Patenty so značkou «pojiva»

Použitie pojiva na báze biopolymérov pri uskutočňovaní cestných prác alebo prác inžinierskeho staviteľstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15267

Dátum: 19.06.2009

Autor: Deneuvillers Christine

MPK: C04B 28/02, C09D 167/04

Značky: inžinierskeho, cestných, uskutočňovaní, pojiva, staviteľstva, prác, použitie, biopolymérov, báze

Text:

...vlastnosti a to najmä pre cestné úpravy. Termoplasticke živice dosiahnu svojich mechanických vlastností po ochladení a nemajú teda nevýhodu, že je potreba dlhšieho času k ich dozretiu.Termín surovina a zlúčenina prírodného pôvodu v tomto vynáleze znamená akýkoľvek produkt pochádzajúci zo zemskej alebo morskej obnoviteľnej biomasy alebo živých organizmov (zvieratá, mikroorganizmy) alebo sa tieto produkty získavajú V dôsledku pôsobenia...

Estery polysacharidov a ich použitie ako pojivá v náterových hmotách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 601

Dátum: 28.01.2003

Autori: Oostveen Everardus, Van Haveren Jacco, Weijnen John, Gillard Michel

MPK: C08B 37/00

Značky: polysacharidov, pojiva, hmotách, použitie, estery, nátěrových

Text:

...tak, aby odovzdali svoje na vzduchu vysychajúce charakteristiky pojivám ateda aj náterovým hmotám alakom na báze týchto pojív.Vysychajúce a polovysychajúce oleje sú zmesi triglyceridov nasýtených, a mono, di, tri-nenasýtených mastných kyselín, obzvlášť sú to triglyceridy nenasýtených karboxylových kyselín sdlhým reťazcom,ktoré majú obvykle 10 atómov uhlíka, typicky medzi 10 až okolo 24, pokial možno okolo 16 až 22 atómov,a najlepšie okolo...

Způsob nanášení pojiva na rouno z hutnických vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270654

Dátum: 12.07.1990

Autori: Gessner Dieter, Steckert Rainer

MPK: D04H 1/64, D04H 1/58

Značky: zařízení, nanášení, hutnických, způsob, vláken, rouno, pojiva, způsobu, tohoto, provádění

Text:

...pisem e rozdružovecím ústrojim pro vlákna umístěny dva válce pro rozmělňování pevných čistí v tenke vretvě. Sbärný pás je s výhodou spřažen e regulátorem rychlostiPři způeobu podle vynálezu se v přisávací kemoře vytváří ne kontinuálně běžicím přísávocíu pásu rovnoměrná, ale velmi tenká vrstva vláken, která se pak přoprevuje dosběrnó komory, ve ktere ee tenká vrstva vláken opět ruzdružuje a vlákna padejí volným pádem nu gběrný pda. v...

Způsob přípravy tekutého reaktoplastického fenolformaldehydového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270097

Dátum: 13.06.1990

Autori: Nikl Stanislav, Exnerová Karla, Němeček Bedřich

MPK: C08G 8/10

Značky: způsob, reaktoplastického, fenolformaldehydového, přípravy, pojiva, tekutého

Text:

...zachovaní aplikačních vlastností finélního pojiva lze dosáhnout vedením alkalické kondenzace sa vyšších teplot při snížení množství přidávaného elkelického katalyzétoru. Při známých zavisloetech reakční rychlosti na teplotě je však tento postup poněkud riekantní a zvldšté ve větších objemeoh provozních reaktorů může véet k nekontrolovatelnému průběhu reakce. Ta je potom pochopitelně urychlována dalším nérůetem teploty díky emotermnímu...

Způsob přípravy tekutého fenolformaldehydového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 270096

Dátum: 13.06.1990

Autori: Němeček Bedřich, Exnerová Karla, Nikl Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: pojiva, tekutého, fenolformaldehydového, způsob, přípravy

Text:

...bylo zjiätäno, že uvedené nevýhody prípravy Ianoltormaldehydovýoh pryskyŕic, určených zejména pro ochranu stavebního díla lze podstatnü omszit vhodnou volbou teploty, množství katalyzdtoru a reakčni doby. Připostupu podle vynálezu ae alkalické kondenzace vede při teplote 50 až 100 °O za přídavku katalyzátoru ze skupiny hydroxid slkalického kovu a/nebo žíravé zeminy v množství 0,laž 0,6 molu vztaženo na 1 kg reakční směsi po dobu 2 až 15...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269417

Dátum: 11.04.1990

Autori: Milichovská Svatava, Smrčka Jindřich, Adamovský Zdeněk, Starý Stanislav

MPK: C08G 8/10

Značky: pojiva, ředitelného, vodou, polymethylolfenolových, sloučenin, přípravy, způsob, bázi

Text:

...tepolně odolné s nemají dostetečnou hydrolytiokou odolnost.Uvedené nedostatky řeší predložený vynález, jehož pŕedmětem je způsob přípravy vodou ředitelnáho podivn na bázi polymethylolfsnolových sloučenin, vhodného k pŕedimpregnąci ąpirů, určených pro výrobu bezhslogenových eamozháěivýoh laminátů reakcí Ienolu s Iormaldehydem. Podstata tohoto vynálezu spočívá v tom, že reakce xenolu s formaldehydem probíhá za katalýzy,kvarterních fosrniových...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269415

Dátum: 11.04.1990

Autori: Starý Stanislav, Smrčka Jindřich, Machek Milan

MPK: C08G 8/10

Značky: ředitelného, způsob, polymethylolfenolových, sloučenin, vodou, pojiva, bázi, přípravy

Text:

...50 š fenolelkoholů a 0,5 až l,5 5 EeOE, filtreci přes ionex (sulronovany kopolymerstyrenu), čímž se původní pH 8,7 až 8,9 mili na 5,0 až 5.5. filtr se promyje destilovenou vodou a potom regencruje 3 kyselinou solnou a opät promyje deatilovenou vodou. Zřejmou nevýhodou tohoto způsobu je relativně nízká kapacita použitého silně kyselěho katexu e z toho potŕeba jeho velkého množství a nebo naopak nutnost použiti malého množství...

Škrobová zahušťovadla a pojiva geologicko-průzkumné, inženýrsko-geologické, hydrogeologické a speciální stavební práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267502

Dátum: 12.02.1990

Autori: Janalík Bedřich, Krulíkovský Jiří, Kodet Josef, Štěrba Slavoj, Pomahač Bohdan, Tachovský Petr

MPK: C08L 3/08, C08L 3/02

Značky: inženýrsko-geologické, pojiva, práce, geologicko-průzkumné, stavební, škrobová, speciální, zahušťovadla, hydrogeologické

Text:

...snadnou n-ísitolxlost a rozpustnost ve vodném prostředí rozpuotných, koloidnä disporgownnýnh i hydrofihtích látok.Goologicko-uůzkumó, Éeuýrskc-geologické a hydrogoologické práce jsou spoje-ny s následným odčorpáváxüm plynných i kapalnýoh látok z nádržnioh hornín. Z těchto důwo~ dů musí být knpalné kompozico snadno odstrnnitelné z hornín tak, aby nebránilj přirozouč propustnooti Iornin a umožnily provádět odčerpávňní těchto norostů.Xomónö...

Směsná roztoková akrylová pojiva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266705

Dátum: 12.01.1990

Autori: Suran Pavol, Seidl Josef, Bráta Zdeněk, Dlasková Marie, Matějíček Alois, Mandík Lumír, Piskla Štefan, Lebduška Jan

MPK: C08L 33/00, C09D 3/80

Značky: jejich, akrylová, směsná, pojiva, roztoková, způsob, přípravy

Text:

...o 1 až 4 atomech uhlíku, jako např.N-methoxymethylakrylamid,N-methoxymethylmethakrylamid,N-butoxymethylakrylamid,N-butoxymethylmethakrylamid,N-isobutoxymethylakrylamid,N-isobutoxymethylmethakrylamid, apod., případně také N-alkylsubstituované amidy kyseliny akrylové nebo methakrylové s 1 až 5 atomy uhlíku v alkylovém substituentu, jako např.N,N-dimethylakrylamid,N,N-dimethylmethakrylamid,N-terc.buty 1...

Způsob přípravy pojiva pro vypalovací laky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265869

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kříž Jaroslav, Přikryl Petr

MPK: C08G 63/12, C09D 3/64

Značky: přípravy, pojiva, způsob, vypalovací

Text:

...bůd dám nebo výhodné po přidání vhodných aditiv, upravujicích jeho po» vrchové napětí, kvalitní výpalovecí lak, aplikovatelný na železné,hliníkové nebo jiné kovovą resp. jiné tepelnč odolné materiálýlhgr tý po výpálení při 150 až 220 °C vytváří dokonalý polýmerní povlak,význačujicí se vynikající tvrdosti i tažnoetí, nízkou termoplasti» citou a dobrou odolnosti vůči vodě a účinkům povětrnoeti.Výhodou pojiv, připravených podle tohoto výnálezu,...

Způsob přípravy pojiva pro fyzikálně zasychající nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264919

Dátum: 12.09.1989

Autori: Přikryl Petr, Kříž Jaroslav, Musil Lubomír

MPK: C09D 3/64, C08G 63/12

Značky: fyzikálne, způsob, přípravy, nátěrové, hmoty, pojiva, zasychající

Text:

...230 UC je teplota udržována až do poklesu čísla kyselosti produktu pod 10 mq KOH/g. Získá se345 g pryskyřičného produktu o bodu měknutí 97 OC dle metody kroužek-kulička. získaný produktje neomezeně rozpustný V butanolu, v lihu, stejně jako V jejich směsích s xylenem v poměru 11. 50 roztok produktu V butanolu zasychá V tloušřce 30 m za 2 hodiny do stupně 2 apo 3 dnech poskytuje film o 31 tvrdosti skla podle zkoušky kyvadlem. Film po 3...

Způsob výroby pojiva pro elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 261881

Dátum: 10.02.1989

Autori: Louis Heinrich, Melichar Franz

MPK: C25B 11/12, C10C 3/06, C08L 95/00...

Značky: způsob, pojiva, výroby, elektrody

Text:

...dehtu s teplotou měknutí podle Kramera a Sarnowa v rozmezí 60 až 80 °C smísí v kapalném stavu s destilátem z pyrolýzy dehtové smoly z černouhelnédehtu, proíváděné při teplotě nad 800 °C, ve hmotnostním polněru 31 až 13 a tato směs se při nnormálním tlaku nebo za vakua destíluje, dokud se u destilačního zbytku nedosahne teploty níěknutí ppdle Kramera a Sarnowa v rozmezí 90 až 130 °C a destilační zbytek se popřípadě smísísľrakci...

Roztoková akrylová pojiva pro keramické fólie a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261256

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mandík Lumír, Hloušek Zdeněk, Čejgl Jiří, Vrbacký Ivan

MPK: C08F 2/06, C08F 220/06

Značky: přípravy, fólie, způsob, jejich, pojiva, keramické, akrylová, roztoková

Text:

...2-hydroxypropylmethakrylát, 4-hydroxybutylmethakrylât. Z monomerů obsahujících amídické skupiny se použivají akrylamid, methakrylamid, dálemetylolamidy kyseliny akrylové a methakrylové, metylolamidy těchto kyseliny etherifikované alkoholy 0 1 až 4 atomech uhlíku, popřípadě také N-alkylsubstituované amidy kyseliny akrylové a methakrylové s l až 5 atomy uhlíku v alkylovém substituentu. zmonomerů obsahujících oxiranovou skupinu jsou...

Způsob utěsnění podloží nebo materiálu, jako například malty, pojiva nebo betonu, pomocí injektáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259889

Dátum: 15.11.1988

Autor: Gouvenot Daniel

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: materiálů, podloží, malty, pojiva, pomocí, betonů, injektáže, utěsnění, například, způsob

Text:

...cestou, jako například ultrazvukem nebo vibračné.Při způsobu podle výnálezu se používá sílikátový roztok, jehož poměr SiO 2/Na 2 O je roven asi 1 až 1,3, přičemž obsah SiO 2 je s Výhodou roven 110 až 20 0/0 a obsah N 2120 je s Výhodou roven 10 až 15 9/0.Když je směs silikátového roztoku a prášku obsahujícího Vápnik ínjikována do podloží, í.onty Ca se uvolňují hydrolýzou a reaguji se silikátovým rowztokem za vzniku hydratovaných...

Roztoková akrylová pojiva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256493

Dátum: 15.04.1988

Autori: Suran Pavol, Dlasková Marie, Lebduška Jan, Teplý Petr, Drábek Jan, Poskla Štefan, Mandlík Lubomír, Seidl Josef

MPK: C08F 22/00

Značky: akrylová, přípravy, jejich, roztoková, způsob, pojiva

Text:

...až 60 hmot. organických rozpouštědel a 40 až 80 hmot.akrylového polymeru o číselném průměru molekulových hmot~ ností 3 000 až 60 000 a poměru hmotnostního a číselnéhoné distribuce monomerních segmentů. Akrylový polymer přiu pravovaný ze směsi 30 až 100 hmot. dílů esterů kyseliny akrylové a/nebo metakrylové s alifatickými alkoholy s 1až 12 atomy uhlíkug případně až 100 hmot. dílů nenasycených monomerů ze skupiny zahrnující styren, jeho...

Pojivá, gélotvorná složka slévárenských alkoholických nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255841

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrubý Karel, Ornst Jiří, Ulrich Jiří, Králík Jiří

MPK: B22C 3/00

Značky: složka, nátěrů, alkoholických, gélotvorná, slévárenských, pojiva

Text:

...jsou vlastnosti nátěrú za horka V důsledku vysoké tepelné stability pojivé a současně qélotvorné složky. Pojivá a současně gélotvorná složka podle vynálezu má schopnost vytvářet gél účinkem přidávaného alkoholického rozpouštědla, přičemž vzniká kvalitativně odlišné látka s kvalitativně odlišným účinkem proti samotné sodné soli kyseliny humínové ve vodném roztoku, která vykazuje pouze pojivé vlastnosti a nevytváří gél. Naproti tomu se...

Zařízení k výrobě netkaných textilií řízeným nanášením pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 241415

Dátum: 01.02.1988

Autori: Olšák Miloo, Novák Pavel

MPK: D04H 1/48

Značky: pojiva, řízeným, výrobe, netkaných, textilií, nanášením, zařízení

Text:

...uníetěnou kolem podélné eey otočnou trubkou e řadou otvorů pro prívod pojiva do níete ponoru vpiehovacích jehel.Základní výhoda zařízení podle vynálezu proti běžných jehlovýn vpichovacín strojům spočívá ve značnćm odlehčení jehelnédesky i celého zařízení, čímž je možno zvýšit pracovní rychlosti. Použitím hladkých vpichovacíoh jehel nedochází k vytehování jednotlivých vlákenz vlákenná vrstvy, což umožňuje kontinuální funkci zařízení....

Způsob výroby hydraulického pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254341

Dátum: 15.01.1988

Autor: Meynardi Guy

MPK: C04B 7/36

Značky: způsob, výroby, pojiva, hydraulického

Text:

...vápenatého, přítomného v surovinovém kmenu, aby vzniklý oxid vápenatý mohl reagovat při zvýšené teplotě 1200 až 1450 °C s oxidy železa, DXldBm lílinitým a oxiudem křemičitým za vzniku hydraulických fází slínku.V souladu s vynálezem se naopak zabráni úplné »dekarbonaci uhličitanu vápenatěho omezujíc tuto dekarbonaci .pouze na tvorbu aktivníuch vápenatých sloučeninje známe, že tepelný rozklad uhličitanu vápenateho je rovnovážnou reakcí,...

Způsob výroby rychlovazného vysokopevnostního silikátového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245802

Dátum: 15.12.1987

Autori: Maslonka František, Vavro Rudolf, Bocán František, Ivanko Ivan, Kovalík Marián

MPK: C04B 24/22

Značky: pojiva, rychlovazného, vysokopevnostního, způsob, silikátového, výroby

Text:

...lignin.Při přípravě pojiva se používá umletý cementářský slinek, který se mele za nepřitomnosti sádrovce na měrný povrch, který v některých případech může být vyšší, nežje měrný povrch běžného cementu. V těchto případech je nutno použít pro zabránění aglomerace částíc při mletí intenzifikátorů mletí. Těmito íntenzifikátory mohou být známé látky jako ethylenglykol, diethylkarbonát a další. ako výhodné se ukazuje použití práškových mlecích...

Způsob přípravy pojiva pro povrchové úpravy usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 253319

Dátum: 12.11.1987

Autori: Svoboda Václav, Vaňouček Jaroslav, Kociánová Marcela, Novotný Vlastislav, Pařízek Rudolf, Řehák Petr

MPK: C14C 11/00

Značky: úpravy, pojiva, přípravy, povrchové, způsob, usní

Text:

...monomerů (za použití v předmětu vynálezu evedeného emulgačního systému) za předpokladu, že sítujíoí komonomer je do předemulze nasazován bezprostředně po přípravě, tedy svým způsobem in situ. Provozní reprodukovatelnost výroby pojiva činí postup podle vynálezu naprosto spolehlivým a současně zaručuje užitnou hodnotu takto získaného pojíva V oblasti aplikací hodnocenou podle v úvodu popisuVýrazné zlepšení vlastností povrchové úpravy usní se...

Pojiva k výrobě laminovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240372

Dátum: 15.08.1987

Autori: Procházka Rostislav, Eejka Jioí, Didek Miloslav, Eepek František, Havlík Otto, Michálek Vladimír, Kryštufek Jioí Ing

MPK: C08G 8/10, C08L 61/10, C08G 8/08...

Značky: pojiva, výrobe, laminovaných, materiálů

Text:

...vrstev je nutnécovávat i zředěné roztoky, v takovém případě je nutné k získání dostatečně vysoké vrstvy nanášet roztok na platy několikrát.Veliký význam využití odpadu spočíva ve skutečnosti, žecelá chemická rafinace xylenolu získává Charakter bezodpadové technologie. Dalšípřednost tohoto využití je v tom, že lze produkt použít bud ve formě prášku, taveniny, nebo roztoku, přičemž jako rozpouštědlo lze použít ethanol, jehož toxicita je...

Součást pojiva kovových práškových pájek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242710

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sládek Jaroslav, Macho Vendelan

MPK: B23K 35/22, B23K 35/363

Značky: pojiva, součást, práškových, kovových, pájek

Text:

...povrchových úprav.Uvedené nedostatky odstraňuje použití kyseliny polyakrylové v množství 0,67 hmot. 5 jako aoučáati pojiva. Výhoda použití kyseliny polyukrylová jako eoučíeti pojiva le v tom,že neobsahuje tiskové organické kapaliny. zvyšuje vzlinovoet pdjląv do mezer pro pdjeni, při pájeni se pojivo boze zbytku rozkládá o je chemicky neutrálni.Pojivo se připreví takto 0,7 hont. dílů lqseliny polyakrylovć -CłlfGH-COOH n krát ae rozpuetí v...

Způsob plynulého lisování směsi drobných rostlinných částic a pojiva a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239909

Dátum: 15.05.1987

Autor: Matoušek Josef

MPK: B27N 3/00

Značky: rostlinných, lisování, způsob, plynulého, způsobu, zařízení, částic, tohoto, pojiva, provádění, drobných, směsi

Text:

...vstupní profil prvního úseku vytvrzovacího kanálu. Vytvrzovací kanál na konci tohoto úseku má výstupní profil, který se rozšiřuje na konečné rozměry výlisků. Výhodné provedení vynálezu spočíva také v tom, že první úsek vytvrzovacího kanálu a tvarovací kanál mají pevně uspořádaně stěny a navazující vytvrzovací kanal má části stěn, ktoré se při lisovacím zdvihu známým způsobem rozestupují.Tímto provedením tvarovacího a vytvrzovacího...

Asfaltové tmely, pojiva a laky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250508

Dátum: 15.04.1987

Autori: Švajgl Oldřich, Buchta Jaroslav

MPK: C09J 3/30, C09D 3/24

Značky: pojiva, tmely, asfaltové

Text:

...145 naž 220 °c, výhodné 150 až 1 ao°c, v nichž hlavní část tvoří polymetyl nebo/ia metyletylderiváty benzenu.složení asfaltových tmelů, pojiv a laků podle vyinalezu respektuje okolností, které jsou technicky i ekonomicky významné a souvisí s dosahovaným vyšším účinkem. By.la nalezena koncentračni oblast aromatlckých i nearomatických složek v rozpouštědle asfaltů pro jednotlivé výrobky, při níž dochází ke stabilnímu koloidnimu systému. S...

Textilie k přenosu pojiva při výrobě pojených textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 250083

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krčma Radko, Jirsák Oldřich

MPK: D04H 1/00, D04H 1/62

Značky: pojených, textilie, přenosu, výrobe, pojiva, textilií

Text:

...5 PES PE 20 4,0 8,8 6 VS ter. PAD 20 4,0 8,8 7 VS ter. PAD 30 7,0 14,0 8 VS ter. PAD 60 7,0 14,0 Príklad 2 délníku rozmístěnýmí v ploše podle obr. 3Textilie -k přenosu pojiva do vlákenné vrstvy při výrobě pojených textilií se skládá z nosné textílie z visközových vláken pojené vplchováním, o plošné hmotnosti 35 g/mz, a z pojiva umístěného na jejím povrchu v kruhových plochách v množství a uspořádání podle tab. 1, vzorky 6 až 8. Pojivem je...

Způsob výroby pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 249779

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kühne Gerd, Kneschke Goetz, Gruner Hans-joachim, Altmann Joachim, Sokoll Dietmar

MPK: C04B 28/18

Značky: pojiva, výroby, způsob

Text:

...HCHOHb 30 BaHHH-B TEXHOHOFHH H 0 HSPOTOBHGHHM CTDOHH now Haxoueu ömno Bmaaneuo, qTo Kaqecrno Haxonmxca B cTxonax öeroanoü cuecn cocranuux qacreň - nsBecTn,MonoToro H KpyHH 03 epHHCTOľ 0 necxa, npu Hauoönocrn - HanonHHTeneň, Bonn H, npn H 3 secTHmx ycnoanax, noöasoqnmx KOMnoHeHToH coxpannewcn, a TEKKG peaKuHoHHax cnoco 6 HocTb KOMHOHEHTOB csnsymíMEPG BGMQCTBG. 0 CHOBHBaHCb H 8 STOM HOSHBHHH H Ha HOCTHBHEHHOŘ HGHH H 805perennç...

Způsob úpravy živočišného pojiva a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248353

Dátum: 12.02.1987

Autor: Hoffman Pavel

MPK: A61B 17/06

Značky: tohoto, živočišného, provádění, způsob, úpravy, zařízení, způsobu, pojiva

Text:

...a je opatřen ve svislých, protilehlých stranách závěsnými tyčemi pro zavěšovací poutka pojivových materiálů a současně je v nádobě vloženo vibreční míchadlo nebo nádoba je umístěnana vibrátoru. Läzeň s mechanickým pohybom. sestávající 2 nádoby s rámom horizontálne pohyblivým, který je v podélných stranách opatřen závěsnými tyčmi pro pojivové materiály. Lázeň s mechanickým pohybsm, sestávající z nádob z nichž alespoň jedna je opatřena dvma k...

Způsob přípravy alkydového disperzního pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 231696

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ditrich Zdeněk, Husák Jiří, Hájek Karel, Valent Vojtech, Suran Pavol, Hireš Jaroslav, Svoboda Bohumil

MPK: C09D 3/64, C08G 63/48

Značky: alkydového, disperzního, pojiva, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení stability vodních disperzí alkydových pryskyřic během skladování. Jeho podstata spočívá v tom, že nejprve se alkyd, vyhřátý na teplotu 50 až 95 °C, uvede mícháním ve styk s dusíkatou bází a sušidly, pak se disperguje s vodným roztokem tenzidů tak, aby hmot. poměr dispergovaných látek a vody činil 3,5 až 17,5 : 1,0, přičemž tato směs se po přídavku dusíkaté báze nebo až po přídavku vodného roztoku tenzidů podrobí zrání...

Způsob přípravy thixotropního pojiva nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 227792

Dátum: 01.11.1985

Autori: Trnka Jiří, Šíma Milan, Braun Stanislav, Růžičková Jiřina, Krátký Bohumil, Lešek František, Hájek Karel

Značky: přípravy, způsob, nátěrových, thixotropního, pojiva

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy thyxotropního pojiva nátěrových hmot. K 40 - 90 % roztoku alkydové pryskyřice v lakovém benzinu nebo jeho směsi s aromatickými uhlovodíky, výhodně xylenem se přidá polyamidová pryskyřice. Směs se vyhřeje na teplotu 140 - 180 °C, při níž se udržuje 1,5, - 10 hod., za případného odestilovaní rozpouštědel těkajících v uvedeném teplotním rozmezí za případného přídavku solí karboxylových kyselin s kovy ze skupiny železo, mangan,...

Způsob přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 222478

Dátum: 01.10.1985

Autori: Juračka František, Smrčka Jindřich, Kaška Jiří, Šíma Milan, Drábek Jan, Šňupárek Jaromír

Značky: způsob, polymethylolfenolových, vodou, přípravy, bázi, pojiva, ředitelného, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy vodou ředitelného pojiva na bázi polymethylolfenolových sloučenin bez obsahu elektrolytů a s nepatrným obsahem popelovin reakcí fenolu s formaldehydem v přítomnosti hydroxidů alkalických kovů a úpravou reakčního produktu pomocí iontoměničů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k vodnému alkalickému roztoku směsi specifikovaných polymethylolových sloučenin se při teplotě 15 až 70 °C přidá karboxylový měnič iontů na bázi...

Zařízení pro výrobu pojiva s konstantním směšovacím poměrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219891

Dátum: 15.09.1985

Autor: Saufhaus Egon

Značky: poměrem, konstantním, pojiva, zařízení, směšovacím, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Až dosud se směšovací poměr pojiva sestávajícího z několika složek udržoval na konstantní hodnotě tím, že se jednotlivé složky odměřovaly volumetricky a smíchaly v lázeň. K tomuto účelu se používalo počitadel s oválnými ozubenými kolečky a pístových dávkovacích čerpadel, což mělo značné nevýhody, spočívající zejména v tom, že nebylo zajištěno spolehlivé sledování postupu výroby pojiva. Tyto nedostatky jsou odstraněny zařízením podle vynálezu,...

Způsob distribuce pojiva při jeho nanášení na vlákennou vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219057

Dátum: 15.07.1985

Autori: Krčma Radko, Stěpanov Michail

Značky: způsob, distribuce, vlákennou, nanášení, vrstvu, pojiva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu distribuce pojiva při jeho nanášení na vlákennou vrstvu stříkáním nebo sypáním. Jeho účelem je dosažení vyššího využití pojiva a energetických úspor při sušení vlákenné vrstvy. Podle vynálezu se pojivo ve formě roztoku, vodné disperze nebo prášku rozptyluje na povrch vlákenné vrstvy při její současné vibraci. Vibrace je vyvolávána exentrickým náhonem dopravníku a pohybuje se v rozmezí 5 až 15 mm a její doba je větší než...

Zařízení k nanášení malého množství z pěněného pojiva pro stabilizaci tkanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 219028

Dátum: 15.06.1985

Autor: Krčma Radko

Značky: pěněného, pojiva, zařízení, stabilizaci, malého, nanášení, množství, tkanin

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k nanášení malého množství pojiva pro stabilizaci tkanin, které sestává ze zásobníku pěny s plynulým přívodem pojiva, v níž je umístěn válcový šlehač určený k tvorbě pěny a nanášecí válec, který uvádí zpěněné pojivo do styku s tkaninou. Pod tkaninou i u vrcholu nanášecího bubnu je umístěna stěrací rakle. Nad úrovní vrcholu nanášecího bubnu může být umístěna vačka. Zařízení je doplněno protiproudným sušicím strojem nebo koagulační lázní...

Způsob výroby pojiva pro uhelné brikety

Načítavanie...

Číslo patentu: 221937

Dátum: 15.03.1985

Autori: Stadelhofer Jürgen, Franck Heinz-gerhard, Köhler Helmut

Značky: způsob, výroby, brikety, pojiva, uhelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití pojiva, které se získá tím, že se z vysoce aromatického, smole podobného produktu zušlechtění uhlí, připraveného rozpojením rozmělněného uhlí a/nebo podobných uhlíkatých surovin směsmi uhlovodíků jakožto rozpouštědlem za působení vyšší teploty a tlaku, oddestiluje 5 až 20 % snadno těkavých podílů a teplota měknutí získaného produktu podobného tvrdé smole, v rozmezí 120 až 200 (C se uhlovodíkovými frakcemi o destilačním...

Způsob výroby živičného pojiva pro stavební hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229606

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hemersam Rudolf, Bunzl Und Blach

MPK: C08L 95/00, C10C 3/00

Značky: živičného, pojiva, výroby, stavební, hmoty, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby živičného pojiva pro stavební hmoty, které obsahují jako plnivo disperzní pevné látky, převážně anorganického původu, jako kamenné drtě a písky a jež jsou určeny ke zhotovování kompresních a licích vrstev, přičemž pojivo je složeno z živice a polyolefinového materiálu, jež se při výrobě pojiva homogenizuje mícháním za horka, vyznačující se tím, že polyolefinový materiál, zejména polyetylén a/nebo polypropylén a živice se mícháním...