Patenty so značkou «pojistný»

Přužný pojistný kroužek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267430

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F16B 21/18

Značky: kroužek, pružný, pojistný

Text:

...lomenými rameny kroužku. obr. 4 alternativa základního provedení s rameny ve tvarulichoběžníku a obr. 5 alternativa základního provedení s rameny ve tvaru kruhového segmentu. Na obr. 6 a 7 jsou příklady provedení kroužků z obr. 4 a 5 vytvarovaných z drátu.Pružný pojlstný kroužek tvoří například podle obr. 1 a 2 tří tvarově prvky 4 tvaru ramen upravených do oblouků spojených ve středu kroužku. Tvar a poloměry ramen 1 rozdíl výchozího...

Pojistný mechanismus pro palné zbraně, zvláště lovecké

Načítavanie...

Číslo patentu: 266891

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pitner Jaroslav, Kouba Martin

MPK: F41C 17/02

Značky: palné, mechanismus, pojistný, zvláště, zbraně, lovecké

Text:

...západky a otočně uložené pojistky a vytvořeným tak, že západka má držák, ve kterém je otočně uložena poduška z měkkého pružného materiálu pro záběr s tvarovým vybráním pojistky.Podstata vynálezu spočíva V tom. že tvarovévybrání pojistky je upraveno pro dvě krajní polohy dolním vybráním a horním vybráním.Koncčnč poslední části podstaty jc, že poduška je v držáku západky ustavena mezi dvěntapotllrwžkami.UČÍIIUl( vynálezu spočíva vc...

Pojistný mechanismus pro palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 265689

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kouba Martin, Pitner Jaroslav

MPK: F41C 17/02

Značky: pojistný, zbraně, palné, mechanismus

Text:

...pojietky je pod úrovni hrany drážky pouzdra, obr. 4 zachycuje pojistný nechaniemus v odjiätěné poloze, obr. 5 je přičný řez obr. 4, ze kterého je patrno, že pri uząvŕeném závěru je hrana výstupku ve vybráni pouzdra nad úrovni hrany dréłky pouzdra.Pojistke ł.otočně uložená v pouzdře 1 na čepu g,má vytvořen výotupek Q, který v zejíětěnőm pojíetném mocheniemu zasahuje do vybrúní 1 v pouzdře 1 a zehloubeni łâ závěru Q. Pojíetke ł má vytvořeno...

Přepouštěcí pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 264135

Dátum: 13.06.1989

Autori: Gladish Manfred, Lohle Georg, Gikadi Theofani

MPK: F22G 5/12

Značky: pojistný, přepouštěcí, ventil

Text:

...kondenzátem se vodicí vložka zvedla ze svćho sedla. Šířka prstencové mezery v sedle se nastavuje podle příváděného množství vstřikova~ ného kondenzátu, čímž jsou umožněny uvedené konstantni vstřikovaoí rychlosti, zajištujícídobré promisení vstřikovaného kondenzátu 5 proudící párou.Dále bude zařízení podle vynálezu blíže popsáno na příkladu provedení a s odvolaním na přiložené vyobrazení, které znázorňuje řez přepouštěcím pojistným ventilem...

Kontrolní pojistný ventil, zejména pro nízkotlaké regulátory tlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263124

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bláha Josef, Janura Jindřich

MPK: F16K 17/10

Značky: nízkotlaké, tlaku, plynů, ventil, zejména, kontrolní, pojistný, regulátory

Text:

...do něhož je vloženo těsnění a děrovaná přepážka s.vloženým těsnícím kroužkem 3 pružný měřicí člen, do kterého je soustředně uloženo sedlo kontrolního pojistného ventilu, umístěné v pružinové objímce s vnitřním závitem.Vysslho účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že konstruk vvční provedení kontrolního pojistného ventilu je jednodussí a přítom použitelná bez mimořádných nároků na přesnost výroby. Je zaručene funkce i při vibracích...

Pojistný držák pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262713

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hruška Miroslav

MPK: H01H 85/22

Značky: motorová, vozidla, pojistný, držák

Text:

...Při vyjímání pojistky za těchto okolností se může stát, že se pojistka Vysmekne a může způsobit zkrat.Tato nevýhoda je odstraněna u pojistkového držáku podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že dno komůrky je rozdělené pod úhlem 30 ° až 90 ° na dvě části,přičemž šikmá část dna je rovnoběžná s rovinou pro uložení pojistky.Výhoda pojistkového držáku podle tohoto vynálezu je V tom, Aže je usnadněno vyjímání pojistek a podstatné...

Bezpečnostní pojistný mechanismus střelné zbraně, zvláště lovecké

Načítavanie...

Číslo patentu: 261130

Dátum: 12.01.1989

Autor: Polanský Václav

MPK: F41C 17/00

Značky: zbraně, střelné, mechanismus, lovecké, bezpečnostní, zvláště, pojistný

Text:

...je v záběru se spouštovou pákou s vůlí v při zajištění zbraně opro-ti nechtěnému odpálení, obr. 2 představuje pojistku v záběru se spouštovou pájkou bez vůle při zajištěná zbraní proti nechtěnému odpálení a stisknuté neznázorněné spoušti působící ve směru S, obr. 3 ukazuje pojistku a spoušťovou páku mimo záběr, tj. ipři odjištěné zbrani. Pouzdro 1 odpalovacího -mecha-nismuZbraně je opatřeno průběžným .kolíkem 8,na němž je výkyvně...

Pojistný ventil přímočinný

Načítavanie...

Číslo patentu: 258094

Dátum: 15.07.1988

Autori: Roček Jaroslav, Opočenský Ivan, Maxa Václav, Parma Jaroslav

MPK: F16K 17/02

Značky: ventil, pojistný, přímočinný

Text:

...neproměnného otvoru jemenší než světlost výstupního hrdla tělesa.Vyääího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že při ooužití jedné pružiny lze v provozních podmínkách dosáhnout vyšší kvality funkce pojistného ventilu, zařezením výněnných regulačních členů do výstupního hrdla tělesa při zachování bezpečnostních předpisů. 1Příklad konkrětního provedení vynálezu je schematioky znázorněn na připojeném výkrese, který představuje oeový řez...

Pojistný ventil přímočinný

Načítavanie...

Číslo patentu: 257434

Dátum: 16.05.1988

Autori: Roček Jaroslav, Maxa Václav, Opočenský Ivan, Parma Jaroslav

MPK: F16K 17/06

Značky: přímočinný, ventil, pojistný

Text:

...spojeného e výstupním hrdlem tělese. Á 1 jVyššího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že při použití jedné pružiny lze dosáhnout kvalitní funkce pojistné ho ventilu při zachování bezpečnostních předpisů e při podsťat ně širším rozmezí provozních požadavků na funkci.vPřík 1 ad konkretního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkreseoh, kde obr. 1 představuje pojistný ventil přímočinný s regulačním...

Pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 242827

Dátum: 01.04.1988

Autor: Graneie Štefan

MPK: F16K 17/40

Značky: pojistný, ventil

Text:

...do směěovače.Pojietný ventil sestává z tělesa , vetupního hrdla g,vý~ etupního hrdla 3, a vnitřní vestavby. Těleso L, je svařenec seetávající z válcového pláště e otvorem pro výstupní hrdlo 3,hornino dna do kterého úetí vstupní hrdlo g a epodního dna do kterého je zašroubováno vnitřní těleeo Q. Vnitřní těleso 3 je opetřeno vedeními pro uložení vodící tyče Q která je v horní části opatřene deekou 5 zatíženou pružinou §. Ve spodní části...

Pojistný mechanismus pro pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 246929

Dátum: 15.10.1987

Autor: Židlický Jaroslav

MPK: B02G 15/24

Značky: mechanismus, pojistný, pistole

Text:

...vynélezu, jehož podstata spočívé v tom, že se vnitřní plocha spodníčasti a vnitřní plocha horní části dvoudílné kabelové spojky vyloží fólií z plastu o Iíleod 0,1 do 1,5 mm, načež se uloží spojené konce kabelu do spodní časti. provede se opléłtční jejich spoje fólií o stejné síle a následně se provede pevné spojení horní časti se Ipodní částí a zalítí dutiny dvoudílné kabelové spojky se provede roztavenou izolační hmotou prostrednictvím...

Pojistný mechanismus pro pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 246928

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sasanek Svatopluk

MPK: F41C 17/02

Značky: pojistný, mechanismus, pistole

Text:

...podle vynálezu pracuje taktoPoloha spouštového a zajiščovacího mechanismu při napnutém a zajištěném kohoutku je znázorněna na obr. 1. Kohoutek 3 vychýlený okolo čepu 3 je v napnuté poloze zachycen záchytemká uloženým na čepu A vyhazovače łl, který je uložen v rámu l zbraně. Spolehlivé uchycení kohoutku Q je zajištováno záběrem ozubu É záchytu § s ploškami 1, 1 vytvořenými pro tento ůěel na tělese kohoutku g. Ozub § záchytu § je přitlačován...

Pojistný mezikus průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251602

Dátum: 16.07.1987

Autor: Jandová Marcela

MPK: F16K 17/34

Značky: mezikus, průtoku, pojistný

Text:

...clony jsou v základní poloze ustnverw náeledovně první clona 1 pojistným kroužkem 2 a první tlačnou pružinou 2,druhá clona i první podložkou 1, druhou tlaěnou pružinou g o šroubem à.Prostor v místě první clony 1 s prostor-em za druhou clonou i spojuje vstup lgabtokového kanálu, obtokový kanál E, výstup j obtokového kanálu. Vstup 10 obtokového kanálu a výstup l obtokového kanálu jsou vně pojistného mezikuau 1 uzavřený třetí zát kou ji, první...

Pojistný ventil pro tří až pětiokruhový brzdový systém automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245043

Dátum: 16.03.1987

Autori: Švancar Ján, Kulifay Štefan, Kováeik Vladimír, Rumanovský Maximilián

MPK: B60T 17/04

Značky: brzdový, tří, ventil, automobilů, systém, pojistný, pětiokruhový

Text:

...oüomc OCHOBłíbDZ KoHTypoB, a Taxsxe IIOJIHOG Bupaanxmaxme nannenm Memminmn, npeąue qenq nonasaenmü cxcawuñ 303.11 n yímem qepes Texas noBpexJICHHOPO KoHTypa.Kpome TOPO, nemam nsoópecrenm museum cosnanne ycTpoñcTBa m nepBlrqx-Ioro sanonaexłm ne BCeX KOHTyPOB n oóecnéqeame nepeuana Jzmanemn oTiçpHT 1 m.4 Iľocwomaxme HOTGpH yweqzcm qepes upoccenn npn Ixwxlmm HeMcnpaBHoro KOHTypa, a Tałoxçe SŕlBIICIďI-JOCTL ou noToua cxcawoñ cpeJzu noumnu ÓHTL...

Pojistný šroub

Načítavanie...

Číslo patentu: 247477

Dátum: 15.01.1987

Autor: Švarc Zdeněk

MPK: F16B 41/00

Značky: pojistný, šroub

Text:

...současně s touto hlavou tak, že mezi miskou a hlavou šroubu je vytvořen prostorPříkladné provedení pojistného šroubu podle vynálezu je znázorněno na výkrese, kde na obr. 1 je pohled na pojistný šroub v řezu a na obr. 2 je půdorysný pohled na pojistný šroub s vyznačením drážek pro montážní klíč.Pojistný šroub je tvořen válcovým dříkem l se závltem. Dřík ł je zakončen přechodovou kuželovou částí 3, na kterou navazuje válcová hlava 3 průměru...

Pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 236742

Dátum: 15.11.1986

Autor: Olšák Miloň

MPK: F16K 17/04

Značky: ventil, pojistný

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistný ventil sestávající z tělesa našroubovaného na pojišťovací části hydraulického obvodu a regulačního šroubu, v jehož dutině je umístěna podložka a pružný váleček, tvořící akumulátor energie, přitlačující přepouštěcí kuličku k výpustnému otvoru tělesa ventilu, které má zároveň uzpůsoben odpadový otvor pro odvod provozní kapaliny.

Dvojitý pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 228138

Dátum: 15.07.1986

Autor: Cameron Russell John

Značky: dvojitý, pojistný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitý pojistný ventil pro razicí lisy a podobné stroje, s vypínacím regulačním ústrojím reagujícím na asynchronní tlaky, vyznačený tím, že v tělese (12, 101) ventilu (11) jsou umístěny dva posuvné ventilové dříky (31, 32, 102, 103), z nichž každý je zakončen na jednom konci pístem (34, 104) uloženým kluzně ve válci (35, 122), zatímco na druhém konci má každý ventilový dřík (31, 32, 102, 103) nástavec (36, 108) uložený kluzně v ložisku (37) a...

Pojistný spojkový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 232295

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kotrč Jiří, Veverka Josef, Hunal František

MPK: F16D 7/06

Značky: mechanismus, pojistný, spojkový

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistný spojkový mechanismus je určen pro jištění náhonových systémů, především při přenosu velkých krouticích momentů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vstupní hřídel je opatřen pevným segmentem, proti němuž je na výstupním hřídeli upraven rozpojitelně spoluzabírající pohyblivý segment ovládaný pístem, jenž je uložen ve válci, opatřeném jednak komorou s tlakovým přívodem, jednak kanálem, ovládaným pístem a klapkou.

Pojistný ventil se škrticím zařízením pro dvouokruhové brzdové systémy dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237217

Dátum: 15.06.1986

Autori: Reimann Klaus, Hofman Klaus

MPK: B60T 11/32

Značky: dopravních, systémy, zařízením, dvouokruhové, prostředků, pojistný, ventil, škrticím, brzdové

Zhrnutie / Anotácia:

Účel vynálezu spočívá v tom, aby při prvním naplnění brzdových systémů se špatně fungujícím obvodem bylo zajištěno snadné a spolehlivé otevírání pojistného ventilu správného obvodu a jeho neplnění. Dva obvody musí být zajišťovány jenom jedním podobným zařízením. Úloha vynálezu spočívá ve vyloučení známých nedostatků, ve zmenšení konstrukční složitosti a ve snížení potřebných přesností provedení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tělese...

Pojistný kruh rotoru elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230801

Dátum: 15.06.1986

Autori: Laštovica Milan, Ordáň Jan

MPK: H02K 1/28

Značky: stroje, elektrického, rotoru, pojistný

Zhrnutie / Anotácia:

Vlivem úkosovitosti plechů se rotorový svazek točivého elektrického stroje při rovnoměrném stažení sešikmuje a proto musí být stahovací kruh rotoru zajištěn tak, aby na hřídel nepůsobil ohybový moment. Toho se dosáhne podle vynálezu pojistným kruhem upevněným na hřídeli a opatřeným závity. Šrouby jsou utaženy rovnoměrně, takže výsledný ohybový moment působící na hřídel je nulový.

Patní pojistný přidržovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 231316

Dátum: 15.05.1986

Autor: Horák Vilém

MPK: A63C 9/084

Značky: pojistný, přidržovač, patní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upevnění paty běžecké obuvi k lyži pro bezpečný delší sjezd na běžkách. Jeho podstata spočívá v tom, že v základní desce profilu "U" (1) je na nýtu (6) volně posuvně uložena přítlačná čelist s podélnou drážkou (2). Opěrná dvojramenná páka (dále překlopná vzpěra 3) je zavěšena pojistným zařízením (5) v druhých otvorech bočnic základní desky (1). V obou plochách překlopné vzpěry (3) jsou důlky s otvory pro ovládání patního...

Pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 229791

Dátum: 01.05.1986

Autori: Parma Jaroslav, Maxa Václav, Eisenmann Herbert

MPK: F16K 17/04

Značky: pojistný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistný ventil, zejména plnozdvižný nebo proporcionální, sestávající z tělesa se sedlem, kolem něhož je upraven prstenec, a z kuželky opatřené tlačným hrotem, kde mezi prstencem a kuželkou je upravena výtoková štěrbina, přičemž přilehlé plochy kuželky a prstence jsou odstupňovány alespoň ve dvou stupních, vyznačující se tím, že kuželka (7) je vedena pouze tlačným hrotem (5), přičemž výtoková štěrbina (13) je vyústěna přímo do vnitřního...

Pojistný uvolňovač padáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230784

Dátum: 01.04.1986

Autor: Slabý Jiří

MPK: B64D 17/54

Značky: padáku, pojistný, uvolňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistný uvolňovač padáku s výškoměrným pneumatickým čidlem a pneumatickým čidlem variometru, s elektrickým obvodem pro pyromechanické uvolnění padáku v havarijním případě, pro záchranu parašutisty letce nebo kosmonauta. Pojistný uvolňovač využívá převody složené z jednoduchých mechanických průvodů, převádějící zdvih tlakoměrných dóz na otáčivý pohyb odrazných zrcadlových plošek, přes které jsou promítány úzké světelné svazky z...

Pojistný těsnicí uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 222420

Dátum: 15.09.1985

Autor: Dolejš Karel

Značky: pojistný, těsnicí, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistný těsnicí uzávěr řeší utěsnění hrdla u uzavřeného prostoru a současně uvolňování vnitřního přetlaku. Dosud známé uzávěry jsou složité, z několika druhů materiálů, jsou nákladné nebo nevhodné pro agresívní těkavé látky. Uzávěr podle vynálezu je opatřen pružnou částí vytvořenou zeslabením mezikruhové části dna válce. Na vnitřní straně dna má těsnicí část ve tvaru prstencovitého výstupku, je opatřen těsnicí vložkou z pružného, chemicky...

Protiproudý pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 227650

Dátum: 01.09.1985

Autor: Vetešník Ludvík

Značky: ventil, pojistný, protiproudý

Zhrnutie / Anotácia:

Protiproudý pojistný ventil, sestávající z tělesa, v němž je upraveno těsnící sedlo a první vedení, ve kterém je těsně uložena větším průměrem své osazené funkční části těsnící kuželka, vyznačující se tím, že těleso (1) je mezi prvním vedením (10) a sedlem (15) opatřeno druhým vedením (11), v němž je kuželka (12) těsně uložena menším průměrem (d) své osazené funkční části, přičemž mezi vedení (10,11) je upraven přívod (23) tlakového média.

Pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 214906

Dátum: 30.10.1984

Autori: Opočenský Ivan, Ondrášek Zdeněk, Eisenmann Herbert, Parma Jaroslav

Značky: pojistný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistný ventil středozdvižný, jehož funkční část sestává z kuželky, vedení ku želky a sedla, kde dosedací plochy kuželky a sedla jsou tvořeny mezikružnými plocha mi, vyznačený tím, že vedení (3) kuželky (2) je ve své spodní části opatřeno vybráním (31), jehož obvodová stěna (32) překrývá nátrubek (14) dýzy (11) s radiální mezerou (a).

Pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 215632

Dátum: 15.10.1984

Autor: Kolarčík Vilibald Olomouc

Značky: pojistný, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur, zejména pojistných ventilů, a týká se konstrukčního uspořádání zajišťující nesymetrický útlum pohybu kuželky. Podstatou vynálezu je, že využívá známé konstrukce plynové pružiny, kterou doplňuje olejovou náplní ve které je umístěn nesymetrický odpor. Průtoku oleje v jednom směru je kladen z důvodů konstrukce nesymetrického odporu, větší odpor než v druhém směru, takže pohyb kuželky do sedla je tlumen více, což má...

Pojistný orgán tlakových prostorů parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217037

Dátum: 01.07.1984

Autori: Řezníček Mojmír, Řezníčková Vlasta

Značky: tlakových, orgán, parních, pojistný, prostoru, turbin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pojistný orán tlakových prostorů parních turbin, který v případe použití nevyžaduje odstavení turbiny z po vozu, s možností jeho nastavení a odzkoušení za provozu. Uvedeného účinku se dosahuje pomocí tvarovaného vrstveného pružného členu, uloženého v tělese a spojeného s tlakovým prostorem parní turbiny, pomocí něhož je otevírán ventil expanzního prostoru.

Pojistný mechanismus náhonového systému pracovních strojů, zejména samojízdných zamědělských i jiných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213658

Dátum: 01.04.1984

Autori: Veverka Josef, Vondrák Jiří, Švejnoha Josef, Miřatský Václav

Značky: zejména, jiných, náhonového, zamědělských, samojízdných, pojistný, pracovních, strojů, systému, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistný mechanismus náhonového systému pracovních strojů, zejména samojízdných zemědělských i jiných strojů, opatřený rozpojitelnou spojkou mezi vstupním a výstupním hřídelem vyznačený tím ,že k výstupnímu hřídeli (6) je připojen náboj (4) jsoucí dále v kinematické vazbě s pohyblivou částí spojky (21) prostřednictvím korunového kola (5) a na náboji (4) je uložena jednak pevná část spojky (18), jednak těleso (2) připojené ke vstupnímu...