Patenty so značkou «podpora»

Podpora smerového vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20652

Dátum: 25.02.2011

Autori: Hanson Matthew, Fandrei Philip

MPK: F02M 25/00, B08B 9/00, F02M 35/10...

Značky: směrového, podpora, vedenia

Text:

...čistenie týchto neželaných usadenín a zvyškov z valcov, hlávpiestov, sacích potrubí a vstrekovačov paliva. Kvapalné čistiace prostriedky sa môžu naliať do benzínovej nádrže vozidla, V ktorej sa zmieša s benzínom. Eventuálne čistiaca tekutina dosiahne vstrekovače paliva, sacie potrubia, hlavy piestov a valce motora cirkuláciou benzínu cez palivový systém vozidla. Avšak potreba predchádzať korózii gumových hadíc medzi palivovou nádržou...

Jadro ako podpora zvitku papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9403

Dátum: 13.06.2008

Autori: Probst Pierre, Walgenwitz Hervé, Hoeft Benoît, Marietta-tondin Julien

MPK: A47K 10/16, B65H 75/10

Značky: zvitku, papiera, jádro, podpora

Text:

...papiera medzi 0,05 a 0,50 g škrobu na gram tissue papiera (ouatede cellulose celulózovej vaty). 0013 Podľa prednostného uskutočnenia vynálezu je miera impregnáciepásu z tissue papiera medzi 0,25 a 0.45 g škrobu na gram tissue papiera. 0014 Podla ďalšieho zvláštneho znaku vynálezu má jadro pevnosť v tlaku na plocho o 5 alebo o menej menšiu než je pevnosť podobného jadra zIepenky alebo kartónu. 0015 Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu...

Podpora volania bez UICC

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15778

Dátum: 05.02.2008

Autori: Eronen Pasi, Zhang Dajiang, Li Changhong

MPK: H04L 29/06, H04M 1/725, H04W 12/06...

Značky: volania, podpora

Text:

...bez UICC(používateľa bez karty s univerzálnym integrovaným obvodom) na prístup do I-WLAN pre0009 Je možné používat spoločné používateľské meno a spoločné heslo pre všetkýchpoužívateľov v I-WLAN pre IMS núdzové volania bez UICC.0010 Vpredbežnom dokumente S 2-051950 architektúry 3 GPP TSG SA WG 2, 5. - 9. september 2005, je opísaná podpora núdzového volania s protokolom hlas po intemete (Voice over Internet Protocol - VoIP), kde VoIP núdzové...

Podpora hlavy k operačnému stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285855

Dátum: 27.08.2007

Autori: Oravec Vladimír, Kriho Ján

MPK: A61G 13/00

Značky: stolu, podpora, operačnému, hlavy

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z prvej a druhej dvojramennej sústavy (1, 2) a plynového pera (3) s aretáciou, pričom jedny konce prvých ramien (4, 5) prvej a druhej dvojramennej sústavy (1, 2) sú výkyvne uložené v kotviacom svorníku (6). Prvé a druhé rameno (4, 7) prvej dvojramennej sústavy (1) je prekrížené v otočnom čape (8). Prvé konce druhého ramena (7, 9) prvej a druhej dvojramennej sústavy (1, 2) sú výkyvne uložené v svorníku (10). Druhý koniec prvého ramena...

Podpora nelicencovaného mobilného prístupu v mobilnej sieti tretej generácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11182

Dátum: 17.05.2006

Autori: Wallenius Matti, Shrestha Bimal, Suumäki Jan

MPK: H04W 48/18

Značky: nelicencovaného, generácie, mobilného, přístupu, sietí, tretej, podpora, mobilnej

Text:

...použitom móde v závislosti od schopnosti siete.-3 0022 Ked sa vykonáva vsúkanie (odovzdávanie v režime dynamického zastavenia, nečinnom) alebo zvyčajne odovzdávanie do UMA (t.j. odovzdávanie jednoúčelového módu) ako je to zobrazené na obrázku 3, tak sa použije mód Gb alebo lu vzávislosti od nastavenia počas registračnej fázy UMA. Počas UMA módu možno Iu a Gb mód v prípade potreby zmeniť správou URRREGISTERUPDATEUPLlNK, alebo správou...

Podpora hlavy k operačnému stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3449

Dátum: 04.02.2003

Autori: Kriho Ján, Oravec Vladimír

MPK: A61G 13/02

Značky: podpora, operačnému, hlavy, stolu

Text:

...dovoľuje operátorovi pracovať aj V šedé.Prehľad obrázkov na výkresochodnímateľná podpora hlavy k operačnému stolu bude bližšie ozrejmená pomocou obrázkov, z ktorých na obr. l je V bočnom pohľade zobrazená konštrukcia podpory. Na obr. 2 je V jednom reze zobrazené rozloženie konštrukčných znakov z homého náhľadu. Napokon na obr. 3 je V druhom reze zobrazené rozloženie konštrukčných znakov z homého náhľadu. Rozumie sa, že jednotlivé...

Vnitřní podpora pro nosnou konstrukci tvořenou předpjatým pásem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233169

Dátum: 01.12.1986

Autor: Stráský Jiří

MPK: E01D 19/02

Značky: vnitřní, tvořenou, konstrukcí, podpora, nosnou, pásem, předpjatým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vnitřní podporu pro nosnou konstrukci tvořenou monolitickým nebo prefabrikovaným předpjatým pásem. Vnitřní podpora sestává z pilíře opatřeného na horní straně sedly, přes která jsou přetaženy montážní kabely. Mezi sedly jsou vytvořeny kabelové kanálky pro předpínací kabely. Přechod se zmonolitní do útvaru diskovitého podélného průřezu, zakončeného na obou koncích opěrnými čely pro sousední podle předpjatého pásu. Vnitřní podporu...

Podpora vnitřního pláště nádoby na zkapalněné plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228077

Dátum: 15.02.1986

Autori: Týc Miloš, Babinský Milan, Sýkora Jiří

Značky: plyny, pláště, zkapalněné, podpora, vnitřního, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Podpora vnitřního pláště dvouplášťové nádoby na zkapalněné plyny s vakuovou izolací, vyznačující se tím, že k vnitřnímu plášti (1) nádoby je přivařen válcový čep (4) buď přímo, nebo přes nosnou desku (7) a výztužná žebra (8, 9), na který je otočně nasazena deska (6) z materiálu s nízkou tepelnou vodivostí, opírající se suvně o lyžinu (11) přivařenou k vnějšímu plášti (2) nádoby, přičemž poloha desky (6) vůči čepu (4) je fixována přítlačnou...

Automatická zajišťovací podpora, zejména pro sklápěcí kabiny na automobilech

Načítavanie...

Číslo patentu: 228723

Dátum: 25.10.1984

Autor: Wetzel Wilhelm

MPK: B62D 33/08

Značky: sklápěcí, zajišťovací, zejména, automobilech, podpora, kabiny, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilové techniky. Cílem vynálezu je zvýšení bezpečnosti práce se zajišťovací podporou a zlepšení pracovních podmínek obsluhujícího personálu. Úkolem vynálezu je vytvoření zajišťovací podpory, vyhovující bezpečnostním pravidlům a umožňující uvolnění kabiny při jejím sklopení bez nutnosti naklánět se pod ni. Podstata vynálezu spočívá v tom, že je využitá kolenová podpora ze dvou spojených otočných kolen I a II s plochým hákem...