Patenty so značkou «podložia»

Materiál do podkladných vrstiev podvalového podložia železničných tratí a staníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1786

Dátum: 04.03.1998

Autori: Mikšík Milan, Hundáková Adriana, Kačica Emil, Mach Marián

MPK: E01B 1/00

Značky: materiál, podkladných, podvalového, podložia, stanic, vrstiev, železničných, tratí

Text:

...tom, že materiál do podkladných vrstiev podvaloveho podložiafrakcie veľkosti zŕn 0.125 mm až 63 mm, zároveň obsahfrakcie veľkosti zŕn 0.25 mm až 63 mm je 72 Ž až 90 hmotnosti, zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 0.5 mm až 63 mm je 51 Ž až 84 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 1 mm až 63 mm je 40 Ž až 74 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 2 mm až 63 mm je 31 Ž až 64 Ž hmotnosti. zároveň obsah frakcie veľkosti zŕn 4 mm...

Zariadenie na zisťovanie stavu nepriepustnosti izolačného podložia depónií odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 750

Dátum: 08.03.1995

Autori: Nosko Vladimír, Andrezál Tomáš

MPK: G01M 3/40

Značky: stavu, nepriepustnosti, podložia, odpadov, zisťovanie, zariadenie, deponií, izolačného

Text:

...vplyvom pohybu pozemných vôd, prienikom kontaminantu cez izolačné podložie oboma smermi a pripadne hodnoty elektrického poľa vytvoreného pod týmto izolačným pcdložim zapnutim zdroja umelého elektrického poľa, zavedenim presne definovanej hodnoty elektrickéhoprúdu do priestoru depónie a sledovaním hodnoty rozdielu po LJtenciálov medzi dvomi snímacími kovovými elektródami v jej podloží. Zmena stavu nepriepustnosti izolaćnćho podlozia a...

Podlaha zabraňujúca emanácii radónu z podložia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 34

Dátum: 07.07.1993

Autori: Petrů Petr, Tomeš Oldřich, Nejman Otakar, Šmejkal Zdeněk, Moucha Vlastimil, Moravec Jaroslav

MPK: E04B 5/48

Značky: podlaha, emanácii, zabraňujúca, radonu, podložia

Text:

...emanace je možno odvést k povrchu systémem komínů, které navazují na otvory v obvodových stěnách.Rychlost proudění je závislá na velikosti vytvoŕenýchdutín, respektive kanálků. Napŕíklad při použití podložkypod beton o výšce patky 54 mm a o průměrech 105 mm a 65 mm a rozteči patek 240 mm je volný průtočný profil 58.34 a tlaková ztráta pz činí 0,054 Pa.m 1Uvažované podlahy se mohou používat v různých dispozicích, které mají rozdílné...

Stroj na zvyšovanie nosnosti podvalového podložia

Načítavanie...

Číslo patentu: 280514

Dátum: 15.04.1992

Autori: Němec Josef, Hošek Tomáš

MPK: E01B 27/06

Značky: nosnosti, podložia, stroj, podvalového, zvyšovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj na obnovu a opravu železničnej trate vyčistí štrk a vráti ho pod koľajové lôžko na vopred pripravenú pláň (47) izolovanú geotextíliou (24) a zhutnenou vrstvou piesku. Stroj je usporiadaný tak, že za výsypné miesto (22) piesku, ktorý sa dopravuje z vonkajšieho zdroja je priradená priečne pod koľajnicou (28) delená tvarovacia lišta (34) so zhutňovačom (19), obidvoje zavesené na žľaboch (7), a pred výsypné miesto (22) je voľne na ramenách...

Zariadenie na určovanie dynamických vlastností materiálu terénneho podložia při vynútenom ustálenom kmitaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 229872

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pokorný Milan, Martinček Gustáv

MPK: G01L 1/14

Značky: terénneho, kmitání, vynútenom, určovanie, podložia, vlastností, zariadenie, ustálenom, materiálů, dynamických

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na zisťovanie dynamických vlastností materiálu terénneho podložia pri vynútenom ustálenom kmitaní. Podstata zariadenia spočíva v tom, že kontaktná podložka s podložím tvaru kruhovej dosky má v ťažisku umiestnený akcelerometer zvislého alebo otáčavého pohybu, nad ktorými je umiestnený vibrátor s premennou frekvenciou vertikálneho alebo krútiaceho kmitania cez snímač dynamickej sily alebo krútiaceho momentu. Zariadenie možno...