Patenty so značkou «podzemných»

Zariadenie na vyťahovanie podzemných káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4590

Dátum: 05.10.2006

Autori: Galbo Jozef, Valíček Štefan

MPK: H02G 9/00

Značky: vyťahovanie, zariadenie, káblov, podzemných

Text:

...rozšíreného susedného vyhlbenia zeme 4 o jeho vertikálnu stenu 6. Po vytiahnuti kábla 3 zo zeme 4 sa priestor po vyhlbeni upraví do pôvodnej podoby a vytiahnutý kábel 3 sa známym spôsobom dopravuje a spracováva ako druhotná surovina s vysokou čistotou farebného kovu, napr. medi.Ďalší príklad konkrétneho uskutočnenia zariadenia na vyťahovanie podzemných káblov podľa technického riešenia zobrazený na pripojenom obr. 2 pozostáva z pozdĺžnej...

Spôsob a zariadenie na vŕtanie a udržiavania podzemných vrtov pomocou otočných stočených rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4968

Dátum: 01.07.2005

Autori: Perio Dudley, Borst Terence

MPK: E21B 19/00

Značky: zariadenie, pomocou, vrtov, otočných, stočených, podzemných, spôsob, vŕtanie, udržiavania

Text:

...uskutočnení separátny mobilný napájací systém zahmuje naftový motor s výkonom 300 konských síl na výrobu elektrickej a hydraulickej energie.Cievka 28 má výhodne kapacitu približne najmenej 4000 m stočenej rúry vonkajšieho priemeru 8,255 cm x hrúbka steny 0,635 cm. Hoci 3 V. rúra sa v širokej miere nedodáva, zistílo sa, že takáto rúra má optimálnu rovnováhu únavovej a torznej pevnosti. 3 V 4 stočenú rúru ponúka spoločnosť Precision Tube...

Spôsob vytvárania podzemných tesniacich stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283910

Dátum: 24.03.2004

Autor: Volk Dieter

MPK: E02D 5/18, E02D 7/24

Značky: stien, spôsob, podzemných, tesniacich, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri vytváraní podzemných tesniacich stien, pri ktorom sa s vibrovaním zvislo zaráža a následne opätovne zdvíha trámec v zemine pozdĺž trasy steny, ktorá sa má vytvárať, sa do zeminy vystrekuje tesniaca zmes, ktorá pri vyťahovaní vyplňuje dutinu zanechanú trámcom a ktorá pri spúšťaní uľahčuje zarážanie trámca. Z dolného konca (K) trámca (1) sa pod nízkym tlakom vystrekuje tekutá tesniaca zmes a pri spúšťaní trámca sa vystrekuje zo spodnej...

Zariadenie a spôsob čistenia podzemných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3306

Dátum: 24.09.2003

Autor: Lesuisse Philippe

MPK: B08B 9/02, B01D 21/00, B09C 1/00...

Značky: spôsob, čistenia, podzemných, zariadenie

Text:

...hladín podzemných vôd kontaminovaných uhľovodíkmí, ktoré funguje aspoň čiastočne nasávaním a je usporiadané z aspoň jednej jednotky v ktorej sa udržuje vákuum a z prostriedku na odlučovanie, toto zariadenie sa vyznačuje tým, že je dalej vybavené aspoň jednou prechodovou komorou, a tým, že vzdialenosť medzi uvedenou prechodovou komorou a prostriedkom na odlučovanie a/alebo vzdialenosť medzi dvomi za sebou idúcimi prechodovými komorami...

Spôsob sťahovania znečisťujúcich látok, hlavne uhľovodíkov, z hladín podzemných vôd a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1218

Dátum: 24.01.2003

Autor: Lesuisse Philippe

MPK: B01D 17/02, B09C 1/00, E21B 43/34...

Značky: uskutočnenie, sťahovania, látok, podzemných, znečisťujúcich, spôsob, uhľovodíkov, hlavne, hladin, zariadenie

Text:

...podzemných vôd. V tomto smere môžeme citovať dokumenty WO00/03095, US patenty č. 5 945 973 a 5 928 520, ktoré popisujú zariadenie na sťahovanie uhľovodíkov pásovými zbernými kolektormi.0012 Existujú aj iné systémy s plavákmi, používané na sťahovanie nečistôt z otvorených vodných plôch, ktoré je možné nájsť na stránke www.foilex.com. Veľký priemer takýchto zariadení však neumožňuje V ekonomicky prijateľných podmienkach ich použitie na...

Plastový stavebný prvok na filtračné plášte podzemných chodieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3268

Dátum: 06.08.2002

Autori: Varga Vladimír, Homola Bohumil, Zelenák Štefan, Mátel František, Ochocová Renáta

MPK: E21D 11/10

Značky: pláště, plastový, podzemných, chodieb, prvok, filtračné, stavebný

Text:

...spôsobom polzámku sa minimalizuje riziko vytekania zalievacej zmesi a minimalizuje sa potreba dodatočného utesnenía vzniknutých medzier, čim sa výrazne znižuje prácnosť v bani. Potrebné dĺžky, spravidla 1200 mm, je možné u plastových prvkov zabezpečiť už priamo pri výrobe, čím sa opäť znižuje prácnosť súvisiaca s prípravou pažníc.V nadväznosti na konkrétne použitie v určitom type bani, resp. podzemných diel(plynujúce, neplynujúce) môže byt...

Spôsob zhotovenia ostenia objektov podzemných a pozemných stavieb, najmä tunelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278213

Dátum: 15.10.1991

Autori: Marek Jaroslav, Berger Jiří, Sojka Jaroslav

MPK: E21D 11/04, E21D 9/00, E21D 11/00...

Značky: pozemných, najmä, stavieb, ostenia, zhotovenia, spôsob, podzemných, tunelov, objektov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zhotovenia ostenia objektov podzemných a pozemných stavieb, najmä tunelov, sa ošetrovaná plocha najskôr očistí, napríklad abrazívnym čistením a umytím tlakovou vodou. Pripraví sa drôtobetónová zmes, pozostávajúca zo 70 až 75 % hmotn. kameniva s frakciou od 0,1 do 8 mm, z 3,5 až 5 % hmotn. zahnutých oceľových vlákien s hrúbkou 0,4 až 0,5 mm a dĺžkou 23 až 27 mm, z 20 až 25 % hmotn. cementu a z 1,5 až 2,5 % hmotn. urýchľovača tuhnutia...

Suchá silikátová zmes najmä na rýchle zlepšenie vlastností horninového masívu a podzemných inžinierskych stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: 270158

Dátum: 13.06.1990

Autori: Křenek František, Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 14/26, E21D 1/10, C04B 14/04...

Značky: horninového, sucha, zlepšenie, masivů, silikátová, stavieb, podzemných, vlastností, inžinierskych, najmä, rychle

Text:

...nestalo rýchla tuhnutie ktoré bolo ukončené 2 minúty od pridania vody.Ku 100 dielom zmesi podľa vynélezu podľb prikledu 1 bolo pridaných 200 dielov suchého drveného vépencového kameniva a plynulou zrnitoetou až do maximálnej vekoeti zrna12 mm. Po zmieěani vznikla auché ailikátové zmes ktoré bola neetriakené metodou euchého striekaného betőnu, pri ktorej ea zémeeové voda pridéva k euchej zmesi až vo výstrekovej pištoli. Neetriekené zmes...

Spôsob automatizovaného prevádzkovania hydraulickej ochrany podzemných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 264168

Dátum: 13.06.1989

Autori: Brňák Robert, Derco Ján, Králik Milan, Bodík Igor, Farkaš Juraj

MPK: C02F 1/00

Značky: spôsob, automatizovaného, podzemných, hydraulickej, prevádzkovania, ochrany

Text:

...času a počiatočného stavu daného reálnym stanvom HOPV v súčasnom čase po čas, po ktorý máme prognozovanê okrajová podmienky, a to pomocou metódy siete, pričom systém diferenciálnych rov-níc, ktorý vznikne po priestorovej diskretizácii sa rieši kombinovanou explicitnou a implicitnou Eulerovou metodou a systém lineárnvch algebraických rovníc sa rieši superrelaxačnou metódou. Počas riešenia sa vždy postanovenom obdobi t napríklad 1 deň alebo 1...

Zapojenie k hybridnému využitiu tepelného obsahu podzemných vôd a slnečného žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 243760

Dátum: 15.01.1988

Autor: Malík Miloš

MPK: F24J 2/42, F24J 3/08

Značky: podzemných, obsahu, využitiu, hybridnému, zapojenie, žiarenia, tepelného, slnečného

Text:

...za sebou čerpadlá chladiaceho okruhu, chladič studenej užitkovej vody a tretí uzátváraci ventil.Zapojenie využíva nekonvenčné energie, v ich pôvodnom stave a energia sa privádzaiba pre pohyb teplonosného média v ohrievacích, alebo chladiacich o.kruhoch.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné prevedenia zapojenia.Zapojenie podľa vynálezu pozostáva z teplosmennej plochy 1 podzemných vôd spojene s teplonosmennou plochou 2 komunikácie cez...

Sústava k optickému záznamu rozmerov podzemných vertikálnych dutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246026

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koudelka Ladislav, Fabian Peter, Guba Gustáv

MPK: G01C 7/06, E21B 47/08

Značky: optickému, sústava, vertikálnych, dutin, podzemných, rozmerov, záznamu

Text:

...v inom neznázornenom prevedení umiestnený nad optickým zariadením 1. Pri prevádzke pretína úzka svetelná rovinla 3 steny 4 dutiny v úzkej svetelnej priesečnici 5, ktorá presne znázorňuje priečny profil a. tým tiež rozmery dutiny. Sú tiež známe zariadenia, ktoré súčasne rozptýleným svetlom osvetľujú steny 4 V širšom pro-hu nad .alebo pod zariadením 1, napr. v úsekoch 4 a, 4 h, 41, 4 d. Tak sa okrem rozmerov ziska tiež pohľadový obraz dutiny...

Sposob budovania spoja lamiel podzemných stien a zariadenie k vykonávaniu tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249927

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kmet Marian, Rendek Martin, Užovič Hildebrand, Štadler Milan

MPK: E02D 17/08, E02D 17/04

Značky: budovania, lamiel, spoja, stien, zariadenie, vykonávaniu, spôsobu, spôsob, podzemných, tohto

Text:

...náklady na ich dodatočné dotesňovanie injektážou alebo nápravu inými metódami.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje spôsob budovania spoja lamiel podzemných stien a zariadenie k vykonávania tohto spôsobu pomocou deliacich prvkov z ocelových výpažníc, alebo železobetónových prefabrikovanych prvkov podla vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že deliace prvky sa umiestni V dopredu vyhotovených otvoroch,ktoré majú rozmer širší ako je rozmer...

Izolačný obal podzemných tepelných vedení pre bezkanálové uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: 235208

Dátum: 15.02.1987

Autor: Miklánek Ján

MPK: F16L 59/04

Značky: bezkanálové, podzemných, uloženie, tepelných, izolačný, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom izolačného obalu je zníženie tepelných strát, stavba dlhých dilatačných úsekov, jednoducho kontrola funkcie, možnosť zabudovania mokrých izolácií a umožnenie funkcie izolačného obalu i počas havárie - vniknutí vody, unikaní tepelného média. Uvedeného účelu sa dosiahne neposuvným uložením tuhej tepelnej izolácie na dilatačnô medzivrstvu, uloženú posuvne na tepelnom potrubí. Dilatačnú medzivrstvu tvorí vlnitá doska s pozdĺžnymi vlnami,...

Rektifikovatelný kryt vstupov podzemných vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248202

Dátum: 12.02.1987

Autori: Filipík Oldřich, Vávra Ivo

MPK: E02D 29/14

Značky: vedení, rektifikovatelný, podzemných, vstupov

Text:

...pevným a výsuvným rámom tak, aby tento priestor dokonale vjąplňovala a .aby spodné plochy rebier sedla na tejto výplní (tok-onale spočívali.Vyhotovenie rektitikačnej výplne z vnútornej strany krytu je aj technologicky výhodnejšie, znamená zníženie objemu matcriálu potrebného pre výplň a umožňuje vykonať rektifikácitl racionálnejšie s výrazným obmedzením vplyvu ľudského včiniteľa na kvalitu vykonanej prá-ce.Predmet vynálezu iiustrujú ale...

Postup výroby trojvrstvovej tesniacej podzemnej steny so zvýšenou odolnosťou proti agresívnym účinkom podzemných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248149

Dátum: 15.01.1987

Autori: Plch Jaromír, Greša Ján, Janček Viliam

MPK: E02D 5/18

Značky: účinkom, odolnosťou, podzemných, podzemnej, stěny, trojvrstvovej, proti, výroby, agresívnym, zvýšenou, postup, tesniacej

Text:

...osobitného technologického polstupuua pri ukluadarní výjpllne do sulspletrzle. VUvedené nedjosliarliky odstraňuje postup výreby trojvrlstvonvej tesoilacej podzemnej Siteny podľa. vymálezu tým, že sa vytvoria. .po merné hrubé iirlsürąačrné vrstvy z ílovej lsuspenzie .a ÍlBľSIIÍlJĺlalCB jadro» z ilocernenutłu. .s vysokým obsahom iluu. edlnotlivé vrstvy anejúzvýšenú oldollntost proti agresivlžrym účinkoch podzemných vôd. Ďnallšou výhod-ou...

Spoj lamiel podzemných stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 234610

Dátum: 01.01.1987

Autori: Valentík Daniel, Užovič Hildebrand, Rendek Martin, Sloboda Peter

MPK: E02D 5/14, E02D 5/12

Značky: stien, lamiel, podzemných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spojenie lamiel podzemných stien najmä pri ich budovaní monolitickým spôsobom. Spoj je vytvorený tak, že deliaci prefabrikát je po výške obložený hadicou, ktorá je v pracovnej polohe vyplnená tvrdnúcou stavebnou hmotou, pričom hadica je uložená v pozdľžnej drážke vytvorenej na povrchu deliaceho prefabrikátu. Hadica napr. z technickej textílie je na prefabrikát pripevnená na jeho päte.

Izolačný obal podzemných tepelných vedení pre bezkanálové uloženie

Načítavanie...

Číslo patentu: 234119

Dátum: 01.10.1986

Autor: Miklánek Ján

MPK: F16L 59/04

Značky: bezkanálové, vedení, tepelných, podzemných, izolačný, uloženie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom izolačného obalu je zníženie tepelných strát, stavba dlhých dilatačných úsekov, jednoduchá kontrola funkcie, možnosť zabudovania mokrých izolácií, umožnenie funkcie izo1ačného obalu, čiastočne i počas havárie, vniknutí vody alebo unikaní tepelného média, ochrana tepelnej izolácie pri poruche tepelného potrubia, umožnenie oddelenej výmeny tepelného potrubia bez výmeny obalu a zvýšenie únosnosti v tangenciálnom smere pri možnosti použiť...

Samotvrdnúca suspenzia pre budovanie podzemných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216443

Dátum: 01.06.1985

Autori: Raček Marian, Valenta Dušan

Značky: prvkov, budovanie, samotvrdnúca, suspenzia, podzemných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka samotvrdnúcej suspenzie zloženej z hydraulického spojiva, pažiacej suspenzie a chemických prísad, ktorá sa používa najmä pri budovaní tesniacich alebo konštrukčných podzemných stien. Účelom vynálezu je optimálne riešenie zloženia samotvrdnúcej suspenzie z hľadiska dosiahnutia predpísanej pevnosti po zatvrdnutí, pri zachovaní ostatných požadovaných vlastností (viskozita, stabilita, retardácia a pod.). Uvedený účel sa dosiahne...