Patenty so značkou «pohonná»

Odstredivá pulzná pohonná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6764

Dátum: 06.05.2014

Autor: Piller Karol

MPK: F03G 3/00

Značky: pulzná, pohonná, jednotka, odstredivá

Text:

...alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru, ktoré tu budú špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú obsiahnuté v rozsahu nárokov na ochranu. Pre odbomíkov znalých stav techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky...

Spôsob pohonu a pohonná jednotka, najmä pre elektrický generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 285755

Dátum: 25.06.2007

Autori: Kováčik Štefan, Kováčik Peter, Kováčik František

MPK: F03B 17/00

Značky: spôsob, pohonná, najmä, elektricky, generátor, jednotka, pohonů

Zhrnutie / Anotácia:

V pneumaticko-hydraulickej tlakovej uzavretej sústave sa jednorazovo vyvolaným tlakom p plynu nad hladinou pracovnej kvapaliny a s podporou hydrodynamického pôsobenia pracovnej kvapaliny, vyvolaného budiacim zariadením, medzi hydraulickým vstupom a výstupom dutého telesa nad hladinou pracovnej kvapaliny spôsobuje jej neustály výtok z hydraulického výstupu dutého telesa pôsobiaci na záberové prostriedky hydraulickej turbíny. Pohonná jednotka,...

Výťahová pohonná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285733

Dátum: 15.06.2007

Autor: Latorre Marcuz Carlos

MPK: B66B 11/00, B66B 11/04

Značky: jednotka, výťahová, pohonná

Zhrnutie / Anotácia:

Lanový výťah má pohon na montáž do šachty pozostávajúci z prevodu (2) s hnacím kotúčom (6), s motorom (1) umiestneným na prevode (2) smerom hore, s brzdou (3, 4, 5) a nosným ústrojenstvom (18) vedeným v slučke ponad hnací kotúč (6) na vertikálny pohyb výťahovej kabíny s protizávažím. Kvôli tesným priestorovým podmienkam vo výťahovej šachte má pohon výťahu zaberať čo možno najmenšiu základnú plochu. Na tento účel sa motor (1) a prevod (2)...

Pohonná a riadiaca jednotka pre vodné plavidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8379

Dátum: 20.04.2007

Autor: Vartdal Leif

MPK: B63H 25/42, B63H 5/125

Značky: vodné, pohonná, plavidlo, jednotka, riadiaca

Text:

...pôsobiace na túto jednotkuObrázok 3 a je pödorysný pohľad na pohonnú a riadiacu jednotku podľa obrázku 1, ked je otočena vľavo a ukazuje sily a rýchlosti pôsobiace na túto jednotkuObr. 3 b je pödorysný pohľad na pohonnú a riadiacu jednotku podľa obrázku 1, ked je otoćená vpravo a ukazuje sity a rýchlosti pôsobiace na túto jed notkuObrázok 4 je graf výsledkov testu, kde je hydrodynamický indukovaný riadiaci moment porovnávaný v riadiacej...

Pohonná jednotka pre lode s gondolou na umiestnenie pod dnom lode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2796

Dátum: 26.04.2005

Autor: Gaudin Christian

MPK: B63H 5/00

Značky: gondolou, jednotka, umiestnenie, pohonná

Text:

...kvapaliny. Treba poznamenať, že princíp pohonu vrtuľovým čerpadlom ako taký sapoužíva už dávno vpodmorských pohonných systémoch, aže poloha vrtuľovéhočerpadla vkýlovej brázde ponorky umožňuje dosiahnuť dobrý výkon pri súčasnom znížení akustického rušenia. Old-em toho, najmä zpatentového dokumentu US 4 600394, sú známe aplikácie technológie vrtuľového čerpadla na motoroch hors-bord a in-bord pre plavidlá.(0008) Samozrejme, nestačí okolo...

Pohonná sústava bicykla s radením

Načítavanie...

Číslo patentu: 283350

Dátum: 15.05.2003

Autor: Laubert Jaroslav

MPK: B62M 9/04

Značky: radením, pohonná, bicykla, sústava

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonná sústava s radením na bicykle pozostáva z prednej zostavy (1) a zadnej zostavy (2), ktoré sú vzájomne prepojené reťazou (3), pričom voľnobežka (13) je umiestnená v prednej zostave (1) medzi kľukou (11) a prevodníkom (12). Pastorok (21) je napevno uložený na zadnom náboji (22) zadnej zostavy (2), nachádzajúcej sa v strede kolesa (4).

Pohonná sústava bicykla s radením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3083

Dátum: 03.12.2001

Autor: Laubert Jaroslav

MPK: B62M 9/06

Značky: bicykla, sústava, pohonná, radením

Text:

...kolesa, voľnobežka s väčším priemerom ľahšie prenáša silu jazdca, pohybujúca sa reťaz sa správa stabilnejšie. V situácii, keďjazdec netočí kľukami pedálov a bicykel je v pohybe je radenie dokonca ľahšie, pretože reťaz je napínaná len silou pružiny meniča prevodov, doporučuje sapreto pri radení prevodu prestat na okamih ťahať, preradit a pokračovat v tahaní.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou...

Striedavá elektrická pohonná jednotka vo vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1362

Dátum: 08.01.1997

Autori: Patzelt Roman, Hodul Miroslav

MPK: B60L 9/22, H02M 7/00, B60L 11/12...

Značky: vozidlách, elektrická, pohonná, jednotka, striedavá

Text:

...l a frekvenčného meniča g. Výstupy Aygłg frekvenčného meniča g sú prepojené s napájacimi vstupmi gjjg striedavého 3-fázového synchrónneho elektromotora L. Vstupy gyg frekvenčniho meniča g sú cez filter 1 pripojené kfrekvenčného meniča g je osadená výkonovými spínacími prvkami 8(typu IGBT). Výkonové spínacie prvky Q sú galvanicky oddelené od riadiacej elektroniky Q budičmi 1. Riadiaca elektronika Q je s výhodou tvorená mikroprocesorom rady...

Pohonná jednotka dopravníku pro orientovaný přesun

Načítavanie...

Číslo patentu: 265404

Dátum: 13.10.1989

Autor: Šilhán Zbyněk

MPK: B65G 25/04

Značky: jednotka, orientovaný, přesun, dopravníku, pohonná

Text:

...poloze, na obr. lb podélný řez pohonné jednotky v horní pracovní poloze,na obr. Za je znázorněn příčný řez pohonné jednotky ve spodní poloze v řezu A-A a na obr. Zb je znázorněn příěný řez pohonné jednotky V horní pracovní poloze v řezu B-B.Pohonná jednotka dopravníku sestává z pohyblivého nosníku l, táhla g profílového tvaru,na němž jsou pomocí čepů Q neležíoích na společné ose střídavě upevněna ložiska A posuvu a ložiska § zdvihu,...

Dvojpolohová pohonná jednotka dopravníku pro orientovaný přesun

Načítavanie...

Číslo patentu: 263940

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šilhán Zbyněk, Šilhán Ctibor

MPK: B65G 25/04

Značky: jednotka, dvojpolohová, orientovaný, dopravníku, přesun, pohonná

Text:

...příčný řez dvojpolohové pohonné jednotky v dolní poloze, na obr. 5 je .příčný řez dv-ojpolohové pohonné jednotky v pracovní poloze první manipulační úrovně a na obr. 6 je příčný řez dvojpolohové pohonné jednotky v pracovní poloze druhé manilpulalční úrovně.Dvoupolohová pohonná jednotka dopravníku je tvořena pohyblivým nosníkem 1,prvním táhlem 2 profilového tvaru, na němž jsou pomocí prvních čepü 3 upevněna ložiska 4 přesunu a ložiska 5...

Pohonná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242111

Dátum: 01.02.1988

Autor: Doležel Josef

MPK: C02F 3/16

Značky: jednotka, pohonná

Text:

...axiální ložiska.Další podstatou vynálezu je, že horní části nosných matic a vodících šrouhů jsou opatřeny ochrannými kryty uchycenými v nosném rámu.Proti dosud užívaným zařízením dosahuje se podle vynálezu vyšěího účinku v tom, že je konstrukčně jednoduchá, čímž je zaručena jeho vysoká funkční spolehlivost a snadné montáž a demontáž. Další výhodou je, že použitím otočného servopohonu jsou zabezpečovány všechny požadované funkce, tj. nezávislý...

Pohonná jednotka, zejména mezipánvového vozu u plynulého lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254693

Dátum: 15.01.1988

Autori: Cagaš Jaroslav, Tučník Drahomír

MPK: B22D 11/10, B22D 41/12, B22D 41/08...

Značky: jednotka, plynulého, kovů, mezipánvového, zejména, pohonná, lití

Text:

...sebe kolmých rovinácií, což bezpečně zajišťuje její nutno-u minimální olej-svou nájzlří bez ítselngzpečí ííiíikíí oleje při případné, notěsnovstí nelicích ploch.Na příložeííém výlçreeu je jíľíłçledííě schemutícky ZHEÍZOLŘYPĎN jnolíoniíá jednotke. p 0 dle vynálezu na nowhr. 1 je její Čelnĺ pohled a obr. 2 je bolsgorys.Pohonnú jedírotluí, zejména rnozípüí 1 vo~vého vozu u plynulélro lití lsovfi, DOĚHG. něího provedení sesíává, z třídíllíe...

Pohonná jednotka tlačky předválků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240873

Dátum: 01.01.1988

Autor: Král Jaroslav

MPK: B21B 39/00

Značky: předvalků, pohonná, tlačky, jednotka

Text:

...nevýhody odstraňuje pohonná jednotka tlačky předvalků podle vynálezu, tvořená.převodovou skříni opatřenou elektromotory. Podstatou vynálezu je, že na dvou výstupních hřídelích převodové skříně jsou oboustranně letmo upevněny pastorky, které jsou v záběru s ozubenými hřebeny tlačv ných tyčí, které jsou svou horní průběžnou plochou opřeny o vodící kladky točně uložené na čepech uchycených V tělese převodové skříně.Výhodou pohonné...

Pohonná jednotka pro extraktory s kmitajícími patry

Načítavanie...

Číslo patentu: 241379

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bartášková Pavla, Spousta Eduard, Ambros Dušan, Dolák Roman, Tesao Vítizslav, Kuea Josef, Eierník Ján

MPK: B01D 11/00

Značky: pohonná, extraktory, patry, kmitajícími, jednotka

Text:

...s z korekčního členu 10 se zavádí na vstup 11 a programovacíh-o členu 11, umožňujícího volbu obměn provozního režimu (l.Při řízení na žádanou amplítudu dráhy kmitů Ymw a žädanou pracovní frekvenci Fdw se signál S, úměríiý časovému průběhu snímané kinematické veličiny dráhy, rychlostí, nebo zrychlení) kmitů, zavádí do kanálu drahové amplltudove regulace Ayy za 7tímco kanál rýchlostní amplítudové regulace AV a kanál F frekvenční regulace jsou...

Natáčivá pohonná jednotka ovládaná tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246137

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hůlka Tomáš

MPK: B25J 11/00

Značky: pohonná, natáčivá, ovládaná, médiem, jednotka, tlakovým

Text:

...rozměr-een jako upínací přírube 1 tělesa g. obě čele takto vytvořené kompaktní natáčivé pohonné jednotky jsou opetřene středicími víčlgy u. ľěleso g je spojene s pracovním válcem IZ o ose rovnobežne s rovinou čela upínací příruby j. Pracovní válec 11 je oboustranně opatřen neznázorněnými přívody/odpady tlekového média.Uvnítř pracovního válce 1 Z je posuvné uložen píst i pevně spojený s ozubeným hřebenem n. Do ozubeného hřebene 11 zapadá...

Pohonná hmota pro zážehové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 225123

Dátum: 15.02.1986

Autori: Csikós Rezsö, Laky János, Vajta László, Pallay István

Značky: hmota, zážehové, pohonná, motory

Zhrnutie / Anotácia:

Pohonná hmota pro zážehové motory, vyznačující se tím, že kromě uhlovodíkových složek obsahuje celkem 6 až 30 %, s výhodou 8 až 25 %, směsi nejméně jednoho alifatického alkoholu se 4 atomy uhlíku nebo jejich směsi a nejméně jednoho éteru typu R1-O-R2, kde R1 znamená metylový nebo etylový zbytek a R2 znamená terc.butylový zbytek, nebo jejich směsi, přičemž poměr alkoholu se 4 atomy uhlíku k éteru typu R1-O-R2 je v rozmezí 20:80 až 80:20, s...

Pohonná jednotka zonální aparatury zejména s magnetickým přenosem pohybů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225699

Dátum: 01.07.1985

Autori: Petržela Jan, Rambousek Jaroslav, Petrášek Josef

Značky: jednotka, aparatury, pohonná, pohybu, magnetickým, zejména, přenosem, zonální

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění nevýhod pohonných jednotek s magnetickým přenosem pohybů, používající pro každý druh pohybu samostatného motoru. Uvedeného účelu se dosáhne pohonnou jednotkou podle vynálezu, kde dva motory opatřené samosvornou převodovkou jsou souose uloženy ve společném pouzdru. Stator prvního motoru je pevně spojen se společným pouzdrem motorů a jeho hřídel je pevně spojen se statorem druhého motoru opatřený sběrnými kroužky je...

Pohonná jednotka rotačných zdrojov elektrickej energie osobných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218060

Dátum: 15.06.1984

Autor: Urda Michal

Značky: vozňov, pohonná, rotačných, zdrojov, osobných, energie, jednotka, elektrickej

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom prihlášky vynálezu je pohonná jednotka, používaná pri skúškach osobných vozňov na simulovanie prevádzkovej činnosti elektrickej výzbroje vozňa počas jeho státia na opravárenskom stanovišti. Ide o pripojenie motora pohonnej jednotky na rotačný zdroj elektrickej energie, bez demontáže zdroja z vozňa. Pohonná jednotka pozostáva z podvozku na dvoch kolesách, jednosmerného motora, polohovacieho mechanizmu a prevodu. Prevod umožňuje zmenu...

Hydraulická pohonná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214337

Dátum: 01.06.1984

Autor: Tyrol Štefan

Značky: pohonná, hydraulická, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulická pohonná jednotka najmä pre transferové medzioperačné dopravníky, pozostávajúca aspoň z jedného priamočiareho hydromotora, opatreného mechanickým prevodným ústrojenstvom na pojazdnú časť hnaného zariadenia, upínacími prostriedkami k pevnej časti hnaného zariadenia, ako aj prostriedkami pre tlmenie rýchlosti po jazdne časti hnaného zariadenia. Riešeným problémom je vytvorenie takej pohonnej jednotky, ktorá by pri vhodnom rýchlostnom...