Patenty so značkou «podvojná»

Elektronická podvojná prípojka bez zeme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1741

Dátum: 04.02.1998

Autor: Hlinková Mária

MPK: H04M 3/00

Značky: elektronická, přípojka, podvojná

Text:

...riadiaoou úrovňou signálu, ktorého vstup je pripojeny na druhú svorku 16 druhaho výstupu. Výstup prveho P spínacieho ohvodn 21 s nízkou rindinunu urovňon signâ pripojený na prvú svorku 13 prvého výstupu. Vstup druhého elektronického ohvodu 22 s nízkou ovládacnu úrovňou siguâiu JC pripojený na druhú vstupnú svorku 12 3 na výstup prvého elektronického spínncieho obvodu 23 s definovanou riadiacou úrovňou signálu, ktorého vstup je...

Elektronická podvojná prípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1589

Dátum: 10.09.1997

Autor: Antoš Jan

MPK: H04M 13/00

Značky: podvojná, přípojka, elektronická

Text:

...prvu vetupnu svorku 11 a prvu evorku LE prveho výstupu. Hatoda prvej diody 3 je pripojená na prvý vetupný vývod prveho prudoveho riadiaceho obvodu EL a jeho druhý vstupný vývod je pripojený jednak na prvý rozpinací kontakt elektronickeho epinacieho obvodu eo a jednak na druhú evorku 1 h druheho výetupu. Výstup prveho prúdoveho riadiaceho obvodu E 1 je pripojený na vetup elektronickeho epínacieho obvodu łün ñnoda druhej diody E 2 je pripojene...

Elektronická podvojná prípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 252358

Dátum: 13.08.1987

Autori: Huna Rudolf, Ogrocki Petr, Poneváč Roman

MPK: H04M 3/56

Značky: přípojka, elektronická, podvojná

Text:

...telefónneho prístroja 3. V hovorovom obvode je na prvú svorka 1 účastníckeho vedenia zapojená v sérii dioda 8,cez spínacíe kontakty 31 vidlicového. prepínače telefónnom) prístroja 3. Ďalej je v sérii so spínacími kontaktaml 31 vidlicového prepínače napojený ochranný odpor 4, ktorý je pripojený k druhej svorke 2 účastníckeho vedenia. Vo vyzvaňacom obvode je v sérii s k«ondenzátorom 32 a zvončekom 33 telefónneho prístroja 3 zapojený kolektor...

Vodorozpustná podvojná soľ vápnika a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225885

Dátum: 15.10.1985

Autori: Nevydal Jozef, Jozefíni Ľubor, Frimm Richard, Minczinger Štefan

Značky: podvojná, spôsob, vápnika, vodorozpustná, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Lakto-gluceptát vápenatý štruktúrneho vzorca Ca5(C3H5O3)1-9(C7H13O8)9-1 . x H2O