Patenty so značkou «podzemnej»

Zariadenie na dekontamináciu podzemnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 288381

Dátum: 17.06.2016

Autori: Kukačka Ján, Urban Ondřej

MPK: B09C 1/00, C02F 103/06

Značky: podzemnej, zariadenie, dekontamináciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dekontamináciu podzemnej vody spočíva v tom, že v teréne (1) je usporiadaný cirkulačný vrt (3). V ňom je pod hladinou (6) podzemnej vody usporiadaná reaktorová kolóna (10) a čerpadlo (11) určené na dopravu cirkulujúcej podzemnej vody (7) so znečistenou podzemnou vodou (8) do reaktorovej kolóny (10). Výstup zásobníka (2) reakčného činidla je pripojený buď k vstupu dávkovacieho čerpadla (12), ktorého výstup je pripojený k vstupu...

Systém na regulovanie výšky hladiny podzemnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6834

Dátum: 02.07.2014

Autor: Vaľo Štefan

MPK: E02B 11/00, E02D 31/00

Značky: systém, výšky, regulovanie, hladiny, podzemnej

Text:

...stabilizačné stĺpiky a dosadací prah, pričom na spodnej hrane každého protipovodňového paneluje umiestnená pružná horizontálna tesniaca lišta s proñlovými drážkami, ktoré samosvome pridržiavajú horizontálne tesniacu lištu na protipovodňovompaneli, pričom medzi stabilizačný stĺpik a spojnicu susediacich protipovodňových panelov je k stabilizačnému stĺpiku pripevnená prítlačná lišta s pružnou vertikálnou tesniacou lištou a protipovodňové...

Zariadenie na čistenie podzemnej vody na báze biologických procesoch oxidácie a redukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18883

Dátum: 01.06.2010

Autor: Brunner Willi

MPK: E03B 3/08, C02F 3/04, B09C 1/00...

Značky: čistenie, zariadenie, oxidácie, biologických, procesoch, redukcie, podzemnej, báze

Text:

...čerpanúhore predtým, ako tečie späť do sprievodných studní. Vtýchto studniach bol prítomný separátor vkaždej zo studní, ktorý rozdeľoval studňu na hornú a spodnú čast. Prítok stlačeného vzduchu je dosahovaný cez prvú trubicu do hornej polovice studne, a cez druhú trubicu do spodnej polovice studne. Voda môže byt čerpaná zo spodnej polovice studne počas zvyšného časového obdobia. Vo zverejňujúcom dokumente je dodávanie vody obmedzené na...

Spôsob a systém na seizmické monitorovanie podzemnej oblasti súčasným používaním viacerých vibroseizmických zdrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286707

Dátum: 25.02.2009

Autor: Meunier Julien

MPK: G01V 1/00, G01V 1/02

Značky: spôsob, zdrojov, používaním, viacerých, podzemnej, systém, súčasným, monitorovanie, oblastí, vibroseizmických, seizmické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a systému na monitorovanie podzemnej oblasti (1) súčasným používaním viacerých seizmických vibrátorov. Systém obsahuje napríklad niekoľko lokálnych jednotiek (LU), z ktorých každá obsahuje seizmický vibrátor (5), snímaciu anténu (2) seizmického senzora, lokálne prijímacie a spracovacie zariadenie (6) a centrálnu riadiacu a synchronizačnú jednotku (8) na súčasné riadenie rôznych vibrátorov ortogonálnymi signálmi, lokálne...

Systém na dekontamináciu podzemnej vody pomocou in situ injektovania oxidačného a/alebo redukčného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19819

Dátum: 19.10.2006

Autori: Pasinetti Eleonora, Peroni Michela, Bissolotti Giorgio

MPK: B09C 1/00

Značky: injektovania, dekontamináciu, oxidačného, pomocou, systém, plynů, redukčného, podzemnej

Text:

...na použití systému injekcie kvapainého oxidačného činidla alebo kyslík-uvolňujúceho činidla, ako je napríklad peroxid vodíka uskladnený v tanku. Aby sa reguloval prietok tejto kvapaliny, používa sa stlačený plyn uskladnený v ďalšom tanku. Tieto dva tanky sa používajú na zásobovanie mnohých injekčných bodov.0021 EP-1774197 A sa týka systému sanácie založeného na použití zmesi vzduch-ozón kombinovanej s kvapalným peroxidom vodíka...

Spôsob určenia optimálnych dôb odčerpávania a použitie radónu na rozlíšenie stanovištnej a podzemnej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 285033

Dátum: 05.04.2006

Autori: Freyer Klaus, Dehnert Joerg, Nestler Wolfgang, Treutler Hanns-christian

MPK: E02D 1/00, G01N 1/14, E21B 47/00...

Značky: radonu, spôsob, použitie, odčerpávania, podzemnej, určenia, rozlíšenie, optimálnych, stanovištnej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob určenia optimálnych dôb odčerpávania meracích miest podzemnej vody na stanovenie časového bodu na reprezentatívny odber vzorky, pri ktorom sa počas odčerpávania odoberajú v definovanej vzájomnej postupnosti vzorky vody. Z odobratých vzoriek sa meria koncentrácia aktivity radónu, pričom dosiahnutie v podstate konštantne stálej koncentrácie aktivity radónu oznamuje optimálny časový bod na reprezentatívny odber vzorky podzemnej...

Spôsob seizmického sledovania podzemnej oblasti obsahujúcej tekutiny a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284163

Dátum: 30.08.2004

Autori: Laurent Jean, Huguet Frédéric

MPK: G01V 11/00, G01V 1/00

Značky: zariadenie, spôsob, sledovania, seizmického, obsahujúcej, tekutiny, podzemnej, vykonávanie, oblastí

Zhrnutie / Anotácia:

Na pravidelné sledovanie podzemnej oblasti sa v pracovných miestach uloží sústava seizmických zdrojov (S) a prijímačov (R) v pevných polohách tak, aby zabezpečovali stabilné pracovné podmienky: rovnaká poloha vysielačov-prijímačov, stála väzba so zemou a pod. Zariadenie obsahuje množstvo seizmických zdrojov (S1...Sn) v stálych polohách na povrchu alebo v neveľkej hĺbke v zemi, na jednej strane zdrojového vrtu (1) alebo sondy, a jednu alebo viac...

Frézovacie zariadenie na podzemné steny a spôsob vytvárania podzemnej steny v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5071

Dátum: 15.01.2004

Autor: Arzberger Maximilian

MPK: E02D 5/34, E02D 5/18, E02D 17/00...

Značky: spôsob, zariadenie, frézovacie, podzemné, pôde, vytvárania, stěny, podzemnej

Text:

...Vedenie frézy na podzemné steny vo frézovanej spare sa pritom uskutočňujecez frézovací rám, ktorý sa opiera o steny spary. Pôdny materiálodpratávaný frézovacími kolesami sa od frézovacích kolies privádza k odsávaciemu zariadeniu, upevnenému na ráme frézy a dopravuje saPre výrobu zmesi spojiva a pôdneho materiálu však vyžaduje vyššie opísaný spôsob pomerne nákladné čerpacie, miešacie a skladovacieZo spisu JP-A-0830267 O vyplýva spôsob...

Spôsob zhotovovania podzemnej steny v zemine a fréza na podzemnú stenu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2728

Dátum: 15.01.2004

Autor: Arzberger Maximilian

MPK: E02D 5/34, E02D 17/00, E02D 5/18...

Značky: stěnu, stěny, podzemnej, zhotovovania, podzemnú, zemine, fréza, spôsob

Text:

...tohto známeho spôsobu je nwžné použit frézu na podzemné steny známu zo spisu DE-C-34 24 999. Tietoznáme frézy na podzemné steny najú frézovací rám a na ňomrotačne poháňané frézovacie kolesá, upevnené na jeho spodnej strane. Fréza na podzemné steny sa spúšťa na lane zo staveniskového vozidla a zatlačuje sa na základe svojej vlastnej hmotnosti do zeminy. Vedenie frézy na podzemné steny vo frêzovacej ryhe prebieha pritom cez...

Spôsob výroby tesniacej podzemnej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278384

Dátum: 12.08.1992

Autor: Hermann Adalbert

MPK: E02D 5/18, E02D 19/16, C04B 28/02...

Značky: výroby, podzemnej, stěny, spôsob, tesniacej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie spočíva v tom, že sa zo steny kapsy (1) naplnenej samočinne tvrdnúcou suspenziou hmoty na tesniacu stenu vyťaží zemina, frézou na podzemnú stenu, a potom sa materiál vyčerpá z kapsy (1) spolu so zmesou hmoty suspenzie na tesniacu stenu, ako výstrojová suspenzia, zmes sa preoseje a rozdelí sa na hrubý a jemný podiel a z jemného podielu zmesi, ktorého veľkosť zrna sa pohybuje pod vopred stanovenou veľkosťou podielu hrubého zrna, sa...

Postup tenkostennej tesniacej podzemnej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254177

Dátum: 15.01.1988

Autori: Greša Ján, Bellová Eva, Janček Viliam

MPK: E02D 5/18

Značky: podzemnej, tenkostennej, stěny, postup, tesniacej

Text:

...je. znázornený postup razenia inventäimiyolł dhtýoii pažníc. Prvá razena pažnice má stratenú bodku upravenú na zamedzenie vnikania podzemnej vody. Ďalšie pažnice majú pevnfrbodku.Qbr. 2 znázorňuje nalievanie samotvrdnúcej snspenzie do prvej pažnice ae rezanie 5. pažnice.Na obr. 3 je znázornená vyťahovanie pažnice so stratenou bodkou, pričom Stratená bodka zostáva v zemine a samot-vrdnúca suspenzia sa. vylieva, z. pažnice ďo vzniknutej ryhy v...

Postup budovania podzemnej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245853

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ogenko Vladimir Michajlovie, Štrejs Gennadij Borisovie, Pasvjanskas Arunas Vitautovic, Potockij Julian Semjonovie

MPK: E21D 11/00

Značky: podzemnej, budovania, stěny, postup

Text:

...suspenzie ako tesniaceho mnateriálu, ktorý .má po zatvr-dnuití obyčajne podstatne nižšie »moduly pretvárnovsti môže byt vgniektorých. prípadoch použitia. podzemnej steny nevýhodné, z dôvodu nerovoakého sadania okolitej zeminy a podzemnej steny.Vyššie uvedene nedostatky odstraňuje postup budovanie. ,podzemných stien podľa vynálezu, ktorého podstatou. je, že štrk-opiesčitý výkopok zmačianý v procese hlbeniasamotvrdvnúcou suspenziou sa po...

Postup výroby trojvrstvovej tesniacej podzemnej steny so zvýšenou odolnosťou proti agresívnym účinkom podzemných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 248149

Dátum: 15.01.1987

Autori: Janček Viliam, Greša Ján, Plch Jaromír

MPK: E02D 5/18

Značky: zvýšenou, agresívnym, odolnosťou, podzemných, postup, tesniacej, výroby, trojvrstvovej, proti, účinkom, stěny, podzemnej

Text:

...osobitného technologického polstupuua pri ukluadarní výjpllne do sulspletrzle. VUvedené nedjosliarliky odstraňuje postup výreby trojvrlstvonvej tesoilacej podzemnej Siteny podľa. vymálezu tým, že sa vytvoria. .po merné hrubé iirlsürąačrné vrstvy z ílovej lsuspenzie .a ÍlBľSIIÍlJĺlalCB jadro» z ilocernenutłu. .s vysokým obsahom iluu. edlnotlivé vrstvy anejúzvýšenú oldollntost proti agresivlžrym účinkoch podzemných vôd. Ďnallšou výhod-ou...

Stavebnicové prenosné vodiace zariadenie pre kontinuálny výkop ryhy podzemnej steny a zriadenie podzemnej steny z prefabrikátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232138

Dátum: 15.12.1986

Autori: Otta Rudolf, Šmuhař Miroslav

MPK: E02D 5/18

Značky: kontinuálny, výkop, zariadenie, zriadenie, podzemnej, stavebnicové, prefabrikátov, prenosné, vodiace, stěny

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicové prenosné vodiace zariadenie pre kontinuálny výkop ryhy podzemnej steny a zriadenie z prefabrikátov nahradzuje monolitické železobetónové vodiace múriky a umožňuje mnohonásobné použitie pri kontinuálnom hĺbení ryhy rôznych šírok, kontinuálnom osadzovaní prefabrikátov, výkopu ryhy jedno- a viaczáberových pilót a ostatných typov podzemných stien požadovaných šírok. Jeho podstata je, že priečne ztuženie rovnobežných oceľových...