Patenty so značkou «polem»

Kapacitní snímač zdvihu ovládaný magnrtickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267368

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malý Peter, Herec Ivan, Medvecký Ľudovít

MPK: G01B 7/08

Značky: ovládaný, snímač, zdvihu, magnrtickým, kapacitní, polem

Text:

...elektrodu a nepohyblivou elektrodu, která je pevně spojena s tělesem snímače.Výhodou navrženého uspořádání je zejména vyšší mechanická odolnost, snížení vlivu vibraeí zařízení na pohyb elektrod proti současně používaným typům snímačů, jednoduchost konstrukčního provedení, upevnění, jako i schopnost provozu za extrémních klimatických pod mínek.PŤIlO/Žčľlý obrázek v řezu znázorňuje konstrukčm usporádám kapacitního snímače zdvihu ovládaného...

Stator jednofázového motorku se stíněným pólem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260889

Dátum: 12.01.1989

Autor: Doležal Josef

MPK: H02K 17/08

Značky: jednofázového, stator, polem, motorku, stíněným

Text:

...motorků se stiněným pólem. Umožňuje podstatné zvýšit záběrný moment ve srovnání s dosavadním způsobem konstrukce stíněných pôlů bude využít u motorku pro ventilátory.provedení statoru jednorázového motorku podle tohoto vynálezu, kde jeden závit nakrátko je znázorněn v pohledu a druhý v řezu, na obr. 2 je znázorněn průběh závislosti otáček na momentu.Stator jednofázového motorku se stíněným pólem podle obr. 1 je sestaven z magnetického...

Zařízení pro kontinuální čištění výrobků blízkým ultrazvukovým polem, zejména drátů a pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256046

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gabriel Karel, Šmolík František, Šteif Eduard

MPK: B08B 3/12

Značky: blízkým, kontinuální, ultrazvukovým, polem, zařízení, drátu, zejména, čištění, pásků, výrobků

Text:

...tvořený přfíčným otvorem. Ultrazvukový čistící nástroj je zobrazen v příčném řezu. Na obr. 3 je ultrazvukový čistící nástroj s dvěma prostory pro čiště ní, tvořenými příčnými otvory. Ultrazvukový čistící nástroj je naízorněn v částečném řezu. Na obr. 4 je ultrazvukovýčistící nástroj s jednou příčnoudrážkou pro čištění znďząmč» ný v příčném řezu. Na obr. 5 je ultrazvukový čistící nástroj se dvěma příčnými drážkamí pro čištění, znőzamšný v...

Zařízení pro kontinuální ozvučování kapalin blízkým ultrazvukovým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255016

Dátum: 15.02.1988

Autori: Gabriel Karel, Šmolík František, Šteif Eduard

MPK: B08B 3/12, B08B 1/02

Značky: zařízení, ultrazvukovým, kontinuální, polem, blízkým, kapalin, ozvučování

Text:

...pro ozvučování kapalín je tvaru dutého válce, ve dně opatřeném výstupním hrdlom g. V místě. kde je ultrazvukový tyčový nástroj J,spojen prvním šroubovým pojem l e přenosovým laděným. vedením 2.ie nádoba g pro ozvučování kapaliny opatřena ,jedním ,jednoduchým vstupním hrdlom 1. Nádoba ipm ozvučovánzi kapalin .je zakončena přírubou 5 nádoby A, pro ozvučování kanalin, k níž .je pripojene a těsněním g utěsněna přírube lg přenosového laděného...

Zapojení oscilátoru řízeného magnetickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241722

Dátum: 15.09.1987

Autori: Fedorík Radovan, Šiška Július, Šúpala Jaroslav

MPK: G01R 33/022

Značky: řízeného, zapojení, magnetickým, polem, oscilátoru

Text:

...vzájemné vazby, na obr. 4 je schéma oscilátoru se zpětnovazebním vinutím, které obepiná jádro feromagnetické indukční sondy. Oscilátory řízené měřeným magnetickým polem se skládají z elektronické části tvořené prahovými obvody 1 a 2 I obr. 1) a z měřicí části tvorené jednoduchou nebo dvojitou feromagnetickou indukční sondou 3 nebo 3. 1 a 3. 2. Vstup 11 levého prahového obvodu 1 je přes levý vazební odpor 4 propojen s výstupem 21 pravého...

Zařízení pro čištění součástí blízkým ultrazvukovým polem, zejména válcových filtračních vložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249589

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šabek Václav, Šteif Eduard, Gabriel Karel, Šmolík František

MPK: B08B 3/12

Značky: vložek, blízkým, zařízení, zejména, polem, filtračních, součástí, čištění, ultrazvukovým, válcových

Text:

...6 utěsněno k vnější ploše dna nádoby j pro čištění je spojen prvním šroubovým spojem ll. Přenosové laděné vedení l je opatřeno chladicími žebry 3,2 , ocnlazovanými ventilátorem go . Je spojene druhým šroubovým spojsm 1 g s ultrazvukovým měničem 1.1, který je kabelem A 5 elektricky vodivě spojen s vysokofrekvenčním generátorem l 6. Nádoba jpro čištění je opatřena navnější plošs dna přítokovým potrubím gj a spojená prvním ventilem 3 s odpadním...

Induktor s kluzným magnetickým polem pro míchací válec při plynulém odlévání bram

Načítavanie...

Číslo patentu: 236475

Dátum: 16.03.1987

Autor: Delassus Jean

MPK: B22D 11/10

Značky: induktor, magnetickým, odlévání, válec, polem, míchací, kluzným, plynulém

Zhrnutie / Anotácia:

Induktor s kluzným magnetickým polem pro míchací válec soupravy pro plynulé lití, obsahující drážkovaní hřídel (17), který nese rovinné magnetické plechy rovnoběžné s osou hřídele. V hřídeli a plechách jsou vyříznuty prstencové drážky (21), rozložené po délce hřídele (17) a v nich jsou uloženy indukční cívky (22 až 26). K soustředění magnetického toku do odlitku během plynulého lití je hřídel (17) pevný, je vyroben z nemagnetického, elektricky...

Zařízení k ovlivňování osiva magnetickým polem při setí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237601

Dátum: 16.02.1987

Autori: Haš Stanislav, Ruml Milan, Křížová Lubomíra

MPK: A01C 1/00, A01C 7/16

Značky: setí, polem, magnetickým, zařízení, osiva, ovlivňování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit silnější ovlivnění osiva magnetickou úpravou v semenovodech secího stroje, přičemž se osivo dostane okamžitě do půdy. Podstatou zařízení je permanentní magnet upevněný na semenovodu, který je alespoň v této části semenovodu zhotoven z nemagnetického materiálu. Permanentní magnet je uspořádán tak, aby jeho magnetický tok procházel vnitřním prostorem semenovodu. Takto upravený semenovod je napojen na výsevní otvor...

Zařízení pro čištění součástí blízkým ultrazvukovým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232593

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šabek Václav, Šteif Eduard, Šmolík František, Gabriel Karel

MPK: B08B 3/12

Značky: ultrazvukovým, polem, blízkým, čištění, součástí, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro čištění součástí blízkým ultrazvukovým polem, zejména válcových filtrů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve skříni, jejíž horní část je opatřena pracovním pultem s odtokovým potrubím, je umístěn nejméně jeden ultrazvukový čisticí nástroj. Tento nástroj má otvor pro čištění, k jehož spodní části je dolní přírubou připojeno a prvním těsněním utěsněno odpadové potrubí, do něhož jsou vyústěny přepadové potrubí a...

Polovodičový paměťový prvek se dvěma tranzistory řízenými polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240436

Dátum: 15.12.1986

Autor: Poór Robert

MPK: G11C 11/40

Značky: řízenými, polovodičový, tranzistory, paměťový, prvek, polem, dvěma

Text:

...peumewca ram, zrno emcocmČ 2 n C 2 x or saraopa rpauccpepnoro m sapąmłoro rpaneucwopon nomumqamrca c HIHHG nepeaam onen. Peayaxmnpymuee noporonoe Hanpmzeme .aapmmoro wpanancwopa .Iamm Mew peaynsmnpymxmmn noporonunm Hanpsnzcezmmvm IIJBHCIĎGDHOPO mpanancwopa 13 cocwoa 31 m I mm O. Hepmm anerctrpon yqacmrca GTOK/HGTOK rpancqnpnoro mpanancwopa cnaaau nenoopencwnenao o paapmmoü 111111110171.Peaamsaxum 069 m emocweü C 2 n C 2 x nponsnomrca npn...

Způsob výroby polovodičových prvků, řízených polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237433

Dátum: 15.08.1986

Autori: Panova Zoja Vasiljevna, Petrova Valentina Zacharovna, Kandyba Petr Jefimovič

MPK: H01L 21/18

Značky: výroby, polem, prvků, způsob, polovodičových, řízených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologie polovodičových prvků, zejména způsobu výroby MDP - tranzistorů řízených polem a polovodičových prvků vázaných nábojem. Cílem vynálezu je zlepšení výtěžku při výrobě polovodičových prvků řízených polem, majících izolovanou závěrnou vrstvu. Stanoveného cíle se dosahuje tím, že se při výrobě polovodičových prvků řízených polem získává vrstva křemičito-fosforečného skla metodou iontové syntézy, spočívající v implantaci...

Zařízení pro úpravu vody magnetickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223617

Dátum: 15.03.1986

Autor: Patrovský Věnceslav

Značky: zařízení, úpravu, polem, magnetickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tzv. magneticky upravené vody, která se již delší dobu využívá k zabránění tvorby vápenatých inkrustací, zvýšení pevnosti betonu, urychlení krystalizací a sedimentací pro zvýšení účinku flotace apod. Vynález řeší zvýšení účinnosti magnetické aktivace vody, což je dosti důležité proto, že se tato voda poměrně snadno rozkládá. Zařízení pro přípravu magneticky upravené vody je založeno na průtoku vody střídavým magnetickým, silně...

Magnetický obvod s malým rozptylovým magnetickým polem ve vnějším prostoru magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223357

Dátum: 15.03.1986

Autor: Klouda Rudolf

Značky: magnetickým, magnetického, malým, obvod, vnějším, polem, prostoru, magnetický, obvodů, rozptylovým

Zhrnutie / Anotácia:

Magnetický obvod s malým rozptylovým magnetickým polem ve svém vnějším prostoru se týká převážně oborů vakuové a mikrovlnné techniky. Účelem vynálezu je snížení vnějších rozptylových magnetických polí, zmenšení rozměrů a hmotnosti magnetického obvodu. Podstata magnetického obvodu podle vynálezu spočívá v tom, že celý plošný povrch magneticky tvrdých materiálů, kromě ploch ohraničujících vzduchovou pracovní mezeru, je bezprostředně obklopen...

Osvětlovací systém s měnitelným polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223342

Dátum: 15.03.1986

Autor: Slowiak Josef

Značky: měnitelným, systém, osvětlovací, polem

Zhrnutie / Anotácia:

Osvětlovací systém je určen pro kopírovací a projekční zařízení s použitím zdroje s rotačně symetrickou křivkou svítivosti. Účelem vynálezu je soustředit velkou část světelné energie vyzařované zdrojem na osvětlovanou plochu s velmi dobrým rozložením osvětlení. Pro speciální účely lze bez energetických ztrát měnit jednoduše rozměr zářicího pole. Uvedeného účelu se dosáhne osvětlovacím systémem, sestávajícím ze dvou koncentrických zrcadel a...

Kondenzátor s kapalným dielektrikem s kapacitou řiditelnou elektrickým napětím a nebo magnetickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226756

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pospíšil Milan

Značky: kapacitou, kapalným, napětím, kondenzátor, polem, řiditelnou, elektrickým, magnetickým, dielektrikem

Zhrnutie / Anotácia:

Kondenzátor s kapalným dielektrikem s kapacitou řiditelnou elektrickým napětím a/nebo magnetickým polem, vyznačený tím, že mezi jeho elektrody (5,6), op třené přívody (7, 8), je jako dielektrikum vložen kapalný krystal (1) antizotropní permitivity a měrného odporu většího než 1010 ohm . m opatřený orientujícími vrstvami (3, 4) vytvořenými buď úpravou povrchu elektrod v místě styku s kapalným krystalem a/nebo přidáním příměsy do kapalného...

Způsob a zařízení pro kontinuální čištění součástí blízkým ultrazvukovým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225261

Dátum: 01.07.1985

Autori: Gabriel Karel, Šmolík František

Značky: zařízení, ultrazvukovým, polem, blízkým, způsob, kontinuální, čištění, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuálního čištění součástí blízkým ultrazvukovým polem, vyznačující se tím, že čištěné součásti vycházející z obráběcího stroje jsou vedeny dopravníkem součástí podél nejméně jedné vyzařující plochy ultrazvukového zářiče napájeného vysokofrekvenčním generátorem za současného průtoku čisticího kapalného média prostorem mezi plochami čištěných součástí a vyzařující plochou ultrazvukového zářiče.

Prahový přepínač ovládaný magnetickým polem pro přepínání konstantních elektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218858

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hentschel Günther

Značky: ovládaný, polem, prahový, elektrických, veličin, konstantních, přepínač, přepínání, magnetickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se rozšiřuje na prahové přepínače ovládané magnetickým polem určené pro přepínání konstantních elektrických veličin v příslušných funkčních členech, přičemž přepínací člen sestává z amorfního polovodiče, je citlivý na tlak a tlaková síla potřebná pro přepínání se vytváří magnetickým polem. Účelem vynálezu je realizace přepínání konstantních elektrických veličin jen pomocí různých poloh ovládacího magnetického pole. Do podstaty vynálezu...