Patenty so značkou «pohybový»

Rotačný pohybový modul na stavbu modulárnych strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288139

Dátum: 17.10.2013

Autori: Svetlík Jozef, Demeč Peter

MPK: B25J 9/08

Značky: modulárnych, pohybový, stavbu, rotačný, strojov, modul

Zhrnutie / Anotácia:

Rotačný pohybový modul pozostáva z telesa (1), medzičlena (2) a upínacej platne (3), ktorá je vybavená rotačnou pohybovou väzbou (8). Servomotor (4), reduktor (5) a batérie (6) sú pevne uložené v telese (1). Elektrická energia potrebná pre servomotor (4) a batérie (6) sa prenáša bezkontaktným indukčným spôsobom pomocou elektromagnetického vinutia (7).

Aktívny pohybový systém poľnohospodárskeho alebo priemyselného úžitkového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14009

Dátum: 30.04.2008

Autori: Hahn Klaus, Tarasinski Nicolai

MPK: B60N 2/50, B60G 17/016

Značky: aktívny, užitkového, pohybový, poľnohospodárskeho, systém, priemyselného, vozidla

Text:

...pri rozpoznaní nezamýšľaného opustenia jazdného pruhu, v ktorom vozidlo ide, spôsobí vydávanie haptickýoh výstražných signálov vo forme drnčania alebo podobne príslušnými zásahmi do aktívneho odpruženia vozidla. Použitie tohto výstražného zariadenia sa ponúka predovšetkým V oblasti osobných automobilov, avšak nemôže byť bez všetkého prenesené do oblasti úžitkových vozidiel. Vysoké hmotnostivozidiel vtejto oblasti totiž vedú kpomerne...

Polohovo – pohybový snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2802

Dátum: 12.02.2001

Autor: Vámoš Štefan

MPK: G01B 7/00, B60R 25/00

Značky: snímač, pohybový, polohovo

Text:

...realizovaná technickými prostriedkami ďalej popisovanými v tomto technickom. riešení.Uvedené nedostatky sú úplne odstraňované polohovo-pohybovým snímačom podľa tohto riešenia. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z dutého základového telesa s časťou otvorenej poľgulovej plochy, pričom v časti otvorenej poľgulovej plochy je samosvorne a otáčavo umiestnený dutý guľový prvok obsahujúci permanentný magnet uchytený ohybným spojovacím...

Excentrický pohybový mechanizmus s využitím ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 281114

Dátum: 08.11.1999

Autor: Plichta Ivan

MPK: F16H 25/16

Značky: excentrický, pohybový, mechanizmus, ložiska, využitím

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka excentrického pohybového mechanizmu s využitím ložiska, ktorého účelom je zmena otáčavého pohybu na posuvný. Podstatou riešenia je, že do vnútorného krúžku ložiska (4) je nalisovaný excenter (5) pevne spojený s hnacím hriadeľom (3). Vonkajší krúžok ložiska (4) vykonáva sínusový pohyb, pričom sa využíva valivé trenie v ložisku.

Zariadenie pre plynulý protibežný pohybový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 279289

Dátum: 09.09.1998

Autori: Láznička Robert, Slomek Vratislav

MPK: B23Q 11/08

Značky: protibežný, plynulý, zariadenie, systém, pohybový

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na plynulý protibežný pohybový systém zaisťujúci automatické presunutie krytov pracovného priestoru obrábacieho centra je riešené tak, že na ráme (1) zariadenia je pripevnený prvý nosník (3) a druhý nosník (4), ktoré sú spojené vodiacou tyčou (2). Na vodiacej tyči (2) je klzne uložené prvé ložisko (51) s prvým priečnikom (511), druhé ložisko (52) s druhým priečnikom (521), tretie ložisko (61) s tretím priečnikom (611) a štvrté...

Pohybový mechanismus opěrného základkového štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262539

Dátum: 14.03.1989

Autori: Fránek Tomáš, Korczyňski Petr

MPK: E21F 15/04

Značky: opěrného, štítu, mechanismus, základkového, pohybový

Text:

...mechaniamus opěrného základkového štítu mechanizované výztuže podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na základkové stropnici je pomocí nosných čepů ve vnější vodioí dráze upevněn základkový štít, jehož kloubové spojení s dvojčinným hydrauliekým válcem je tvořeno jezdoem a čepem uloženým v podélném oku základkového štítu, přičemž jezdec je suvně uložen na vnitřní vodicí dráze základkové stropnice.Na přiložených výkresoch je...

Pohybový mechanismus kruhového roštu šachtové vypalovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 229758

Dátum: 01.05.1986

Autor: Lovčí Josef

MPK: F27B 1/20

Značky: kruhového, mechanismus, roštů, šachtové, pohybový, vypalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Pohybový mechanismus kruhového roštu šachtové vypalovací pece, otočně uloženého na horizontálních nosných kladkách a opatřeného věncem, přičemž pohybový mechanismus je s kruhovým roštem spojen na jedné straně, vyznačující se tím, že ke každé horizontální nosné kladce /3/ je přiřazen opěrný vertikální váleček /8/ umístěný v nosné konzole /9/ uchycené k věnci /10/ kruhového roštu /l/.

Pohybový mechanismus nosníku pohyblivé elektrody dielektrického svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226329

Dátum: 15.10.1985

Autori: Havlíček Rudolf, Boček Otakar, Kosina Jiří, Langmajer Miroslav, Šilhavý Lexa, Jareš František

Značky: mechanismus, svářecího, nosníků, pohybový, pohyblivé, elektrody, dielektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Pohybový mechanismus nosníku pohyblivé elektrody dielektrického svářecího lisu s po hyblivou elektrodou, upevněnou na nosníku pohyblivé elektrody, ke kterému je připevněn dolní konec pístnice pneumatického nebo hydraulického válce,vyznačující se tím, že pístnice (2) válce (3) prochází vedením, upraveným v horním nosníku (1) portálu lisu a nad tímto horním nosníkem (1) je na pístnici (2) a na pístu (19) pohyblivě uložen válec (3) s víkem (11),...