Patenty so značkou «podle»

Třísouřadnicová snímací hlava pro zařízení k automatickému zdobení skleněných předmětů reprodukcí podle předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260194

Dátum: 15.12.1998

Autori: Somogyi Otto, Kořínek Jiří, Kubata Jaroslav

MPK: C03C 19/00, B24B 17/00

Značky: snímací, zařízení, hlava, podle, předmětů, reprodukci, předlohy, třísouřadnicová, automatickému, sklenených, zdobení

Text:

...1 je uložen krokový motor 4, připojený na výstup servomechanísmu 5 třetí snímané souřadnice. Hřidel krokového motoru 4 nese první ozubene kolo 6, tvořící s druhým ozuzbeným kolem 7 převodový mechanismus.Druhé ozubené kolo 7 otočné uložené na čepu koipírovacího čidla 2 je pevně spojeno s prvním kuželovým planetovým kolem 8. Na čepu ko-pírovacího čidla 2 je otočně uloženo druhé kuželové planetové kolo 9,spojené s pouzdrem lll. K pouzdru 10...

Jednoduchý převodník napětí na kmitočet s výstupy oddělenými podle polarity vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265583

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mišurec Jiří, Vrba Kamil

MPK: H03M 1/66

Značky: převodník, jednoduchý, kmitočet, napětí, výstupy, vstupního, podle, polarity, oddělenými

Text:

...svorkou lg a rovněž se vstupem prvního převodníku lg napěčových úrovní, jehož výstup je propojen s katodou druhé diody pz prvního elektronického spínače 3. Anody obou diod 21 a pz prvního elektronického spínače 5 jsou spojeny s prvním zdrojem g referenčního proudu. Podobné je výstup druhého monostabilního klopného obvodu lg spojen s druhou výstupní svorkou lg a rovněž se vstupem druhého převodníku lg napětových úrovní, jehož výstup je...

Zařízení na automatické svařování podle složitého obrysu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264010

Dátum: 12.05.1989

Autori: Ivanov Alexandr, Nikolov Orlin, Čankov Danko, Cvetanov Plammen

MPK: B23K 37/02

Značky: svařování, složitého, obrysu, automatické, podle, zařízení

Text:

...Taxme Ha npoMemyToqHoM Bane. Bce TDH npomemyroqnux nana annnmrcs coocnmmn H coąH~ HHDTCH Mexuy coöoñ n 0 cpeCTBoM snexrpomarnurumx Mymr 9 H 10. Byöqaroe Koneco 4 coenHąeTca c syöqarbm Konecom 7 nocpencrnom napaauraoro 3 yöqaToro Koneca 11. 3 y 6 qaToe Koneco 8 sauenneuo c 3 yöqaTmM KOHECOM 12, Monwnposannmw Ha Ba ne 13, coąuneunom nocpecwson aneKTpoMarHurHoň MY®TH 1 h c nepsmn Xoosuw BHHTOM 15, K KOTODOMY Mouruposanu nepame...

Zapojení pro identifikaci tříd výpadků napájení podle doby výpadku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262553

Dátum: 14.03.1989

Autori: Michna Vladimír, Krejčí Jaroslav, Pivoňka, Exner Milan, Červencl Milan, Frey Augustín, Rybář Oldřich, Kolář Karel, Burian Miloslav

MPK: H03K 17/296

Značky: tříd, podle, napájení, výpadku, identifikaci, zapojení

Text:

...alternatívu zapojení časovacího obvodu.Příkladné provedení zapojení pro identifiksci tříd výpadku napájení podle doby výpadku je na obr. 1. zapojení je aestavano tak, že alespoň jeden z napájecích výstupu napájecí soustavy je spojen se vstupy indikátoru výpadku g napájení a výstup indikátoru 3 výpadku napájení je spojen se vstupem časovacího obvodu 1, jehož výstupy 5 až łàg jsou apojeny se vstupy äàł až äàš vstupní brány § počítače...

Zařízení k dávkování kusového materiálu podle počtu kusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236947

Dátum: 01.07.1988

Autor: Sojka Josef

MPK: B65B 57/20, B65G 47/24

Značky: počtu, materiálů, dávkování, kusů, podle, kusového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je zjednodušit manipulaci, odpočet a plnění sadbového kusového materiálu při vyloučení lidského faktoru. Podstatou zařízení je dopravník kusového materiálu, který je na horní větvi opatřen dělícími lištami, mezi nimiž jsou umístěna stavitelná hradítka, přičemž na koncích dopravníku je upevněn snímač impulsů s odpruženou klapkou, přičemž snímač impulsů je napojen na blokovací počítač.

Rozpouštědlo pro stanovení vody podle Karl-Fischera

Načítavanie...

Číslo patentu: 257286

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krenn Karl, Fischer Wolfgang, Arlt Edda

MPK: G01N 31/22

Značky: karl-fischera, rozpouštědlo, stanovení, podle

Text:

...amoniové soli, přičemž alkylová skupina obsahuje 1 až 6 atomů uhliku. Rozpouštědlo je vhodné s výhodou pro problematické stanovení vody v aldehydech a ketonech.Jako etylenglykalmonoalkylether přicházejí s výhodou v úvahu takové, které obsahují alkylové skupiny až s 8 atomy uhlíku, obzvláště etylenglykolmonometyl a -monoetylether. výhodné jsou také příalušné deriváty di- a trietylenglykolmonoalkylstheru, např....

Zařízení pro ovládání platin listového stroje, zařazující podle programu platiny na unášecí nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 236253

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kobrle Oldřich, Paar Miroslav, Blažek Josef

MPK: D03C 1/14, D03C 1/06

Značky: stroje, zařazující, nože, platin, podle, unášecí, platiny, zařízení, programů, listového, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem řešení je vytvořit jednoduché zařízení, které umožní nahradit u listových strojů mechanické impulsní zařízení jednodušším elektronickým impulsním zařízením. Řešení se týká prošlupních mechanismů tlakcovských stavů - listových strojů. Řešení se týká zesílení impulsů z elektronické části impulsního zařízení tak, aby pomocí těchto impulsů bylo možné provádět řazení háčků na unášecí nože listového stroje. Řešení vytváří jednoduché zařízení,...

Způsob zvyšování výnosu brambor přihnojováním podle chemického rozboru rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254253

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vaňha Bedřich

MPK: A01C 21/00

Značky: brambor, podle, zvyšování, chemického, rozboru, rostlin, způsob, přihnojováním, výnosu

Text:

...P a 5,60 i K, tj. při poměru K/N Í 1,54) v sušině natě odrůdy BLANÍK ukazuje, že k takovémuto porostu průmyslových brambor by se mělo, podle tabulky B, přidat dávka 40 kg.hal dusíku.Ověření tohoto předpokladu ukázalo, že přihnojení takovéhoto porostu dávkou dusíku 40 kg.ha-1 N Č 3 l.VI 1. V dusičnanu amonném) zvýšilo základni výnos 37,05 t.ha-1 brambor na Výnos 42,30 t.ha-1. To znamená, že na každý kilogram N (z celkové dávky 40 kg.ha 1...

Hydraulický tvarový orovnavač podle šablony

Načítavanie...

Číslo patentu: 253890

Dátum: 17.12.1987

Autor: Čermák Petr

MPK: B24B 53/14

Značky: hydraulický, tvarový, orovnavač, šablony, podle

Text:

...provést dostatečně masívní a u brusek menší velikosti nelze na uvedené místo orovnávač vůbec umístit.Uvedené nevýhody odstraňuje hydraulický tvarový orovnávač podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že hlavní těleso hydraulického orovnávače je tvořeno nosníkem upevněným na horní ploše přední části brousicího vřeteníku a horní ploše pomocné konzoly, přičemž ve své spodní části má Vytvořeno vedení, na němž je zavěšen křížový suport...

Zařízení pro automatické ovládání jednotek stroje podle průchodu média strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253673

Dátum: 17.12.1987

Autori: Laníček Josef, Kondelík Stanislav, Kouřil Oldřich, Rotter Josef

MPK: B41F 33/16

Značky: ovládání, podle, jednotek, strojem, průchodu, zařízení, stroje, automatické, media

Text:

...g pro ovládání jednotek stroje a Éhlové umístění snímaěů 1 hodinových impulsů. K jednotli vým snímačům 1 hodinových impulsů jsou přiřazeny jednotlivéposuvné registry 5. Na rozvinuté otáčkové stupnici ł jsoutaké znázorněnv časové posloupnosti vstupních signálů 5 posuvného registru,vazebních signálů Q posuvného registru,výstupních signálů 1 snímačů 2 hodinových impulsů a výstupních signálů § posuvných registrů Q. Na rozvínuté otáčkové...

Způsob automatického třídění jednobarevných plošných výrobků podle odstínů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246725

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ulbert Karel, Skreený Milan, Rybáo Michal, Vápeník Jaroslav, Zicha Antonín

MPK: G01J 3/50

Značky: plošných, způsob, provádění, výrobků, způsobu, třídění, podle, tohoto, jednobarevných, odstínů, automatického, zařízení

Text:

...především V odstranění lidského faktoru a tím vytvoření předpokladů pro automatizovaný pracovní cyklus, který produkuje objektivní rozlišování jednotlivých barevných odstínů.Způsob podle vynálezu vychází z rozkladu níěřelíé plochy na velký počet elemen 4tárních plošek, a teprve z celkového vyhodnocení vyplýva konečný výsledek.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu představujícím schematické uspořádání.Na...

Elektrické zapojení třídičky kovových materiálů podle jejich teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 244034

Dátum: 16.11.1987

Autor: Štipánek Jaroslav

MPK: H05B 6/06, G05D 23/27

Značky: jejich, kovových, materiálů, teploty, třídičky, zapojení, elektrické, podle

Text:

...podle jejich teploty je následujícíkaždý kus materiálu teplý nebo studený prejde před čidlem teploty l. Elektrický signál z čidle teploty 1 úměrný teplotě materiálu je zaveden do můstkového zesilovače s předvolbou teploty g, kde je v Jředvolitelném můstku porovnán a kladný rozdíl potom etrlö zoaílen. Zesilovač pracuje v invernní funkci, což předurčuje, že záporná odchylky v rozvážení mústku zeoilovnč prevode na kladný výetuonL signál,...

Snímací zařízení pro třídění motorků podle hlučnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 253052

Dátum: 15.10.1987

Autor: Salava Tomáš

MPK: H02K 15/16

Značky: hlučnosti, snímací, zařízení, třídění, motorku, podle

Text:

...hlučnost motorku se odvod( z výstupního signálu snímače. Pro daný typ motorku lze stanovit spolehlivá relace mezi jeho hlučností, zvláště po zabudování do určitého zařízení a mezi signálom snímače snímacího zařízení podle tohoto vynálezu.Snímací zařízení pro třídění motorku podle hlučnosti podle tohoto vynálezu bude popsáno v příkladovém provedení, pomocí připojeného vyobrazení.Příkladové provedení snímacího zařízení v bočním řezu podle tohoto...

Kopírovací zařízení ke zdobení skleněných předmětů pomocí rycího nástroje reprodukcí vzoru podle předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252645

Dátum: 17.09.1987

Autori: Somogyi Otto, Kořínek Jiří, Kubata Jaroslav

MPK: C03C 19/00, B24B 17/00

Značky: rycího, zařízení, reprodukci, kopírovací, zdobení, sklenených, vzoru, nástroje, podle, pomocí, předlohy, předmětů

Text:

...volně prochází otvorem ovládaoího prvku, souose upevněného na kopírovnci tyčince.Při sledování linie dekoru na předloze se vychylovací kopírovací tyčinka nedotýká předlohy. Po předloze se pohybuje v linii sledovací hrot linie předlohy pevně spojený s elektrickým snímacím systémem předlohy kopírovacího čidla. Tím je zaručene přesnost kopírování linie předlohy a tím i vysoká kvalita vytvářeného dekoru.Příkladné provedení kopírovacího...

Snímač brzdy železničních vozidel pro řízení samočinného brzdění podle zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246245

Dátum: 15.09.1987

Autor: Šatalov Stanislav Michajlovie

MPK: B60T 8/18, B61H 13/30

Značky: samočinného, podle, zatížení, brzdění, řízení, železničních, vozidel, brzdy, snímač

Text:

...snímače. Při zvýšení nákladu vagönu se zvětší zatěžovací síla snímače, popsaný proces se opakuje a V prostoru pod pístem lg se tlak vzduchu zvýši.Při snížení nákladu vagónu se sníží zatěžovací sila snímače a sníží se též podíl zatěžovací síly, působíoí na pístnici gg. Přetlakem vzduchu V prostoru pod pístem lg se posune píst19 nahoru a pístnice gg otevře vnitřní sedlo dvojventilu gg. stlačený vzduch z prostoru podpístem lg a s ním spojených...

Řídicí obvod sledovaciho posunu podle hnacího posunu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246552

Dátum: 20.08.1987

Autori: Hulman Štefan, Paš?alka Karel, Štipán Václav, Chladný Anton, Pilárik Stanislav, Foks Jioí

MPK: G05B 19/18, B23F 23/00

Značky: obvod, hnacího, sledovacího, posunu, řídící, podle

Text:

...ÉBCTOTH OHBDSHHŘ CHOXEHHH HSMBHHGTCHnón), a uuekno, nucoxue paöouye cxopocru TPEĎYDT Bmcoxux qacror onepauuñ cnoennn.qroóm ncxnmuurb Heünaronpunruue HSMGHEHHH qacToT onepamnň cnoxeuna H nonyqurn nocToaHHym qacrory bnepannñ cnomenua, OnHTbTaKH ueoóxouuo cnoxnoe cornacoaanme paspemammeň cnocoóuocwn uauepnrenbnoro awqnKaseymeň ocn 6 qncnou oöopowon nncrpyueura (c uncnou oöoporoa uepasuuoň mpesu npn mpeseponannn syóqarmx Konec no Meroy...

Stroj na štípání kůži podle tloušťky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244417

Dátum: 15.07.1987

Autor: Štefka Samuel

MPK: C14B 1/18

Značky: kůži, štípání, stroj, tloušťky, podle

Text:

...g.Právě tak známým způsobem je pásový nůž á plynule ostřen, před příchodem do řezné p 9143115)s pomoci známého, zde neznázorněného vybavení, a následkem toho je plynule redukovén ve svém příčnám rozmeru v poměru k opotřebení, jemuž je podrobován. Vylepěovàní opotřebení nožeje kromě toho prováděno známym způsobem s známymi prostředky, vynechnnymi zde za ůčelem zjednodušení výkresu.Podélrxa lavica j, nesoucí pásový nůž 6, sestava z dolního...

Zařízení k natáčení přířezu podle podélné osy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237266

Dátum: 01.05.1987

Autor: Beran Štěpán

MPK: B27C 1/12

Značky: podélné, podle, natáčení, zařízení, přířezu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je bez energetických nároků za pomoci jednoduchého zařízení dosáhnout natočení obrobených přířezů o požadovaný úhel, což je potřebné pro další opracování přířezů, případně montáž. Podstatou vynálezu je zařízení k natáčení přiřezu podle podélné osy opatřené válcovým pláštěm, ve kterém jsou proti sobě uspořádány dvě přední naváděcí lišty, které přechází ve směru podélné osy tělesa v natáčecí vedení, přičemž na vnitřním plášti...

Radiální kluzné ložisko s regulací spotřeby mazacího oleje podle zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244527

Dátum: 16.02.1987

Autor: Mazáe Jaroslav

MPK: F16C 33/10

Značky: kluzné, podle, mazacího, regulaci, oleje, radiální, spotřeby, zatížení, ložisko

Text:

...Macnnamñ Kapman pacnpocrpansemcs OT nasa ao nasa nasu cnyxaw nna ymannmaanma meresoro macna n nonsona menenoro Macxa E Bpa~ mammeňcs meůxe nana, T.v. meñxa nana neñoTByeT B anna Hacoca BHBKOCTH M nonBonMT Macao K cnenymmemyMacnaHomyĺKapmaxy. Homomy T 0 nasu BĽGCB KoHqamTcH, nonsonnmoe menesoe Macxo na yóerammeň Kpomxe Macnanoro Kapmana Bpamammeňca meüxx sama CHKMaercn, Macno pacnpenenzewoa L Macnssom Kapmase Ľ BHOBB BBOIHTca B cMaàoqHym menb....

Tepelný stroj s oběhem plynu podle Carnotova cyklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232803

Dátum: 15.01.1987

Autor: Karásek Josef

MPK: F02B 53/02

Značky: podle, oběhem, stroj, plynů, cyklu, tepelný, carnotova

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný rotační stroj realizovaný mnohakřídlovým nebo mnohapístovým uspořádáním kanálu sinusově se měnících a obíhajících komor mezi dvěma výměníky. Výměníky jsou sestaveny z mnoha větví, zaústěných do obíhajících komor a využívajících tlakového spádu mezi jednotlivými komorami. Výměníky vytvářejí v úseku isotermických změn profuk kanálu příčným proudem a ochlazují nebo přihřívají tak hlavní proud. Střídáním úseků s výměníky se zaizolovanými...

Zařízení pro automatickou regulaci odběru elektrické energie podle odběrového diagramu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247466

Dátum: 15.01.1987

Autori: Čepelák Petr, Jelen Vladimír, Svoboda Rudolf

MPK: G01R 11/24

Značky: energie, podle, odběru, regulaci, odběrového, automatickou, elektrické, zařízení, diagramu

Text:

...l číslicového měření odběru elektrické energie, který může být tvořen již vyráběným impulsním elektroměrem, jenž kromě měřících impulsů, jejichž počet odpovídá odběru, současně vysílá i synchronizační impulsy, například jeden synohronizační impuls za 15 minut. K měřicímu výstupu łł obvodu i číslicového měření, na němž se objevují impulsy odpovídající velikosti odebranó elektrické energie, je přes první přizpüsobovací obvod gł připojen první...

Zařízení pro ovládání západek, spojujících kotouče výstředníků listového stroje podle programu s vratně obíhajícím unášecím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233367

Dátum: 01.01.1987

Autori: Blažek Josef, Kobrle Oldřich, Paar Miroslav

MPK: D03C 1/06, D03C 1/14

Značky: obíhajícím, spojujících, kotouče, listového, unášecím, ovládání, výstředníků, programů, členem, západek, zařízení, vratné, stroje, podle

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládání západek, spojujících kotouče výstředníků listového stroje podle programu s vratně obíhajícím unášecím členem, kde ovládání listových pák je prováděno prostřednictvím ojnic, řízených výstředníky. Jeho podstata spočívá v tom, že zahrnuje pro každý kotouč výstředníku dvojici vypínacích pák, z nichž každá svým rozvidleným ramenem ovládá západku, přičemž je na své vnější části opatřena opěrnou plochou, sloužící pro styk s...

Zařízení pro udržování tlaku a jeho regulování podle tlaku 3 až 5okruhových tlakových a kapalinových brzdových soustav, zejména pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 236944

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hofmann Klaus, Reimann Klaus

MPK: B60T 17/04

Značky: podle, kapalinových, brzdových, automobily, udržování, regulování, zejména, tlaku, soustav, zařízení, 5okruhových, tlakových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilové techniky. Cílem vynálezu je zajistit vyrovnání tlaku mezi akumulátory energie v předzapojeném dvoukruhovém pojistném ventilu při ochraně základních okruhů v oblasti tlaku v případě poruchy přídavných okruhů nebo okruhu paralelního spotřebiče. Úkol vynálezu spočívá v odstranění udržovacího tlaku z oblasti vysokého tlaku a posunutí jeho do oblasti pracovního tlaku. Podstata vynálezu záleží v tom, že nad obvyklými...

Zařízení pro vedení řezacího hořáku při ručním řezání podle šablony

Načítavanie...

Číslo patentu: 236718

Dátum: 15.11.1986

Autor: Stejskal Zdeněk

MPK: B23K 7/10

Značky: řezacího, zařízení, hořáku, řezání, šablony, vedení, podle, ručním

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro vedení řezacího hořáku při ručním řezání podle šablony. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pouzdro pro uchycení řezacího hořáku je otočně spojeno s nosičem vytvořeným jako odvalovací kroužek, který je opatřen boční dosedací plochou, která se při řezání opírá o hranu šablony, a čelní dosedací plochou, která se opírá o řezaný materiál. Zařízení je využitelné při ručním řezání plazmou křivek, kružnic a přímek na...

Zařízení pro řazení převodových stupňů podle stanoveného programu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236539

Dátum: 15.11.1986

Autor: Bureš Stanislav

MPK: F16H 5/82

Značky: programů, zařízení, stupňů, stanoveného, prevodových, podle, řazení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro řazení převodových stupňů podle stanoveného programu u převodovek s trvalým záběrem převodových ozubených kol, kde řadicí elementy jsou vytvořeny třecí a volnoběžnou spojkou. Hnané zařízení je spojeno se snímačem, který prostředictvím spínacího mechanismu je ve styku s třecí spojkou. Snímač má tvar vačky a spínací mechanismus je vytvořen táhlem a vahadlem otočně uloženým na rámu. Snímač je proveden jako odstředivý regulátor či jako...

Převodník digitálního signálu na signál podle televizní normy CCIR-K

Načítavanie...

Číslo patentu: 230387

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mojžíš Josef, Jäger Jaroslav

MPK: H04N 5/02

Značky: normy, signálu, podle, převodník, digitálního, signál, ccir-k, televizní

Zhrnutie / Anotácia:

Převodník digitálního signálu na signál podle televizní normy CCIR-K, vyznačený tím, že je tvořen třemi pracovními kanály, z nichž dva jsou připojeny na slučovač (8) řádkových a snímkových synchronizačních impulsů, jehož výstup je připojen na první vstup bloku (9) pro transpozici synchronizační směsi na videosignál, na jehož druhý vstup je připojen třetí pracovní kanál, přičemž první pracovní kanál je tvořen tvarovačem (1) řádkových...

Způsob řízení výroby penicilinů podle reologických charkteristik fermentační půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233687

Dátum: 01.07.1986

Autori: Čulík Karel, Matelová Vlasta, Pilát Petr, Mikláš Emil, Bučko Michal, Ulbert Stanislav, Zelený Karel, Bulla Ján, Varga Vladimír, Okánik Boris, Hofbauer Henrich

MPK: C12P 37/00

Značky: řízení, charkteristik, fermentační, výroby, penicilinů, půdy, způsob, reologických, podle

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového způsobu řízení výroby penicilinů podle reologických charakteristik fermentační půdy. V prvé růstové fázi se zajišťuje nelimitovaný růst mycelia až na úroveň odpovídající aerační kapacitě fermentoru (při dosažení zdánlivé viskozity půdy 0,1 až 0,3 Pa.s), načež se na počátku následující produkční fáze sníží dávkované množství zdroje uhlíku a energie tak, aby se postupně zastavil vzrůst zdánlivé viskozity půdy. Ve zbývajícím...

Honovací stroj s automatickou rozměrovou kontrolou podle polohy rozpínacího prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235926

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bogorodickij Nikolaj Nikolajevič, Čubarov Konstantin Konstantinovič, Pozdňakov Nikita Ivanovič

MPK: B24B 33/06

Značky: kontrolou, automatickou, honovací, prvků, rozměrovou, podle, stroj, rozpínacího, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k samořídicímu honovacímu zařízení. Navrhované technické řešení umožňuje zvýšit přesnost rozměrové kontroly opracovávaných otvorů. Navrhovaný honovací stroj zapojuje kontrolní zařízení, které řídí cyklus jeho práce, uzel příčného posuvu brusných kamenů s pohonem a vyznačuje se tím, že řídicí kontrolní zařízení a pohon uzlu příčného posuvu brusných kamenů jsou provedeny ve tvaru vysílacího selsynu a do uzlu příčného posuvu je...

Zapojení regulátoru příkonu zátěže podle velikosti jejího odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231317

Dátum: 15.05.1986

Autor: Roháč Jan

MPK: G05H 5/00

Značky: zapojení, velikostí, příkonu, regulátoru, podle, odporu, zátěže, jejího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulátoru příkonu je určeno pro elektrotepelná zařízení. Výkonový člen je vybavený sítovým přívodem a dále je opatřen první svorkou výkonového členu, která je přes zátěž spojena jednak se začátkem primárního vinutí transformátoru a přes rezistor s koncem primárního vinutí transformátoru. Druhá svorka výkonového členu je pak spojena se středem primárního vinutí transformátoru. Výstup sekundárního vinutí transformátoru je vstupem...

Zapojení pro řízení parní turbiny podle teplotního namáhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 227473

Dátum: 15.04.1986

Autori: Pokorný František, Veinfurt František, Bureš Zdeněk

Značky: teplotního, podle, parní, řízení, zapojení, namáhání, turbiny

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení parní turbiny podle teplotního namáhání, obsahující alespoň dvě porovnávací členy, alespoň dvě relé s přepínači a alespoň dva nelineární členy vyznačené tím, že výstupy (11, 12) zařízení (1) pro vyhodnocováni teplotního namáhání jsou spojeny se vstupy (21, 22, 31, 32) porovnávacích členů (2, 3), tak, že první výstup (11) zařízení (1) pro vyhodnocováni teplotního namáhání je spojen s prvním vstupem (21) prvního porovnávacího...

Způsob zpětného získávání oxidačních katalyzátorů na basi těžkých kovů při výrobě dimethyltereftalátu podle Wittena

Načítavanie...

Číslo patentu: 227320

Dátum: 15.03.1986

Autori: Struss Friedrich, Diessel Karl-heinz, Modic Rudolf

Značky: wittena, zpětného, dimethyltereftalátu, získavání, podle, kovů, těžkých, způsob, výrobe, katalyzátoru, oxidačních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání oxidačních katalyzátorů na bázi těžkých kovů při výrobě dimetyltereftalátu podle Wittena, vycházející z vysokovroucích destilačních zbytků, obsahujících katalyticky účinné kovové sloučeniny, přičemž tyto destilační zbytky pocházejí z oxidace směsí, obsahujících p-xylen a/nebo metylester kyseliny p-toluylové, za přítomnosti rozpuštěného katalyzátoru na bázi těžkých kovů, načež následuje esterifikace vzniklého oxidačního...

Způsob odměřování objemu kapalin podle jejich posunu v měrné kapilární trubici a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223386

Dátum: 15.03.1986

Autor: Wichterle Otto Akademik

Značky: trubici, kapilární, podle, tohoto, odměřování, objemu, měrné, způsobu, kapalin, zařízení, provádění, jejich, způsob, posunu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob odměřování objemu kapalin podle jejich posunu v měrné kapilární trubici, který spočívá v tom, že se objem kapaliny, který projde měrnou kapilární trubicí, indikuje posunem rtuťového sloupce uzavřeného z obou stran měřenou kapalinou. Zařízení k provádění způsobu sestává z měrné kapilární trubice opatřené stupnicí podle objemu měrné kapilární trubice, která je u ústí spojena se vstupní rozšířenou komůrkou umístěnou...

Zapojení pro zjišťování první a druhé derivace průběhu elektrického napětí podle času

Načítavanie...

Číslo patentu: 221052

Dátum: 15.01.1986

Autor: Červencl Milan

Značky: podle, napětí, druhé, derivace, zapojení, první, průběhu, elektrického, času, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro zjišťování první a druhé derivace průběhu elektrického napětí podle času je určeno ke zkoumání změn a rychlosti změn nějaké fyzikální veličiny vyjádřené elektrickým napětím. Podstata zapojení spočívá v tom, že nejprve je uložena informace druhé paměti do třetí paměti, po tom informace první paměti do druhé paměti a nakonec uložena okamžitá hodnota měřeného napětí do první paměti, přičemž první derivace je získána změřením rozdílu...

Zařízení na frézování tvarových částí obrobku, tvořených kombinací rotačních a obecných ploch, symetricky rozložených podle jeho osy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225870

Dátum: 15.10.1985

Autor: Dvořák Dalibor

Značky: obrobků, tvarových, tvořených, kombinací, ploch, rozložených, částí, zařízení, frézování, obecných, symetrický, rotačních, podle

Zhrnutie / Anotácia:

Obrobek 1 je upnut na přípravku 2, který je otočně uložen na horním konci prvního hřídele 3, neotočně suvně uloženého v prvním ložisku 5 rámu 7 zařízení a opatřeného na svém dolním konci prvním závitem 64, v němž je závitově uložen první šroub 8, pevně spojený s čtvrtým kuželovým kolem 11. Kuželové kolo 11 je otočně uloženo v rámu 7 a mechanicky spojeno s rotorem třetího motoru 60 a zabírá s pátým kuželovým kolem 13, pevně spojeným s druhým...

Zapojení digitálního časového spínače s možností změny expozice podle expozičních čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 218320

Dátum: 15.02.1985

Autor: Mainda Emil

Značky: expozice, časového, podle, možností, čísel, spínače, zapojení, změny, digitálního, expozičních

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení digitálního časového spínače s možností minimální změny expozice v celém rozsahu přístroje, skládající se ze startovacího obvodu, výstupního obvodu, součinového obvodu, prvního a druhého čítače a prvního a druhého obvodu volby a generátoru, vyznačující se tím, že vystup (9) startovacího obvodu (1) je spojen s nastavovacím vstupem (10) prvního čítače (4), dále se vstupem (11) výstupního obvodu (2) a s prvním vstupem (12) součinového...

Způsob izolace DL-threo-2-acetamido-1-/4-nitrofenyl/-1,3-propandiolu z reakční směsi po redukci podle Meerweina, Ponndorfa a Verleye D,L-2-acetamido-3-hydroxy-1-/4-nitorfenyl/-1-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225321

Dátum: 01.12.1984

Autori: Gleich Svatopluk, Kostkan Jan, Maternová Miluše, Durdil Petr, Jarý Jiří, Potáčová Miloslava, Kraus Jan

Značky: reakční, izolace, verleye, podle, redukci, ponndorfa, směsi, způsob, meerweina

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace D,L-threo-2-acetamido-1-/4-nitrofenyl/- 1,3-propandiolu z reakční směsi po redukci podle Meerweina, Ponndorfa a Verleye D,L-2-acetamido-3-hydroxy-/-4-nitrofenyl/-1-propanonu vyznačený tím, že se na tuto směs působí vodným roztokem 2-propanolu při teplotě 20 - 85°C o hmotnostní koncentraci 20 - 98 %, přičemž množství vody tímto způsobem dodané do reakční směsi odpovídá 70 - 200 hmotnostním procentům obsahu hliníku v redukčním...

Způsob elektrolytické výroby chlorečnanu sodného, umožňující zlepšení výtěžku podle Faradaye

Načítavanie...

Číslo patentu: 215039

Dátum: 15.10.1984

Autori: Charvin Roger, Pignan Jean-louis

Značky: způsob, umožňující, podle, výtěžku, elektrolytické, výroby, sodného, zlepšení, chlorečnanu, faradaye

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrolytické výroby chlorečnanu sodného, umožňující zlepšení výtěžku podle Faradaye, na kovových anodách povlečených vrstvou platiniridia nebo kysličníku rutheničitého, vyznačující se tím, že se ke kyselině chlorovodíkové, použité pro udržení optimální hodnoty pH, přidá kyselina fosforečná v množství 1 až 2 kg 85% kyseliny na 1 tunu vyrobeného chlorečnanu sodného.