, zemským, zjišťování, tvrdých, povrchem, velmi, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjišťování tvrdých poloh pod zemským povrchem, např. pelokarbonátových konkrecí v jílovém nadloží hnědouhelné sloje. Zařízení je tvořeno dvěma dvojicemi snímacích disků (1) nožového tvaru, z nichž první dvojice je opatřena tažným zařízením (4) a dvojice snímacích disků (1) jsou pevně spojeny tyčí (2) s tepelnou kompenzací, dlouhou 10 metrů. Jednotlivé disky dvojice snímacích disků (1) jsou orientovány šikmo k vertikální ose k...

Polohovadlo pre priestorové nastavenie polôh pojazdových dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: 233497

Dátum: 15.09.1986

Autor: Zámečník Ján

MPK: B23K 37/04

Značky: dráh, nastavenie, poloh, polohovadlo, pojazdových, priestorové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polohovania zváracieho stroja, ktoré umožňuje akékoľvek potrebné premiestnenie zváracieho stroja vzhľadom ne os zvaru na zváranom predmete. Tohoto účelu sa dosiahne zariadením, ktoré je tvorené základnou plošinou s nosným stĺpom a rybinou, v ktorej je vo vertikálnom smere vedený nosník, s ktorým je kĺbovo spojené predné vychyľovacie rameno. Predné vychyľovacie rameno je kĺbovo spojené i so zadným vychyľovacím ramenom, ktoré...

Zariadenie na obmedzenie koncových polôh mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226619

Dátum: 15.02.1986

Autor: Voroňák Jozef

Značky: poloh, mechanizmu, zariadenie, koncových, obmedzenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na obmedzenie koncových pol(h mechanizmu, hlavne koncových polôh motorického prestavenia dĺžky ojnice mechanického lisu, obsahujúce pevný diel ojnice, staviteľnú skrutku s guľovou hlavou, koncové spínače a palec viazaný so staviteľnou guľovou skrutkou a prechádzajúci otvorom v pevnom dieli ojnice, vyznačené tým, že do priestoru medzi koncové spínače (9) zasahuje narážka (8) spojená s kotúčom (7), pričom kotúč (7) je otočne vedený na...

Zařízení pro snímání poloh pojezdu dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228960

Dátum: 01.02.1986

Autori: Štukavec Milan, Geryk Jan

MPK: B65G 43/08

Značky: dopravního, zařízení, pojezdu, poloh, snímání, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení spolehlivého určování poloh pojezdu dopravního pásu a shazovacích vozíků na zásobnících v prašném a vlhkém prostředí, zejména v aglomeraci. Uvedeného účelu se dasáhne připevněním ramene 4 k rámu 2 dopravního pásu 3 k volnému konci tohoto ramena 4 je připevněna nosná tyč 12 se snímacím válečkem 9 na svém volném konci. V pracovní poloze tento váleček 9 spojuje jednotlivé dvojice protilehlých sběren 8, 8' propojených s...

Způsob bezkontaktního určování pevných poloh v nadložních horninách terciérních uhelných pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 214529

Dátum: 28.02.1984

Autori: Uhlík Jaroslav Geolog, Hanza Karel

Značky: uhelných, způsob, pevných, určování, bezkontaktního, terciérních, poloh, nadložních, horninách, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu bezkontaktního určování pevných poloh v nadložních horninách terciérních uhelných pánvích, např. pevných poloh kvarcitů, pelokarbonátů a limonitizovaných poloh, které se nacházejí v podobě balvanů v nadložních sedimentech, pro bezpečný postup velkostrojů na uhelných lomech. Způsob bezkontaktního určování pevných poloh s využitím stabilních středovlnných a dlouhovlnných vysílačů spočívá v tom, že rovinná elektromagnetická...

Zařízení na snímání poloh zavážecího vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222586

Dátum: 01.02.1984

Autori: Brůha Jiří, Novák Václav, Kasenčák Petr

Značky: snímání, poloh, zařízení, zavážecího

Zhrnutie / Anotácia:

Snímání poloh zavážecího vozu uvnitř metacích nebo vzduchových tryskaců na předem stanovených místech pojezdové dráhy se provádí kotoučem, který má podle počtu požadovaných funkcí otvory na jedné či více kružnicích. K otvorům na každé kružnici přísluší bezkontaktní snímač polohy. Vzdálenost otvorů je dána převodovým poměrem mezi průměrem kružnice, použitým převodem a délkou dráhy o kterou musí zavážecí vůz popojíždět. Bezkontaktní spínače...