Patenty so značkou «pojistné»

Zapojení pojistné brzdy těžního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267284

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vaško Ivan, Vaško František, Dvořák Karel

MPK: B66B 1/32

Značky: zapojení, brzdy, těžního, pojistné, stroje

Text:

...pojistně brzdy, jejíž druhý vstup je spojen sej druhým výstupem tlakovêho regulâtoru. Souěasně je k jeho druhémuvstupu připojen povelový člen.Výhodou zapojení pojistně brzdy podle vynálezu je snížení pravdčpodobnosti havárií zpusobených přejetím koncových poloh dopravní nádoby. Tím dojde 1 k podstatnômu omezení poškození ni doby a zejména se zvýší bezpečnost dopravovaných osob.Na připojenêm výkresu je znázorněn p brzdnêho čínku podle...

Pojistné zařízení rotačního žacího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 263829

Dátum: 12.05.1989

Autor: Knill Bohuslav

MPK: A01D 34/63

Značky: žacího, nože, pojistné, rotačního, zařízení

Text:

...že na hnacím hřídelí je otočné uložený rotační žací nůž umístěný mezi lamelami, ke kte~ rým z vnější strany přiléhají příložky posuvně uložené na drážkování hnacího hřídele. Jedna příložka se ropírä o podložku u 2chycenou šroubem a další příložka je ve styku s talířovott pružinou, která se opírá prostřednictvím vymezovacích podložek o ložisko.Příklad pro-vedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na výkrese, kde je zobrazen příčný řez...

Zařízení pro brzdění pojistné brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256524

Dátum: 15.04.1988

Autori: Frank Jan, Zelenka Miloslav

MPK: B66D 5/26

Značky: brzdění, brzdy, zařízení, pojistné

Text:

...tj. 5 ms 2. Tím se za-ujisti bezpečné zastavení dopravní nádoby bez ohrožení dopravovaných osob nárazem.v koncové poloze nebo pře~i -tížením organizmu nedovolenou hodnotou zpomaleni. Zanormälního těžabního procesu také chrání toto zařízení těžni soustava před poškozením, které by mohlo mít .za nás 1 edek.kromě přímé hmotné škody i-dlouhodoný vý- W padek těžbyu Ávynález je v dalším-podrobněji vysvětlen ne při» kladu provedení ve spojeni Š...

Pojistné šoupátko zejména u koželužských sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239958

Dátum: 01.02.1988

Autor: Eada František

MPK: F16K 17/12

Značky: koželužských, pojistné, šoupátko, zejména, sudů

Text:

...distančni vložkou gg, spojenou s pouzdrem 2 a nástavoem lgg s kolmým otvorem na povrchu ústicim do vybrání, které navazu je na slepý otvor v ose šoupátka §. Mezi nástavcem gg a šoupátkem § jsou vymezovací podložky gg k dooilení souososti kolmého otvoru v nástavci gg, kolmého otvoru na válcové částixšoupátka Q a oeou páky 15. Na distanční vložce gg je uohyoen kryt ggs otvory na jeho obvodě.Pojistné šoupátko pracuje tak, že při otáčeni sudu 1...

Kombinované pojistné zařízení zásobníkových ohřívačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244612

Dátum: 14.10.1987

Autori: Canale Dagordo, Tibolla Marcellino

MPK: F24H 9/20

Značky: pojistné, zásobníkových, ohřivačů, kombinované, zařízení

Text:

...vody v ohřívačl a eíla od tlaku vod v rosvodnem vodovodníu systemu, Ľdeäto na nenbrínu pojietněho vontilu působí zdola pouze tla od tlaku v ohŕívačl.Vzhledem k prídavný eíle od tlaku ve vodovodním systému půoobící na nenbrinu pŕepouštětho ventílu otevře ee tento přepoulticí ventil při niiií hodnotě tlaku než je hodnote jletícího tlaku pojístneho ventílu. Z toho vyplýva, ie spolahlive funkce aařísení je zejíitlna jak s hledioka ochrany před...

Pojistně zařízení proti přetížení hydraulického řízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245277

Dátum: 15.06.1987

Autori: Beyerle Rudi, Maulding Donald Roy, Schindler Ursula, Possanza Genus, Schönafinger Karl, Barsumian Edward

MPK: B62D 1/00, F16K 17/164

Značky: pojistné, přetížení, hydraulického, zařízení, řízení, proti

Text:

...nopuma uummpa pyJIGBOPO ynpawlcunn JACLLGHTPMHHO Ha 1300 no omomeauno .upyr- n.apyw 011913211 aaa caepaeum, ł-.BÄĽOG na l-.OTODHX npenuaauaqeno JUH hxona c aby) mapou xsonoruannou c luponmbuum coocama paapeaauu uponąexąyroquon TWW. a noropoñ Haxonurca mapu,Bbeíleřłhañ ao anyrpeunnn uuamerp LLpOABÄyTOVIHOŘ rpyou npumaHąx nerada n xxpyxuna alarm, upuueu uouxoamxaa a oóe npoueacywoqnue wpyou spamu appeTnpyeT m c nppowrwuuoñ mapou» u sąmnpewzaewca...

Zařízení pro pojistné sklápění radlic a pluhů, zejména sněhových

Načítavanie...

Číslo patentu: 243335

Dátum: 15.05.1987

Autor: Imrýšek Jan

MPK: E01H 5/06

Značky: zejména, sněhových, pluhu, zařízení, radlic, sklápění, pojistné

Text:

...i výrobné jednoduché a navíc nezvyšuje hmotnost radlice.Princíp řešení je patrný z připojených výkresů, kde na obr. 1 je schematicky znázorněm na v bočném pohledu radlice v pracovní poloze a na obr. 2 je boční pohled na radlici při přejíždění pevné překážky.Vozid 1 qgg je vybavena upínacím zařízením 3 a radlice Á sbřitem 33 a kluzákem łł je přípojena k vozidlu lg upínacím zařízením g přes zařízení sestávající z hydraulickěho válce 1 otočné...

Pojistné zařízení proti přetížení strojů s přímočarým pracovním pohybem, zejména lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231863

Dátum: 15.12.1986

Autori: Liščinský Petr, Pantůček František, Černil Miloň, Novák Zdeněk, Auschlag Zdeněk

MPK: B30B 15/28

Značky: přímočarým, proti, pracovním, lisů, zejména, pohybem, zařízení, strojů, pojistné, přetížení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojistného zařízení proti přetížení pracovních strojů s přímočarým pracovním pohybem, zejména lisů, a jeho předmětem je celkové uspořádání pojistného zařízení. Vynález má za účel zvýšit rychlost přenosu signálu z místa jeho vzniku do ovládacího členu stroje a vyloučit vliv nestejnoměrného prodlužování částí pracovního stroje na činnost zařízení. Tohoto účelu se dosahuje uspořádáním přenosové soustavy signálu v podobě uzavřeného...

Bezpečnostní pojistné zařízení pro zbraně, zvláště pro pistole vybavené výklopným lučíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231803

Dátum: 15.06.1986

Autor: Strouhal Karel

MPK: F41C 11/00

Značky: bezpečnostní, výklopným, pojistné, vybavené, zařízení, lučíkem, zbraně, zvláště, pistole

Zhrnutie / Anotácia:

Lučík je opatřen ozubem, jehož plocha tvoří část vedení pro zásobník nábojů, tento ozub při vyklopení lučíku zasahuje do prostoru zásobníku, čímž znemožňuje zasunutí zásobníku do rukojeti zbraně. Demontáž zbraně je možno provést jen tehdy, když se z rukojeti zbraně vyjme zásobník, anebo alespoň povytáhne. Řešení odstraňuje nebezpečí nechtěného nabití náboje do nábojové komory při montáži zbraně a nežádoucího odpálení rány.

Pojistné zařízení pro pneumatické kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 235916

Dátum: 15.06.1986

Autor: Radtke Gerd

MPK: B25D 17/10

Značky: pneumatické, kladivo, zařízení, pojistné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatického kladiva, které se v podstatě skládají z tělesa a pracovního válce s pístem provedeným ve tvaru trubice, přičemž se pohyb válce uskutečňuje v ose tělesa. Cílem vynálezu je zamezit postupu: a/ přiváděného vzduchu dovnitř pracovního válce při otevřeném vpouštěcím ventilu, b/ vzduchu z vnitřku pracovního válce pří uzavřeném vpouštěcím ventilu u takového pneumatického kladiva a v té době, kdy je pracovní válec v...

Pojistné zařízení dveří hasicího vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226078

Dátum: 01.06.1986

Autori: Jankiel Jiří, Kosek Jiří

Značky: hasicího, dveří, pojistné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistné zařízení dveří hasicího vozu, který je opatřen sklopnou skluzovou rampou a u něhož je otevírání dveří ovládáno dveřním táhlem, jež je součástí pákového ústrojí poháněného pneumatickým silovým válcem, vyznačené tím, že sklopná skluzová rampa (10) je na své spodní části u svého závěsného čepu (11) opatřena kulisou (13), na níž je vytvořena křivková vodicí plocha (14), jehož i rovinná vodicí plocha (15) a dveřní táhlo (8) je opatřeno...

Pojistné zařízení řadicího ústrojí složené převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222843

Dátum: 15.03.1986

Autori: Široký Petr, Wangler Jan

Značky: složené, ústrojí, řadicího, zařízení, převodovky, pojistné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojistného zařízení pro složenou převodovku, která sestává ze základní převodovky řazené řadicí pákou mechanicky spojenou s řadicím hřídelem a z dvoustupňové rozsahové redukce řazené tlakovým médiem, přivedeným do řadicího válce přes rozváděcí ventily ovládané osovou polohou řadicího hřídele. Pojistné zařízení znemožňuje zařazení stupně v základní převodovce, když stupeň zařazený v rozsahové redukci neodpovídá osové poloze...

Pojistné zařízení pro bubnové řezací ústrojí, zejména zemědělských sklízecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222509

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mareš Josef, Pechanec Josef, Nor Zbyněk, Peřina Otto, Isakidis Janis, Hudeček Jiří

Značky: řezací, ústrojí, sklízecích, zejména, pojistné, zařízení, zemědělských, bubnové, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pojistné zařízení, jehož podstata spočívá v tom, že držák děleného protiostří je v pracovní poloze zajištěn stavitelnou západkou, uchycenou na rámu stroje.

Pojistné zařízení prostoru hlavního výrobního bloku jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229989

Dátum: 01.02.1986

Autori: Sulek Miroslav, Orna Miloslav, Sainer Vladimír, Hranička Ladislav, Zach Josef, Říha Josef, Jílek Václav

MPK: G21C 9/02

Značky: hlavního, jaderné, bloků, elektrárny, výrobního, prostoru, pojistné, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření zlepšeného pojistného zařízení uzavřeného prostoru reaktorové šachty jaderné elektrárny proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku. Uvedeného účelu se dosáhne hliníkovou membránou se speciálním prořezávacím nožem přesně stavitelným.

Pojistné zařízení univerzální podložky pro žíhání plášťů kruhových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 226971

Dátum: 01.01.1986

Autor: Maštalíř Antonín

Značky: kruhových, zařízení, plastů, univerzální, nádob, pojistné, žíhání, podložky

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaná syntetická řezná kapalina pro obrábění kovů, zejména litiny a ocele, vyznačená tím, že obsahuje 2 až 5 % hmot. alkalické soli merkaptobenztiazolu jako inhibitoru koroze, 10 až 20 % hmot. pasivátorů koroze a stabilizátorů pH, tvořící neutralizační produkty anorganických, popřípadě organických kyselin, výhodně borité nebo fosforečné, které mají s aminy ve své molekule hydroxylové, popřípadě aromatické skupiny, zvláště alifatické a...

Těsnění držáku pojistné membrány

Načítavanie...

Číslo patentu: 228827

Dátum: 01.01.1986

Autori: Čejka Jiří, Skružný Josef

MPK: F16J 15/02, F16L 23/00

Značky: pojistné, těsnění, držáku, membrány

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá,do oboru armatur a týká se nového těsnění držáku pojistné membrány, zejména bezpečnostní membrány zařízení jaderných elektráren. Podstatou vynálezu je, že na čelních stranách příruby i držáku pojistné membrány jsou vytvořeny druhotné těsnící plochy, zatěsněné přítlačným kroužkem, rozebíratelně připojeným k přírubě. Druhotné těsnící plochy mohou být kuželové nebo kolmé k osám příruby a držáku, přičemž přítlačný kroužek je upraven...

Pojistné ústrojí pohyblivých schodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220137

Dátum: 15.10.1985

Autori: Steiner Milan, Rýdl Antonín, Bakule Jaroslav

Značky: schodů, ústrojí, pohyblivých, pojistné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení o názvu "pojistné ústrojí pohyblivých schodů" se týká oblasti bezpečného provozu těchto dopravních zařízení. Při poruše projevující se nadzvednutím nebo poklesem stupňů nebo poklesem tažného řetězu je třeba vypnout pohon. Toho se dosáhne tím, že do ovládacího obvodu pohonu je vřazen spínač, jehož funkční stav je odvislý od polohy páky otočně uložené na nosném rámu a spřažené s portálem, rovněž otočně uloženým na nosném rámu. Na portálu...

Univerzální dvojchodé kleště na pojistné třmenové kroužky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225405

Dátum: 01.10.1984

Autor: Appl Alexius Akademický Sochař

Značky: kroužky, pojistné, dvojchodé, třmenové, kleště, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální dvojchodé kleště na pojistné třmenové kroužky, sestávající ze dvou rukojetí, které jsou ve své horní části překříženy na čepu, vyznačující se tím, že čepem /4/ jsou k rukojetím /1/ a /2/ upevněny pracovní čelisti /9/ a /10/, které jsou na konci rukojetí /1/ a /2/ fixovány upevňovacími svorníky /5/, přičemž pracovní čelisti /9/ a /10/ jsou k sobě přihnuty a ve svých funkčních polohách se o sebe opírají náběžnými stěnami /13/ vrcholů...

Stavěcí a pojistné ústrojí pro otočné stoly, zejména tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216018

Dátum: 01.09.1984

Autori: Brázda Ladislav, Drkal Jan

Značky: tvářecích, strojů, zejména, pojistné, otočné, ústrojí, stoly, stavěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavěcího a pojistného ústrojí pro otočné stoly strojů, zejména lisů. Ústrojí obsahuje nosnou desku, pevně spojenou s hnacím kolem hnacího ústrojí a otočnou pracovní desku, úhlově stavitelnou proti pevné základní desce otočného stolu, přičemž v jedné z desek, nosné nebo otočné, je otočně uloženo výstředníkové pouzdro se střižným čepem, jenž je současně uložen v kameni suvně vedeném v radiální drážce druhé desky, přičemž...

Kleště pro pojistné kroužky na hřídele a díry

Načítavanie...

Číslo patentu: 216462

Dátum: 01.07.1984

Autor: Švec František

Značky: díry, kroužky, kleště, hřídele, pojistné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kleští pro pojistné kroužky na hřídele a díry. Kleště skládající se ze dvou vyhnutých ramen shodného tvaru, s upevňovacími prostředky rovněž shodného tvaru a přestavovacím mechanismem, jsou jednoduchého provedení a schopné k použití pro pojistné kroužky na hřídele a díry. Jejich podstata spočívá v tom, že ve vyhnutých ramenech v místech jejich spojení je vytvořena rádiusová drážka napojená na obou koncích na průchozí otvory. Do...

Pojistné sedlo vtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224340

Dátum: 01.07.1984

Autor: Koblížek Luděk

Značky: sedlo, pojistné, vtoku

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistné sedlo vtoku pro jištěni modelové desky proti poškození odpruženým vtokovým kůlem při výrobě slévárenských forem lisováním, vyznačující se tím, že je umístěna střižné pojistce (2), která je středěna v otvoru (D) modelové desky (1) a je připevněna šroubem (5) k podložce (4), umístěné pod modelovou deskou (1).

Pojistné zařízení proti přetížení stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 213719

Dátum: 01.04.1984

Autori: Koláček Vincenc, Pindrič Miroslav

Značky: pojistné, zařízení, přetížení, stroje, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistné zařízení proti přetížení stroje, zvláště vhodné pro lisy vybavené snímacím ústrojím pružné deformace stojanu, jímž se vyvodí přestavení pojistného šoupátka, ovládajícího vypuštění tlakového vzduchu ze spojky pro zastavení chodu lisu, vyznačené tím, že snímací ústrojí je opatřeno ventilem (6), který je jednak pneumatickým vedením (23) spojen s pojistným šoupátkem (4) a jednak obsahuje elektrický spínač (24), spojený s elektromagnetem...