Patenty so značkou «pohonný»

Pohonný systém vozidla s dvoma 3f motormi a upravenou dvojitou prevodovkou bez spojok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6708

Dátum: 02.04.2014

Autori: Hanko Branislav, Drgoňa Peter

MPK: H02K 16/00, H02P 6/04

Značky: převodovkou, spojok, motormi, dvojitou, dvoma, vozidla, upravenou, systém, pohonný

Text:

...magnetmi, ktore sú pripojené na zben 1 icu CAN. Treťou časťou systému je výkonový polovodičový menič, ktorý vytvára vhodné napätie pre oba 3 f synchrónne motory s permanentnými magnetmi a umožňuje pohon oboch motorov, ako aj rekuperáciu energie do akumulátora, spolu s akumulátorom, ktorý zabezpečuje energiu pre 3 f synchrónne motory s perrnanentnými magnetmí, menič, prevodovku a riadiace systémy. Štvrtou časťou systému sú snímače...

Pohonný systém vozidla s 3f synchrónnym motorom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6707

Dátum: 02.04.2014

Autori: Hanko Branislav, Drgoňa Peter

MPK: H02P 6/08, H02K 16/00

Značky: systém, synchrónnym, pohonný, převodovkou, dvojspojkovou, dvojitou, motorom, vozidla

Text:

...motora s permanentnými magnetmi, ktorý je pripojený na zbemicu CAN. Treťou časťou systému je výkonový polovodičový menič, ktorý vytvára vhodné napätie pre 3 f synchrónny motor s permanentnými magnetmi a umožňuje nielen pohon motora, ale aj rekuperáciu energie do akumulátora spolu s akumulátorom, ktorý zabezpečuje energiu pre synchrónny motor s permanentnými magnetmi, menič, prevodovku a riadiace systémy. Štv 11 ou časťou systému je...

Pohonný systém vozidla so spínaným reluktančným motorom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6706

Dátum: 02.04.2014

Autori: Hanko Branislav, Drgoňa Peter

MPK: H02P 25/00, H02P 25/08

Značky: reluktančným, vozidla, systém, dvojitou, spínaným, dvojspojkovou, pohonný, motorom, převodovkou

Text:

...reluktančného motora, dvojhmotového zotrvačníka a dvojitej dvojspojkovej prevodovky eliminuje zvlnenie momentu zo spínaného reluktančného motora, pričom umožňuje rekuperáciu aj do nízkych rýchlostí(20 km/h), čo pri použití asynchrónneho motora alebo klasickej prevodovky nie je možné.Pohonný systém vozidla so spínaným reluktančným motorom, dvojhmotovým zotrvačníkom a dvojitou dvojspojkovou prevodovkou sa skladá zo štyroch častí. Prvú časť...

Pohonný mechanizmus gyrolanovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 288024

Dátum: 28.11.2012

Autori: Ilčík Štefan, Suchomel Jozef, Štollmann Vladimír

MPK: B66C 13/28, A01G 23/00, B61B 7/02...

Značky: mechanizmus, pohonný, gyrolanovky

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonný mechanizmus gyrolanovky, ktorý používa na akumulovanie prebytočnej energie vozíka (16) a nákladu (17) mechanický zotrvačník (2), ktorý je vo fáze nabíjania poháňaný navíjacím zariadením (1) cez mechatronický variátor (3) a vo fáze rekuperácie sa vybíja cez reverzačnú prevodovku (4) a variátor (3), ktorý uvádza do rotačného pohybu navíjacie zariadenie (1), pričom činnosť variátora (3), reverzačnej prevodovky (4) a zotrvačníka (2) je...

Pohonný systém pre vozidlo s vlastným pohonom s viacerými hnacími elektrickými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19436

Dátum: 28.03.2012

Autor: Mazzini Samuele

MPK: B60K 1/02

Značky: vlastným, viacerými, hnacími, elektrickými, jednotkami, vozidlo, pohonom, systém, pohonný

Text:

...abysa motor stretol s vozovkou.0008 Cieľom tohto vynálezu je prekonať vyššie uvedené nevýhody, čo sa týka vyhotovenia, ktoré obsahuje väzbu na jediný spojkový ozubený veniec dvoch alebo viacerých bezkefkovýchelektromotorov, umiestnených po obvode ozubeného venca.0009 Technické znaky podľa tohto nálezu, V súlade s vyššie uvedenými cieľmi, sú zrejmé z obsahu patentových nárokov uvedených v tomto texte, najmä podľa patentového nároku 1, a...

Pohonný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18669

Dátum: 28.08.2009

Autor: Heckmayr Thomas

MPK: B60R 22/20

Značky: systém, pohonný

Text:

...úložné prvky môžubyť vytvorené, napríklad, v tvare krúžkov O, ktoré prebiehajú okolo motora a tlmiaco,predovšetkým plávajúce, ho uložía v skrini. Na axiálnu fixáciu prstencových úložných prvkov na motore môžu byť na motore a/alebo na skrini plánované, napríklad, západkové drážky. Napríklad pri viacdielnych, predovšetkým dvojdielnych skriniach, môže byť motor potom, čo bol vybavený prstencovými úložnými prvkami, vsadený do prvého z...

Pohonný mechanizmus na ovládanie žalúzie s rozmerovo nastaviteľnými nosnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3470

Dátum: 01.04.2003

Autor: Peltsarszký Karel

MPK: E06B 9/322, E06B 9/32, E06B 9/26...

Značky: pohonný, prvkami, mechanizmus, nastavitelnými, žalúzie, rozmerovo, nosnými, ovládanie

Text:

...u ostatných typov žalúzií riešené plechovým nosným profilom, v ktorom sú pohonné mechanizmy vložené. Tento spôsob ale neumožňuje žiadnu variabilita, ked sa jedná o rozmery príslušných okenných resp. dverových krídiel.K odstráneniu tohoto nedostatku prispieva do značnej miery pohonný mechanizmus pre ovládanie žalúzie s rozmerovo nastaviteľnými nosnými prvkami podľa predloženého technického riešenia. Pohonný mechanizmus je rovnako ako u riešení...

Výťah s remeňovým prevodom, najmä s rebrovaným klinovým remeňom, ako nosný prostriedok a/alebo pohonný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 408

Dátum: 20.11.2002

Autor: Ach Ernst Friedrich

MPK: B66B 7/06

Značky: najmä, prostriedok, klínovým, výtah, remeňovým, prevodom, nosný, pohonný, rebrovaným, remeňom

Text:

...preto je, poskytnúť zlepšený výťahový systém úvodom menovanehodruhu, ktorý zredukuje nevýhody známych systémov, alebo im zabráni.Riešenie tejto úlohy je definované v patentových nárokoch.Výťahový systém podľa vynálezu má výťahovú kabínu, pohon, remeňový prenášacíprostriedok, výhodne klinovýi rebrovaný remeň aprotizávažie. Pohon je stacionárnya prenášacie prostriedky spolupôsobia s pohonom, aby sa výťahova kabína pohybovalaNasledovne je...

Pohonný systém, najmä stieracieho zariadenia nádrží čistiarní odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 282734

Dátum: 28.10.2002

Autor: Spilka Vladimír

MPK: B01D 21/20

Značky: čistiarní, stieracieho, najmä, zariadenia, systém, nádrží, pohonný, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonný systém je vybavený nápravou (1) s jedným alebo viacerými podvozkovými kolesami (2), kde náprava (1) je spriahnutá s hnacím pastorkom (6), ktorý je v zábere s ozubeným hrebeňom (5) osadeným rovnobežne so smerom pohybu podvozkových kolies (2). Podvozkové kolesá (2) môžu byť osadené na podvozkovej dráhe (3) a podvozková dráha (3) i hnací pastorok (6) sú rovnobežne osadené na hornom okraji (41) nádrže (4).

Pohonný systém pre schody a priamobežné palety pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280663

Dátum: 08.05.1996

Autori: Wilke Hermann, Hauser Henrik, Höfling Peter

MPK: B65G 45/08, B66B 23/00

Značky: schody, systém, pohyblivých, schodov, chodníkov, priamobežné, pohonný, palety

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajšie lamely (47, 48) sú neotočne pripevnené k reťazovým čapom (42), vnútorné lamely (49, 50) k puzdrám (44) a tesniace diely (53, 54) sú umiestnené v oblasti oboch plôch puzdier (44). Reťazové čapy (42) pozostávajú z galvanizovaných cementovaných oceľových čapov, zatiaľ čo puzdrá (44) sú z cementovanej kalenej a temperovanej ocele s galvanickým povlakom. Medzi reťazovými čapmi (42) a puzdrami (44) je umiestnené najmenej jedno klzné...

Pohonný mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 259043

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dorošenko Valentin, Kukla Viktor, Sliňko Michail, Lesničenko Anatolij

MPK: G11B 15/18

Značky: mechanismus, pohonný

Text:

...ynpaànenux (HanpHMep, sneKTpoMarHHToM) nocpencr 3 oM nonpymnneuuux war 22 H 23. Ha ocH BTOp 0 FO npoMexyTomHoro ysna 13 ycranosneua mpnxunouuan MyTa 24,KoTopaz KHHeMarHuecKH cnnsaua cnoeň ýoxonoü noaepxnocrbm uepes napasuruuñ poMHK 25 co cTynMueň 8 MaxoBHKa 7. HpHHMHoň ponxk 3 ycwauosnen na Kapewxe 2 c nouombm nononnurenbnoro puqara 26, Kowopbm uepes npoànnupoaaxabe oràepcTůe 27, súnonneunoe B KapeTKe.2, conpameuo co cxonbsxmnu ynopoM 28...

Pohonný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 258471

Dátum: 16.08.1988

Autor: Baltensperger Eduard

MPK: B62D 55/08

Značky: agregát, pohonný

Text:

...lg, Vpłedu je narámu lg pasového podvozku łgg uapotâdán tĺmen gg, vedený nad pásom lg, který je opatřen vodorovným čepem lä směřujíoím do směru pojezdu. Čep gg slouží pro připojení k vozidlu, aby se půeobením prídavného pohonu zvýšila tažna sila vozidla. Navozidle, napr. traktoru gg se nachází odpovídající pouzdro pro připojení, jako napříkladTřmen lg, üep lg i pouzdro jsou dimenzovâny tak, aby bylo možno pohonný agregtt vést a łídit...

Pohonný mechanismus úchopové hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258348

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hykrda Jan, Kratochvíl Ervín, Skoupý Josef

MPK: B25J 15/02

Značky: úchopové, pohonný, hlavice, mechanismus

Text:

...pohyb základnyílä je na obou koncích držáku § vymezen narážkemi 1 QQŠnekové kolo Q e vloženým kolem 6, prvním pastorkem 5 A dŕuó hým paetorkem 1 jsou tedy uspořádány v dutíně držáku §, jehož otevřenou část zakrývá.zák 1 edna 15.Pohonný mechaníemus úohopově hlavicepod 1 e vynálezu praouje náeledovně.Po epuštění elektromotoru 1 se začne otáčet hřídel elektromotoru 1 a tím inšnek 1. Ten otáčí šnekovými ko 1 yg. Je-11 eněr otäčení hřídele...

Pohonný mechanismus pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 240927

Dátum: 01.10.1987

Autor: Sýkora Jan

MPK: B23D 45/04

Značky: mechanismus, pohonný

Text:

...různých průměrů. Také je výhodou poměrně jednoduchá konstrukce pohonného mechanismu, snadné a relativně málo nákladná realizace a údržba.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení pohonného mechanismu pily podle vynálezu,kde na dar. 1 je jeho první alternativa a na obr. 2 další varianta, jež se liší upevněním kyvného ramena. dPohonný mechanismus pily v příkladném provedení podle vynálezu, aestává z páky g, jež je...

Pohonný mechanismus pro pojezd těžkých a rozměrných vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 236720

Dátum: 15.11.1986

Autor: Pallay Ján

MPK: E05F 15/14

Značky: pohonný, rozměrných, mechanismus, pojezd, těžkých

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem je vyřešení volby buď ručního nebo motorického ovládání pojezdu vrat. Uvedeného účelu se dosáhne opatřením sekundárního hřídele převodové skříně pohonné jednotky i blokovací spojkou, sestavenou z dolní řemenice 2 v jejímž náboji je vytvořen otvor, jímž je tato řemenice 2 upevněna na samostatném náboji, připevněném na sekundárním hřídeli a opatřeném stahovací maticí. Dolní řemenice 2 je řemenem 10 propojena s první horní řemenicí 11,...