Patenty so značkou «poistných»

Zapojenie on-line systémového zariadenia na likvidáciu poistných udalostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 287068

Dátum: 16.10.2009

Autor: Repčák Ján

MPK: G06Q 40/00

Značky: likvidáciu, poistných, událostí, on-line, zapojenie, systémového, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z centrálnych komunikačných, výpočtových a riadiacich hardvérových prostriedkov (1) so vstupným kanálom (2) prepojených so sústavou mobilných externých hardvérových prostriedkov (3) navzájom prepojených mobilnou komunikačnou sieťou (4). Centrálne komunikačné, výpočtové a riadiace hardvérové prostriedky (1) pozostávajú z hardvérových prostriedkov (5) servera prepojeného: s prostriedkami (6) sieťového operačného systému, s hardvérovými...

Zapojenie on-line systémového zariadenia na likvidáciu poistných udalostí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4131

Dátum: 05.05.2005

Autor: Repčák Ján

MPK: G06F 19/00

Značky: zapojenie, systémového, likvidáciu, on-line, poistných, událostí, zariadenia

Text:

...0850 xXxxxx. Centrálne komunikačné, výpočtové a riadiace hardvérové prostriedky 1 sú prepojené so sústavou mobilných externých hardvérových prostriedkov 3 navzájom prepojených mobilnou komunikačnou sieťou 4. Centrálne komunikačné, výpočtové a riadiace hardvérové prostriedky 1 pozostávajú z hardvérových prostriedkov 5 servera prepojeného s prostriedkami 6 sieťového operačného systému, s hardvérovýnn prostriedkami 7 kontroly a auditu a s...

Zariadenie na uchytenie impulzných poistných ventilov u parných generátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260319

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šošško Ladislav

MPK: F22B 37/44

Značky: poistných, zariadenie, uchytenie, impulzných, parných, generátorov, ventilov

Text:

...15 04 8975 Autor vynllezu LIPTAK LADISLAV Ing., VEĽKY ĎÚR, HRÍBIK LADISLAV Ing.,STARY TEKOVPodstatou riešením »pevného nhrievača vzduchu s priamymi zvyslými trúbkami za~ úsłtenýłmi dno spodnej zberne komory konde-nzátu a hornej prívodne komory pary je,že dwolrnä zberná komora kondenzátu je pevne spojená s rám-om, pokiaľ hiorrná prívodná komeona- pary je posuvlne uložená vno Vedezní na predpätých pružlnových závesoch. Riešenie je možné...

Zariadenie na zvýšenie otváracieho tlaku poistných ventilov defektného parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 761

Dátum: 08.03.1995

Autori: Bednařík Karel, Nehněvský Jiří, Faltus Josef

MPK: G21D 1/02, F16K 17/06, G21D 3/06...

Značky: parného, zvýšenie, defektného, generátora, ventilov, tlaku, poistných, otváracieho, zariadenie

Text:

...napájani vlaätnejprimárneho syätému bez nutnasti predchádzajúcehovyahladxmvania pri arnehü pre uütanmveniej WWTHFVV dm vmru Tým je v pmngtą ihneď xniäovanákügñ kritiçkêhü výtoku mďiia 2 primárnej dn Eekundárhejurmny m§Lihnut nm generátmrabehu likvidácie havárie úniku chladiva.rneho 5 y 5-2 mu Cez tlakuv rozhranie do aekunárnejgenerátüra funkćnuü häzpačnostnéhm äigháluhydrmmkumuĺ oruv od primárnehov priebehu pnruuhy pri nutnüati...

Zámok na sťahovanie poistných pások

Načítavanie...

Číslo patentu: U 195

Dátum: 09.09.1993

Autor: Školuda Ján

MPK: F16L 33/00

Značky: zámok, poistných, pások, sťahovanie

Text:

...zeaadajúcich do dvochoproti sebe uložených vybraní. V Zámkov m kryte je otočne uložená sťahovacia ekrutka korešpondujúca s poistnou pásk u, opaťrenou po celej dĺžke výrezmi V pravidelných roztečiach a voüiacou dráž kou.he tvarová uoälošku 2 Upevncvace eoskryt 7 proetreáníctvom čo dvoch opro ti sebe uložených vybr yte 1 je otočne uložená sťahovacia skrutka 9-korešpondujúca s pcistnou pásk u 10, opatrenou po celej äĺčie Výrez 11 v...

Nástroj na zalisovávanie, najmä poistných pružín do zápichov čapov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224902

Dátum: 01.11.1984

Autor: Majerník Milan

Značky: čapov, nástroj, zápichov, pružin, zalisovávanie, najmä, poistných

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj na zalisovávanie najmä poistných pružín do zápichov čapov pozostávajúci z lisovacieho a strediaceho dutého tŕňa vyznačujúci sa tým, že lisovací dutý tŕň /2/ jo prostredníctvom nosnej skrutky /5/ pevne uchytený na nosnom puzdre /8/ lisovacej jednotky, pričom na lisovacom dutom tŕni /2/ a v nosnom puzdre /8/ je posuvne uložený strediaci dutý tŕň /l/, ktorý je oproti nosnej skrutke /5/ uložený na pružine /4/, kým v dolnej časti telesa...

Montážne zariadenie, najmä pre montáž podložiek a poistných krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223480

Dátum: 01.05.1984

Autor: Kosa Pavol

Značky: najmä, montáž, montážne, zariadenie, poistných, krúžkov, podložiek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka montážneho zariadenia, najmä pre montáž podložie a poistných krúžkov na montážnych dopravníkoch. Podstatou uvedeného vynálezu je, že pneumatický valec je opatrený tiahlom s okom, otočne ustaveným na pevnom čape. Pevný, čap je pevne uchytený vo vidlici vedenia, pričom o pevný čap je oproti snímačom pevne uchytená clona. Vo vedení je pevne ustavený stieraš tvorený telesom s vodiacim otvorom, v ktorom je prostredníctvom tlačnej...