Patenty so značkou «podlahy»

Systém profilov na podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15109

Dátum: 12.04.2010

Autor: Rogmann Theodor

MPK: E04F 15/02, E04F 19/06

Značky: profilov, systém, podlahy

Text:

...s príslušnou kontaktnou plochou prvku podlahy. Tým je možné tiež naklonené usporiadanie a upevnenie krycieho profilu pri tuhej spodnej oblasti krycieho profilu .0010 Podľa vynálezu môžu byt kontaktné plochy protilu podlahy vytvorené pre upevnenie krycieho profilu ako výstupky vytvorené na bočných horných hranách oblasti, takže je zaistené jednoduché technické uskutočnenie naklonenia krycieho profilu .0011 Prednostne môže byt nad oblasťou...

Systém z betónových prefabrikátov pre podlahu stajne, spôsob zhotovovania podlahy stajne, podlaha stajne a stajňa obsahujúca stajňovú podlahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3826

Dátum: 18.07.2006

Autor: Hartmann Hans

MPK: A01K 1/015

Značky: obsahujúca, stajňa, stajňovú, podlaha, zhotovovania, spôsob, systém, stajne, betonových, prefabrikátov, podlahu, podlahy

Text:

...Podľa vynálezu je poskytnutý spôsob zhotovovania podlahy stajne s najmenej jednou chodbou pre pohyb zvierat (ďalej len chodbou) a lôžkovými priehlbñami, pri ktorom sa pokladajú chodbové dosky na vytvorenie najmenej jednej chodby, pričom chodbové dosky majú každá na okraji vyvýšenie. Ďalej sa pokladajú priečkové dielce, dosadajúce k vyvýšeniu chodbových dosiek,pričom vyvýšenie a priečkové dielce tvoria postranné steny lôžkových...

Stavebný dielec na vykurovanie, najmä podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4503

Dátum: 07.07.2006

Autor: Bohunický Roman

MPK: E04C 1/00, F24D 3/12

Značky: podlahy, stavebný, dielec, najmä, vykurovanie

Text:

...vyžarovanie tepla do miestnosti a protihluková vrstva znižuje negatívne hlukové účinky podlahy pri jej praktickom používaní.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese, kdeobr. l znázorňuje rez stavebným dielcom na vykurovanie so základnými prvkami, obr. 2 znázorňuje rez stavebným dielcom na vykurovanie s umiestnenou teploreflexnou a teploizolačnou vrstvou, obr. 3 znázorňuje rez stavebným...

Vnútorné vybavenie pre koľajové vozidlá s aspoň jednou napojovacou linkou na upevnenie nadstavbových dielov v oblasti podlahy a/alebo bočnej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6361

Dátum: 05.04.2006

Autori: Kubitza Rainer, Fay Uwe, Uthe Bernd

MPK: B61D 17/04, B60R 15/00, B60R 13/08...

Značky: koľajové, aspoň, jednou, linkou, dielov, napojovacou, vozidla, oblastí, vybavenie, stěny, bočnej, upevnenie, nadstavbových, vnútorné, podlahy

Text:

...2 je usporiadanýbez priameho spojenia k hrubej konštrukcii, oddelený od hrubej konštrukcie.0013 Na viacúčelovom profile 2 je usporiadaná aspoň jedna napojovacia linka 3 na upevnenie nadstavbových dielov alebo vybavenia (sedadlá 8,oddeľovacie steny, prevodovky, vnútorné obloženie 11 bočných stien atď.). V príklade uskutočnenia sú usporiadané dve napojovacie linky pre nadstavbové diely alebo vybavenie na viacúčelovom profile, prvá napojovacia...

Zariadenie na upevnenie podhľadu alebo zdvojenej podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9538

Dátum: 10.05.2005

Autori: Ruhlmann René Philippe, Ruhlmann Marie Jeanne

MPK: E04B 9/02

Značky: zdvojenej, podlahy, podhľadu, upevnenie, zariadenie

Text:

...nie je teda po osadení podhľadu možný prístup. Prístup k uvedeným prostriedkom je možný jedine po demontáži, aspoň čiastočnej, podhľadu.US 2004/0020235 Al (obr. 7) opisuje upevňovacie zariadenie podľa úvodnej časti v nároku l.Pokiaľ ide o podlahové vykurovacie a klimatizačné systémy, známe sú najmä systémy s bočnými komorami, ktoré podľa potreby vháňajú teplý alebo studený vzduch. Komory súrozmiestnené po celom obvode miestnosti,...

Spodný kryt podlahy motorového vozidla ako aj spôsob jeho zhotovenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1032

Dátum: 07.07.2004

Autori: Stellmach Hans-jügen, Schatz Stefan, Kelpe Hans-rudolf

MPK: B62D 29/00

Značky: zhotovenia, podlahy, motorového, spodný, spôsob, vozidla

Text:

...recyklát.Predložený vynález rieši základný problém, vytvoriť spodný kryt podlahy Inotorového vozidla, ako aj spôsob jeho zhotovenia, podľa ktorého sú zachované výhody s ohľadonx navlastnosti materiálu známych krytov spodku motorovýchvozidiel, avšak ich nevýhody sú odstránené. Pritom by mali byť odstránené najmä dokončovacie lisovacie práce, ako aj príčiny ohrozenia zdravia. Ďalej by mala byť docielená vyššia rozmerová presnosť. Potrebné...

Verejné sanitárne zariadenie so zariadením na čistenie podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2759

Dátum: 02.07.2004

Autor: Gagosz Jean-claude

MPK: E03D 9/00

Značky: verejné, sanitárne, zariadením, zariadenie, čistenie, podlahy

Text:

...keď dôjde k čisteniu bude omývať dlážku 7.Hubíca 13 usmerňuje prúd vody tak, aby keď opustia kruhovú časť vodovodných potrubí 10, 11 narážal V pohode na plochý povrch dlážky 7.Vďaka tejto funkcií predstavuje hubica 13 predovšetkým hranatú drážku 14 spojenú s vodovodnými potrubia 10, 11, a tiež s deflektorom 15, ktorý prilíeha k drážke 14 na protíľahlej strane než vodovodné potrubia 10, 1 1.Ako je znázornené na obrázku 4, drážka 14 má časť...

Systém na lištové spojenie vodorovnej plochy, najmä podlahy, so zvislou stenou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3754

Dátum: 06.04.2004

Autor: Matuš Pavol

MPK: E04F 19/04

Značky: listové, najmä, podlahy, stěnou, systém, spojenie, zvislou, plochy, vodorovnej

Text:

...U a rozdeľuje výstupok na dve časti a dištančný prvok je tvorený plochým telesom v tvare štvoruholnika tvoriacim pokračovanie kotviaceho prvku v jeho spodnej časti a ohnutým kolmo na kotviaci prvok do tvaru písmenaVýhoda predloženého technického riešenia spočíva jednak vo llexibilnosti spoja, čo sa prejavuje v eliminovaní prípadných nepresnosti pri upevnení kotviaceho prvku na stenu. jednak v možnosti jednoduchého uvoľnenia lišty z...

Profilový systém pre podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 811

Dátum: 16.01.2004

Autor: Rogmann Theodor-franz

MPK: E04F 19/02, A47G 27/00

Značky: profilový, systém, podlahy

Text:

...lineárne a navzájom paralelne v jednej rovine. Pritom sú do vnútra nasmerovaná vodiace oblasti 14 navrhnuté ako lahko šikme, aby sa ulahčilo centrované zavedenie skrutky 7.0024 Volný priestor medzi vodiacimi oblasťami 14 zodpovedá pritom aspoň priemeru skrutiek 7.0025 Oblast 12 vykazuje na ľahšie zarezanie skrutiek 7 aspoň na hornej strane priehlbinky 15 pre lepšie nasadenie a zarezanie.0026 Na obr. 2 je zobrazený alternatívny príklad...

Podlahové dosky, systémy ukladania podlahy a spôsoby ich výroby a inštalácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1110

Dátum: 22.04.2003

Autor: Pervan Darko

MPK: E04F 15/04

Značky: podlahy, výroby, dosky, spôsoby, inštalácie, podlahové, systémy, ukladania

Text:

...týchto problémov bola vyvinutá prvá plávajúca drevená podlaha. Takáto podlaha pozostáva z pomerne veľkých podlahových dosiek so šírkou napriklad 20 CHI a dĺžkou 120 až 240 cm. Povrch pozostáva spravidla z parketových blokov, ktoré sú spojené v rovnobežných radoch. Taketo podlahové dosky uľahčujú inštaláciu, pretože množina blokov môže byť spojená súčasne. Hlavnou nevýhodou je, že nie je možné dodať moderné vzory. Neskôr boli vyvinuté...

Stavebný panel na stropy, steny alebo podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4388

Dátum: 19.09.2002

Autor: Knauf Alfons Jean

MPK: E04C 2/52, E04C 2/04, F21S 2/00...

Značky: stropy, podlahy, stavebný, stěny, panel

Text:

...napríklad na druhej strane, nie sú potrebné žiadne otvory naprieč, nebudú pri použití takého stavebného panela potrebné žiadne ďalšie opatrenia na to, aby sa vyhovelo vysokým požiadavkám na ochranu proti požiaru. Zásobovanie energiou a zamierenie svetelných diód vyžaduje len malé elektrické prúdy a napätia, zvyčajne v nízkonapäťovej oblasti, takže nie sú potrebne nákladné izolačné opatrenia.0011 Výhodne sa zabezpečuje to, aby boli pre...

Systém na lištové spájanie podlahy so stenou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2453

Dátum: 16.05.2000

Autor: Matuš Pavol

MPK: E04F 19/04

Značky: podlahy, spájanie, listové, stěnou, systém

Text:

...nájsť taký systém na spájanie podlahy so stenou, ktorý bude matčo najviac eliminované vyššie spomenuté nedostatky a zachované výhody. Podstata technického riešeniaSpomenuté nedostatky odstraňuje systém na lištové spájanie podlahy so stenou,najmä parketových, podľa predloženého technického riešenia. Podstata riešenia spočíva v tom, že systém pozostáva z kovovej, s výhodou oceľovej -spony, v tvare nerovnoramenného písmena U, na pripevnenie na...

Zmes na výrobu liatej podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1093

Dátum: 07.02.1996

Autor: Dzielava Ľudovít

MPK: E04F 15/12, C04B 14/04

Značky: liatej, výrobu, podlahy

Text:

...na výrobu liatej podlahy podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spoči. va v- tom, že okrem epoxidovej alebo polyuretánovej živice, pigmentov, plniv a iných zložiek, t.j. okrem všetkých zložiekbežne obsiahnutých v štandardných zmesiach, obsahuje zmes aj 7 až 25 hmot. homogénne dispergovaných častíc o veľkosti od 0,1 m do 0,1 mm z nerastu na báze kyslićníka kremićitého SiO 2. Uvedené častice sú pripravené mletím nerastu na báze...

Epoxidová kompozice zejména pro lité podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270731

Dátum: 12.07.1990

Autori: Wiesnerová Ludmila, Prachař Otakar, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Rajdl Josef, Opl Jan

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidová, podlahy, zejména, kompozice, lité

Text:

...s použitím známých polyaminických neho polyaminoamidických tvrdidel, aduktů polyaminů s epoxidy nebo epoxidovanýmí uhlovodíky,adukty polyaminických sloučenin a akryláty, maleináty nebo fumaráty a podobné. Vytvrzování lze podle potřeby urychlovat přídavkem 0,01 až 5 3 hmot. fenolických sloučenin, merkaptanů,polyalkoholů, vody, organických nebo anorganických kyselín apodobně.Častice mikromletého vápence povrchové upravené mastnými kyselinami...

Konstrukční uspořádání podvozku s nízkou horní hranou podlahy, zejména pro autobusy s motorem vzadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264126

Dátum: 13.06.1989

Autori: Földes Ferenc, Mádi Jenö, Király András, Rutkai Lajos, Mohácsi János, Németh József, Rácz András

MPK: B62D 31/02

Značky: zejména, konstrukční, horní, hranou, autobusy, podlahy, motorem, uspořádání, vzadu, nízkou, podvozku

Text:

...to, že jsme montážní otvor dovolující přistupovat k motoru,vytvořili v prostoru za zadníml dveřmi.Konstrukční uspořádání podle vynálezu umožňuje, že může být vytvořena konstrukce motorového vozidla, hlavně autobusú, 5 nízkou horní hranou podlahy a s motorem vzadu tak,že všechny jejích dveřní otvory a rozměry schodü mají stejné velikosti. Tato možnost zajištuje větší rychlost proudu cestujících v poměru ke stávajícím řešením, náležejícím ke...

Rozlivové hmoty pro elektrovodivé lité podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259165

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wiesner Ivo, Elbel Jiří, Žalský Vítězslav

MPK: C08L 63/00

Značky: podlahy, rozlivové, hmoty, lité, elektrovodivé

Text:

...o střední molekulové hmotnosti 98 až 360 a střední ekvivalentni hmotnosti 20 až 45. fRozlivově hmoty jsou obvykle stabilizovány 50 až 300 ppmhydro~ chinonu a dle potřeby se pigmentujíl až 5 díly barevných pigv mentů, jako jsou přírodní okry, oxidy železa, barevné hlinky, ftalocyaninovó pigmenty, zinkdvá běioba, titanová běloba, liptĺcpoąna podobně. Dle potřeby se rozliv a rheologické vlastnosti upravuji přidavkem vhodných látek, jako...

Rozlivová hmota zejména pro bezešvé lité podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255168

Dátum: 15.02.1988

Autori: Horňák Vladimír, Hošek Rudolf, Böhm Bohumil, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: zejména, rozlivová, hmota, lité, podlahy, bezešvé

Text:

...hmota se podle potřeby pigmentuje 1 až 10 hmotnostními díly pigmentú, zejména pigmentů na bázi oxidů železa, zinku, titanu, chromu a podobné. Stupeň plastifikace lze v nut 3 255168ných případech upravit přídavkem nejvýše 10 hmot. dílů esteru ky 5 elinyfťalové, nebo jinými typy známých pastifikátorü. Povrchové napětí, smáčivost pigmentú a rychlost vylučováni vzduchových bublin lze zlepšit přídavkem nejvýše 0,1 hmot. dílů silikonových...

Hmoty, zejména pro lité bezešvé podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244896

Dátum: 14.08.1987

Autori: Lonardi Emile, Beard Hoyt Sturdivant, Woempner Marvin Gale, Legille Edouard

MPK: C08L 63/00

Značky: zejména, podlahy, lité, hmoty, bezešvé

Text:

...silikonů, fluorovaných uhlovodíků a podobné, obvykle V množství do 1 hmot. , vztaženo na kompozici.Je-li to žádoucí, lze kompozici pigmentovat až 20 hmot. díly pigmentů, jako jsou okry,železité pigmenty, chromové pigmenty, Zno, titanová běloba a podobné. Kompozice lze rovněž barvit ve hmotě, přídavkem rozpustných nebo mikrodisperzních barviv.V roli aktivních plniv se používají práškový polyvinylchloríd připravovaný suspenzípolymerací tak, že...

Hmota zejména pro lité bezešvé podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249594

Dátum: 15.04.1987

Autor: Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/10

Značky: bezešvé, podlahy, hmota, lité, zejména

Text:

...močoviny čiVýznačnou výhodou hmot podle vynálezu Je omezení až potlačeni sedimentace částio plniv a pignentů, což se projevuje vyšší homogenitou fyzikálně-mechanických parametrů a rovnoměrným barevným odstínem vytvrzenýoh hmot, zejména pak podlah. Egalizátory zamezují shlukováni a sedimentaoi čústio plniva a pigmentů, aniž však podstatné ovlivňudí viakozitu nevytvrzené hmoty. Jako egalizátory však nelze použít všechny běžně známé...

Rohože pro zavazadlové prostory a podlahy motorových vozidel a jiných dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219871

Dátum: 15.09.1985

Autori: Siegburg Breitscheidel Hans-ulrich, Spielau Paul, Alfter Franz-werner

Značky: jiných, podlahy, dopravních, rohože, motorových, vozidel, prostory, prostředků, zavazadlové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rohoží pro zavazadlové prostory a podlahy motorových vozidel a jiných dopravních prostředků ze zesítěné polyethylenové pěnové hmoty s uzavřenými póry, které jsou vytvořeny ze spojených chemicky zesítěných pásů polyethylenové pěnové hmoty, přičemž na horní straně je uspořádán pás o objemové hmotnosti v rozmezí 100 až 200 kg/m3 a na spodní straně pás o objemové hmotnosti 30 až 50 kg/m3. Rohož může být výhodně opatřena po obou...