Patenty so značkou «podošvový»

Podošvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 246043

Dátum: 15.12.1987

Autori: Surovec Ján, Novotný Ivan, Harman Rudolf

MPK: C08L 9/06

Značky: podošvový, materiál

Text:

...činidlo, umožňuje prijať do zme.si p~olyviny 1 ch 1 orid Uvedený polymér celkove zvyšuje polaritu výrobku, čo .následne zvyšuje radhéziu lakovej úpravy. Pri vulkanizovani platni z tohto materiálu dochádza súčasne k chemickému zreagovaniu modifikovanej iřenoliormaldehydovej živice s hexametylévntetraaminom. To sa prejaví lahšim vybenaním výlisku z formy. No z hladiska obuvnickej technológie má podošvový materiál podľa vvnálezu zlepšenú...

Obuvnícky podošvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 252975

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kočišík Marián, Hulman Štefan, Schaffer Ľudevít, Kopál Pavel

MPK: C08L 27/06

Značky: materiál, podošvový, obuvnický

Text:

...polyvinylchloridu a čiastoč 4ne predsieteného nitrilového kaučuku Einsetz von NGR zur PVC-Modiiizierung, Gummi Fasern Kunststoffe č. 2, str. 38, 1985. ich nevýhodou je taktiež dvojfäzová príprava. Najprv je potrebné predsieťovať kaučuk,zgranulovať, alebo vyrobiť v práškovej forme a až potom použiť do PVC zmesí.K vyriešeniu technického problému dosiahnutia optimálnych vlastností a produktívne prípravy bol vyriešený obuvnícky podošvový...

Podošvový materiál a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252965

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gahér Jozef, Ladzianský Vladimír

MPK: C08L 7/00, C08L 9/00

Značky: podošvový, spôsob, přípravy, materiál

Text:

...zmäkčovadlami, plnivami a stužovadlom pri 120 až 140 °C po dobu 10 až 12 minút, potom V druhom stupni sa pridajú ostatné zložky a celá zmes sa mieša pri 70 až 90 °C po dobu 11 až 12 minút.Technický účinok vynáĺezu spočíva v tom,že sa zvýši odolnost podošvového materiálu voči oderu a celková životnost podošiev. vytvorením tohto podošvového materiálu sa odstráni používanie nedostatkových surovín na výrobu podošiev pre vyššie uvedený účel. Pri...

Podošvový kompozit

Načítavanie...

Číslo patentu: 250028

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanzlík Stanislav, Oždáni Ján, Oravec Ján

MPK: C08L 27/06

Značky: podošvový, kompozit

Text:

...elastomérmi, technológiou vstrekolisovania alebo intrúzie taveniny zmesi polyméroiv do dutiny tvar-ovacej formy, dochadza vplyvomCim ŕealiciáin pblyriiérnyohiizložiêlkza šifrčasného vytvárania trojrozmernejštruktú,L hiąäzy iši sp ,v oovatelská viskozita a šĺŕiěłžšlšââàeêłñžfianiežžpri ďalšom spracovaní. Nevýhodou uvedených jvzmesí je zníženie -odolnosti voči oderu, odolnosti voči pres-ka niu. .pri,...

Obuvnícky podošvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 232362

Dátum: 01.01.1987

Autori: Magula Jozef, Kurkin Rudolf, Škoda Dušan

MPK: C08L 53/02, A43B 13/04

Značky: materiál, podošvový, obuvnický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka obuvníckeho podošvového materiálu. Rieši problém výhodného použitia regenerovanej gumy v zmesiach pre výrobu jednotkových podošví. Podstata vynálezu spočíva v tom, že podošvový materiál na báze blokového kopolyméru Ax-By-Ax s prísadou kryštalického polystyrénového termoplastu, naftenického oleja, kopolyméru etylénvinylacetátu, plniva, prípadne vnútorných mazadiel a farbiva, obsahuje 10 až 53 hmot. dielov nastavovadla,...

Ľahčený podošvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 233386

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kočišík Marián, Holman Štefan

MPK: A43B 13/04

Značky: materiál, ľahčený, podošvový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ľahčeného materiálu na báze zmesi kaučukov pre výrobu obuvníckych podošiev, a síce vo forme platní, no najmä vo forme jednotlivých, tak zvaných rástových podošiev. Účelom vynálezu je zdokonaliť flexibilitu podošiev a odstrániť tzv. "mrtvosť. V dôsledku toho sa podošva po ohybe vracia v relatívne krátkom čase do svojho pôvodného stavu, a to ďaleko pružnejšie. Tohoto účelu sa podľa vynálezu dosahuje tým, že kaučuková zložka...