Patenty so značkou «podávacie»

Podávacie zariadenie na konfekčný bubon na výrobu plášťov pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: 287358

Dátum: 16.07.2010

Autori: Rump Jürgen, Jungk Andreas

MPK: B29D 30/20, B29D 30/08

Značky: zariadenie, výrobu, podávacie, pneumatik, konfekčný, plastov, bubon

Zhrnutie / Anotácia:

Podávacie zariadenie (1) na konfekčný bubon (4) na výrobu plášťov pneumatík, najmä na bubon na výrobu balíkov pásov, na ktorý je pokladaný väčší počet vrstiev rôznych konštrukčných prvkov plášťa pneumatiky v tvare pruhov, zvinovaný a spájaný s materiálmi, ktoré už boli položené, s väčším počtom zásobníkov, dopravných liniek a dopravných zariadení. Vo vnútri dopravnej linky je vytvorený väčší počet dopravných zariadení vo forme jednodielneho...

Podávacie zariadenie polotovarov v tvare pása na výrobu pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: 286634

Dátum: 04.02.2009

Autori: Ringhoff Hubert, Jungk Andreas, Morig Gerd

MPK: B29D 30/30

Značky: polotovarov, výrobu, tvare, zariadenie, pneumatik, podávacie, pása

Zhrnutie / Anotácia:

Privádzacie zariadenie (7, 8, 9, 10) polotovarov (6) vo forme konštrukčných prvkov plášťa pneumatiky v tvare pása na výrobu pneumatík vnútri podávacieho zariadenia (1) na konfekčný bubon (4) je relatívne voči príslušnému jednodielnemu dopravnému systému usporiadané a/alebo vytvorené pojazdne tak, že jednodielny dopravný systém je v svojej zadnej rezacej polohe (12, 12') a nakladacej polohe (13, 13') vždy v činnom spojení s rezacím zariadením...

Podávacie zariadenie na spojenie s nádobkou na dávkované podávanie tekutiny, spôsob jeho výroby a plnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 286584

Dátum: 02.01.2009

Autori: Maas Wilhelmus Johannes Joseph, Hurkmans Petrus Lambertus Wilhelmus

MPK: B05B 11/00

Značky: dávkované, spojenie, podávacie, zariadenie, podávanie, spôsob, tekutiny, výroby, plnenia, nádobkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka podávacieho zariadenia (101 202) na spojenie s nádobkou (102 201) na dávkované podávanie tekutiny, ktoré zahrnuje otvor a uzatvárací člen spolupôsobiaci s týmto otvorom a pohyblivý medzi polohou uzatvárajúcou tento otvor a polohou, ktorá ponecháva otvor otvorený, pričom časť podávacieho zariadenia (101 202) je integrálne predtvarovaná na hrdlovej časti (130) nádobky (102 201) a zvyšná časť podávacieho zariadenia (101 202) je s...

Spôsob nalisovania aspoň jednovrstvového povrchového poťahu na dosku z materiálu na báze dreva a podávacie zariadenie lisu s krátkym taktom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13559

Dátum: 27.08.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B27N 3/22, B30B 15/30, B27N 7/00...

Značky: materiálů, taktom, potahu, nalisovania, podávacie, krátkým, dřeva, jednovrstvového, spôsob, báze, zariadenie, aspoň, povrchového, dosku

Text:

...sa paket zložený z protiťahu, dosky a aspoň jednej, spravidla dvoch alebo viacerých vrstiev povrchového poťahu zlisoval v jednej pracovnej operácii, vedie k problémom. Zabezpečenie jednotlivých vrstiev proti posúvaniu,ktoré je dôležité najmä na správne umiestnenie dekoru, je veľmi nákladné. (Pri zrýchlení a brzdení paketu mápredovšetkým doska sklon k zosúvaniu na protiťah).0008 Podľa stavu techniky sa paket zaisťuje prostredníctvom...

Podávacie zariadenie pre pásové konštrukčné diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16376

Dátum: 07.05.2008

Autor: Hanke Andreas

MPK: B29D 30/44, B65G 21/14, B65G 13/12...

Značky: zariadenie, pásové, diely, konštrukčné, podávacie

Text:

...prepravovať aj nerozdelené pásovékonštrukčné diely ku konfekčnému bubnu bez nežiaduceho plastického zdeformovaniaza nepoužitia nákladnej regulácie.Úloha bola vyriešená podľa nároku 1 tým, že podávacíe zariadenie vykazuje podpornú dráhu, ktorá sa môže pri Vysunutí servisera vsunúť do štrbiny medzi prvým dopravným zariadením a serviserom a pri spätnom zasunutí servisera sa môže vytiahnuť zo štrbiny medzi prvým dopravným zariadením a...

Podávacie zariadenie na dopravu tenkej a lepivej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286100

Dátum: 28.02.2008

Autor: Hoffmann Bernd

MPK: B65H 20/14, B29D 30/38, B65G 25/00...

Značky: pásky, lepivej, dopravu, zariadenie, tenkej, podávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Podávacie zariadenie na dopravu tenkej a lepivej pásky, najmä kordovej pásky, cez rezacie zariadenie na dopravný pás na odtransportovanie odstrižkov kordovej pásky zahrnuje ťažné zariadenie (14) s kliešťami (15) na uchopenie postupujúcej hrany (21) kordovej pásky ležiacej pod horným nožom (3) rezacieho zariadenia (4) vysunutým nahor, na stiahnutie kordovej pásky (1) z odvíjaného kotúča (6) o dráhu, zodpovedajúcu šírke odstrižku, cez rezacie...

Podávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6656

Dátum: 23.05.2007

Autori: Mehlau Volker, Gerighausen Martin

MPK: B29D 30/00

Značky: zariadenie, podávacie

Text:

...zariadení na registráciu polohy koncových úsekov a bočných hrán kusov pásu materiálu, kde snímacie zariadenia spolupôsobia s príslušným párom rezacích zariadení a podávacích pásov, ktoré sú nasmerované k podávacím pásom bubna.Ďalšie znaky, výhody apodrobnosti vynálezu budú bližšie opísané na základeobrázkov, ktoré schematicky znázorňujú príklad uskutočnenia. Tu zobrazuje obrázok l podávacie zariadenie podľa vynálezu v pohľade z boku a...

Podávacie zariadenie jazdného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7575

Dátum: 05.12.2006

Autori: Hein Andreas, Matheisl Michael, Klein Wolfgang

MPK: B66B 31/00, B60P 3/40

Značky: zariadenie, jazdného, podávacie, systému

Text:

...pevnost, schopnostÚloha vytýčená vynálezom spočíva v racionalizáciivýrobnej montáže jazdných systémov a predovšetkým- vytvorení podávacieho zariadenia jazdného systému,omocou ktorého e možné azdn s sténl očas fáz repra P prisunút a odsunút z montážnej stanice a- vytvorení spôsobu zostavy jazdného systému.Riešenie tejto úlohy spočíva podľa vynálezu- V podávacom zariadení jazdného systému podľa význakov nezávislého patentového nároku 1 a- v...

Podávacie zariadenie pre rezacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11445

Dátum: 31.08.2006

Autori: Regterschot Martinus, Slots Antonie

MPK: B65H 20/18

Značky: rezacie, podávacie, zariadenie

Text:

...podávacie zariadenie pre rezacie zariadenie sietí 2 vystuženého gumového materiálu, obsahujúce prepravník sietí s prepravným nosníkom, ktorý sa vzhľadom na sieť môže pohybovať smerom nahor a dole. Na spodnej ploche prepravného nosníka je umiestnená séria magnetov, ktorá sa môžepohybovať v rámci prepravníka smerom nahor a dole.0008 Zámerom vynálezu je ponúknuť podávacie zariadenietypu popísaného v úvode, ktoré poskytuje vyšší stupeň0009...

Transdermálne podávacie systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7991

Dátum: 21.10.2005

Autori: Yum Su Ii, Theeuwes Felix

MPK: A61K 9/70, A61K 31/445

Značky: transdermálne, systémy, podávacie

Text:

...boli pôvodne vyvinuté ako anestetiká avšeobecne sa používajú v Spojených štátoch pre obmedzené účely Íntravenóznehopodávania pri vyváženej všeobecnej anestézii, ako primárne anestetikum, alebo v prípade sufentanilu, k epidurálnemu podávaniu počas pôrodu. Tieto lieky však majú tiež silné analgetické vlastnosti a sú niekoľkokrát násobne až niekoľkotisicnásobne účinnejšie ako morfin závisiace od konkrétneho kongenéra. Niekoľko štúdií vlastne...

Podávacie zariadenie nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 284478

Dátum: 28.03.2005

Autori: Lampprecht Alfred, Schmodde Hermann, Leins Eberhard

MPK: B65H 51/22

Značky: zariadenie, podávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Podávacie zariadenie (1) nite, predovšetkým na pozitívne podávanie nití (2), je vyhotovené s podávacím kolesom (17) nite, ktoré je uložené na nosiči (4) otočne okolo osi (D) otáčania a prostredníctvom hnacieho prostriedku (18) otočne poháňané a ktoré má vstupnú oblasť (24) nite, zásobnú oblasť (26) nite a výstupnú oblasť (36) nite. Vstupná oblasť (24) nite má kruhový prierez, koncentrický s osou (D) otáčania, s priemerom, ktorý sa pozdĺž osi...

Podávacie a výmenné zariadenie plošných nosičov pre zobrazovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3406

Dátum: 09.01.2003

Autor: Szolnoky Peter

MPK: G09F 11/00

Značky: zobrazovač, plošných, nosičov, výměnné, podávacie, zariadenie

Text:

...nosič.Výhodou podávacieho a výmenného zariadenia plošných nosičov pre zobrazovače, podľa tohto technického riešenia je najmä minimálna hrúbka celého zariadenia, umožňujúca pri menšom počte ploš-ných nosičov i montáž na stenu, dalej jednoduchá výmena, zmena poradia alebo počtu inštalovaných plošných nosičov, vysoká spoľahlivosť, nizke výrobné náklady a možnost využitia ako prednej tak i zadnej plochy plošného nosiča.Výhodou alternativneho...

Podávacie zariadenie na pridávanie prísad vo forme dvoch drotov do roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256094

Dátum: 15.04.1988

Autor: Jakubov Ján

MPK: C21C 7/00

Značky: roztaveného, pridávanie, formě, podávacie, zariadenie, drôtov, dvoch, přísad

Text:

...jedným z hnacích motorov 1 cez spojky 5. Ľavá rozvodová časť 31 je vybavená ľavým hnacim hriadeľom 7 opatreným kužeľovým ozubeným súkolim 8, pevným ozubeným kolesom 9, voľným ozubeným kolesom ll zabezpečujúcim otáčavý pohyb pravej rozvodovej časti 32 a podávacou kladkou 14 pre vstupnú dráhu .ľavého drôtu 13, dalej je vybavená troma unášacími hriadeľmi 11 opatrenými v smere podávacej kladky 14 dolnými rovnacímikladkami 15 vytvárajúcimi...

Podávacie zariadenie bielizne korytových žehličov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242519

Dátum: 15.11.1987

Autor: Sekerka Vladimír

MPK: D06F 67/04

Značky: žehličov, bielizne, zariadenie, korytových, podávacie

Text:

...valca a je možné naraz vkladať viacero kusov bielizne rôznej hrúbky.Podávacími valčekmi je bielizeň zároveň predrovnávaná pri vstupe medzi žehliaci valec a žehliace koryto. Uvedené zariadenie zvyšuje výkon a kvalitu žehlenia a znižuje namáhavost práce.Na pripojených výkresoch je schematic 4ky znázornený príklad prevedenia podávacieho zariadenia bielizne korytových žehličov podľa vynálezu, kde na obr. 1 je toto zariadenie spolu so žehliacim...

Hviezdicové podávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 230253

Dátum: 15.10.1986

Autor: Bartoš Karol

MPK: B65B 21/08

Značky: zariadenie, podávacie, hviezdicové

Zhrnutie / Anotácia:

Hviezdicové podávacie zariadenie pre podávanie valcovitých sklenených obalov s kruhovým prierezom z dopravného pása do vybraní ružice karuselového pracovného stroja a späť na dopravný pás, zostavené z dvoch hviezdíc umiestnených za sebou nad dopravným pásom, opatreným bočným vedením, vyznačujúce sa tým, že na vstupnej strane podávacej hviezdice (7) v mieste odobrania valcovitých sklenených obalov (21) z dopravného pása (1) hviezdicou (7) je...

Podávacie zariadenie valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227078

Dátum: 01.01.1985

Autori: Benák Rudolf, Radič Rudolf

Značky: bombičiek, súčiastok, najmä, sifónových, zariadenie, válcových, podávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Podávacie zariadenie valcových súčiastok, najmä sifónových bombičiek, pozostávajúce z orientovacieho zariadenia s gravitačným sklzom, vyznačujúce sa tým, že ku gravitačnému sklzu /6/ je pripojený prívodný sklz /10/ súčiastok /5/ a k prívodnému sklzu /10/ je pripojený odvádzací dopravný tunel /12/ súčiastok /5/ po stranách ktorého sú umiestnené ramená /3/ s tlačnými palcami /4/ prečnievajúcimi do odvádzacieho dopravného tunela /12/ súčiastok /5/...