Patenty so značkou «podkladové»

Podkladové vrstvy vozoviek s využitím vysokopecnej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 940

Dátum: 14.09.1995

Autori: Rákoš Stanislav, Korpa-ondo Igor

MPK: E01C 3/00

Značky: vozoviek, využitím, podkladové, vysokopecnej, trosky, vrstvy

Text:

...použitím vysokopecnej troskyDchranná vrstva vozovky je navrhnutá z troskového kameniva s plynulou zrnitosťou s maximálnou veľkosťou zrna 63 mm, nadsitné maximálne 15 . Ochranná vrstva musí mať fyzikálnomechanické vlastnosti dané tabuľkou l.Číslo nerovnozrnnosti Súčiniteľ priepustnosti NamŕzavosťPoznámky 1. Pri väčšej nasiakavosti ako 4 rozhodne o vhodnosti výsledok skúšky odolnosti proti mrazu.2. Číslo nerovnozrnnosti sa stanovi podľa...

Způsob výroby primární podkladové tkaniny pro všívané koberce se sníženým odporem proti vpichu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265566

Dátum: 13.10.1989

Autori: Forman Zdeněk, Klimeš Jiří, Procházka Zdeněk

MPK: D05C 17/00

Značky: sníženým, tkaniny, podkladové, všívané, odporem, výroby, primární, koberce, vpichu, jehel, způsob, proti

Text:

...vlastnosti pásků po tepelné úpravě a jednak zhoršené zpracovatelné aužitné vlastnosti všívaných koberoů.Tento nedostatek odstraňuje způsob výroby primární podkladové tkaniny utkané z polypropylenových pásku, kde se pásky nebo tkanina opatří nánosem 0,6 až 4 hmot. přípravku snižujícího dynamické namáhání pásku. Podstatou tohoto způsobu je, že jako přípravku snižujícího dynamické namáhání se použije polyethylenglykol s průměrnou...

Způsob výroby podkladové textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 262174

Dátum: 14.03.1989

Autori: Charvát Bohuslav, Krčma Radko

MPK: D04H 3/02

Značky: textilie, výroby, způsob, podkladové

Text:

...soustava nítí ukládaná ve formě smyček, případně v kombinaci s jpodélnou soustavvou nití.Určitým nedostatkem tohoto způ-sobu výroby je, že spři výrobě je nutno použít poměrně Ivylsoký podíl skleněného hedvábí,přízí nebo pramene. Znamená to, že dosáhnout dobrou stejnoměrnost je možné jen ipři vyšších ,plošných hmotnostech tex-tilie a také vysoký podíl hedvábí nebo přízí nepřiznivě ovlivňvuje ekonomickou efektivnost jinak velmi jednoduché...

Jádrová příze zejména pro sekundární podkladové tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258833

Dátum: 16.09.1988

Autori: Forman Zdeněk, Havlík Jaroslav

MPK: D02G 3/36, D02G 3/06

Značky: tkaniny, podkladové, sekundární, jadrová, zejména, příze

Text:

...podkladová textílie pro koberce, která se podle japonské ho patentového spisu č. B 023 937 vyrábí počesávánim petlinkové tkaniny, utkané ze štěpených přízí v útku a hladkých přízí z termoplastické pryskyřice v osnově. Štěpená příze sestava 2 alespoň dvou hlavních vláken a vedlejších vláken, povrstvených počesaným vlasem. S výhodouje použito polypropylenové vlákno.Podkladovka má sice zlepšenou schopnost adheze k latexovému pojivu a menší...

Způsob výroby primární podkladové tkaniny pro všívané koberce se zvýšenou odolností proti poškození způsobenému vpichovacími a všívacími jehlami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245236

Dátum: 01.07.1988

Autori: Soukup Milan, Horoák Juraj, Preisler Vlastimil

MPK: D04H 5/02, D05C 17/00

Značky: výroby, podkladové, odolností, způsobenému, primární, způsob, všívané, tkaniny, koberce, proti, poškození, zvýšenou, jehlami, vpichovacími, všívacími

Text:

...způsobem vyrobyprimární podkladové tkaniny podle vynálezu, jehož podstatou je, že se nenese na pásky nebo na tkaninu 0,6 až 3 přípravků, které ovlivňují povrchové vlastnosti pásků při jejich vzájemném pohybu a skluzu,a tak sižují dynamické namáhání tkaniny v procesu všívání.Účinek úpravy se projevuje nízkým poklesom průměrné pevnosti podkladové tkaniny a poměrně vyrovnanými pevnostmi v tehu ve směru útku po vpichování e všívání....

Jádrová příze pro sekundární podkladové tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255850

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klimeš Jiří, Forman Zdeněk, Havlík Jaroslav

MPK: D02G 3/36

Značky: tkaniny, příze, podkladové, jadrová, sekundární

Text:

...rovněž obdélníkový průřez. Navíc při počesávání vzniká vysoká prašnost. Další podobné řešení obsahuje USA pat. spis č. 4 433 536, který popisuje vázací motouz. Podélně uložená orientovaná syntetické páska, jež vykazuje nulový zákrut a je štěrbinovitě fibrilovaná,takže vykazuje v podstatě sítovou strukturu, v níž jemné fibrolové kmeny jsou spojené jemnějšími fibrilovými větvemi, syntetický vázaný prvek ve formě tenké stužky, která je...

Nástřikový materiál pro plazmové nanášení ochranných vrstev na keramické, kovové a uhlíkové podkladové materiály, zejména grafitové elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 247792

Dátum: 15.01.1987

Autori: Macku Aleš, Tlučhoř Zdeněk, Forejt Antonín, Neufuss Karel, Kasík Pavel

MPK: C23C 4/10

Značky: materiály, grafitové, uhlíkové, vrstev, nástřikový, kovové, podkladové, elektrody, ochranných, zejména, keramické, plazmové, materiál, nanášení

Text:

...a vytvoři se kulový tvar částic.Nastždkový materiál podle vynälezu se snadno plazmové nenáäi na podkladové materiály a tvoří ochranné vrstvy, které mají dobrou přilnavost k podložce. natrhají se a neodlupuji ani při dalším skladování výrobků, zejména elektrod, opatřoných touto vrstvou, ani při teplotách nad 800 °C při cyklickém ohřevu a ochlezováni.Vratvy vyrobené z náetřikového materiálu podle vynálezu Jsou dobře elektricky vodivc jak za...

Způsob úpravy podkladové textilie pro knihařská plátna

Načítavanie...

Číslo patentu: 233372

Dátum: 01.01.1987

Autori: Walter Otto, Hanuš Jan, Tóth Oto, Lobaz Roman

MPK: D06M 15/20, D06B 19/00

Značky: podkladové, knihařská, textilie, plátna, úpravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem uvedeného vynálezu je vytvoření zátěrových past pro výrobu knihařských pláten v textilním průmyslu, které mají zlepšené fyzikálně chemické vlastnosti a mohou se aplikovat bez předchozí předúpravy podkladových tkanin i netkaných textilií. Postup podle vynálezu umožňuje proti dosavadnímu způsobu výroby knihařských pláten snížit počet zátěrů, množství variací pro docílení různých vlastností finálních výrobků, jako jsou vzhled,...