Patenty so značkou «pohyblivou»

Sedadlo vozidla s pohyblivou operadlovou časťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15706

Dátum: 14.01.2011

Autori: Dilsen Michael, Leneis Thomas, Heinrich Jens

MPK: B60N 2/30, B60N 2/36

Značky: časťou, vozidla, pohyblivou, sedadlo, operadlovou

Text:

...časti, pričom vo vnútri operadlovej časti je usporiadaná aspoň prvá príruba medzikusa s na ňou usporiadanými zarážkami. Tým je umožnené pevné a zakryté usporiadanie zarážok prepružinový prostriedok vo vnútri operadlovej časti.V jednom výhodnom spôsobe vyhotovenia je druhá príruba medzikusa usporiadaná v podstate rovnobežne s prvou prírubou a ustanovená v určitej vzdialenosti od nej prostredníctvomspojovacieho dielu. Tým je vytvorené...

Stolička s pravou a ľavou pohyblivou sedacou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5251

Dátum: 07.09.2009

Autor: Sedlák Peter

MPK: A47C 7/00, A47C 3/00, A47C 9/00...

Značky: pravou, pohyblivou, ľavou, sedacou, plochou, stolička

Text:

...tohto technického riešenia, sa od súčasného stavu odlišuje tým, že je tvorená pravou pohyblivou sedacou časťou a ľavou pohyblivou sedacou časťou. Pravá pohyblivé sedacia časť a ľavá pohyblivé sedacia časť sú prepojené s kĺbovým mechanizmom a s pružinovým mechanizmom. Kĺbový mechanizmus a pružinový mechanizmus sú prepojené so stredovou stoličkovou nohou.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. l je kresba stoličky s pravou a ľavou pohyblivou...

Lyžiarsky vlek s pomocnou pohyblivou podlahou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8422

Dátum: 12.02.2009

Autori: Wyhnalek Alfred, Huber Manfred

MPK: B66B 23/08, B66B 23/10, B61B 12/02...

Značky: lyžiarsky, pohyblivou, pomocnou, podlahou

Text:

...podlahy, ktoré Vždy vzájomne na seba nadväzujú pod ostrým uhlom, takže pristupujúci lyžiari sú k miestunastupovania privádzani na polygonálne zahnutej dopravnej dráhe.Uvedené časti pohyblivej podlahy sa pritom poháňajú vždy prerušovane, to znamená, že sa zrýchľujú z nuly na určitú dopravnú rýchlosť a zase sa na nulu zabrzďujú, takže lyžiari môžu nastupovať na dopravný pás pri jeho státí.0006 Ďalej spis CH 398 400 ukazuje zariadenie...

Hydraulický lis s pohyblivou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4602

Dátum: 03.11.2006

Autori: Malec Jozef, Foltán Pavol

MPK: B30B 15/06

Značky: hlavou, pohyblivou, hydraulický

Text:

...bočný pohľad na hydraulický lis s pohyblivou hlavou s použitými štyrmi hlavnými hydraulickými valcami s priebežnými diferencovanými piestnicami, obr. 2 pôdorys s rozmiestnením jednotlivých hlavných hydraulických valcov s priebežnými diferencovanými piestnicami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaHydraulický lis s pohyblivou hlavou (obr. l) pozostáva zo statickej hlavy 1, z pohyblivej hlavy 2, dvoch hlamých hydraulických valcov 3 s...

Dávkovací ventil s pevným vnútorným potrubím a vonkajšou pohyblivou manžetou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20414

Dátum: 13.09.2006

Autor: Blomme Karel

MPK: F16K 1/00, B67D 3/00, B65B 3/26...

Značky: pevným, vonkajšou, manžetou, vnútorným, pohyblivou, dávkovací, ventil, potrubím

Text:

...na spatnom potrubí, alebo do potrubia ústiaceho do zásobníka s čistiacim roztokom. Výhodné zariadenie podľa vynálezu môže zahŕňať jeden alebo niekoľko výhodných uskutočnenia vynálezu, t. j. spätné potrubie, cez ktoré preteká dávkovaný tekutý produkt,zásobník s čistiacim roztokom a/alebo spojovaciu hadicu.0026 Zariadenie podľa vynálezu môže okrem toho obsahovať dávkovacie zariadenie alebo súbežné dávkovacie zariadenia s čistiacim okruhom...

Príprava pomaly stráviteľných sacharidov chromatografiou so sekvenčnou simulovanou pohyblivou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4899

Dátum: 22.02.2006

Autori: Hoffman Andrew, Liu Chi-li, Armentrout Richard

MPK: C12P 19/00

Značky: sekvenčnou, pomalý, chromatografiou, príprava, vrstvou, pohyblivou, stravitelných, simulovanou, sacharidov

Text:

...sa vyrába sacharifikáciou škrobu, po ktorej nasledujeoligosacharidov. Táto vodná kompozícia sa frakcionuje, aby sa rozdelila na prúd permeátu bohatého na monosacharidy a prúd retentátu bohatého na oligosacharidy. Prúd bohatý na oligosacharidy môže obsahovať aspoň približne 50 hmotn. oligosacharidov vzhladom na sušinu alebo v niektorých prípadoch aspoň približne 90 . V istých uskutoćneniach spôsobu bude prúd bohatý na oligosacharidy stále ešte...

Prístrojová doska s dolnou časťou pohyblivou v prípade nárazu a zodpovedajúce automobilové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3456

Dátum: 16.11.2004

Autori: Ponthieu Didier, Bergerioux Jacques

MPK: B60R 21/04, B60R 21/00

Značky: časťou, vozidlo, automobilové, přístrojová, pohyblivou, případě, nárazů, dolnou, zodpovedajúce, doska

Text:

...automobilovom vozidle. Pojmy pozdĺžny, bočný, predný, zadný, pravý a ľavý sa vzťahujú na polohu vodiča a na smer jazdy automobilového vozidla.0015 Obrázok 1 znázorňuje prístrojovú dosku 1 automobilového vozidla.0016 Rez z obrázku 1 je uskutočnený v pravej časti prístrojovej dosky 1, ktoráleží proti pravému prednému sedadlu automobilového vozidla.0017 Prístrojová doska 1 obsahuje homú časť 3 a dolnú časť 5.0018 Homá časť 3 je pevná aje...

Vyvažovacie zariadenie s premennou silou hlavne pre závesy s pohyblivou osou domácich elektrických spotrebičov a podobných

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2670

Dátum: 17.11.2003

Autor: Bettinzoli

MPK: E05F 1/00

Značky: domácích, pohyblivou, zariadenie, podobných, závěsy, premennou, spotrebičov, silou, vyvažovacie, elektrických, hlavne

Text:

...čiastočný rez zariadením podľa obr. 1 pri pôsobení druhej väčšej vyvažovacej sily- Obr. 4 zobrazuje pohľad z boku na záves s pohyblivou osou podľa vynálezu vybavený vyvažovacím zariadením v pokojovej polohe- Obr. 5 zobrazuje pohľad obdobný obr. 4 so závesom V čiastočne otvorenej/zavretej polohe- Obr. 6 zobrazuje pohľad obdobný obr. 4 so závesom v úplne otvorenej polohe- Obr. 7 zobrazuje variant uskutočnenia závesu podľa vynálezu a- Obr. 8...

Výroba elektrochemických senzorov pohyblivou plošnou sieťotlačou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4895

Dátum: 30.10.2003

Autori: Sim Andrew Graham, Marshall Robert, Davies Oliver William Hardwicke, Mcneilly Brian Andrew, Yeudall Robert Malcom

MPK: G01N 33/487, G01N 27/30, G01N 27/403...

Značky: elektrochemických, plošnou, výroba, sieťotlačou, pohyblivou, senzorov

Text:

...stanice môžu byť zahrnuté na tlač izolačnýchvrstiev, tlač adhezív a podobne. Poradie tlače závisí na štruktúre požadovanej pre- senzor, aj ked elektródová vrstva(vrstvy) sú často deponované pred0007 WO 9843075 opisuje, ako je elektrochemický senzor vyrábaný rotačnou hĺbkotlačou elektricky vodivého atramentu na flexibilnú sieťovinu, ktorá môže byť polyméma, za vzniku jednej alebo viacerých elektród. Môže byť použitý valec potiahnutý obalom...

Zariadenie na ochranu proti prepätiu s pohyblivou elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10324

Dátum: 02.10.2003

Autori: Diconne Robert, Domejean Eric

MPK: H02H 9/04, H01H 83/10

Značky: proti, elektródou, pohyblivou, prepätiu, zariadenie, ochranu

Text:

...potom migruje. aby sa potom zapálil medzi oboma kovovými elektródami. Rezistivna elektróda takejtobleskoistky je udržiavaná vsérii pri výbojoch s malou amplitúdou a krátkym trvaním a je preskočená pri výbojoch svelkou amplitúdou alebo sdlhým trvaním. Takto je zaistená určitá ochrana rezistívnej eIektródyrAspoň tak sa to tvrdi v uvedenom dokumente. V skutočnosti sa však za určitých prevádzkových podmienok môže oblúk rozdvojit alebo sa môže...

Zařízení k zabránění vytváření smyček na útkové přízi u osnovních pletacích strojů se zanášením útku přes celou šíři stroje a s pohyblivou cívečnicí útkových předloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 265697

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cvach Zdeněk, Metyš Karel, Kolář Karel

MPK: D04B 27/10

Značky: zabránění, osnovních, šíři, útkových, přes, vytváření, zanášením, smyček, předloh, útku, stroje, strojů, pletacích, celou, zařízení, pohyblivou, cívečnici, útkové, přízí

Text:

...zařízení útkové příze jeív dráze főliového válce, dotykové s főliovým válcem, přioazen kartáček opatřený srsti.Zařízení podle vynálezu je blíže znázorněno v příkladném provedení, která pirozeně nevyčerpává možnosti provedení, na příloženém výkresu, který znázorňuje schematické provedení pohyblivé cívečníco útkovýohĺpředloh s izolsntovými főliovýmí váloi a přisazeným k ním ksrtáčkem opstřeným srstí, V provedení pro zanášcní útku přes celou...

Pec s pohyblivou nístějí a podpecním prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265275

Dátum: 13.10.1989

Autor: Špunda Petr

MPK: F27B 9/00

Značky: prostorem, nístěji, pohyblivou, podpecním

Text:

...1 e vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že otvor pro cdteh spalín z pracovního prostoru a otvor pro odtah vzduchu z pcdpecního prostoru jsou nepojeny ne společný odteh.Výhody tekovéhoto uspořádání spočívají zejména V docílení dobrých tahových a tlakových poměrů v peci s rovnoměrným teplotním polem v příčném řezu e možnosti použití jemného zásypu s vyšším eerodynamickým odporem pro pískové žlaby vytvářející mezi pracovním a...

Lanový zachycovač pro pohyblivou pracovní plošinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241629

Dátum: 01.01.1988

Autor: Narayanaswami Subramaniyan

MPK: B61B 12/06

Značky: pohyblivou, zachycovač, lanový, pracovní, plošinu

Text:

...po jeho uvedení V činnost, přičemž sxladbou a predpětím taliřových pružin je možno nastavit velikost tohoto prokluzu. Tím lze zamezit nežádoucim prudkým rázům, vzniklým při náhlém zabrzdění zachycovače.j 3 241 029 Konstrukce lanového zachycovače podle vynálezu umožňuje jeho pou žití jak pro šikmý pojezd např. pracovní plošiny s vedením po kotevním lanu, tak pro svislý pojezd bez vedení. Samostatné zachycovací la no může být upevněno na vrcholu...

Písací stôl s pohyblivou pracovnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246034

Dátum: 15.12.1987

Autor: Streeko Július

MPK: A47B 19/06

Značky: pohyblivou, pracovnou, plochou, písací, stôl

Text:

...podstata spočíva v- tom, že pracovná doska je pevne spojená s vystužujúcou priečkou a s bokmi polkruhového tvaru, ktoré pevne zapadlajú clo oblúk-ov v bokoch stola. Toto uloženie pracovnej dosky umožňuje .nadv-ihnutím prednej alebo zadnej časti pracovnej plochy nastavit jej sklon do ktorejkoľvek polohy. Nastavené p-oloha pracovnej dosky je fixovaná vlastnou váhouhornej časti stola -a trením V styčnej ploche oblúkov.Systém naklápatnia,...

Zařízení pro výstup na pohyblivou konstrukci stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218464

Dátum: 15.03.1985

Autor: Rössl Karel

Značky: zařízení, konstrukcí, výstup, pohyblivou, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výstup na pohyblivou konstrukci stroje, kde výška výstupu je následkem změny polohy pohyblivé konstrukce nad terénem proměnlivá, vyznačující se tím, že je tvořeno schodištěm, které sestává z pevného dílu (3) schodiště, pevně uchyceného k pohyblivé konstrukci (2) stroje, a ze sklopného dílu (4) schodiště, výkyvně uloženého v dolní části pevného dílu (3) schodiště, přičemž sklopný díl (4) schodiště je na straně výkyvného uložení k...

Rentgenový fotofluoro-radiografický systém s pohyblivou štěrbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 216054

Dátum: 01.07.1984

Autor: Slabý Jiří

Značky: fotofluoro-radiografický, pohyblivou, štěrbinou, systém, rentgenový

Zhrnutie / Anotácia:

Fotofluoro-radiografický systém je určen pro lékařskou radiodiagnostiku pomocí snímkování. Rentgenové sekundární záření podstatně snižuje kontrast zobrazení, které je odstraňováno sekundární mřížkou, která však zvyšuje radiační zátěž pacienta. Snímkovací systém s pohyblivou štěrbinou odstraňuje sekundární záření při současné možnosti snížení radiační zátěže. Navrhovaný systém využívá pohyblivý štěrbinový systém s řadou štěrbin vytvořený...

Preumatické pohybové ústrojí pro pohyblivou hračku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222929

Dátum: 01.03.1984

Autori: Kolomazník Radomír, Slavík Josef, Ondroušek Miloš, Šolc Rudolf

Značky: pohybové, ústrojí, pohyblivou, hračku, preumatické

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí je určeno pro pohyblivou hračku pro malé děti již od tří let a nejvýhodnější její podobou je tvar zvířete, např. psa. Je velmi snadno dítětem ovládatelné a pro svou konstrukční jednoduchost a robustnost těžko poškoditelné. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořeno válcem, v němž je posuvně uložen píst, ovládající pákovými mechanismy jednak pohyb hlavy, jednak střídavé přitahování a odpuzování přední a zadní části hračky, čímž je...