Patenty so značkou «pojazdná»

Pojazdná cisterna na kvapalné pohonné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5083

Dátum: 05.02.2009

Autor: Staněk Břetislav

MPK: B60P 3/22

Značky: pojazdná, kvapalné, hmoty, cisterna, pohonné

Text:

...nechávať i na osamelých a bežnej prevádzke neprístupných miestach.Prehľad obrázkov na výkresochNavrhnuté riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, kde znázorňujú obr. 1 pohľad z boku na príkladnú pojazdnú cisternu v stavu otvorenom, vhodnom na čerpanie pohonných hmôt, obr. 2 to isté pri pohľade zozadu a obr. 3 pohľad z boku na rovnakú cisternu ako na predchádzajúcich obrázkoch, avšak v uzatvorenom stave, vhodnom na odstavenie po...

Pojazdná kladka pre posuvnú konzolovú bránu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12938

Dátum: 12.06.2008

Autor: Comunello Franco

MPK: E05D 15/06

Značky: konzolovú, kladka, bránu, výroby, posuvnú, spôsob, pojazdná

Text:

...sú vybavené dvoma prvými priechodnými otvormi, ktoré určujú dve miesta upravené na uloženie otočných nosných prostriedkov pre dva páry nosných koliesok, ktoré sú posuvne vložené do dutej koľajnice (5)0016 V tejto situácii, problém na ktorom sa zakladá predložený vynález je teda odstránenienedostatkov doterajšieho stavu techniky, zaistením pojazdnej kladky pre posuvnú konzolovúbránu, ktorá je získaná z obmedzeného počtu súčiastok.0017 Ďalším...

Pojazdná podbíjačka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278411

Dátum: 09.04.1997

Autori: Theurer Josef, Praschl Wilhelm, Peitl Friedrich

MPK: E01B 27/17

Značky: podbíjačka, pojazdná, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná podbíjačka koľaje s agregátom (14) na vyrovnávanie výšky a smeru koľaje v oblasti výhybky alebo križovatky je vybavená aspoň jedným nástrojovým rámom, pojazdným po koľaji (6) prostredníctvom aspoň jednej dvojice kolies s vencami. Na nástrojovom ráme je na každú koľajnicu umiestnené aspoň jedno koleso s vencom ako smerovacie ústrojenstvo a jedno záchytné ústrojenstvo (20), vytvorené ako záchytný hák (16) a/alebo záchytná kladka (15). Na...

Pojazdná podbíjačka koľaje s dvoma vzájomne kĺbovo spojenými rámami podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278171

Dátum: 06.03.1996

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: spojenými, kĺbovo, rámami, pojazdná, podvozku, koľaje, dvoma, podbíjačka, vzájomne

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má dve vzájomne kĺbovo spojené časti rámu a rám podvozka, ktorý je umiestnený na podvozkoch (98, 99). Rám podvozka sa skladá z hlavného rámu (103) stroja a z nosného rámu (109) nástrojov, na ktoré je umiestnený podbíjací agregát (124). Podbíjací agregát (124) ktorý sa nachádza medzi podvozkami (98, 99), namontovanými na uloženie hlavného rámu (103) stroja a nosného rámu (109), sa nachádza na nosnom ráme (109) nástrojov, ktorý je na...

Strojová súprava pojazdná po koľaji

Načítavanie...

Číslo patentu: 277891

Dátum: 07.06.1995

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 29/10, E01B 29/06

Značky: strojová, koľaji, súprava, pojazdná

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z vyťahovacieho zariadenia (2) a za ním nasledujúceho zaťahovacieho zariadenia, ktoré majú prostredníctvom pohonov (48) výškovo a pozdĺžne pohyblivé klieštiny (47) a sú upevnené na strojovom ráme (11), uloženom prostredníctvom pojazdových ústrojenstiev (12) s jazdným pohonom (9) na koľaji (7). Každý z oboch strojových rámov (11) je spojený s vlastným nákladným vozňom (3) na podvaly (5) a vytvára s ním nezávisle pojazdnú strojovú...

Pojazdná stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: 278856

Dátum: 12.08.1992

Autor: Weege Rolf-dieter

MPK: A47C 4/42, A61G 5/08

Značky: pojazdná, stolička

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná stolička pozostáva z dvoch bočných častí (1, 2), navzájom spolu spojených skríženým rozovierateľným vedením a zložiteľných z prevádzkovej polohy, v ktorej sú od seba vzdialené, do neprevádzkovej polohy, v ktorej sú tesne pri sebe. Bočné časti (1, 2) obsahujú dolný diel (3, 4), opatrený kolesami (31 až 34), a horný diel (5, 6), spojený so zložiteľným sedadlom (41), ktoré sú navzájom spojené zvislo posuvne, najmä teleskopickým vedením, a...

Pojazdná podbíjačka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278889

Dátum: 15.10.1991

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/12, E01B 27/16

Značky: podbíjačka, koľaje, pojazdná

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka má rám (9) stroja podoprený na podvozkoch (2), nástrojový rám uložený bočne vykývnuteľne rovnobežne s rovinou koľaje (7) okolo zvislej osi, ako aj podbíjacie agregáty, ktoré sú usporiadané v priečnom smere koľaje (7) vedľa seba, ktoré sú prostredníctvom pohonov od seba navzájom nezávisle priečne a výškovo prestaviteľné, a ktoré sú vybavené prostredníctvom pohonov prisúvateľnými a vibrovateľnými dvojicami (18, 19, 20, 21) podbíjacích...

Pojazdná podbíjačka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278888

Dátum: 15.10.1991

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/12, E01B 27/16

Značky: koľaje, podbíjačka, pojazdná

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjací, nivelačný a vyrovnávací stroj (1) má rám (2) stroja podoprený na podvozkoch a výkyvný nástrojový rám (21, 22) usporiadaný bočne vykývnuteľne okolo zvislej osi (19, 20) rovnobežne s rovinou koľaje, ako aj podbíjacie agregáty (15, 16) usporiadané vedľa seba v priečnom smere koľaje a od seba navzájom nezávisle priečne a výškovo prestaviteľne prostredníctvom pohonov, pričom tieto podbíjacie agregáty (15, 16) sú vybavené dvojicami...

Pojazdná miešačka, hlavne s vyprázdňovaním spätným chodom na dopravu stavebnej hmoty, hlavne betónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 277977

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schwing Gerhard

MPK: B01F 7/08, B28C 5/42

Značky: stavebnej, hmoty, betónovej, spätným, pojazdná, zmesí, chodom, dopravu, hlavne, výprazdňováním, miešačka

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná miešačka je zhotovená na dopravu stavebných hmôt, hlavne betónovej zmesi a na vyprázdňovanie spätným chodom a je vybavená na vnútornej strane steny svojho miešacieho bubna najmenej jednou plochou vyvýšeninou vo forme miešacej skrutkovice (11, 12), ktorá vedie od dna (2) miešacieho bubna (1) k jeho otvoru (3) a unášajúcu pri otáčaní miešacieho bubna (1) pri doprave a miešaní stavebnú hmotu smerom ku dnu (2), pričom vo vnútornom...

Pojazdná výhybka, hlavne pre pásové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265340

Dátum: 13.10.1989

Autor: Demovič Milan

MPK: B65G 25/04

Značky: výhybka, dopravníky, hlavne, pásové, pojazdná

Text:

...styčných plôch. V dôsledku týchto výhod umožňuje toto riešenie podstatne predĺžiť životnost pojazdnej výhybky a provozuschopnost zariadenia, ktorá je súčasťou.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 schematicky znázornený priklad prevedenia pojazdnej výhybky podľa vynálezu a na obr. 2 rez touto výhybkou v rovine A-A.Pojazdné výhybka podľa vynálezu zostáva zo základného telesa 1, tvoreného dvoma vzájomnesúbežnými lyžinami ll, spojenými dvoma...

Pojazdná oblúková hala

Načítavanie...

Číslo patentu: 242302

Dátum: 15.11.1987

Autor: Eernohorský Vladimar

MPK: E04B 1/343

Značky: oblúková, pojazdná

Text:

...výkresoch, kde na obr. 1 je bočný pohlad na podvozok s pojazclnými valcami, na obr. 2 je priečny rez podvozkom,na obr. 3 je pohlad na pôdorys samostatného modulu, na obr. 4 je priečny rez pojazdnej oblúkovej haly, na obr. 5 je bokorys pojazdnej oblúkovej haly s rúrkovou konštrukciou a s oblúkom vytvoreným z vlnitej kovovej krytiny, na obr. 6 je celkový pohlad na pojazdnú oblúkovú halu, na obr. 7 je detailný pohlad na pojazdný valec a na...

Pojazdná sekačka na koruny stromov, tenké stromy a vetvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220276

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ľubek Ján, Jančo Jozef

Značky: tenké, stromov, stromy, vetvy, pojazdná, koruny, sekačka

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná sekačka na koruny stromov, tenké stromy a vetvy. Rieši technický problém zjednodušenia prísuvu materiálu (koruny stromov, vetvy a pod.) v poraste a jeho spracovanie na štiepku. Podstata vynálezu spočíva v uložení dvoch sekacích nástrojov aj so vstupnými hrdlami a prísuvným zariadením po stranách nosného rámu, čím sa vytvorí predpoklad vkladať materiál z oboch strán pri jednej jazde porastom. Vynález sa môže využiť v poľnohospodárstve...