Patenty so značkou «podzemná»

Podzemná prečerpávacia elektráreň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6845

Dátum: 05.08.2014

Autori: Halada Pavel, Šimunek Pavel

MPK: F03B 13/08, E21F 17/16, F03B 13/06...

Značky: podzemná, elektráren, prečerpávacia

Text:

...na povrch do priestoru šachtovej veže gLQ. Homé poschodie chodby §§ je pretiahnuté k prvému prepojovaciemu tunelu Ľ prístupo 10vou chodbou g. Mobilné prepojenie strojovne 1 a trafostanice g s povrchom je umožnené prístupovým tunelom Q a na opačnom konci ústi na povrchu do šachtovej veže g.Dno podzemnej nádrže 34 je umiestnené nad homou úrovňou obežného kolesa Q prečerpávacej Francisovej turbíny 10 tak, aby bola turbína m stále zahltená,...

Podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5287

Dátum: 05.11.2009

Autor: Kuderavý Vladimír

MPK: C02F 3/00

Značky: čistiareň, odpadových, komôrkového, podzemná

Text:

...Čistiarne odpadových vôd sa spravidla realizujú ako monolitické, alebo prefabrikovane z plošných stavebných dielcov, pripadne priestorových stavebných dielcov kruhového alebo obdlžnikového pôdorysu, čo nie je z hľadiska stavebného aj technológie čistenia optimálne. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky zmierňuje podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu, vytvorená z priestorových stavebných dielcov osadených na...

Podzemná in situ bioremediácia použitím mieste-špecifických mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13992

Dátum: 01.12.2008

Autori: Permild Erik, Mogensen Anders Skibsted

MPK: C02F 3/00, B09C 1/00, B09C 1/10...

Značky: použitím, mieste-špecifických, mikroorganizmov, podzemná, bioremediácia

Text:

...Tu sú prezentované novátorsné mikrobiálne druhy roduDesulfitobacterium, ktoré sú schopné dehalogenáciehalogénovaných organických látok pod povrchom.0009 Hlavný nedostatok tohto pristupu je, že mikroorganizmy,ktoré sú dobre výkonné pri definovaných laboratórnych podmienkach, sú často slabo výkonné, ked sa podrobia in-situ podmienkam miestne-špecifického environmentu a autochtónnym mikroflórmn. Hlavný dôvod je, že stabilná mikroflóra je často...

Kombinovaná podzemná stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2691

Dátum: 09.10.2000

Autori: Vrábel Boris, Žufa Rastislav

MPK: E02D 5/68

Značky: podzemná, kombinovaná, stěna

Text:

...optickej rovinnosti čela kombinovanej podzemnej steny a tým aj odstránenie kritických miest pri nasledujúcich povlakových izoláciách. Ďalšou výhodou je časová úspora. Použitím menšieho počtu pažiacich prvkov je výstavba rýchlejšia a lacnejšia.Kzlacneniu dochádza náhradou drahého prefabrikovaného železobetónu alebo náročného pažiaceho prvku lacnou cementobentonitovou samotvrdnúcou suspenziou,ktorá v prvom -rade pôsobí ako paženie ryhy, v...

Podzemná drenážna šachta z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260257

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kabina Pavol, Húska Dušan, Kúlka Michal

MPK: E02B 11/00

Značky: šachta, plastov, drenážna, podzemná

Text:

...priestoru,a neprekáža polným prácam. Kovová doska položené na vrchnákovej časti umožňuje elektromagnetické vyhľadanie miesta drenážnej šachty. Stabilizujúce otvory v dne zabraňujú nadlahčova-nie nádoby vodou nachádzajúcou sa pripadne v drenážnej ryhe a tým prispievajú ku stabilizácii polohy nádoby. Filtračná geotextília, priložené na vonkajšiu stranu dna, zakrýva Stabilizujúce otvory a zabraňuje vnikainiu zeminy do nádoby.Výhocly podzemnej...

Podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279742

Dátum: 11.10.1995

Autor: Kuderavý Vladimír

MPK: C02F 3/00

Značky: odpadových, komôrkového, čistiareň, podzemná

Zhrnutie / Anotácia:

Podzemná čistiareň odpadových vôd komôrkového typu vytvorená zo stenových stropných doskových dielcov, osadených na základovej doske. Jednotlivé technologické časti ako mechanická predčistiareň (1), čerpacia komôrka (2), anoxická aktivačná komôrka (3), oxická aktivačná komôrka (4), dosadzovacia komôrka (5) a kalojem (6) majú pôdorysný modul rovnostranného trojuholníka a sú usporiadané do komplexu nádrže pôdorysného tvaru šesťuholníka s...

Podzemná bariéra proti šíreniu nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279924

Dátum: 06.07.1994

Autor: Bouchelaghem Abdelkrim

MPK: E02D 19/18, B09B 1/00

Značky: podzemná, šíreniu, bariera, proti, nečistot

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka podzemnej bariéry alebo clony proti šíreniu nečistôt, typu pozostávajúceho zo steny liatej do zeminy, ktorej hĺbka dosahuje tesnú vrstvu zeme. Liata strana (3) obsahuje po sebe nasledujúce oblasti opatrené prostriedkom (6) zaisťujúcim priečnu tesnosť steny, pričom tieto oblasti (6) sú spojené medzi sebou zvislými dutinami, do ktorých sa ukladá aspoň jeden materiál výhodne vo forme granulátu, ktorý má schopnosť zadržiavať...

Tesniaca podzemná stena zo samotvrdnúcej suspenzie a zvislých izolačných vrstiev a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258351

Dátum: 16.08.1988

Autori: Greša Ján, Janček Viliam, Sobolevskij Juraj, Jančeková Eva, Nikitenko Michal

MPK: E02D 5/18, E02D 5/20

Značky: výroby, suspenzie, podzemná, tesniaca, samotvrdnúcej, zvislých, izolačných, stěna, postup, vrstiev

Text:

...zámkami z valcovaných profilov.Obr. 4 znázorňuje pôdorysným rezom tesniacu podzemnú stenu vytvorenú z dvoch súvislých izolačných vrstiev fólii a vytvrdnutej samotvrdnúcej suspenzie. spojenie jednotlivých fóliových pásov je podobné ako na obr. 2.Obr. 5 zobrazuje pôdorys tesniacej podzemnej steny zhotovenej z 3 súvislých vrstiev fólii a vytvrdnútej samotvrdnúcej suspenzie. Jednotlivé fôliové pásy sú pospájané zvislými zámkami. Zámky súsedných...