Patenty so značkou «polarity»

Zapojenie prevodníka prúdu na frekvenciu pre obe polarity vstupného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279042

Dátum: 12.01.1995

Autor: Hribik Ján

MPK: H03M 1/36, H03K 7/06, H03K 3/00...

Značky: zapojenie, prúdu, frekvenciu, vstupného, prevodníka, polarity

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z operačného zosilňovača (7), dvoch diód (3, 4), rezistora (6), integračného kondenzátora (2), elektronického spínača (5), porovnávacích obvodov (8, 10), zdrojov referenčného napätia (9, 11) a riadiaceho obvodu (12). Vstupný prúd nabíja integračný kondenzátor (2), ktorý je cez rezistor (6) zapojený v spätnej väzbe operačného zosilňovača (7). Pri kladnom vstupnom prúde sa tento nabíja tak dlho, kým napätie na výstupe operačného...

Zapojenie rozhrania pre vyhodnocovanie polarity jednosmerného napätia pomocou mikropočítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 267373

Dátum: 12.02.1990

Autori: Merva Miroslav, Merva Ladislav

MPK: G01R 19/14

Značky: napätia, polarity, mikropočítača, vyhodnocovanie, rozhrania, zapojenie, pomocou, jednosmerného

Text:

...Výstup napäťového deliča zloženého z prvého pevného rezistora l a druhého pevného rezistora 2 je pripojený na invertujúci vstup napäťového komparačného prevodníka 5 na úroveň TľL a výstup napäťového deliča zloženého z tretieho pevného rezistora 3 a prvého nastaviteľného rezistora 4 je pripojený na neinvertujúci vstup komparačného napäťového prevodníka 5. Vstupy oboch napäťotych deličov sú pripojené na póly meraného zdroja jed CS 267...

Jednoduchý převodník napětí na kmitočet s výstupy oddělenými podle polarity vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265583

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mišurec Jiří, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: vstupního, polarity, oddělenými, výstupy, převodník, kmitočet, napětí, podle, jednoduchý

Text:

...svorkou lg a rovněž se vstupem prvního převodníku lg napěčových úrovní, jehož výstup je propojen s katodou druhé diody pz prvního elektronického spínače 3. Anody obou diod 21 a pz prvního elektronického spínače 5 jsou spojeny s prvním zdrojem g referenčního proudu. Podobné je výstup druhého monostabilního klopného obvodu lg spojen s druhou výstupní svorkou lg a rovněž se vstupem druhého převodníku lg napětových úrovní, jehož výstup je...

Zapojenie elektronického zdroja referenčného napätia zápornej polarity

Načítavanie...

Číslo patentu: 258711

Dátum: 16.09.1988

Autori: Rehuš Ján, Zlatoš Anton, Triebušník Milan, Kamarýt

MPK: H02M 3/155

Značky: polarity, napätia, zapojenie, referenčného, zdroja, elektronického, zápornej

Text:

...referenčného napätia podľa vynálezu je V tom, že možno použiť štandardný obvod elektronického zdroja referenčného napätia v trojbodovom zapojení bez nároku na nastavovanie a bez použitia presných odporníkov a napriek tomu sa dosiahne vys-oka presnosť. Ďalšou výhodou zapojenia podľa vynálezu je, že umožňuje vytvárať referenčné napätie zapornej polarity voči ľubovoľnému zvolenému potenciálu danej obvodovej schémy s tým, že elektrickýobvod...

Zapojení vysílače stejnosměrného proudu obojí polarity

Načítavanie...

Číslo patentu: 246508

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hrušák Josef

MPK: H04L 25/00

Značky: proudu, vysílače, zapojení, polarity, stejnosměrného, obojí

Text:

...jako klíčovacího prvku.Příklad zapojení vysílače stejnosměrého proudu obojí polarity podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, na kterémPrvní vstupní svorka 1 (obr. 1) zapojení je připojena jednak na kladný pol 11 stejnosměrného proudu, jednak přes srážecí odpor 4 na první výstupní svorku 7 zapojení. Druha vstupní svorka 2 zapojení je připojena jednak na zaporný pol 12 druhého zdroje14 stejnosměrného proudu, jednak přes sériovou...

Zapojenie pre meranie koncentrácie a polarity iónov vo vzduchu a v plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 244970

Dátum: 15.11.1987

Autori: Fritzsche Werner, Fiedler Gerhard

MPK: G01N 27/00

Značky: vzduchu, iónov, polarity, zapojenie, plynoch, meranie, koncentrácie

Text:

...elektródového kondenzátorového systému je pripojená jednak cez prvý odpor na prvú vstupnú elektrádu operačného zosiiňovača so vstupným odporom väčším ako 1014 Ohmu a jednak cez sériovú väzbu druhého odporu a štvrtého odporu na zdvojený prepínač. Druhá vstupná elektróda operačného zosilňovača je uzemnena. Zdv-ojený prepínač je priamo spojený s výstupnou elektródou operačného zosilňovače a s jedným pálom vyhodnocovacieho prístroja. Ďalej...

Způsob automatického přepínání polarity elektrického proudu nízkotlakých výbojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232551

Dátum: 01.01.1987

Autori: Casanova Rudolf, First Antonín

MPK: H05B 41/00

Značky: proudu, přepínání, elektrického, výbojek, způsob, automatického, nízkotlakých, polarity

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob automatického přepínání polarity elektrického proudu pro osvětlovací výbojky trakčních vozidel tak, že po připojení stejnosměrného napájecího napětí výbojek na tyristorový spínač se vyhodnocuje napětí, přičemž v případě obnovení blokovací schopnosti jednoho z těchto tyristorů se zapínají tyristory umístěné v diagonále můstku, které byly před přerušením proudu vypnuty. Vynález dále řeší jedno z možných konkrétních zapojení...

Způsob stanovení vlivu periodických změn polarity proudu při elektrochemických postupech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237753

Dátum: 15.09.1986

Autori: Gišin Stojan Stojcov, Penčev Petr Raškov

MPK: G01R 19/14

Značky: změn, stanovení, periodických, způsob, vlivů, postupech, proudu, elektrochemických, polarity

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovení vlivu periodických změn polarity proudu při elektrochemických postupech, který je využitelný například při formování akumulátorových desek, nabíjení startovacích nebo trakčních baterií, elektrochemické oxidaci diacetonsorbózy při výrobě vitaminu C, elektročištění průmyslových vod a galvanických postupech. Úkolem vynálezu je zjednodušení stanovení vlivu periodických změn polarity, a to tak, aby se výrazně...

Zapojenie polovodičového zdroja s voľbou polarity výstupného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 229534

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bujňáček Marián, Magač Andrej

MPK: H02M 7/12

Značky: polarity, napätia, zapojenie, zdroja, voľbou, výstupného, polovodičového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie polovodičového zdroja s voľbou polarity výstupného napätia je vhodné pre použitie v regulačnej, najmä pre reverzáciu jednosmerných a univerzálnych motorov. Zapojenie využíva dvoch triákov a štyroch diód v symetrickom zapojení na sekundárnej strane transformátora. Umožňuje pracovať v jednocestnom, alebo v dvojcestnom usmernení a taktiež umožňuje fázovo ovládať príkon dodávaný do záťaže.

Zapojení obvodu pro výběr a vyhodnocení napěťových přírůstků jedné polarity

Načítavanie...

Číslo patentu: 219017

Dátum: 15.06.1985

Autor: Němeček Zdeněk

Značky: vyhodnocení, výběr, jedné, obvodů, polarity, přírůstků, zapojení, napěťových

Zhrnutie / Anotácia:

V řadě průmyslových aplikací je třeba vyhodnotit napěťové přírůstky jedné nebo druhé polarity. Vynález se týká zapojení takového obvodu, který tuto funkci plní. K první vstupní svorce 9 je přes rozpínací kontakt 2 připojena antiparalelní kombinace diod 3 a 4, která je přes kondenzátor 6 spojena s druhou vstupní svorkou 10 a přímo neinvertujícím vstupem 12 operačního zesilovače 1. Invertující vstup 13 je propojen s výstupem 14 a přes třetí diodu...

Paralelní zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224960

Dátum: 01.12.1984

Autor: Koblasa Karel

Značky: polarity, budicího, relé, paralelní, vyhodnocení, zapojení, neutrálních, proudu, dvojice

Zhrnutie / Anotácia:

Paralelní zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu, vyznačené tím, že první napájecí svorka (1) zdroje budicího proudu je připojena jednak na první vývod prvního usměrňovacího členu (3),jehož druhý vývod je připojen jednak na pracovní svorku přepínacího kontaktu (pl) prvního neutrálního relé (P) a jednak na přívodní svorku přepínacího kontaktu (ml) druhého neutrálního relé (M)jeho klidová svorka je připojena na...

Seriové zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224214

Dátum: 01.09.1984

Autor: Koblasa Karel

Značky: zapojení, proudu, sériové, budicího, polarity, vyhodnocení, neutrálních, dvojice, relé

Zhrnutie / Anotácia:

Seriové zapojení dvojice neutrálních relé pro vyhodnocení polarity budicího proudu,vyznačené tím, že mezi první napájecí svorku (1) zdroje budicího proudu a druhou napájecí svorku (2) zdroje budicího proudu jsou v serii zapojena hlavní budicí vinutí prvního a druhého neutrálního relé (P, M), přičemž paralelně k hlavnímu budicímu vinutí prvního neutrálního relé (P) je zapojena seriová kombinace prvního usměrňovacího členu (3) a rozpínacího...

Zapojení zesilovače s přepínatelným zesílením s možností přepínání polarity zesílení

Načítavanie...

Číslo patentu: 214346

Dátum: 01.06.1984

Autor: Vrba Kamil

Značky: přepínání, zapojení, možností, polarity, zesílením, přepínatelným, zesílení, zesilovače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zesilovače s přepínatelným zesílením s možností přepínání polarity zesíleni, opatřené vstupem a výstupem, obsahující operační zesilovač s invertujícím a neinvertujícím vstupem a výstupem, alespoň dva spínače, z nichž každý je opatřen řídicím vstupem, řídicí ob vod spínačů s alespoň dvěma výstupy, které jsou připojeny k jim příslušným řídicím vstupům jednotlivých spínačů, vstupní odpor, uzemněný odpor, zpětnovazební odpor, sériovou...