Patenty so značkou «podávacieho»

Nožnice na oddeľovanie úsekov z materiálového pásu, preťahovaného pomocou podávacieho zariadenia, najmä z pásu oceľového kordu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 209

Dátum: 05.12.2002

Autor: Hoffmann Bernd

MPK: B23D 33/02

Značky: materiálového, pásu, zariadenia, kordu, preťahovaného, najmä, podávacieho, nožnice, oddeľovanie, ocelového, pomocou, úsekov

Text:

...najspodnejšej, pod dopravným pásom ležiacej koncovej polohy.Pri znížení horného noža sa prvý hydraulický valec, nachádzajúci sa vo svojej hornej polohe, prepne na malý protitlak nahor, takže sa síce tlakom horného noža môže pohybovať proti svojmu predpätiu nadol, ale na druhej strane malýmprotitlakom zdola zovrie zospodu materiálový pás proti hornému nožu. Až tesne-3 pred dosiahnutím spodnej úvrate horného noža, samozrejme ešte kúsok nad...

Zapojenie podávacieho palivového čerpadla pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 251985

Dátum: 13.08.1987

Autor: Župa Ján

MPK: F02M 37/08

Značky: palivového, motory, zapojenie, podávacieho, čerpadla, zážihové

Text:

...úvrate piesta 1, t. j. medzi koncom nasávacieho a začiatkom tlačneho zdvihu, je bázový vývod druhého vstupného tranzistora 25 spojený cez druhý budiaci rezistor 25 bistabilného klopného obvodu 12, s vnútorným časovaním, s jeho druhým vstupom 11, ktorý je ďalej Cez zopnuté kontakty, druhý pevný kontakt 3 a druhý pohyblivný kontakt B, a cez ohybný elektrický prívod 9 spojený s kostrou 4 podávacieho palivového čerpadla.Kolektorový vývod...

Oddeľovacie hrdlo podávacieho zásobníka pre klietky guľkových ložísk a im podobné súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236616

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kapitáň Ladislav

MPK: F16C 41/00, F16C 43/00, B65G 47/26...

Značky: podobně, zásobníka, klietky, guľkových, oddeľovacie, ložísk, súčiastky, hrdlo, podávacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Oddeľovacie hrdlo podávacieho zásobníka je určené pre oddeľovanie jednej klietky od skupiny dvoch a viac klietok, ktoré sú svojimi axiálnymi prelismy navrstvené na seba. Oddeľovacie hrdlo je na strane odvádzacieho žľabu vytvorené pevným dorazom a z protiľahlej strany bočnou navádzacou lištou zakrívenou k odvádzaciemu žľabu, pričom svetlosť oddeľovacieho hrdla je o 1 až 4 mm väčšia ako vonkajší priemer klietky. Oddeľovanie klietok v oddeľovacom...

Zapojenie podávacieho zariadenia pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 220280

Dátum: 15.02.1986

Autor: Adam Josef

Značky: zapojenie, stroja, podávacieho, zariadenia, pracovného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je signalizovať oneskorenie funkcie podávacieho zariadenia pracovného stroja. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že vstupné snímače sú pripojené na časovací obvod a na riadiacu jednotku. Riadiaca jednotka je, pripojená na silové elektrické prístroje a na časovací obvod. Časovací obvod je oneskorovacím vedením cez riadiacu jednotku pripojený na kontrolné prvky a na signalizačné prvky...