Patenty so značkou «poistka»

Bezpečnostná priemyselná poistka a spôsob jej činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6759

Dátum: 06.05.2014

Autor: Nezverejniť Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F16K 39/02, F16K 17/04

Značky: poistka, činnosti, priemyselná, bezpečnostná, spôsob

Text:

...strana pružiny, a druhá strana pružiny je uložená na uzatváracom čapovom sedle.Je výhodné, že prítlačný tanier s gumenou membránou je prítlačne uložený na maticovú dosadaciu plochu poistkovej matice.Ďalej je výhodné, že na druhej strane poistkovej matice je rozoberateľne pripevnená výstupná médiová prípojka, na ktorú je cez otvárací jazýček prítlačne pripevnený sedlový držiak, na ktorý je pripevnený prítlačný tanier s gumenou...

Tavná poistka nízkeho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288143

Dátum: 28.10.2013

Autori: Veselka František, Fojtík Vincent

MPK: H01H 85/00

Značky: poistka, tavná, nízkého, napätia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka tavnej poistky nízkeho napätia pozostávajúcej z puzdra (2), ktoré je najmenej na 5 percentách svojho povrchu priehľadné a je zaplnené zhášacím prostredím (3) v podobe kvapaliny s merným teplom blízkym hodnote H2O. V puzdre (2) je umiestnený tavný vodič (1) z elektricky vodivého materiálu vybaveného najmenej jedným skratovým mostíkom, obklopený zhášacím prostredím, pričom tavný vodič (1) je vyhotovený v podobe zvinovacej pružiny,...

Vysokonapäťová poistka obmedzujúca prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 287317

Dátum: 10.06.2010

Autori: Handcock Harold John, Judson Mark Paul

MPK: H01H 85/00

Značky: obmedzujúca, vysokonapäťová, prúd, poistka

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava celorozsahového poistkového prvku zahrnuje izolačnú kostru s protiľahlými prvým a druhým koncom a elektricky vodivými prípojkami, spojenými s koncami kostry. Viaceré poistkové prvky sa rozprestierajú medzi prvou prípojkou a druhou prípojkou okolo izolačnej kostry a každý z poistkových prvkov zahrnuje časť poistkového prvku na prerušenie nízkeho prúdu, vychádzajúcu z prvej prípojky, a časť poistkového prvku na obmedzenie vysokého prúdu,...

Bezpečnostná poistka pre vchodové dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4599

Dátum: 03.11.2006

Autor: Osztoš Ladislav

MPK: E05B 13/00

Značky: bezpečnostná, vchodové, poistka, dveře

Text:

...zvonka odomknutý a jeho bezpečnost môže byt ohrozená.Uvedený závažný nedostatok bezpečnostných cylindrických vložiek do plnej miery odstraňuje navrhované bezpečnostná poistka pre vchodové dvere, ktorá pozostáva z navzájom pevne spojených častí - z kovového telesa a bužírky, pričom kovové teleso je vytvorené z pevného pochrómovaného oceľového drôtu a bužírka je vytvorená z mäkkej, tenkej plastickej hmoty. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná...

Teplotná poistka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14025

Dátum: 27.06.2006

Autori: Sieber Peter, Wolf Roland, Pahlke Lutz

MPK: H01H 37/76

Značky: poistka, spôsob, teplotná, výroby

Text:

...prenosového čapu aje chránený pred kontaktom s kyslíkom a tým pádom pred oxidáclou.0009 Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia predloženého vynálezu môže teplotná poistka vhodným spôsobom okrem toho zahŕňať aj izolačnú časť s minimálne jedným dalším výrezom s vnútorným odstupňovanlm, ktoré korešponduje s puzdrom ťahaným zo základnej dosky, pričom horný okraj puzdra obklopuje vnútomé odstupñovanie takým spôsobom. že doska na...

Výchylková poistka na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284894

Dátum: 09.01.2006

Autor: Bergmann Heinz

MPK: F16L 55/00, F16L 3/00, F17D 5/00...

Značky: tlmenie, zabránenie, poistka, částí, odlomenej, potrubia, pohybu, výchylková

Zhrnutie / Anotácia:

Výchylková poistka je určená na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia. Časti (2, 3) potrubia sú navzájom spojené prostredníctvom spájacieho elementu (8). Na častiach (1, 2, 3) potrubia vystupujúcich z rozvetvovacieho bodu (V) sú umiestnené výstupky (N). Pri pohľade od rozvetvovacieho bodu (V) sú za výstupkami (N) časti (1, 2, 3) potrubia obklopujúce prstence (4, 5, 6) s výstupkami (N) v účinnom spojení. Každý prstenec (4, 5,...

Výkyvná poistka na tlmenie alebo prevenciu pohybu zlomenej časti potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284886

Dátum: 09.01.2006

Autori: Hofmockel Albrecht, Both Hubert, Andersen Aksel, Mudra Dimitrij

MPK: F16L 57/00

Značky: poistka, potrubia, zlomenej, tlmenie, výkyvná, prevenciu, pohybu, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Výkyvná poistka na tlmenie alebo prevenciu pohybu zlomenej časti potrubia (1) obsahuje spojovací prvok na premostenie predpokladaného možného miesta (2) zlomu. Ako spojovací prvok sú usporiadané najmenej dve ťahadlá (5), ktoré sú po obidvoch stranách možného miesta (2) zlomu kĺbovo spojené s potrubím (1). Alternatívne sú ako spojovací prvok usporiadané najmenej dve ťahadlá (5), ktoré sú na jednej strane spojené s potrubím (1) a na druhej strane...

Spôsob zneškodňovania detonačného frontu a detonačná poistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 284694

Dátum: 17.08.2005

Autor: Leinemann Christoph

MPK: F17C 13/12, A62C 4/02

Značky: detonačného, zneškodňovania, spôsob, detonačná, frontu, poistka

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob zneškodňovania detonačného frontu (8, 8') vedeného v potrubnom vedení (1) pomocou uzávery (5, 5') plameňa sa vykonáva tak, že sa detonačný front (8, 8') vedie tak blízko na uzáveru (5, 5') plameňa, majúci väčší priemer oproti priemeru potrubného vedenia (1), že detonačný front (8, 8') vstupuje len na čiastkovú oblasť (9, 9', 9'') uzávery (5, 5') plameňa, pričom detonačný front (8, 8') expanduje pred uzáverou (5, 5') plameňa tak,...

Poistka proti prierazu plameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1306

Dátum: 26.06.2004

Autori: Heidermann Thomas, Leinemann Christoph

MPK: A62C 4/00

Značky: prierazu, poistka, plameňa, proti

Text:

...zvlneného kovového pásika striedavo menšie a väčšie dlžky vĺn na vytvorenie prvých a druhých štrbín.Výhodnejšíe sú u uzáveru plameňa podľa vynálezu prvé a druhé štrbiny stvámené s rovnakými dlžkami špár.Prierezová plocha druhých štrbín by mala mať maximálne veľkosť prierezovej plochy prvých štrbín, aby sa V dostatočnej miere zaistil efekt podľa vynálezu. Voľba prierezovej plochy druhých štrbín súvisí ale prirodzene so zvoleným počtom...

Vyťahovacia poistka najmä pre zásuvkovú skriňu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2536

Dátum: 03.12.2002

Autor: Müller Thomas

MPK: E05B 65/44

Značky: poistka, skriňu, vyťahovacia, najmä, zásuvkovú

Text:

...zariadenie pre zásuvky, ktoré je rovnako vyhotovené ako uzatváracia lišta, priktorom sú uvedené problémy vyriešené, prípadne ani vôbecnevzniknú. Táto uzatváracia lišta podľa DE-A-43 42 101 pozostáva z veľkého počtu otočných prvkov, ktoré sú umiestnené na spoločnom. čape, tieto otočné prvky majú ústroj, ktorý je tak vytvorený, aby sa prvok pri otáčaní priliehajúceho prvku o vopred určený uhol vzdialil o určitý axiálny zdvih, pričom čap...

Protipožiarna tepelná poistka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1579

Dátum: 06.08.1997

Autor: Vašátko Eduard

MPK: E05B 65/10

Značky: poistka, protipožiarna, tepelná

Text:

...zvýšenia okolitej teploty dochádza tlakom konštrukcie dvemého rámu ku skríženiu západky v púzdrach hornej a dolnej zárubne, čím sa ďalej zvyšuje účinnost a spoľahlivosť uzáveru. Tepelná poistka je statickým prvkom pri ktorom nedochádza k prevádzkovému opotrebovaníu. Občasná kontrola je vykonávaná iba u jej pružiny a to zložením dierovaného veka púzdra poistky. Tepelné poistky podľa tohto technického riešenia je možné s výhodou použit...

Mechanická poistka na istenie náplní fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: 279926

Dátum: 06.11.1996

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

MPK: F16K 21/18

Značky: istenie, poistka, náplní, mechanická, fliaš

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanická poistka je pevne zalisovaná do hrdla fľaše (5) a pozostáva z telesa (2), v ktorom je voľne nad sebou umiestnený plavák (7) a závažie (6), a to vo vodiacich rebrách (3). Nad nimi je pevne zalisovaná tkanina (8) a hrdlo (4) s priehradkou (9).

Blokovacia poistka stredového trecieho závesu strešného okna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1183

Dátum: 03.07.1996

Autor: Zwyrtek Bronislav

MPK: E05C 17/04, E06B 5/11

Značky: trecieho, strešného, závěsu, středového, blokovacia, poistka

Text:

...strešných okien,zníženie počtu jej konštrukčných prvkov a zvýšenie jejPodstata technického riešenia spočíva dalej v tom, žeblokovacia západka je vybavená poistnou skrutkou, v osiktorej je proti nej v nosnom ramene okenného krídla, V jehoprivrátenej polohe k okennému rámu vytvorený poistný otvor.Týmto doplňujúcim opatrením je umožnená jednoduchá montáž okenného krídla do okenného rámu. resp. do jeho nosného ramena, a to v zablokovanej...

Mechanická poistka na istenie náplní fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 952

Dátum: 14.09.1995

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

MPK: B65D 50/08

Značky: fliaš, mechanická, istenie, poistka, náplní

Text:

...náplní fliaš zalisovanu do hrdh flaše, ktoré pozostáva z teľäâv ktorom je volne nad sebou ulo žený plavák a závažie vo vodiacich rebrách a nad nimi je pevn zalisovaná sieťka a hrdlo s prepážkou. Táto konštrukcia umožňuje dokonalé uzatvorenie fliaš pred nedovolenim plnením v akejkoľvek polohe, pričom však je vytekanie kvapaliny z flaše zaručené. V základnej polohe /stojatá fľaša/ závažie dotláčaplavák do sedla a tým uzatvára fľašu.Pri...

Poistka strelnej zbrane, zvlášť loveckej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 280857

Dátum: 06.07.1994

Autor: Polanský Václav

MPK: F41A 17/00, F41A 17/64, F41A 17/46...

Značky: strelnej, zbraně, zvlášť, poistka, loveckej

Zhrnutie / Anotácia:

Poistka (4) má rameno (5), ktoré zasahuje do priestoru vymedzeného gumovým krúžkom (10), uloženom vo vybraní (9) puzdra (1) zbrane na vymedzenie krajných polôh poistky (4), ktorá je tiež opatrená čapom (3) a je v zábere s poistkovou pružinou (12), ktorá v jednej krajnej polohe poistky (4), v ktorej rameno (5) prilieha ku gumovému krúžku (10), pôsobí proti osi čapu (3) a v druhej krajnej polohe, v ktorej rameno (5) prilieha k protiľahlej strane...

Poistka meracieho krúžku na objemové prietokové meradlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 280328

Dátum: 15.10.1991

Autori: Žoldák Ľubomír, Liška Miloš

MPK: G01F 15/00

Značky: objemové, meradlá, krúžku, poistka, prietokové, meracieho

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva v tom, že strmeň (3) je v hornej časti opatrený prvým spojovacím čapom (4) zapadnutým do otvorenej drážky (8) v deliacej medzistene (2) a v spodnej časti druhým spojovacím čapom (5) zapadnutým do otvorenej drážky (9).

Hydraulická poistka spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 272647

Dátum: 12.02.1991

Autor: Cagáň Pavol

MPK: F16D 25/12

Značky: poistka, spojky, hydraulická

Poistka vzpery veka núdzového východu, hlavne pre poľnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267338

Dátum: 12.02.1990

Autori: Skośkiewicz Ryszard, Bonasewicz Jan

MPK: B62D 33/06

Značky: hlavne, vzpěry, poľnohospodárske, východu, poistka, núdzového, traktory

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že poistku tvori pružná podložka priskrutkovene do strechy na hrane zárezoveho protilováho otvoru, v ktorom je pripevnená vzpere pomocou spojky, ktorá sa dotýka podložky.Podľa alternatívy ja pružná podložka priskrutkovaná do veka na hrane zárezového protilového otvoru. v ktorom je pripevnená vzpere pomocou spojky, ktoré sa dotýka podložky.Vvudunnľnu Luhutu vhunonlo je lacno u jednoducho kunotrukciu ulutky, umuňujnun...

Poistka bezpečnostného zariadenia pre pneumaticko hydraulický brzdový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 263196

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kováč Štefan, Šmídt Vladimír

MPK: B60T 15/16

Značky: brzdový, poistka, bezpečnostného, systém, pneumaticko, hydraulický, zariadenia

Text:

...systému odstraňuje poistka, pripojená na páčku riadiacej páky, ktorá pri maximálnom stlačení otvára samostatný brzdový okruh cez trojcestný elektro-pnamwmický ventil prostredníctvom mikrospínača podla vynálezu. ktorého podstata spočíva v tom, že trojcestný elektro-pneumatický ventil je cez bowden núdzového brzdenia,prevodovú páku a tlačítko spojený s páčkou na riadiacej páke. Výhodou riešenia je, že sa zvyšuje spoľahlivosť v prípade, že by...

Podtlaková poistka velkoobjemových nízkotlakých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 259392

Dátum: 17.10.1988

Autor: Rajczy Ladislav

MPK: F16K 17/16

Značky: podtlaková, nízkotlakých, nádob, veľkoobjemových, poistka

Text:

...nedostatky odstraňuje a vytýčený problém rieši podtlaková poistka veľkoobjemových nádob pre uvedený účel podľa vynálezu. Podstata vynalezu spočíva v tom, 4že poistka je tvorená membránou, nad ktorou je z vonkajšej strany nádoby umiestnená oporná doska s priesavnými otvormi rovnomerne rozmiestnenými po celej ploche poistky. Celkový činný priemer alebo plocha membrány a opornej dosky poistky zodpovedá 0,1- až 0,25-násobku priemeru...