Patenty so značkou «poddajné»

Poddajné, tvárne strešné lemovanie platňového tvaru s laminátovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286505

Dátum: 12.11.2008

Autori: Melsen Michael, Nissen Holger

MPK: B32B 25/00, E04D 13/14

Značky: strešné, platňového, lemovanie, strukturou, tvárné, laminátovou, poddajné, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Poddajné, tvárne strešné lemovanie platňového tvaru. Strešné lemovanie má laminátovú štruktúru, zahrnujúcu kompozitnú vrstvu, a to hornú kryciu vrstvu (21), hornú medziľahlú vrstvu (22), jadrovú vrstvu (23), spodnú medziľahlú vrstvu (24) a spodnú kryciu vrstvu (25), pričom strešné lemovanie má ďalej fóliový poťah na jednej alebo na oboch stranách kompozitnej vrstvy. Kompozitná vrstva zahrnuje nosný materiál a jednu alebo viaceré nekonštrukčné...

Obal na najmä na potravinársky výrobok obsahujúci poddajné viečko, na ktorom je umiestnený poklop, pripečatený k tomuto viečku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9481

Dátum: 27.06.2007

Autori: Fouque Daniel, Morel Marylise

MPK: B65D 85/76

Značky: viečku, viečko, potravinářský, poklop, pripečatený, najmä, obsahujúci, výrobok, umiestnený, tomuto, ktorom, poddajné

Text:

...umožňuje užívateľovi jednoduchý prístup k zabalenému výrobku bez toho, aby ho musel uchopiť prstami.0010 Podla iného znaku vynálezu môže byť poklop zhotovený z jediného kusa typu jednodielnej vydutej Škrupiny.0011 Výhodne môže byť poklop zhotovený z termoplastového materiálu polotuhého typu, ktorý umožní odtrhnutie jeho steny V0012 Uvedený termoplastový materiál prednostné tvorí jednovrstvový alebo viacvrstvový film, ktorý môže byť...

Horní příložka šroubového spoje poddajné obloukové důlní ocelové výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 267440

Dátum: 12.02.1990

Autori: Antl Jan, Cieluch Petr, Odšťádal Václav, Sanitrák Karel

MPK: E21D 11/22

Značky: poddajné, príložka, šroubového, horní, důlní, výstuže, spoje, ocelové, obloukové

Text:

...otvorů a její konstrukce umožňuje využívat 1 maximální dotahovací moment s použitím šroubü z houževnatých druhů ocelí. což například u ocelových příložek vyráběných kováním nebo lisováním za tepla možné není. Příložka si i při nejvyšších svěrných tlacích ponechává optimální výpočtový tvar díky qeometrii uspořádání své horní pásnice bočních stěn 1 připevňovacích patek. Tyto vlastnosti. zkušebně i provozně svěřené,předurčují použití této...

Vložka poddajné výztuže důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263890

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rapant Jan, Kallus Petr, Odstrčilík Zdeněk, Richtar Radoslav, Lecian Jaroslav, Schmidt Kurt

MPK: E21D 11/00

Značky: důlního, díla, výztuže, poddajné, vložka

Text:

...paždeří, konopných pr-ovvazců nebo z heraklibových desek. Dosud známé vložky poddajné viýztuže důlního »díla mají nevýhodu iv malé stlačitelnosti .a v malé odolnosti pro tl stlačení váhou samotné výztuže důlního díla.a P gľ , Dosud jsou známy vlłłžlêy pomPopsané nevýhody odstraňuje vložka pOiddajné výztuže důlního díla ,podle vynálezu,jejíž podstate spočíva v tom, že sestává ale s- oňťz vijniçbh plechů voštin-ovitě üąpogäçäď-nýýrgiąřià...

Kompenzátor polohy a orientácie z pružného materiálu, pre poddajné uloženie uchopovacej hlavice PRaM

Načítavanie...

Číslo patentu: 250025

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartl Peter, Hricišák Ľubomír, Illés Gejza

MPK: B25J 19/00

Značky: uchopovacej, polohy, poddajné, materiálů, hlavice, orientácie, uloženie, pružného, kompenzátor

Text:

...z pružné-ho materiálu, pre podudajné uloženie úchopovacej hlavice PRaM na jeho kroncový člen podľa vyná-lezu, ktorého podstatou je, že je tvorený dutým valrcom, prechâidzajúcim na jednom svojom .konci do dolnej podstavy dutého zrezaného vkužela, pričom kompenzát-or je na »oboch svojich koncoch opatrený úohytnou prírubou a na vnútornom obvode, 4v mieste prechodu »dutéh-o valca -do vdutého zrezaneho kužela OĎV-OIÍOVÝlIH zápichom.Ilríklandne...

Kluzné poddajné axiální segmentové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 249400

Dátum: 12.03.1987

Autor: Sedláček Jaroslav

MPK: F16C 17/06

Značky: segmentové, axiální, kluzné, poddajné, ložisko

Text:

...podle vynálezu se dosahuje větší životnosti a spolehlivosti celého ložiska,které lze použít pro vysokoobrátkové stroje.Příklad konkrétního provedení kluzného poddajného axiálního segmentové ložiska podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje nárysný-pohled na kluzné poddajné axiální segmentová ložiska a obr. 2 řez rovinou A-A 2 obr. l.Kluzné poddajné axiální segmentová ložiska podle vynálezu je...

Spojovací prvek poddajné důlní ocelové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 233798

Dátum: 15.08.1986

Autor: Posker Karel

MPK: E21D 11/22

Značky: spojovací, poddajné, výztuže, důlní, prvek, ocelové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojovacího prvku poddajné důlní ocelové výztuže. Je tvořen horní příložkou a dolní příložkou, spojenou svorníky, přičemž jedna z příložek je opatřena přesahem.

Pružné dno poddajné železobetonové nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 229306

Dátum: 01.03.1986

Autor: Novotný Jan

MPK: E02D 27/34

Značky: nádrže, železobetónové, pružné, poddajné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci dilatační spáry nádrže s pružným dnem. Ve dnu nádrže je vytvořen zářez, opatřený po své celé délce na spodní straně komůrkou. Vynález může být použit všude, kde dochází k plynulému průběžnému zakřiveni povrchu terénu, například vlivem poddolování, nestejnorodostí podloží, seizmicitou apod.