Patenty so značkou «pokovovanie»

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovového pásu ponorom za tepla a spojitým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287885

Dátum: 23.01.2012

Autori: Lucas Patrice, Prigent Yves, Gacher Laurent, Baudin Hugues, Dauchelle Didier

MPK: C23C 2/00

Značky: kovového, ponorom, spôsob, pásu, spôsobom, zariadenie, tepla, pokovovanie, spojitým

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob pokovovania kovového pásu (1) ponorom spojitým spôsobom v nádrži (11), ktorá obsahuje kúpeľ (12) s roztaveným kovom. Pri tomto spôsobe je kovový pás (1) spojitým spôsobom posúvaný v krycom puzdre (13), ktorého spodná časť (13a) je ponorená v kvapalnom kovovom kúpeli (12) na vytvorenie tlakového kvapalinového tesnenia (14) s povrchom uvedeného kúpeľa. Pri tomto spôsobe je ďalej vytvorený prirodzený odtok roztaveného kovu z...

Zariadenie na pokovovanie kovového pásu ponorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286934

Dátum: 29.06.2009

Autori: Gacher Laurent, Baudin Hugues, Prigent Yves, Dauchelle Didier, Lucas Patrice

MPK: C23C 2/00

Značky: kovového, zariadenie, ponorom, pokovovanie, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na pokovovanie kovového pásu (1) ponorom spojitým spôsobom. Toto zariadenie obsahuje nádrž (11), ktorá obsahuje kúpeľ (12) s roztaveným kovom, a krycie puzdro (13) na posun kovového pásu (1), pričom spodná časť (13a) krycieho puzdra (13) je predĺžená pomocou aspoň dvoch vnútorných stien (20 22), z ktorých každá sa nachádza na jednej strane pásu (1) a ktoré ubiehajú smerom k povrchu kovového kúpeľa (12), na vytvorenie...

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovového, najmä oceľového pásu ponorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286801

Dátum: 04.05.2009

Autori: Lucas Patrice, Dauchelle Didier, Gacher Laurent, Prigent Yves, Baudin Hugues

MPK: C23C 2/00

Značky: ocelového, spôsob, pásu, ponorom, najmä, kovového, pokovovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa dotýka pokovovania kovového pásu (1) ponorom spojitým spôsobom v nádrži (11), ktorá obsahuje kúpeľ (12) s roztaveným kovom. Pri tomto spôsobe je kovový pás (1) spojitým spôsobom posúvaný v krycom puzdre (13), ktorého spodná časť (13a) je ponorená v kvapalnom kovovom kúpeli (12) na vytvorenie kvapalinového tesnenia (14) s povrchom uvedeného kúpeľa (12). Pri tomto spôsobe je ďalej roztavený kov na úrovni oblasti, kde pás (1) vystupuje...

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovového pásu ponorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286793

Dátum: 29.04.2009

Autori: Prigent Yves, Baudin Hugues, Lucas Patrice, Dauchelle Didier, Gacher Laurent

MPK: C23C 2/00

Značky: ponorom, kovového, pásu, pokovovanie, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu pokovovania kovového pásu (1) ponorom spojitým spôsobom v nádrži (11), ktorá obsahuje kúpeľ (12) s roztaveným kovom. Pri tomto spôsobe je kovový pás (1) spojitým spôsobom posúvaný v krycom puzdre (13), ktorého spodná časť (13a) je ponorená v kvapalnom kovovom kúpeli (12) na vytvorenie kvapalinového tesnenia (14) s povrchom uvedeného kúpeľa. Pri tomto spôsobe je ďalej vytvorený prirodzený odtok roztaveného kovu z povrchu...

Zariadenie na elektrolytické pokovovanie zinkom alebo zinkovými zliatinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2727

Dátum: 21.12.2004

Autori: Pommier Nicolas, Thiery Lionel, Gonzalez François, Duprat Jean-jacques

MPK: C25D 17/10, C25D 3/56

Značky: pokovovanie, zariadenie, zinkom, elektrolytické, zinkovými, zliatinami

Text:

...katódový a anódový priestor, b) diel je ponorený do vodného katolytu s alkalickým pH v katódovom priestore s obsahom zinočnatanových iónov a prípadne iónov aspoň jedného kovu iného ako zinok ac)vodný anolyt s alkalickým pH je obsiahnutý V anódovom priestore a obklopuje anódu z kovu nerozpustného V anolyte, vyznačené tým, žed)priehradka je vytvorená z materiálu s otvorenými pórmi. Označenie otvorené póry alebo otvorená pórozita je trebachápať...

Zariadenie na pokovovanie kovového predliatku ponorom v tavenine a spôsob pokovovania ponorom v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5956

Dátum: 08.06.2004

Autori: Frommann Klaus, Hartung Hans-georg, Brisberger Rolf, Tenckhoff Bernhard, Behrens Holger

MPK: C23C 2/14, C23C 2/36

Značky: kovového, ponorom, predliatku, spôsob, zariadenie, tavenině, pokovovania, pokovovanie

Text:

...pokovovacou nádobouusporiadané elektromagnetické uzatváracia zariadenie. Je tam navrhnuté, že k zásobníku pre roztavený kvapalný nanášací kov je priradený predtaviacizásobník, pričom zásobník je pokial ide ojeho objem o násobok menší ako predtaviaci zásobník. Zásobník je kvôli dodatočnému plneniu, resp. vyprázdňovaniu spojený s predtaviacim zásobníkom cez prívodné a odvádzacie kanály, pričom roztavený povlakový materiál medzi predtaviacim...

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovového pásu ponorom v tavenine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1370

Dátum: 18.03.2004

Autori: Hartung Hans-georg, Tenckhoff Bernhard, Brisberger Rolf, Trakowski Walter, Zielenbach Michael, Behrens Holger

MPK: C23C 2/36, C23C 2/14, C23C 2/00...

Značky: tavenině, pokovovanie, kovového, zariadenie, spôsob, ponorom, pásu

Text:

...priradená nádrž na predtavený materiál, ktorá je čo sa týka objemu niekoľkonásobne väčšia než pokovovacia nádrž. Pokovovacia nádrž sa zásobuje z nádrže na predtavený materiál nanášacím kovom, ked sa tento pomocou pokovovanéhokovového pásu vyťaží z pokovovacej nádrže.0009 Z FR 2 804 443 A je známy spôsob pokovovania ponorom v tavenine, EP 1 E 11 253 32530/1pri ktorom sa cez kanál siahajúci z pokovovacej nádrže smerom dolu odvádza tavenina...

Zariadenie na pokovovanie kovového pása ponorom do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4287

Dátum: 18.10.2003

Autori: Falkenhahn Bodo, Zielenbach Michael, Tenckhoff Bernhard, Behrens Holger, Brisberger Rolf

MPK: C23C 2/14, C23C 2/00

Značky: roztaveného, pokovovanie, kovového, pása, zariadenie, ponorom

Text:

...do nádrže, odkiaľ sa z nej prostredníctvom pumpy opätdopravuje do nanášacieho kúpeľa. Tiež tu nie sú uvedené žiadne konkrétne a špecifické údaje o tom, ako sa má zachytávať unikajúcí nanášaný kov.0010 Dokument EP 0 855 450 B 1 sa zaoberá bližšie otázkou, ako tu zaistiť tesnost spodnej oblasti vodiaceho kanála. Pre jej zaistenie sú uvedené rôzne altematívne riešenia. Podla jedného uskutočnenia sa môžu ku kovovému pásu priblížiť dve Šupátka....

Spôsob a zariadenie na pokovovanie kovových pásov ponoorm do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3395

Dátum: 06.10.2003

Autori: Behrens Holger, Falkenhahn Bodo, Tenckhoff Bernhard, Zielenbach Michael, Brisberger Rolf

MPK: C23C 2/00, C23C 2/14

Značky: spôsob, ponoorm, roztaveného, zariadenie, pásov, pokovovanie, kovových

Text:

...zadrží v pohybe, smerovanom proti povrchu kovového kontinuálnehopásu a cirkuluje pri uzávierke vzduchu.0008 Všetky uvedené riešenia sú pri tomto založené na tom, že v zásade je snaha o udržanie vopred zadanej výšky hladiny nanášaného kovu v pokovovacej nádobe. Spravidla sa rýchlosť priechodu kovového kontinuálneho pásu cez pokovovací kúpeľ používa ako podstatný vplývajúci parameter na druh a kvalitu pokovovania ponorenim do taveniny....

Linka na galvanické pokovovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3549

Dátum: 01.07.2003

Autor: Števonka Ondrej

MPK: C25D 19/00

Značky: galvanické, linka, pokovovanie

Text:

...na tlakové čerpadlo 7 prepojené s kalolisom 8, ktorý je pripojený na zásobný kontajner 9. Zásobný kontajner 9 je prepojený cez ñltračnú aparatúru 10 na ionexovú kolónu ll, ktorá je prepojená s paralelne usporiadanými oplachovacími vaňami 2, 3 a 4, ktore sú prepojené aj navzájom medzi sebou. Hydroxidový kal z kalolisu 8 je vedený do neutralizačnćho člena 12. Po neutralizácii hydroxidového kalu je účelne jeho použitie na dopĺňanie elektrolytu v...

Zariadenie na pokovovanie kovových pásov ponáraním do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 734

Dátum: 20.02.2003

Autori: Frommann Klaus, Trakowski Walter, Zielenbach Michael, Schunk Eckart, Behrens Holger, Brisberger Rolf, Jepsen Olaf-norman

MPK: C23C 2/14

Značky: roztaveného, zariadenie, kovových, ponáraním, pokovovanie, pásov

Text:

...kovový pás sa pri vychýleni zo stredovej polohy opäť do tejto stredovej polohy vráti.0012 Pri realizácii tohto princípu, tj. koncepcie induktora putujúceho poľa skorekčnými cievkami, sa však ako nevýhodné ukázalo, že induktory na vytváranie elektromagnetického putujúceho poľa musia mať určitú, pomerne značnú konštrukčnú výšku, čo je dané požadovanou intenzitou magnetického poľa, veľkosťou elektrických prúdov a následne potrebnými jadrami...

Zariadenie na pokovovanie kovových predliatkov ponáraním do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 727

Dátum: 20.02.2003

Autori: Zielenbach Michael, Trakowski Walter, Behrens Holger, Jepsen Olaf, Bergmann Frank

MPK: C23C 2/14

Značky: ponáraním, pokovovanie, predliatkov, taveniny, kovových, zariadenie

Text:

...čo sila vracajúca pás do pôvodnej polohy sa exponenciálne znižuje. Obidva efekty sa samé od seba zosilňujú, takže rovnováha je labilná, 0011 Na riešenie tohto problému, teda na presné riadenie polohy kovového predliatku vo vodiacom kanáli, sú odkazy v DE 195 35 854 A 1 a DE 100 14 867 A 1, Podlakonceptu vnich opísaného sú vedľa cievok pre vytváranie elektromagnetického putujúceho poľa usporiadané prídavné korekčné cievky, ktoré sú v spojení...

Zariadenie na lokálne galvanické pokovovanie vodičov prevažne kruhového prierezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229788

Dátum: 01.05.1986

Autori: Páleník Jozef, Sádovský Emil

MPK: C25D 5/02

Značky: vodičov, kruhového, převážně, zariadenie, lokálně, galvanické, prierezu, pokovovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je využitie zariadenia na lokálne galvanické pokovovanie vodičov hlavne pri pokovovaní drahými kovmi. Na časť vodiča sa vylúči galvanický povlak, zbytok zostane v pôvodnom stave. Na nekonečnom vodiči sa takto pravidelne opakuje lokálne pokovenie. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že zariadenie na lokálne galvanické pokovovanie pozostáva z trubky perforovanej v mieste lokálneho pokovenia vodiča, ktorý je navinutý po jej obvode.

Vodný kúpeľ pre imerzné vylučovanie zinkovej medzivrstvy ako základ pre galvanické pokovovanie hliníku a jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229998

Dátum: 01.02.1986

Autor: Kiška Ondrej

MPK: C25D 5/44

Značky: imerzné, zinkovej, hliníku, zliatin, základ, kúpeľ, vodný, vylučovanie, galvanické, pokovovanie, medzivrstvy

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný kúpeľ o složeniu 0,1 až 20 g zinku, 0,1 až 20 g štvormocného cínu, 0,1 až 10 g niklu a 5 až 20 g želatiny na jeden liter kúpeľa umožňuje používať nízke teploty vylučovania, vykazuje nízky obsah kovov a neobsahuje kyanidy a ich komplexné soli.