Patenty so značkou «podzemních»

Zařízení pro hlubinnou dekontaminaci podzemních vod vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270487

Dátum: 13.06.1990

Autori: Švoma Jan, Žák Jaroslav, Houzim Vladimír

MPK: C02F 1/74

Značky: dekontaminaci, hlubinnou, zařízení, vzduchem, podzemních

Text:

...1 § pro čerpaní dekontaainované vody łg. odvětravací kolena 1 ga zúrubnice i s pažnicový filtre g vyezují oezikružní stripovací prostor Q vyplněnýstoupající provzduäněnou vodou g 4, do něhož jsou zapuätěny, do úrovně pažnicovćho filtru g, na přívodních hadicích 21 vzduchové difuzory g 2. Paralelně je do odvětrávací kolony g, pod odvetrávací vložku 1 § a nad ponorne čerpadlo łg, spuštěna i provzdušňovací hadice gg. Všechny hadice 21, g jsou...

Způsob zjišťování objemu prostorů, zejména podzemních

Načítavanie...

Číslo patentu: 268667

Dátum: 11.04.1990

Autor: Megyeri Mihály

MPK: G01V 1/108

Značky: objemu, prostoru, podzemních, způsob, zejména, zjišťování

Text:

...však vyžadovalo těžení na ropněm poli zdokonalení a znovu uvedení sondy doprovozu. Avšak ani injektáží 231 m 3 cementu, gelu a jiného základkového materiálu se vy bavit nepodarilo sondu podle potřeby e dokončit její provedení. Proto se stalo zjištění velikosti prostoru kaveren a systému dutín spojených se sondou opět aktuálním a bylo tentokrát prevedené způsobem podle vynálezu.Na hlavu sondy bylo umístěno zařízení pro měření tlaku s...

Zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267225

Dátum: 12.02.1990

Autori: Prokop Jiří, Tkáč Ivan, Barabosz Ondřej, Stach Josef, Bena Zdeněk, Jakubec Miroslav, Černý Jaroslav

MPK: E21D 9/06

Značky: velkého, ražbu, podzemních, zařízení, průřezu

Text:

...operacích, které jsou maximálně mechanizovány a tak se podstatné snižuje podíl ruční práce.Na připojených obrázcích je znázorněn příklad provedení zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno zařízení pro ražbu podzemních děl v podélném ře~ zu, na obr. 2 je znázorněn čelní pohled na pološtít.Zařízení pro ražbu podzemních děl velkého průřezu sestává z pološítu l, ukladače gostění, pracovní...

Zapojení pro měření konvergencí v nízkých důlních dílech, přítlaku důlních a podzemních výztuží a posunů staveb v místech s omezeným prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266601

Dátum: 12.01.1990

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: důlních, zapojení, prítlaku, nízkých, prostorem, podzemních, místech, omezeným, měření, staveb, konvergencí, výztuží, posunu, dílech

Text:

...sloupu teleskopu je použite lyžina vyrobená v optimální délce, aby při jejím posunu po výztuží důlního nebo jiného podzemního díla byla vždy v kontaktu se dvěma částmi výztuže, zabudovanými vedle sebe. V tomto případě se přístroj stává kráčející měřicí stanici. Protože je převodové kolo, například klínového profilu, vyrobeno z vhodných materiálů s požadovaným koeficientem tření a je kcntinuálně dotlačováno listovým perem do podálné...

Zařízení pro odtěžování rubaniny z podzemních chodeb s kolejovou dopravou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265263

Dátum: 13.10.1989

Autor: Račanský Karel

MPK: B61D 11/00, E21D 13/00

Značky: chodeb, kolejovou, rubaniny, zařízení, dopravou, odtěžování, podzemních

Text:

...směrem ke konci mechanického výklopníku Lg se zvětšuje. Stojiny lg jsou spodními konci upevněny na prazích 13, na nichž je uloženo kolejiště 15, Na horních koncových plochách stojin lg je pod úhlem 12 ° uložen nájazd ll, zakončený dorazem lá pro zechycení vyklápěcích kladek Q na důlním voze gg. Vyklápěcí kladky ąg jsou otočně uložený na obou koncích nosiče gg. Délka nosiče gg je větší než šířka dúlního vozu gg. Nosič ga je uchycen k dolnímu...

Způsob provádění průzkumu podzemních vrtů a zařízení k uskutečňování tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265202

Dátum: 13.10.1989

Autori: Szabó János, Mozsolits Tibor, Honfi Ferenc

MPK: E21B 49/00

Značky: provádění, průzkumu, tohoto, podzemních, zařízení, způsob, vrtů, způsobu, uskutečňování

Text:

...se sondou elektricky a mechanicky prostřednictvím kabelu, a jehož podstata spočíva V tom, že měřicí sonda je spojene s vtahovacím prvkem,vedeným přes závěsné ústrojí na Vtahovací ústrojí, přičemž závesné ústrojí je upevněno na vnitřním konci vrtu. Podle konkretního výhodného provedení vynálezu je vtahovacím prvkem ocelové lano a vtahovacím ústrojím je naviják. Závěsné ústrojí sestává z upevñovaoího dílu,otočného dílu a připojovacího...

Vestavba kolony pro desorpci Rn222 a/nebo těkavých ropných látek a/nebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchem z podzemních a povrchových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263902

Dátum: 12.05.1989

Autori: Brož Zdeněk, Vašák František, Jánský František, Hulík Karel, Bálek Michal, Červenka Jan

MPK: B01J 19/00

Značky: povrchových, vzduchem, ropných, kolony, rn222, uhlovodíku, vestavba, halogenderivátů, látek, desorpci, podzemních, těkavých

Text:

...látek je jejich odstraňovaní v kolonovém aparátu desorpcí z povrchu volně stékajicí vody proudem vzduchu. Kolonový aparát je vertikalně postavená roura kruhového, čtvercoveho či s výhodou obdélnikového průřezu opatřena vestavbcu. V kolonovém aparátu je dále v jeho horní časti umístěn rozdělovač kapaliny. vhodným typem vestavby s velkým povrchem a relativně velkým volným průřezem a volbou správnych rozměrů kolonového aparátu lze...

Způsob denitrifikace pitných, podzemních, povrchových, užitkových a odpadních vod imobilizovanými buněčnými agregáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259972

Dátum: 15.11.1988

Autori: Maixner Jiří, Čižinská Simona, Vojtíšek Vladimír, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Havlín Vladimír, Barta Jiří, Matějů Vít, Čermák Ján

MPK: C12N 11/08

Značky: způsob, pitných, povrchových, podzemních, buněčnými, odpadních, agregáty, denitrifikace, užitkových, imobilizovanými

Text:

...ošetření částic) se zatím nesetkaly s úspěchem. 1Ve snaze po odstranění tohoto technologického limitu výroby a využití buněčných biokatalyzátorů V různých průmyslových odvětvích byla vypracovánapodstatně zjednodušená a do značné míry univerzální technologie výroby různých imobilizovaných prokaryontních a eukaryontních buněk, jejichž částice obsahují různé enzymy resp. celé sekvence enzymově katalyzovaných metabolických drah a jsou...

Zapojení k eliminaci interference podzemních liniových konstrukcí při separátních systémech katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 259432

Dátum: 17.10.1988

Autori: Polák Josef, Mrázek Josef

MPK: C23F 13/00

Značky: liniových, eliminaci, ochrany, podzemních, katodické, interference, systémech, konstrukcí, zapojení, separátních

Text:

...separátního potrubí ke společné aktivní ochraně. Obr. 2 představuje blokové schéma konkrétního provedení vynálezu za použití vzduchového- stykače. Na obr. 3 je další příklad konkrétního provedení vynálezu s využitím polovodičové diody.Zapojení podle vynálezu pracuje taktoPodzemní liniová konstrukce 1, například ocelové potrubí s velmi kvalitní vnější izoLaci, má separátní katodickou ochranu se zdroji ochranného proudu (obvykle...

Zapojení pro vyhledávání podzemních vedení z elektricky vodivých materiálů, která mají vlastní nebo indukovaná magnetická pole

Načítavanie...

Číslo patentu: 259330

Dátum: 17.10.1988

Autori: Forman Luboš, Flegr Jaroslav, Hanuš Milan

MPK: G01V 3/10, G01V 3/08, G01V 3/11...

Značky: vyhledávání, materiálů, mají, která, vedení, vodivých, vlastní, podzemních, zapojení, magnetická, elektricky, indukovaná

Text:

...zapojení se skládá z přijímacího řetězce, který začíná hledscí cívkou l, za níž následuje regulátor g prahověho napětí a prahový spínač 3 s indikútorem A přijímaného signálu. Prehový spínač Q je opstřen dvěma výstupy, které jsou zapojeny ve vzájemné opačném spínacímu režimu, z nichž jeden je připojen přes přepínač g ke vstupu spínacího obvodu g ručkováho indikútoru 1, druhý je připojen přes přepíneč Q ke vstupu spínacího obvodu g...

Zařízení pro stanovení obsahu dusičnanů, rozpuštěných organických látek a velikosti zákalu vod, zejména povrchových, podzemních a pitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 256869

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mrkva Miroslav, Šetřil Stanislav

MPK: G01N 21/01

Značky: stanovení, podzemních, zejména, látek, zákalů, organických, rozpuštěných, dusičnanu, povrchových, obsahu, velikostí, zařízení, pitných

Text:

...kanály se rozumí soubory elektronických obvodů pří-« slušejících vždy k měření jedné složky jakosti vod.Měřicí kanály á, §, 1 zahrnují předzesilovače ŠEJ gg 13, na něž navazují logaritmické zesilovače 55, 53, lg, jejichž výstupy jsou napojený na vstupy sčítacích zesilovačů §g, QA, 4.Výstupy sčítacích zesilovačú 55, 55. 11 jsou vedeny na víceliniový registrační přístroj 5 a V případě použití tiskárny gg jsou rovněž vedený na vstupy...

Způsob stanovení obsahu dusičnanů, rozpuštěných organických látek a zákalu vod, zejména povrchových, podzemních a pitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 256419

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šetřil Stanislav, Mrkva Miroslav

MPK: G01N 21/33

Značky: obsahu, látek, zákalů, stanovení, pitných, podzemních, způsob, rozpuštěných, povrchových, zejména, dusičnanu, organických

Text:

...A 2 - A 3 . ka absorbance úmčrná hodnotě zákalu (AL 3) podle vztahu ALS A 3 ,kde Al naměřená absorbance ultrafialového záření o určité2 naměřená absorbance ultrafialového záŕení o jiné vlnové délce (L 2) v rozsahu od 195 do 350 nm naměřená absorbance viditelného záření o vlnové délce (L 3) v rozsahu od 430 do 600 nmfaktory stanovené pro daný typ vody, korigujicívliv organické a zákalové složky při výpočtech hodnot absorbancí ALI a AL 2.256...

Způsob uzavírání vstupu do podzemních kavernových zásobníků skladovaného plynu v důlních prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242926

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pašek Jozef, Mašek Ján, Hanák Miroslav

MPK: E21F 17/16

Značky: zásobníku, uzavírání, vstupu, prostorách, kavernových, plynů, podzemních, důlních, skladovaného, způsob

Text:

...V případě, le v prostoru mezi zátkami je medium s nemönným tlakom odpovídající daná hloubce, dochází při vvprazdňování zaeobníku k nedměrnemu namáhání jedné za advojenych tlakových zátek, a tíI často k její částečně dsstrukci, respektíve vzniku trhlin, kterými by medium pronikalodo míst nižäího tlaku, čím ee bude zmenlovat skladovací prostor.if-odložený vynález tuto nevýhodu odstraňuje. Jeho podstata apočívá v tom, le do prostoru mezi...

Zapojení pro vyhledávání podzemních vedení z elektricky vodivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249952

Dátum: 15.04.1987

Autori: Forman Luboš, Hanuš Milan, Flegr Jaroslav

MPK: G01V 3/08

Značky: vyhledávání, podzemních, materiálů, elektricky, vedení, zapojení, vodivých

Text:

...následujeregulátor łg prahového napětí, prahový spínač łł s indikátorem lg přijímaného signálu a s dvo jicí výstupů zapojených ve vzájemně opačněm spínacím režimu, připojených na vstupyA a Ě přepínače lgPŕopĺnać ll io zapojen tak, aby vždy jeden z dvojice výstupů prahového spínače łł ov 1 á~ dal pres řopínač lg první spínací obvod li ručkcvého indikátoru łá a druhý 2 dvojice výstu~ pů prahovćho spínače ll Ovládal přes přepínač il druhý...

Způsob odstraňování huminových látek z podzemních minerálních, proplyněných a pitných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 232874

Dátum: 01.01.1987

Autor: Konopáč Jindřich

MPK: C02F 1/52

Značky: huminových, odstraňování, proplyněných, způsob, látek, pitných, podzemních, minerálních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší odstraňování huminových látek zvláště z proplyněných stolních a léčivých minerálních vod pro jejich plnírenské a lázeňské užití. Způsob je použitelný šířeji pro úpravu podzemních i dalších vod pro pitné a užitkové účely. $čelem jeho vyřešení bylo odstranění nedostatků v kvalitě plněné min. vody s obsahem huminových látek. Způsob úpravy spočívá v tom, že při rychlé oxidaci železnatých sloučenin přirozeně ve vodě přítomných nebo do...

Svařovaná mříž, zejména pro zajišťování podzemních staveb a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 231951

Dátum: 15.12.1986

Autori: Meitzen Nándor, Asszonyi Csaba, Pásztor Reszö, Kmety István, Klausz István

MPK: E21D 11/14

Značky: způsob, zejména, výroby, její, mříž, podzemních, zajišťování, svařovaná, staveb

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata svařované mříže spočívá v tom, že sestává ze vzájemně kolmých nebo přibližně kolmých prutů, které jsou vzájemně spojeny v místech křížení, zejména svařením, přičemž jedna soustava prutů sestává ze vzájemně rovnoběžných přímých prutů a druhá soustava, která je zejména kolmá na první soustavu, je tvořena pruty, které jsou opatřeny zakřivenými úseky, které jejich délku stejnoměrně zkracují, přičemž zakřivené úseky mají zejména stejný...

Stavební hmota k zlepšení vlastnosti horninového masívu a podzemních inženýrských staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 230906

Dátum: 15.06.1986

Autori: Slanička Štefan, Lenz Kajetán

Značky: staveb, horninového, podzemních, inženýrských, hmota, zlepšení, vlastností, stavební, masivů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stavební hmoty k zlepšení vlastností horninového masívu a podzemních staveb. Podstata stavební hmoty podla vynálezu spočívá v tom, že sestává ze 30 až 45 % hmotnosti cementu a 55 až 70 % hmotnosti drceného karbonátového kameniva, přičemž směs cementu a karbonátového drceného kameniva obsahuje alespoň 30 % hmotnosti částic menších než 0,063 mm, alespoň 37 % hmotnosti částic menších než 0,25 mm a celkově alespoň 45 % hmotnosti...

Způsob loužení podzemních dutin, zejména v solných ložiskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 221513

Dátum: 15.02.1986

Autori: Brańka Stanisław, Radomski Alfonz

Značky: loužení, způsob, dutin, ložiskách, solných, podzemních, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob loužení podzemních dutin, zejména v solných ložiskách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se ve vhodné vzdálenosti ode dna dutiny zacementuje výpažnice, sníží se volně visící sloupec potrubí a louží se tak dlouho, až se dosáhne konečného tvaru dutiny. Potom se volně visící sloupec potrubí zvedne a výpažnice se odřízne na vrcholu dutiny výbušnou náloží. Potom se po snížení volně visícího sloupce potrubí louží vrchol dutiny, až se dosáhne...

Způsob stanovení efektivnosti svodových metod při ochraně podzemních kovových konstrukcí proti korozi bludnými proudy a zapojení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226462

Dátum: 15.11.1985

Autori: Polák Josef, Badouček Jiří

Značky: provádění, ochraně, tohoto, kovových, stanovení, metod, korozi, způsobu, svodových, konstrukcí, proudy, bludnými, zapojení, podzemních, proti, efektivnosti, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení efektivnosti svodových metod při ochraně podzemních kovových konstrukcí proti korozi bludnými proudy, vyznačený tím, že se vytvoří detekční obvod podzemní kovová konstrukce-vodič-vysokoohmický voltmetr-vodič-pomocná kovová elektroda-země a změří se napětí dUA mezi podzemní kovovou konstrukcí a kovovou pomocnou elektrodou při vypnutém zařízení pro odvod bludných proudů, načež se změří napětí dUA´ mezi podzemní kovovou konstrukcí...

Způsob čištění podzemních a nadzemních dálkovodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222457

Dátum: 01.10.1985

Autori: Nečesaný František, Kočandrle Josef, Kořínek Vladimír, Svoboda Karel

Značky: dálkovodů, nadzemních, způsob, podzemních, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti zpracování a dopravy ropných produktů, jmenovitě způsobu čištění dopravního potrubí. Jednotlivé části systému se po vytlačení dopravované kapaliny uvedou do styku, případně opakovaného, s vodnou suspenzí sorbentu po dobu 0,1 až 15 hodin s intenzitou styku charakterizovanou hodnotou bezrozměrového Reynoldsova kritéria 103 až 106 a energií dodanou do systému 10 až 300 000 kJ/m2 čištěné plochy a vzniklá vodná suspenze...

Způsob a zařízení k optickému zjišťování profilů a rozměrů podzemních dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224872

Dátum: 01.08.1985

Autor: Vlček Jan

Značky: zjišťování, optickému, způsob, zařízení, podzemních, profilů, dutin, rozměrů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob optického zjišťování profilů a rozměrů podzemních dutin, zejména podélných dutin v hornictví, při kterém se v dutině umístěnou optickou soustavou soustřeďují paprsky světelného zdroje do úzké světelné roviny, protínající stěny dutiny ve světelné průsečnici v rovině kolmé na optickou osu objektivu, který vytváří optický obraz světelné průsečnice, vyznačený tím, že v dutině (4) protilehle světelné průsečnici (2) v předem zvolené...

Způsob zjišťování netěsností podzemních prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224579

Dátum: 01.10.1984

Autori: Hrádek Václav, Merta Oldřich

Značky: prostor, způsob, podzemních, netěsnosti, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zjišťování netěsností podzemních prostor v zásadně nepropustných skalních horninách, při kterém se měří stupeň radioaktivity, vyznačený tím, že do podzemních prostor v těchto horninách se vtláčí za tlaku alespoň 0,6 MPa vzduch obsahující v 1,5 milionu m3 1 kg radioaktivního plynu, na příklad metanu, kryptonu.