Patenty so značkou «podélnému»

Zařízení k podélnému dělení dřevěné kulatiny větších průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268133

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šlosarčík Jan

MPK: B27B 7/00

Značky: podélnému, dřevěné, zařízení, průměru, kulatiny, dělení, větších

Text:

...rám l. Přímoćarý hydromotor 3 slouží k manlpulací s prącovním stolem g. Filtry 13, lg obou hydraulických. obvodu jsou umístěny na rámu za řízení k podélnému dělení dřevěné kulatirg, stejně jako znrnj nnhnnu 15, umístěnem na stole ll. uchycené letmo konzoľbu lg, která je také uchycením zadní nápravy. Na obr. 3 je znázornéno umístění a vhodný tvar pracovního stolu 1 se zakresleným možným umísténím svislých vodítek 3 a přímočarého hydromotaru...

Zařízení k podélnému polohování krycího pásu víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252760

Dátum: 15.10.1987

Autori: Požár Vojmír, Směták Vincenc, Bartoš Ervín, Fňukal František

MPK: D03D 47/26

Značky: podélnému, polohování, víceprošlupního, pásu, zařízení, stroje, krycího, tkacího

Text:

...obr. 2 znázorňuje krycí pás s vložkami a obr. 3 znázorňuje krycí pás vytvořený jako hadice.Příkladné provedení je znázorněno na obr. 1, kde na neznázorněném víceprošlupním tkaoím stroji je upevněno vedení 1 hnacího ústrojí, na jehož vnější straně jsou vytvořeny podélné drážky 5, ďkteré jsou s výhodou tvořeny alespoň třemi rovnými plochami, pří padně mohou být vytvořeny jako kruhová úseč. V příkladnêm provedení je jedna podélná drážka 2...

Zařízení k podélnému rozřezávání textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224404

Dátum: 01.12.1985

Autori: Klinecký Ladislav, Drahokoupil Vít

Značky: textilie, zařízení, rozřezávaní, podélnému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k podélnému rozřezávání textilie, sestávající z držáku nesoucího čelisti k uchycení řezného břitu vyznačující se tím, že čelisti (1, 1') jsou s držákem (7) spojeny nosným čepem (5) opatřeným ložiskem (6), umožňujícím výkyvný pohyb řezného břitu (2) usměrňovaný mimo perlinkové a/ nebo krajní osnovní nitě působením napětí oddělovaných krajů textilie na náběhové hrany (12, 12'), zkosené v úhlu 30°-60°.

Zařízení k podélnému dělení půlšpalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224983

Dátum: 01.12.1984

Autori: Zelinka Lubomír, Kostka Václav, Novotný Ludvík

Značky: půlšpalků, dělení, podélnému, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k podélnému dělení půlšpalků dřevin v radiálních rovinách, sestávající z vozíku uloženého vratně posuvně na pracovní desce proti ostří pasové pily a opatřeného upínacím ústrojím, vyznačující se tím, že pracovní deska /2/ výkyvně uložena na vodorovných čepech /11, 12/ rámu /1/, jejichž podélnou osou /o/ prochází svislá rovina /?/ řezu pásové pily /13/ a je k ní připojena pístnice /41/ výklopného válce /4/ a k vozíku /3/ je připojena...

Zařízení pro nastavení relativně kladného nebo záporného posuvu signálu z fotoelektrického čidla vůči kontrolované niti nebo jinému podélnému útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 224755

Dátum: 01.09.1984

Autor: Škop Petr

Značky: vůči, čidla, relativně, podélnému, nastavení, zařízení, záporného, signálu, kladného, fotoelektrického, kontrolované, jinému, posuvu, útvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nastavení relativně kladného nebo záporného posuvu signálu z fotoelektrického čidla vůči kontrolované niti nebo jinému podélnému útvaru stahováním nebo navíjením na těleso rotačního tvaru vyznačující se tím, že vysílač (7) a přijímač (8) paprsku čidla (5) je uložen v kroužku (14), který je otočně uložen v objímce (11) upevněné na rámu stroje a je v objímce (11) polohově zajištěn svěrným prvkem (13).

Zařízení k podélnému přerušovanému pořezávání pásovitých útvarů z termoplastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 224173

Dátum: 01.07.1984

Autori: Čermák Jaroslav, Rozsypálek Miroslav

Značky: podélnému, zařízení, pořezávání, termoplastických, přerušovanému, útvaru, pásovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k podélnému přerušovanému prořezávání pásovitých útvarů z termoplastických hmot, zejména tenkých fólií a tenkostěnných hadic z polyetylénu, sestávající ze zásobovací a podávací části, z prořezávacího ústrojí s kotoučovými prořezávacími noži a z navíjecího mechanismu, vyznačující se tím, že jeho prořezávací ústrojí je tvořeno třemi hnanými vodorovnými prořezávacími válci (11, 12 a 13), jež jsou na strojovém podstavci uspořádány tak, že...