Patenty so značkou «podpěrná»

Hybridná podperná konštrukcia prístrojovej dosky vozidla a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287433

Dátum: 02.09.2010

Autor: Charbonnel Daniel

MPK: B62D 29/00, B62D 25/00

Značky: výroby, konštrukcia, podpěrná, spôsob, vozidla, dosky, hybridná, prístrojovej

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridná podperná konštrukcia prístrojovej dosky vozidla zahrnuje: kovový priečny člen (10) s tvarom predĺženým pozdĺž hlavnej osi (12) zostavu (18) na rozdeľovanie vzduchu vyrobenú z plastového materiálu, zahrnujúcej najmenej jedno potrubie (20) predĺženého tvaru, prechádzajúce rovnobežne s kovovým priečnym členom (10), a škatuľu (22) na rozdeľovanie vzduchu, zakotvenú na kovovom priečnom člene (10) súčasným tvarovaním. Ďalej zahrnuje najmenej...

Podperná pätka pre mikrofinišovanie a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2819

Dátum: 02.05.2005

Autor: Luedeke Arthur

MPK: B24B 21/04, B24B 21/00, B24B 19/00...

Značky: podpěrná, pätka, mikrofinišovanie, spôsoby

Text:

...brúsnej pásky trením. Tento materiál na spojenie trením obsahuje ohybný substrát a skupinu jednotlivých oddele ných oblastí, spájajúcich trením, ktoré sú prítomné na substráte, pričom každá oblasť naspojení obsahuje skupinu brúsnych častíc a spojivo, pričom najmenej niektoré z brúsnych častíc vyčnievajú za vonkajší povrch spojíva. Keď sa rubová strana brúsnej pásky dostáva do styku s povrchom pätky na spojenie trením, skupina častíc...

Podperná sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 279272

Dátum: 09.09.1998

Autor: Tatsuo Ono

MPK: E04G 7/30

Značky: sústava, podpěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Podperná sústava na vytvorenie najmä lešení obsahuje stĺpikové diely (1) s prírubami (2), rozmiestnenými po dĺžke stĺpikových dielov (1) v odstupe od seba, spojovacie diely (2) so spojovacími pätkami (21) a spojovacie kliny (3), vložené do spojovacích pätiek (21). Príruby (11) sú opatrené na svojom obvode pripojovacou prstencovou opornou časťou (11a) a spojovacie pätky (21) sú opatrené spojovacím puzdrom (c) najmä pravouholníkového prierezu,...

Podpěrná konstrukce důlní výztuže pro nasazení ve strmých a polostrmých uloženích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268830

Dátum: 11.04.1990

Autori: Marquart Alfred, Becker Kunibert, Kleinböhmer Fritz, Beckmann Klaus, Arsuaga Yavier, Ciordia Luis

MPK: E21D 23/04

Značky: důlní, nasazení, výztuže, uloženích, polostrmých, konstrukce, podpěrná, strmých

Text:

...pro přesunuti výztuže. Kloubový nosník 12 sestává ze skupiny nosnikových dilů které jsou vzájemné kloubově spojeny alespoň v rovině kolmě na porubni stenu g. Přesouvadi ústrojí l jsou umistäna vedle úzkych základových rámů 8 na straně přivrácené k úklonu sloje a jsou opatřsna vždy dvěma nad sebou umistěnvmi a navzájom rovnoběžnými vodicimí tyčemi g, které leží. v rovine kolmé na počvu s jsou opatřeny na svých předních koncieh spoločnou...

Podpěrná příčka spojovacího hřídele motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261918

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pícha Miloš

MPK: B60K 17/22

Značky: příčka, vozidel, podpěrná, motorových, hřídele, spojovacího

Text:

...ve spodní rozšířené části tunelu, čímž se následně zvětší šířka podlahového prostoru pro umístění pedálů, určených pro ovládání spojky, brzd a škřtící klapky kerburátoru. Další výhodou této konstrukce je zkrácení délky podpěrné příčky a tím i snížení její hmotnosti. Tunel podlahy je po celé své délce plně přístupný, což umožňuje snadnou montáž a demontáž dílů, umístěných V jeho vnitřním prostoru.Příklad provedení podpěrné příčky...

Podpěrná a distanční konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245234

Dátum: 01.07.1988

Autori: Preisler Vlastimil, Valenta Svatopluk, Sedliský Otakar

MPK: F28F 9/00

Značky: výměníku, tepla, uspořádaných, konstrukce, svazků, trubek, horizontálně, distanční, podpěrná

Text:

...konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla v příklsdném provedení podle vynálezu sestává z dvojic svislých distančních pásků Q, 2 zasunutých mezi sousední sloupce teplosměnných trubek g a opatřených na svých vnějších odvrácenýoh stranách miskovitými výstupky a na přivrácených stranách ve svém středu svislou průběžnou drážkou skrze kterou je prostrčena zajištovací tyč A upevněna svými konci v horním a dolním nosníku...

Samonosná podpěrná soustava pryžového kompenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242681

Dátum: 11.04.1988

Autori: Podebradský Jaroslav, Žuffa Alojz

MPK: F16L 51/00

Značky: samonosná, soustava, pryžového, kompenzátoru, podpěrná

Text:

...kompenzátoru je při tom plně zachována. Rovněž při výměně kompenzátoru, např. při opravách, není nutno obě části potrubí demontovst, ani podepřít pomocnou konstrukcí.Příklad podle vynálezu je schemsticky znázorněn na připojených obrázcích, kde obr. 1 představuje boční pohled na samonosnou podpěrnou soustavu pryžového kompenzátoru, obr. 2 je příčný řez v rovíně A-A, s na obr. 3 je znázorněn příčný řez v rovině B-B.Samonosná podpěrná...

Podperná lišta pre bezhroté brúsky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254242

Dátum: 15.01.1988

Autor: Majer Igor

MPK: B24B 5/22

Značky: podpěrná, lišta, brusky, bezhroté

Text:

...brúsneh-o a podávacieho kotúča, alebo sa mení uhol opernej plochy podpernej lišty.Tento problém je riešený v čs. patentovom spise č. 188 726, kde je použitá podporná lišta, na ktore sú aspoň dve operné plochy. Pri priebežnom bezhr-otom brúsení sa obrobok opiera o plochu nabrúsenú pod uhlom xl. A po prestaveni brúsky sa brúsi na ploche 11. Nevýhodou je niekoľkonásobne prebrúsovanie obrobku s prestavovanim v-ýš 4ky obrobku. Táto úprava však...

Členěná podpěrná konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 233532

Dátum: 15.08.1986

Autori: Marek Vladimír, Homolka Jindřich, Soukeník Jaroslav

MPK: E04G 25/08

Značky: podpěrná, členěná, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Členěná podpěrná konstrukce, použitelná jako podpěra pracovních nebo montážních lešení, provizorních mostů nebo jiných konstrukcí krátkodobého charakteru, u kterých je použito povrchové založení základu, umožňuje eliminovat vliv poklesu základové půdy nebo podemletí základové spáry, a tím udržet podpíranou konstrukci v původní poloze po celou dobu jejího provozování. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že zatížení je do základové zeminy přenášeno...

Podperná a rozvodová doska pre membránové procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220868

Dátum: 15.02.1986

Autori: Brokeš Peter, Klempa Štefan, Borčin Branislav

Značky: podpěrná, membránové, procesy, doska, rozvodová

Zhrnutie / Anotácia:

Podperná a rozvodná doska pre membránové procesy vyznačujúca sa tým, že má dva rady obdĺžnikových prietokových otvorov (1) vyúsťujúcich do radu kanálikov (2) otvormi (3), prechádzajúcich na rozvádzaciu stranu dosky do kanálikov (4) končiacich v kanáli (5) v profilovanej časti tvorenej radom vzájomne rovnobežných polvalcových výstupkov (6) a radom priečnych polvalcových výstupkov (7) vzájomne rovnobežných a na odvádzacej strane dosky rad...

Podpěrná konstrukce pro bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 213802

Dátum: 01.05.1984

Autori: Pawlowsky Manfred, Düring Paul, Weglekzis Georgos, Bielek Norbert, Voigt Christian, Neustadt Michael

Značky: podpěrná, bednění, konstrukce

Zhrnutie / Anotácia:

Podpěrná konstrukce je, určena pro prefabrikované bednicí desky, na jejichž plášti a jsou části podpěrné konstrukce upevněny. Přitom se využívají známé jednotlivé prvky pro prefabrikované, ručně montované bednicí desky. Tento úkol se řeší tím, že v oblasti podélných okrajů pláště je upevněn vždy jeden profilový nosník profilu U tak, že při uložení více prefabrikovaných bednicích desek vedle sebe se vytvoří horní pás podpěrné konstrukce. V...

Podpěrná konstrukce pro bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 213801

Dátum: 01.05.1984

Autori: Weglekzis Georgos, Düring Paul, Neustadt Michael, Pawlowsky Manfred, Voigt Christian, Bielek Norbert

Značky: konstrukce, bednění, podpěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podpěrné konstrukce pro bednění, zejména pro značně zatížená bednění stěn a stropů. Vynález si klade za úkol zajistit možnost dalšího zvýšení nosnosti bez rozšíření dílčích prvků. Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že k hornímu pásu podpěrné konstrukce, vytvořenému ze dvou profilových nosníků průřezu U a mezi nimi umístěných komůrkových nosníků, které jsou uspořádány navzájem rovnoběžně, je upevněna věšadlová...