Patenty so značkou «pojízdná»

Pojízdná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 266557

Dátum: 12.01.1990

Autori: Brunninger Manfred, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: pojízdná, štěrkového, lože, čistička

Text:

...je zajištěn velmi rychlýPodle dalšího výhodného provedení vynálezu jsou vibrační a výškové přestavovací pohony obou sítových soustav uzpůsobeny pro vzájemně nezávislé ovládání. Tím lze hospodárným způsobem provést přizpůsobení podle různého stupně znečištění štěrkového lože změnou prosévacího výkonu, s to odpojením nebo připojením druhé sítové soustavy. Nezávislé ovládání výškových pfestsvovacích pohonů, která slouží k přestavování příčného...

Pojízdná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 266309

Dátum: 13.12.1989

Autori: Theurer Josef, Fölser Karl

MPK: E01B 27/10

Značky: čistička, pojízdná, lože, štěrkového

Text:

...se dále vyznačuje velmi malými nároky na prostor ve směru napříč k podélné ose stroje a také tou skutečností, že urovnávací řetězy lze při přípravě stroje na počátkua na konci pracovní jízdy prostým vykývnutím paralelogramového vedení přestavět z dopravní polohy, ve které jsou uloženy pro zajištění přípustného profilu a v dostatečně vzdálenosti nad rovinou koleje, do příslušné pracovní polohy v požadované vzdálenosti pod rovinou kolojo. Soiení...

Pojízdná a zajišťovací podpěra, zvláště pro skříňové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 251751

Dátum: 13.08.1988

Autori: Pelencei Jenö, Dózsa László, Somodi Gyula

MPK: A47B 91/02

Značky: pojízdná, podpera, zajišťovací, zvláště, skříňové, konstrukce

Text:

...č. 3 744 083, které má proti popsahým konstrukcím výhodu, že se u něj nevyskytuje závěsný čep, na který při zavěšování působí ohyb a kmitâní, v důsledku čehož za účelem snížení tření kladek nebo koulí, které přijdou do styku s povlakem podlahy, musí být tyto kladky nebo koule-uložený v kuličkovém ložisku. Nevýhoda tohoto řešení spočíva v tom, že skříň musí být natřech nebo čtyřech bodech podle počtu koulí podepřena a velký poloměr valivých...

Pojízdná sklopná pracovní plošina na čištění oken ve školních objektech

Načítavanie...

Číslo patentu: 255206

Dátum: 15.02.1988

Autor: Polák František

MPK: E06C 1/34

Značky: objektech, sklopná, čištění, plošina, pracovní, pojízdná, školních

Text:

...je zavěšen žebřík V otvorech plošiny je uloženo trubkové zábradlí.Pojízdná sklopná pracovní plošina podle vynálezu je výhodná zejména proto, že umožňuje bezpečné čistění oken a snadné přemístění mezi místnostmi. Je konstrukčně jednoduchá a poměrně snadno vyrobitelná.Pojízdná sklopná pracovní plošina podle vynálezu je schematicky znázorněna na přiložených výkresech, kde obr. 1 je nárys plošiny a obr. 2 znázorňuje plošinu na jednotlivé...

Pojízdná pomocná podpěra s řízenou nosností

Načítavanie...

Číslo patentu: 238985

Dátum: 01.07.1987

Autori: Lukeš Jaroslav, Hlasivec Hynek

MPK: E01D 21/02

Značky: podpera, pojízdná, nosnosti, řízenou, pomocná

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdná pomocná podpěra s řízenou nosností je určena pro kontrolovaný přenos sil vyvozovaných převislým koncem horizontálního montážního zařízení, například zavážecího mostu pro montáž mostů z prefabrikovaných segmentů, po kterém je posuvná prostřednictvím nejméně jedné dvojice posuvných kladek a jim odpovídající dvojice podpěrných kladek umístěných na horní části sloupku. Dolní část jejího sloupku je vytvořena jako píst přímočarého...

Pojízdná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 236467

Dátum: 16.03.1987

Autori: Riessberger Klaus, Theurer Josef, Fölser Karl, Zeppelzauer Wolfgang, Glawisching Wilfried

MPK: E01B 27/10

Značky: štěrkového, lože, pojízdná, čistička

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdná čistička štěrkového lože, která má jednak rám podvozku, uložený alespoň na dvou podvozcích a opatřený zejména ústrojím pro zdvihání koleje, jednak nekonečný brázdicí řetěz, který je veden přes vratné kladky a vedení šikmo k rovině koleje a jehož napříč pod kolejovým roštem vedená příčná větev je spojena prostřednictvím hydraulického pracovního válce s rámem podvozku výškově a stranově vykývnutelně a posouvatelně, jednak ústrojí pro...

Pojízdná podbíječka pražců pro podbíjení příčných pražců koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219876

Dátum: 15.09.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: koleje, příčných, podbíjení, pojízdná, podbíječka, pražců

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdná podbíječka pražců, která má na rámu výškově přestavitelné vibrující podbíjecí nástroje a přídržné ústrojí, které udržuje podbíjenou kolej vzhledem k dané jmenovité poloze koleje, které je uspořádáno nad každou kolejnicí a které je vytvořeno jako opěrný podélník. Tento opěrný podélník je upraven v podélném směru koleje, má alespoň tri opěry a je v oblasti obou konců kloubově spojen se silovými pohony, uloženými na rámu podvozku.

Pojízdná podbíječka koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218580

Dátum: 15.03.1985

Autor: Theurer Josef

Značky: pojízdná, koleje, podbíječka

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdná podbíječka koleje s ústrojím pro nadzdvihování a, případně nebo vyrovnávání koleje, zejména v oblasti výhybek, křižovatek nebo podobně, opatřená nástrojovým rámem, který je přestavitelný hydraulickými pohony napříč k ose koleje a kolmo k rovině koleje, který je spojen s hydraulickými nadzdvihovacími a vyrovnávacími pohony, a který má pro pojíždění po koleji kola s nákolky, sloužící jako vyrovnávací kladky, jakož i nadzdvihovacím...