Patenty so značkou «pojivo»

Ekologické pojivo pre vláknité izolačné rohože

Načítavanie...

Číslo patentu: U 85

Dátum: 07.07.1993

Autor: Veverka Josef

MPK: C08L 31/04, C08L 31/02, C03B 37/00...

Značky: rohože, vláknité, izolačné, ekologické, pojivo

Text:

...vznik homogenní směsi výchozích komponent a vytvrzené polymerní kompozice,zatímco odpěñovače lze použít pro snížení pěnivosti pojiva při jeho přípravě a aplikaci. skladovací stabilitu pojiva lze zvýšit přídavkem konzervačních a biocidních prostředků. Soli a povrchové aktivní látky usnadňují nanášení pojiva na vlákno a povrchové aktivní látky příznivě působí při probarvování pojiva. Volbou pigmentů a barviv lze ovlivnit zbarvení vyrobené...

Pojivo pro výrobu keramických skořepinových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268758

Dátum: 11.04.1990

Autori: Liesch Gisela, Weihnacht Wolfram, Gelszinnus Günter, Mardicke Bärbel, Horn Günter

MPK: B22C 1/20, B22C 1/16

Značky: pojivo, skořepinových, keramických, výrobu, forem

Text:

...Karamu waurmrnaawrh rmnponmampywmme pacfgopu csaaynmmx. 3 TM pacTBupu cansynmwx muenr Kax npaamnü mx ar U nu 3. Tpeayenoe cnnepuanmc nwakmcr KpeMHma nocTmmranma nocTaTouHoň cnwsynmeñ üHDCU 6 HUĽTM umxmľ c npenenax c 12 no 17 X.aancmenmen aànoñ uacrm aroxcmrpynn wepea Mermnonue rpynnu nocvmruercn uyucTummTunbnue ynyumenmme cumsynmmx caoňcTa. Kovoue npmaenyr acoaenuo K nanumeunuň nnownocrnn Kepanmumckmx ocuoukouux mapu.370 nouumeHme npnwnocru...

Pojivo pro žárobetony

Načítavanie...

Číslo patentu: 266871

Dátum: 12.01.1990

Autori: Nováková Zdeňka, Ševčík František, Šauman Zdeněk, Zavřel Štěpán Ing .

MPK: C04B 28/04

Značky: pojivo, žárobetony

Text:

...měrným povrchem nad 1,5 m 2 . g, 0,5 až 3 hmotnostní procenta sádrovce. 0,1 až l hmotnostní procento ztekucující prísady, například bezvodého uhličitanu sodného, a 0,1 až 1 hmotnostní procento sulľonovaného kondenzátu ĺenolu s formaldehydem. Je zvláště výhodné, aby portlandský slínek obsahoval maximálně 10 hmotnostních procent trikalciumaluminálu. Součet všech složek pojiva činí 100 hmotnostních procent, tedy celkovou hmotnost směsi.Slínek...

Keramické pojivo k výrobě porézních korundových brusných nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266202

Dátum: 13.12.1989

Autori: Haupt Dietmar, Niebuhr Manfred, Wiegmann Joachim, Schiller Wolfgang

MPK: B24D 3/18

Značky: korundových, výrobe, nástrojů, pojivo, keramické, brusných, porézních

Text:

...Kopyąna, npuqeu ..- nonyuennuä nocne oömnra xepauuqeckuň Marepnan uueer npaKTHuecKH ouoponnym cwpyxwypy no nceuy aÓpa 3 HBHOMyHHCTpyMeHTy (noqrn CTaTHCTHqeCKQe pacnpenenemne sepen H nop, qwo osnaqaer óöuqnan Kepamqecxas cTpyKrypa),- nponyxr Moxuo nonyuawb Tpanuuonnoü Texnonorneň 5 rexwnqecxu HcnmTaH~ umi ycrauonxax,- nonyueHHuňHopManLno nopucwm aüpasnnnuň nucwpyueuw (cornacuo H 0 pMaM TPH 29-806) nonmąn nnerh cnoäcrna, yonnernopnmmué...

Pojivo pro výrobu brousicích keramických nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261756

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kratochvíl Vladimír, Veselý Břetislav

MPK: C04B 14/32

Značky: výrobu, brousicích, nástrojů, pojivo, keramických

Text:

...výrobky, u kterých je nárok na držení proíllu výroku má tavitelnoat 1 300 °C a rozdíl mezi teplotou bodu tavení a teplotou bodu elinutí je 130 °c.Patrný rozdíl mezi teplotou bodu tavení a teplotou bodu slinutí u pojiva obaahujícího nletou opuku proti atávajícímu pojlvu používanému k výrobě má tyto výhody1. Při výpalu lze použít kratší dobu k dosažení předopsané pevnosti v tahu.2. výrobek je kratií dobu a při nižší teplotě atakovdn v peci a...

Pojivo k zakotvení preparátu, nebo směsí preparátů s obsahem účinných látek používaných při moření osiv na povrchu zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 261107

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pech Jaromír

MPK: A01N 25/04, A01N 25/02, A01N 25/10...

Značky: látek, pojivo, povrchu, preparátu, obsahem, moření, směsi, používaných, zakotvení, účinných

Text:

...polymer v pojivu.Požadované fyzikální vlastnosti filmů,vzniklých po odpaření vody z vybraných polymerů shora uvedených, vykázaly následující hod-notyjirůtažnost filmu při 20 °C 0/0homopolymer methyimethakrylátu měkčený dibutylftalátem kopolymer vinylacetátu s dibutyimaleinátemkopolymer methyimethakry» látu s butylakryiätem s 3 °/0 butylglykoiu kopolymeir bľłľadĺŕlllll se styrenem -. karboxylovanýHydrofilní polymery dle tohoto vynálezu jsou...

Pojivo pro výrobu minerálně vláknitých desek pro hydroponii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261266

Dátum: 12.01.1989

Autori: Domčík Leopold, Hůla Jiří, Chmela Vladko

MPK: C08K 9/00, C08K 9/04

Značky: výrobu, minerálně, pojivo, hydroponii, desek, vláknitých

Text:

...výrobku, přičemž při teplotách kolem 20 OC je ještě tekutý a dobře se v pojivu rozpouětí. Polyetylenglykolem modifikované pojivo má plně zachovány své pojivé schopnosti a výrobek si ponecháva své běžné mechanické vlastnosti, navíc však získava vlastnosti potřebné pro jeho uplatnění při hydroponním pěstování rostlin, dobrou nasákavost, stálost tvaru, neovlivñuje vlastní růst rostlin.Účinky řešení dle předmětného vynálezu budou dále podrobněji...

Pojivo pro malty a betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259505

Dátum: 17.10.1988

Autor: Fors Bengt

MPK: C04B 7/153

Značky: pojivo, malty, betonové, směsi

Text:

...například K 2 C 03 a Lizcos a jiné alkalické soli.Bylo také zjištěno, že čím je větší zásaditost strusky .a čím je struska jemnější rozemletav, tím je větší její reakění rychlost.Ie známe, že není üčelněmletí cementověho slínku na větší jemnost než je určitá mezní hodnota, protože vyšší jemoost již nemá žádný vliv na průběh tvrdnutí betonu ana jeho pevnost. Naopak je výhodné mletí strusky na častice. které mají specifický povrch...

Rychlovazné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 244351

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubíková Zuzana, Polák Václav, Fík Miroslav

MPK: C04B 7/02, C04B 7/00

Značky: pojivo, rychlovazné

Text:

...fyzikálně-chemický účinek lignosulfonanů,spočívající v možnosti snížít množství záměsové vody, je tedy znehodnocen při-jejich předávkování nejistými účinky chemickými, 3 244 351 které mohou způsobit zejména předčasně ztuhnuti směsi před jejímzpracovánim do formy nebo dokonce v michačce či dopravniku.Pokroku lze dosáhnout využitím tak zvaných superplastifikátorů, které zatim byly uživány jen za účelem zvýšení zpracovatelnosti...

Práškové pojivo na bázi hydraulicky aktivních látek prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 244163

Dátum: 01.06.1988

Autori: Svobodová Ivana, Pluhao Josef, Trojan Miroslav, Jeništa Václav, Vrhel Bohumil, Smejkal Miroslav, Karásek Richard

MPK: C04B 26/12, C04B 14/02

Značky: pojivo, látek, bázi, aktivních, hydraulický, práškové, sádrovce, prosté

Text:

...nevýhodu v relativně pomalém nárůstu pevností do 24 hodin.Přadmětem vynálezu je pojivo na bázi hydoau 1 ickyaktivních 1 átek,prosté sádrovce,obsahujici do 40 .hmoł. uqletého Acementářského slínku s měrným povrchem 250 až 700 mzýkg, 100 až 40 w hmot. umleté latentně hydraulické látky jako je őapř. struska. popílek. pucolány s měrným povrchem 300 at 606 mg/kg do 20 hmd-vysoce jemného S 102 9 měrným povrchem věším než 1000 na/kg a obsahující...

Keramické pojivo pro výrobu brousicích nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257551

Dátum: 16.05.1988

Autor: Juříček Vítězslav

MPK: B24D 3/14, C04B 14/32

Značky: pojivo, keramické, nástrojů, výrobu, brousicích

Text:

...na lepší využití zrna v nástroji. Použití vicesložkových skelně krystalických pojiv je známé u nástrojů z korundu např A 0 ČSSR č. 217 082.Podstatou vynálezu je, že funkční vrstva hrousicího nástroje obsahuje 15 až 30 hmot. keramického pojiva o složení 70 až 98 8 hmot. skelná frita ze systému oxid zinečnatý-oxid boritý-oxid křemičitý a 2 až 30 S hmot. skelně krystalická hmota ze systému oxid křemičitý-oxid hlinitý-oxid hoŕečnatý-oxid lithný....

Pojivo na bázi hydraulicky aktivních látek, zejména cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257315

Dátum: 15.04.1988

Autori: Škvára František, Hrazdíra Jaroslav, Zadák Zdeněk

MPK: C04B 24/08

Značky: hydraulický, zejména, cementářského, slínku, látek, pojivo, bázi, aktivních

Text:

...Technologické problémy nastávají také v důsledku navlháváni sody při skladování.Přitomnost obou přísad v práškové formě znamená i nutnost intenzívnějšího zpracování(roztírání) směsi 2 BS cementů, jak vyplývá z A 0 202 771, Experimentální práce vedla k výsledkům, které jsou předmětem vynálezu, který odstraňuje uvedené nevýhody. Podstatou vynálezu je pojivo na bázi hydraulický aktivních látek, zejména cementářského slínku, obsahující 75,54 až...

Dvousložkové pojivo pro povlakové materiály přicházející do styku s radioaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257225

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fajfr Karel, Svoboda Luboš

MPK: G21F 1/10

Značky: povlakové, materiály, styku, pojivo, radioaktivitou, přicházející, dvousložkové

Text:

...dobou zpracovatelnosti, které po vytvrzení při normální teplotě poskytují chemioky odolné produkty s výtečnou radiační stálostí s velmi dobrou dekontaminovatelností. Nízka vizkozita pojiva navíc umožňuje i snadnou přípravu pigmentovanýoh reaktoplastů. Při testu radiační stálosti prováděněm v rotačním kobaltovém zářiči vykázaly vzorky vytvrzeného dvousložkového pojiva podle vynálezu minimální barevné změny i při celkové dávce 100 Mrad....

Modifikované pojivo na bázi směsi epoxidových pryskyřic vhodné pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 256293

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kincl Jaromír, Horák Jaroslav, Opluštilová Hermína, Stránecký Jan, Hireš Jaroslav, Elinger Karel, Macků Vladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: hmoty, pojivo, pryskyřic, vhodné, nátěrové, epoxidových, tmely, ředitelné, bázi, směsi, modifikované, vodou

Text:

...hmotách a tmelech na vzduchu schnoucioh a jeho předmětem je modifikované pojivo na bázi směs 1 ×epoxidovýoh pryskyřic a inertního organického rozpouš tědla, zejména pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely se zlepšenými vlastnostmi filmů obsahující modifikujici složky a případně aditíva. Podstata vynálezu spočivá v tom,že pojivo sestává z pryskyřičné složky obsahující směs 1 až 99 hmot. dilů nízkomolekulárni kapalné epoxidové...

Tvrditelné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255022

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kroupa Jiří, Křivánek Jiří, Wiesner Ivo

MPK: C08L 33/00, C08L 63/10, C08L 67/02...

Značky: pojivo, tvrditelné

Text:

...ketonperoxidů nebo hydroperoxidů a uryohlovačů na bázi mýdel obsahujících mangan, kobalt a podobně.Pojivo je poměrně nízkoviskozní, jeho viskozita nepřekračuje hranici 5 OOO mPa.s/25 °C, má dobrou adhesi ke kovům, dobrou rázovou odolnost a houževnatost, proto při zalévání či zakapávání elektronických součástí nedouhází k tvorbě prasklin či poäw kozování součástí V-důsledku vysokého vnitřního pnutí vytvrzená zálivkové hmoty.Dle potřeby lze...

Pojivo pro kompozity

Načítavanie...

Číslo patentu: 239961

Dátum: 01.02.1988

Autori: Bálek Rudolf, Matijka Martin, Hakr Miloslav, Klín Ladislav, Hrdina Jan

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozity, pojivo

Text:

...v lepsích zpraoovatelskýoh parametreoh kompozice /lepší a rychlejší rozliv, větší plnivost, lepší oddělování vzduohových bublin aj./. Vytvrzené pojivo je zdravotně nezávadné.Výohozí epoxidové pryskyřice se připravují známými způsoby alkaliokou kondenzací dianu s epichlorhydrinem. Z esterů kyseliny akrylové se použivají zejména n-butyl-akrylât, izobutylakrylát,sec.buty 1 akry 1 át, amylakryláty, n-oktyl-akrylát, 2-etn 1 hexy 1 akrylát,...

Disperzní pojivo pro antikorozní hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246778

Dátum: 15.12.1987

Autori: Knizek Martin, Jäger Jaroslav

MPK: C09D 5/08, C09D 3/80

Značky: antikorozní, pojivo, disperzní, hmoty

Text:

...častíc pod 30 nm ve vzniklých komplexních sloučeninach zvyšuje přídržnost směsi s podklady, zvyšuje odolnost proti mechanickému namáháni, odolnost vůči zvýšeným teplotám a agresívnímu prostředí. Soli kyseliny metaľosforečné upravují reololgické vlastnosti směsi.ą současně působí pasivačně na povrchy kovů.Disperzní pojivo podl-e vynálezuv má dobrou mechanickou stabilitu, entikorozíií vlastnosti, je ekologicky a hygienicky nezávadné,nehořlavé...

Vyhřívací pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242366

Dátum: 01.12.1987

Autori: Junek Jioí, Kozák Petr, Stejskal Michal

MPK: H05B 3/14

Značky: vyhřívací, pojivo

Text:

...Vyhř-ivecí pojivo podle vynálezu .je určeno pro vyhŕívání ste- v vebních deeek vyráběných na bázi. směsi zrnitýoh a vláknitých anergeniciąýoh materiálů e pojiv. obsahuje 50 až 55 hmotnostních 95 tekutěho křemičitanu draeelného o hustote 1,532 3/1115 az 1,4 o 9 o e/m 5. 50 až 35 hmotnoetních aš minerální červené do cemsntu ne bázi kys líčníln železitého, 2 až 3 hmotnostni as kysličníh křemičitěhe e s až 40 hmotnostních z grefitu.Pojivo podle...

Pojivo se stabilizovanými vlastnostmi na bázi cementářského slinku prosté sádrovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 253499

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hurníková Jana, Škvára František, Hrazdíra Jaroslav, Zadák Zdeněk

MPK: C04B 22/06

Značky: pojivo, prosté, slínku, sádrovce, bázi, vlastnostmi, stabilizovanými, cementářského

Text:

...Měrný povrch pyrogenniho Sioz je ještě větší než měrný povrch úletu sioz a činí až zoo ooo m 2/kg.velikost částic sioz ve formě úletu je ai 100 x menšą než je velikost částic běžného cementu. Úlet Sioz je vzhledem k velikosti částic a fyzikálnimu stavu /amorfni formal vysoce reaktivní a působi v cementu nebo betonu jako vysoce účinná přisada. Reaguje s tvořičem se /nebo za prítomnosti/ ca/OH/2 za vzniku hydrosilikátů a aktivně se zúčastňuje...

Pojivo slévárenské formovací a jádrové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236400

Dátum: 01.11.1987

Autori: Králík Josef, Kellner Michal, Lipka Radislav, Ornst Jiří

MPK: B22C 1/16, B22C 1/22

Značky: směsi, jádrové, pojivo, slévárenské, formovací

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivo obsahuje kromě močovino-formaldehydového kondenzátu modifikátor průběhu vytvrzování a modifikátor rychlosti tepelné degradace. Jako modifikátor průběhu vytvrzování je možno použít polysacharidickou složku, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě pentaeritritolu. Polysacharidická složka je vodný roztok kondenzátů a autokondenzátů formaldehydu a acetaldehydu, s obsahem části neizolovaného pentaeritritolu a mravenčanů alkalických...

Polyesterové pojivo a způsob jeho přípravy.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245608

Dátum: 15.10.1987

Autori: Wichterle Kamil, Havlín Vladimír, Lelko Jozef, Fereneík Ján, Juroveák Oddej, Berežný Viktor, Exner Milan, Herda Miroslav, Frey Augustín

MPK: C09B 67/22, C09D 3/64, C08G 63/12...

Značky: polyesterové, pojivo, přípravy, způsob

Text:

...vázaných zbytků polyalkoholů obecného vzorcea 70 až 82 hmot. esterově vázaných zbytků karboxylových kyselín obecného vzorce5 je acyklicky nebo cyklický zbytek polyalkohol, g je acyklický či aromatický zbytek monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny.Příprava polyesterového pojiva obvykle rrobíhá v míchaném reaktoru opatřeném pláštěm pro ohřev a chlazení, azeotropnim nástavcem a popřípadě zařízením pro měření viskozity nebo vodivosti. S...

Pojivo pro ochranné slevárenské žáruvzdorné nátěry a postřiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237183

Dátum: 01.10.1987

Autori: Buryan Petr, Hájek Jiří, Ivanovič Milorad, Sochor Miroslav, Mitera Jiří

MPK: B22C 3/00

Značky: postřiky, ochranné, pojivo, slévárenské, nátěry, žáruvzdorné

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivo je tvořeno reakčním produktem, vzniklým oxidací kalafuny vzdušným kyslíkem a/nebo plynem, obsahujícím 10 až 99,5 % hmot. kyslíku, za teploty -40 až 200 °C a tlaku 0,01 až 20 MPa.

Pojivo slévárenských nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 240942

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kuklík Václav, Vittek Addej, Nohavica Dušan, Herrmann Frank Peter

MPK: B22C 1/18

Značky: slévárenských, pojivo, nátěrových

Text:

...zpětného chladiče se udržuje 6 hodin na teplotě. Pak se za vakua oddestilují nezreagované složky. V reakční nádobě zbývá kondenzační produktv množství 25 hmotnostních dílů jako odpad technologie rafinace 2,6 xylenolu.Použití kondenzačního produktu vznikajícího při rafinaci technického 2,6 xylenolu jako pojiva slévárenských nátěrovýchhmot přináší výhody, které plynou z jeho chemické struktury odlišné od stávajících používaných pojiv...

Směsné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252571

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pytelka Jindřich, Procházka Miloslav

MPK: C04B 18/04

Značky: směsné, pojivo

Text:

...fosfosádrcvce a vápna pro zpevňováni podkladnich vrstev vozovek pozemních komunikací podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že sestává ze suchého popilku z elektrostatických odlučovačů,odpadního fosfosádrovce a karbidového vápna ve vzájemném hmotnostním poměru 3 až 101 až 322,5 až 4. Směsné pojivo je určeno použit v množství 25 až 50 hmotnosti směsi pro podkladni vrstvy.Výhoda směsného pojiva podle vynálezu spočíva v tom, že při...

Směsné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252570

Dátum: 17.09.1987

Autori: Procházka Miloslav, Pytelka Jindřich

MPK: C04B 18/04

Značky: směsné, pojivo

Text:

...fosfosádrovce a čistého vápna ve vzájemnám váhovém poměru 5 až 12,51,5 až 22,5 až 3. Směsné pojivo je možno použít V množství 30 až 60 hmotnosti směsi pro podkladní vrstvy.Výhoda směsného pojiva podle vynálezu spočíva v tom, že při daném složení dosahuje směsné pojivo nejen vyšším využitím pucolánové aktivity pcpílků stejné účinnosti jako příslušné množství klasického pojiva, jako cementu a vápna, ale převážně využívá i...

Směsné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252569

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pytelka Jindřich, Procházka Miloslav

MPK: C04B 18/04

Značky: směsné, pojivo

Text:

...vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že sestává ze suchého popilku z elektrostatických odlučovačü,odpadního fosfosádrovce a hydrátu vápenatého ve vzájemném hmotnostním poměru 6 až 101,5 až 22 až 3. směsné pojivo je možno použít v množství 20 až 30 S hmotnosti směsi pro podkladmi vrstvy.Výhoda směsného pojíva podle vynálezu spočívá v tom, že při daném složení dosahuje směsné pojivo nejen vyšším využitím pucolánové aktivity popílkú stejné...

Polymercementové pojivo zejména pro přípravu konglomerovaného kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 246184

Dátum: 15.09.1987

Autori: Nagy Vladimír, Veska Jioí, Olšák Miloo, Trlica Jan

MPK: C04B 26/06

Značky: přípravu, zejména, kamene, pojivo, polymercementové, konglomerovaného

Text:

...použitím obarvsnáho pojiva, snadné zpracovetelnoet především při blokovém výrobním postupu vyplývající z příznivých viskosních charakteristík pojiva a dobré přilnavosti pojiva k plnivu.Z monoalkyleaterd lqseliny akrylová nebo metakrylová jsou vhodné estery jako metylakrylát, etylakrylát, propylekrylát, izopropylakrylát, butylakrylät, hezwlekrylát,Znetylhezqlakrylát. metylmetekrylát, etylmetakrylát a butylmetakrylát.Vhodné jsou disperze...

Kombinované latentně reagující pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 240613

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kanyicska Béla

MPK: C04B 16/04, C08F 120/06, C04B 14/08...

Značky: pojivo, latentně, reagující, kombinované

Text:

...vlastnosti dané amidovou skupinou až do doby, kdy přijede do kontaktu s ionizovanými sloučeninamí obsahujícími kationty. Po zreagování vzniká kompozitní produkt odolávající účinkům vody. aqresívním látkám, atmosférickým vlivům i vyšším teplotám. Vzniklý minerálně-organický film má vysokou odolnost vůčiotěru a obrusu A jeho tuhost. pružnost a tvrdost lze regulovat nastavením vzájemného poměru vodné disperze polymeru a hydroaolu kysličníku...

Pojivo pro výrobu licích forem a jader, vytvrzovaných za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 251655

Dátum: 16.07.1987

Autori: Černyšev Jevgenij, Jevtějeva Světlana, Cygankova Nina, Krol Mirra, Pomeranceva Maja, Jakobson Boris, Kuzněcov Dmitrij, Beljakova Zoja, Romaškin Viktor, Rivkin Semjon, Žukovskij Sergej, Vojcechovič Anatolij

MPK: B22C 1/22

Značky: pojivo, licích, vytvrzovaných, forem, výrobu, jader, studena

Text:

...R - menoxcu-rpynna, R - anumawuqecxnň yrnenoopouuü pankan c uucnon awoon yrnepoa or 5 o 10u c pąaaeranenuoñ crpyxrypoů npn cneymmeM cooTHomeHMn Harpenenron (B Z no Macce) l N cnnrernqeckan cmona nonnxoueucanuounotocunan ynounnyroro cTpoeHHn - 0,2-1,0.Cansymmee no n 3 o 6 peTenm~coepxnr B Kauécrae cunaua ynonanyworo CTDOGHHR raMMa-menoxcnnponnrpuusoauunokencnnan nnu raMMa-mexoxcunponmnrpu(Gewa-srnnrekŕ cunoKcu)cHnaH. , .B Kaqecrne...

Pojivo na bázi silikátů se zvýšenou počáteční pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 240258

Dátum: 15.06.1987

Autori: Raško Anton, Štepita Miloslav, Koreis Josef, Sochorová Viera, Madaj Michal, Jokel Jozef, Ferianec Ivan, Lübke Henrich

MPK: C04B 7/00

Značky: bázi, zvýšenou, pevnosti, silikátů, pojivo, počáteční

Text:

...přídavku 1,5 ~až 4 0/0 hmot. síranu vápenatéhmNícměně ani v tomto optimalízovaněm systému ne bylo možno připravít hmoty s nízkým vod- ~Silný ztekucující vliv další možné kombinace, a to ligninsulfoman -elkalicfký hydroxid popsala Lea US 2664 720, která nalezla způsob cem-entace při použití směsi portlavndský cement obvyklá jemnost mletí - ligninsulfonan sodný - alkailický hydroxid.Pevnosti dosaženě V tomto systemu po několika hodinách...

Pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245266

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ooishi Tadashi, Becker Rainer, Ahle James Leroy, Keil Michael, Kezerian Charles, Jahn Dieter, Noguchi Tamio

MPK: C04B 7/32, Kanagawa /jp/

Značky: pojivo

Text:

...coomomenm nomIOHGHTOB no Becy Bqacmrmo oóesaomemmñ rmporpauaz Kanbrmx oómeñ QOpMyJLHTamara oópasom, B cocTaBe Bsmymero no nsoóperennm B upouecce Taepneana He oópaaymcsz rmpocynzsçowxmamzarn KaJIHLm mna arrpnnrnamagausnsammze nonumermym nexpopnaaamo IIGMGHTHOPO Karma n cHmeHne ero npoqHocTn.Bxxymee uonyqam nyTeM Tepmooópaóoncn cmecn,cocwoameñ na rmporpaEaToB mnam, usnecrm, RapÓOHaTOB n Kapóoaumnnamon xanxmwi npm rexumeparype 300-50000 B...

Kombinované neutralizované disperzní pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238210

Dátum: 01.06.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: C08L 33/10, C08L 33/08

Značky: neutralizované, pojivo, disperzní, kombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované neutralizované disperzní pojivo obsahuje vodnou disperzi syntetického kopolymeru s neutralizovanými funkčními skupinami a hydrosol kyslíčníku křemičitého. Pojivo má široké použití pro vysokou odolnost vůči vodě a agresívním látkám, pro antikorozivní vlastnosti, odolnost vůči otěru a obrusu a objemovou stálost. Pojivo je možno použít pro různé aplikační, oblasti zejména pro antikorozívní systémy, hydroizolační nánosy, nátěry pro...

Dosoušecí pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242769

Dátum: 15.05.1987

Autor: Petr3k Juraj

MPK: B22F 1/00

Značky: pojivo, dosoušecí

Text:

...směsi převedené do sypkého stavu dosušením a stabilizací zâkladního pojivového filmu na zrnech brousicí směsi na bázi fenolformaldehydových pryskyřic nebo hybridního pojiva. základem je vytvoření další homogenní vrstvičky na řádně již obaleném brousicím zrnu v lisovací směsi, která v závislosti na použitých typech práškové pryskyřice a plniv v dosoušecím pojivu obsažených má specifické finální vlastnosti důležité nejen pro...

Disperzní organo/silikátově pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242706

Dátum: 15.05.1987

Autor: Proksa Miloslav

MPK: C09D 1/04, C09D 1/02

Značky: disperzní, pojivo

Text:

...1,0 až 22,5 5 hmot. na obsah polymeru.Vzájemnou inąterekoi mezi ľwdroeoleln S 102 a reaktívní dieperzí vznikne stabilní. viskňaą ní vodní system tvorený gelem se souvislou síłovou atrukturou proatupujíoí celý diepernín prostredím. Po odpaření vody z koloidniho dieperzniho systému vzniká nevratný xerogel.Koloidni diaperzni systém mi dobré kohězni a adhézní vlastnosti a lze jej snadno upravovat pro různé účely použití modifikačními přísadami,...

Pojivo pro slévárenské formovací směsi tvrditelné za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 250548

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křivánek Jiří, Hanzlík Miroslav, Klátil Karel, Veselý Milan, Zdražil Jiří, Šebor Pavel, Micka Vladimír

MPK: B22C 1/20, B22C 1/16

Značky: tvrditelné, směsi, slévárenské, pojivo, formovací, studena

Text:

...do 250 °C do čísla kyselosti 5 až 20 mg KOH.g 1 a hydroxylového čísla 25 až 40 miligramů KOIlg-í. Pryskyřice dále obsahuje od 5 do 40 hmot. dílů rozpouštědla ze skupiny alifatických uhlovodíků, aromatických uhlovodíků nebo ketonů s bodem varu 100 až 180 C a od 0,05 do 0,2 hmot. dílu kobaltnaté soli počítáno na kov jednosytné organické kyseliny s počtem uhlíků od 6 clo 20 ze skupiny allfatických mastných kyselín nebo naltenových...