Patenty so značkou «podávací»

Podávací systém s riadeným uvoľňovaním na nazálnu aplikáciu neurotransmitérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9230

Dátum: 27.09.2007

Autor: Mattern Claudia

MPK: A61K 31/00, A61K 9/00, A61K 9/06...

Značky: podávací, neurotransmiterov, nazálnu, aplikáciu, uvoľňovaním, riadeným, systém

Text:

...a nevyhnutne podmienky na riadenie priamehotransportu príslušných molekúl do mozgu.0010 V odbore bolo na prekonanie vyššie uvedených obmedzení už venované značné úsilie. V GB 1987000012176 je opísané použitie bioadhezívnych mikrosfér na zvýšenie rezidenčného času v nosnej dutine. Tiež bolo zistené, že permeabilitu nosnou membránou zlepšuje použitie enhancerov a použitie stabilizátorov zabraňuje degradácii liečiva. VPCT/GB 98/01147 (US patent...

Podávací zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2636

Dátum: 12.09.2000

Autor: Čajda Ján

MPK: A47F 3/02, B65D 83/00

Značky: podávací, zásobník

Text:

...vonkajšom obvode podávacej plošiny Q posuvne uložených V pozdĺžnych vodiacich drážkach vytvorených na obvode nosnej konštrukcie 1 , prípadne riešením ekvivalentným.Funkcia podávacieho zásobníka je nasledovnáV prázdnom podávacom zásobníku, ktorý je konštruovaný tak, že vnútomé rozmery dutiny nosnej konštrukcie l Vtvare dutého hranola zodpovedajú rozmerom unifíkovaných prepraviek, je úložná plocha 23 podávacej plošiny 22 Vplyvojm tlaku tlačnej...

Podávací zařízení svitkové oceli kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260135

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jankásek Jan, Zábrš Evžen

MPK: B21F 23/00

Značky: průřezu, svitkové, podávací, zařízení, kruhového, oceli

Text:

...svitkově oceli kruhového průřezu je umístěno v částečně uzavřené skříni s opracovanou čelní stěnou ł a zadním víkem g. V čelní stěně ł a zadním víku g jsou vytvořeny souosě otvory pro uložení funkčních ústrojí umístčných uvnitř skříně. V horní části skříně Jsou v čelní stěně ł a zadním víku 2 připevněny pomocí šroubůdvě dvojice pouzdor 2 9 ložísky. V ložiskách Jsou uloženy hřídele 5.s pevnými kladkami 2. vo spední dvojici otvorů oválného...

Podávací oběžné kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 273492

Dátum: 12.03.1991

Autor: Fiala Břetislav

MPK: F04D 29/18

Značky: oběžné, podávací

Podávací mechanizmus drôtu s programovaním prítlačnej sily podávacích čeľustí

Načítavanie...

Číslo patentu: 270535

Dátum: 12.07.1990

Autori: Podolský Michal, Murgaš Marian, Sojka Benedikt, Fülle Jozef, Kováč Marián

MPK: B21G 3/12

Značky: drôtu, čelustí, podávací, programovaním, prítlačnej, podávacích, mechanizmus

Text:

...pohybu týchto na vodiacu lištu 33 spojenú ao ěmýkadlom Q, voči ktoremu je perom lg vedoný podávač ll, ktorý je voči ämýkadlu g odpružený pružinou 2 s nastaviteľným predpätim pomocou mstic g, kde v hlave podáveôa ll. poauvne uloženeho v danom ěmýkedle Q je ueporiadená pevná üelust lg a pritleöná öerue lg ovládané druhou pružinou 51, ktorej sila je vyvodzovand druhým emýkadlom lg pomocou kladky lg odvalujúcej aa po platni gg.Poloha platne gg...

Podávací oběžné kolo čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269108

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fiala Břetislav

MPK: F04D 29/18

Značky: oběžné, čerpadla, podávací

Text:

...a zvyšuje životnost a spolehlivost celého čerpadla. Mimo to v případě potřeby lze trvalou deformací lopatek podávacího oběžného kola podél výstupních hran snadno měnit výstupní úhel těchto lopatek, a tím upravovat parametry čerpadla.Příklad konkrétního provedení podávacího oběžného kola podle vynálezu je schena ticky znázorněn na výkresu, na kterém je osový řez čerpadlem.čerpadlo se skládá 2 tělesa l, v jehož pracovní dutlně 3 je na hřídeli...

Zásobovací a podávací zařízení pro nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 268524

Dátum: 14.03.1990

Autor: Sarfati Gustavo

MPK: D04B 15/48

Značky: podávací, zásobovací, zařízení

Text:

...Hřídel g -otoru g je epojen I otočný noeíčen 5 vodících oček. Příváděnd nít 5 prochází etřednín kanálken Q v hřídelí š Iotoru 3 e odtud je příváděna do redíelního kenálku Q noeíče 5 vodícího očko. Ve znúzorněnćn přík 1 ad~na. provedení je noelč A vodícího očko opatřen brzdícíe ůetrojía Z.Hřídel § hnecího Iotoru 3 pokračuje v oeoven oaüru dlle ze noeíč 5 vodícího očko e je evýn vyčnívejícín konce ulołen v první pouzdru §, ktoré tvoří...

Podávací ústrojí pro automatické měřicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268349

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Lorenc Zdeněk, Kolář Karel

MPK: B23Q 7/06

Značky: automatické, měřicí, zařízení, podávací, ústrojí

Text:

...a podávací kapsou 17 a na druhé straně s vyhazovací kapsou lg, k níž jo při pojen člen 33 posuvný v dalším vedení lg na rámu l. Druhý konec přesouvací páky li je otočné spojen s objímkou 20, na níž je upevněn mikrospínač gi ovládaný výstupkem gä na táhlo gł, která je přípojeno čepam 22 k první vačce §, Objímka gg mikrospínače gi je na táhle gł umístěna suvně mezi dvojici stejných tlačných pružin gg, k nimž přiléhají stavitelné opěrky...

Podávací ústrojí nitě s elektronickou regulací napínání nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 266598

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kühn Falk, Fabschitz Heinz, Memminger Gustav

MPK: D04B 15/48

Značky: nitě, podávací, regulaci, napínání, elektronickou, ústrojí

Text:

...techniky uspořádat velmi jednoduše. Podle výhodného provedení je podle vynálezu vysílač signálu vytvořen jako elektrooptický vysílač signálu, který snímá pohyblivý vodič nitě nebo s ním spojenou část. K tomuto účelu je zvláště vhodný z toho důvodu, že nepúsobí na pohyblivý vodič nitě žádanou silou, která by mohla nepříznivě ovlivňovat přesnost regulace.Přitom může být vysílačem signálu vytvořený signál v předem stanovené funkční...

Útková podávací trysková jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 266050

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tesař Václav, Hruš Miroslav

MPK: D03D 47/28

Značky: jednotka, útková, podávací, trysková

Text:

...jednotka sestává, kresleny nad sebou, ve skutečném smontovaném stavu by byly lamely spolu pevně spojeny. tomuodpovídá 1 mnohem menší celkový výškový rozměr jednotky ve smontovaném stavu. V daném příkladu provedení jde o jednotku sloužicí k tkaní se záměncu útku s dvoubarevnou záměnou. Jsou proto v jednotce umístěny celkem čtyři bloky lamel, a to první blok lg, druhý blok gg, třetí blok gg a čtvrtý blok AQ. Vždy dva bloky jsou určeny k tkaní...

Podávací zařízení nábojů pro okapovací kulovnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 264138

Dátum: 13.06.1989

Autor: Rieger Benedikt

MPK: F41C 13/00

Značky: kulovnici, podávací, nábojů, zařízení, okapovací

Text:

...obr. 3 je znázorněn podélný řez pri otevřeném závěrovém zařízení. Obr. 4 představuje příčný řez N rovinou podle čáry IV - IV z obr. 1. Na obr. 5 je zobrazen příčný řez rovinou podle čáry V - V z obr. 3.Těleso 1 závěru je známým způsobem spojeno s blíže neznázorněnou pažbou opakovací kulovnice. S tělesem 1 závěru je spojene hlaveň 3, což může být například provedeno způso 3 CS 264 138 B 2bem blíže popsaným v užitném vzoru NSR č. 85 17 904....

Přestavitelná spojková lamela pro podávací zařízení niti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263093

Dátum: 11.04.1989

Autori: Szórád Anton, Horský Martin

MPK: B65H 51/04

Značky: zařízení, spojková, lamela, podávací, prestaviteľná

Text:

...pőloyých náatavců je pevné uloženo magnetický nevodivé brzdové obloženi lg. jehož čelni plocha leží v jedné rovině s čelnimi plochami pőlovýchV prostoru mezi brzdovým obloženĺm lg, vnějšim prstencem łł a vnitřním pretencem łg je uložen elektromagnet łł.tlačná pružina 31. sloužici k zabezpečení přitlaku přestavitalná spojkové lamely Z k třeci ploše hnaciho kola Q.Přestavitelná spojková lamela Z je tvořena třecim unéšecim kotoučem Zł, který...

Spodní podávací válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 262186

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šplíchal Ivo, Dokoupil Ludvík

MPK: C14B 17/06

Značky: podávací, válec, spodní

Text:

...jádro je na obou koncích ukončeno čepy, na nichž jsou nasazena ložiska uložená v tělesech, opatřených na dosedací ploše středicími pery.Pokrok dosažený řešením podle vynálezu spočívá v odstranění nebezpečí odštípnutí pryžové vrstvy z válce, nedochází tim k jeho poškození, které má za následek vy 4řazení válce. Zároveň je odstraněno nebezpečí poškození štípaciho nože kovovým povrchem podavacího válce, které by mělo za následek snížení...

Podávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262150

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šplíchal Ivo, Dokoupil Ludvík

MPK: C14B 17/06, C14B 1/14

Značky: podávací, zařízení

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je Zobrazeno na priložených výlkresech,kde na obr. 1 je nárysný pohled .na zařízení je na obr. 2 je bonkorysný řez umožňující pohled na stestaveni jeho kinemntické soustavy.Podávací zařízení spodní sestává Ze svisle postaveného rámu 1 nesouícího spo-dní prudávací valec, vedeného mezi na frémě upevněnou levou a pravou konzolou 2, 3 pomocí tří ložísek 4, 4, 4. Na jedné straně rámu 1 jsou situovaný nepřesuvně a...

Podávací a naváděcí zařízení drátů plynové metalizační pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 261132

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ježek Josef, Navara Václav

MPK: B05B 7/18

Značky: pistole, podávací, naváděcí, zařízení, metalizační, drátu, plynové

Text:

...Natáčení nosiče vodítek zabezpečuje potřebné napružení podávalněh-o ndrátu atím jeho jednoznačne navedení do plemene hořáku.Přednosti tohoto řešelní po-dávacího a naváděeího zařízení dráto-vý-ch plynových metal-izačních pist-olí jsou popsány v následujících ondstavcích. V souhnnu je to výrazná přizpůsobivost změnám druhu materiálu,průměrům i tolerancím, případně deformacím stříkaného drátu.Na obrázku je schematicky znázorněno podávaní a...

Centrální odtahová a podávací tryska pro bezčlunkové tkalcovské stavy, zajišťující míchání útků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260635

Dátum: 12.01.1989

Autori: Smolka Pavel, Tesař Václav, Hruš Miroslav

MPK: D03D 47/27

Značky: odtahová, tryska, centrální, zajišťující, stavy, bezčlunkové, míchaní, tkalcovské, podávací, útku

Text:

...2 vložený vyměnitelná pevné břity 23 nůžek sloužících k pře-střihávání zaneseného útku. Přestřižení se děje pohybom pohyblívých břitů 32 »přišroubovaných k tělesu nůžek 31.Na počátku proh-ozní fáze tkacího cyklu,když prošlupní ústrojí stavu vytvořilo po třebné pitošlupy v osnovnĺch nitích, procházíkonec útku 1 dutínou trysky, a sice tak, že o-d odměřovacího ústrojí nacházejícího se pod tryskou prochází útek 1 kanálkem přívodu 11, směšovací...

Podávací válce rámové pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 261281

Dátum: 12.01.1989

Autor: Holý Karel

MPK: B27B 25/02

Značky: rámové, podávací, válce

Text:

...5 tvrdokovem aplikovat, protože hroty ničí povrch prizmy. Naopak klasické rýhované válce se od podávání výłezů ve střední části rychle opatřebuji a nezaručuji pak podávaci rovinu pro prizmu.Uvedené nevýhody odstrañují podávací válce podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že jsou opatřené v jejích střední části v potřebné šířce podle velikosti rámové pily vyměnitelnými, nebo k podávacím válcům napevno přívařenými ocelovými hřebinky...

Podávací zařízení pro běžicí nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 261233

Dátum: 12.01.1989

Autor: Riva Ermete

MPK: D04B 15/48, B65H 51/22

Značky: zařízení, podávací, běžící

Text:

...mezi nimiž jsou uložena světlovodná vlákna.Příklady provedení pcdávacího zařízení podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresoch, kde obr. l znázorňuje boční pohled na podávací zařízení s prvním příkladným provedením světelné závory, na obr. 2 je čelní pohled na zásobní těleso, u kterého byla vynechána zaoblené hlava,obr. 3 znázorňuje ve zvětšeném měŕítku podélný řez částí zasohního tělesa, na obr. 4 jev příčný řez částí zásobního tělesa...

Podávací zařízení lanka pneumatiky ke konfekčnímu bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260026

Dátum: 15.11.1988

Autori: Chodinov Jurij, Bubnov Valentin, Zubenko Alexandr, Petrov Boris

MPK: B29D 30/32

Značky: zařízení, bubnu, podávací, konfekčnímu, pneumatiky, lanka

Text:

...conepxur ocHo Baume 1, mapHHpHo cmonruposannym Ha HeM nocpencTBoM oceň 2 H nonmnnunxon 3 cwoñxy 4, mapnnpao csasannym npu nonomn ocn 5 c naenuouunnnnpou 6 nna ee nonopowa aoxpyr oceň 2. Ha cToňKe 4 ycraaosneum nna Konbueamm Kopnyca 7. Ha Kaxom us Hux mapHnpHo cnonmmponanu nocpecwson oceü 8 onHMH Kouuamn samnmnue snemenru 9, Ha csoöonmx Kouuax KOTODHX Bmnonueau orpanuàuwenbuue nucwymm 10 aux-öopwosux Kpneu 11.Ha CTOŘKG 4 nocpencwsou...

Podávací válce plošného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259746

Dátum: 17.10.1988

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: D06B 23/00

Značky: podávací, válce, útvaru, plošného

Text:

...válce 1 je připojena k neznázorněnému navíjedlu pomocí řetězového kola 4 přes první čelní zubovou spojku mající posuvnou a pevnou část 5, G. Posuvná část 5 první čelní zubové spojky je uložená posuvné na hřídeli 1 D a ojpírá se o pružinu 12, uloženou rovněž na hřídell 1 D mezi posuvnou částí 5 spojky a podávaoím válcem 1. Hřídel 10 je uložena otočně v ložisku 11, jehož ložiskovým tělesem je pevná část E první čelní zubové spojky. Tato...

Podávací spojka šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255162

Dátum: 15.02.1988

Autor: Plavec Josef

MPK: D05B 27/14

Značky: stroje, podávací, šicího, spojka

Text:

...je v záběru s částečným ozubením ggg spodního přídavného kotouče § 33. Kladka gg kolenové páky gg je vložena ve vaěkové drážce 5 přepínaciho kotouče §, který je středicím čepem Zł otočně uložen na spodní straně konzoly 1 (obr. 4) upev něné k rámu l.Na konzole 1 jsou upraveny dva nástavce 13, V nichž jsou uloženy brzdové čepy 1 §.K vrch 255 l 62 4ním koncům brzdových čepů 1 jsou upevněny brzdové bloky 13, které jsou uzpůsobeny pro styks vnější...

Podávací zařízení pro běžící nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 254989

Dátum: 15.02.1988

Autor: Riva Ermete

MPK: B65H 51/20, D03D 47/36, D04B 15/48...

Značky: běžící, zařízení, podávací

Text:

...s odstupem uspořadáno před zaoblenou prstencovou hlavou 8. Konec válcového plášte 6 přivrácený k nosiči 3 vodicíçh oček 4přechází ve zlomu 15 v kuželovité rozšíření, 16, které má vrcholový úhel přibližně 90 °. Na kuželovité rozšíření 16 navazuje válcový úsek 17, přes který je jpřesazen nosič 3 vodicích oček 4.Na zásobníkovém tělese 5 jsou se shodnými úhlovými odstupy Lispořádány tyče 18,tkteré částečně zapadají do drážek 18 ve válcovém plášti...

Podávací zařízení nití pro textilní, zejména prstencové skací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241428

Dátum: 01.02.1988

Autor: Eierník Ján

MPK: D01H 7/22

Značky: nití, prstencové, skací, stroje, textilní, zařízení, zejména, podávací

Text:

...spojkovém elementu 1 otočně uložen magnetický vodivý pomocný kroužek 2, který je na spojkovém elementu 1 zajištěn proti axiálnímu posunutí.V tělese ł je upevněno magnetický vodivé pouzdro gg, vněmž je vytvořena prstencová mezera, v níž je uložen permanentní magnet 1 prstencového tvaru, který jedním pőlem dosedá na dno prstencové mezery pouzdra 19. Vnitřní průměr permanentního magnetu łł je větší než vnitřní průměr prstencové mezery pouzdra...

Podávací válček s ihlanovými hrotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 254681

Dátum: 15.01.1988

Autor: Oravec Daniel

MPK: B65C 9/18

Značky: valček, podávací, hrotami, ihlanovými

Text:

...umiestnené po celej obwodovej ploche plášte podávacieho nalčeka sú vytvorené skowsenými pozdĺžnymi drážkami v» plášti valčeka a na ne kolmými skosenými obvodovýNa pripojenom výkrese je nakreslený podávací valček s .ihlanovými hrotami podľa vynálezu. Na obr. 1 sú nakreslené pozdĺžne4 drážky 2. Na obr. 2 v reze AA sú nakresleně obvodové drážky 3 a na obr. 3 detail vlzniknutých ihlanov 4 v »axonom.etrii.Podávací valček podľa vynálezu vznikne z...

Zařízení k napínání nitě zejména při navíjení kuželových cívek za stálé podávací rychlosti nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 253782

Dátum: 17.12.1987

Autori: Viták Josef, Pávek Miroslav, Holý Zdeněk, Horváth Jiří, Procházka Miroslav

MPK: D01H 13/10

Značky: napínání, kuželových, navíjení, zařízení, zejména, rychlostí, stálé, podávací, nitě, cívek

Text:

...civky lg upevněné v držáku ll. Napříč k dráze podávané nitě l je přiřazen napinač §, který je opatřen clonou lg a nekonečným pásem §, na kterém je napínač Ž pohyblivě uložen. Zařízení je dále opatřeno dvěma čidly ll a ll, která jsou uložena v ro vině rovnoběžné s rovinou pohybu napínače 5 a která vymezují krajní polohu napínače É a timvelikost délky smyčky nitě l. Čidla jsou uspořádána v neznázorněném elektrickém obvodu regu látoru otáček...

Zařízení pro přívod sypkého materiálu k vibračnímu třídiči nebo podavači

Načítavanie...

Číslo patentu: 253657

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vraga Jindřich, Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Schneider Petr

MPK: B65G 47/18, B65G 53/42

Značky: přívod, sypkého, vibračnímu, zařízení, podávací, materiálů, třídicí

Text:

...anebo alternativně mimo vibrační třídič a podavač do prostorqpřed vibračním třídičem nebo podavačem, a to při přesunu sklopné tryohtýřovité výsypky z jedné krajní polohy do druhé. Přitom není nutno zastavovat přívod sypkého materiálu do zařízení, nebot v místě kde na své dráze se vyústění sklopné trychtýřovité výsypky přibližuje k okraji třídící nebo podávací plochy vibračního třídiče nebo podavače, v kteréžto oblasti je největší nebezpečí...

Víceřadé vibrační podávací a směrovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242399

Dátum: 01.12.1987

Autor: Krnáe Pavel

MPK: B23Q 7/08

Značky: podávací, zařízení, vibrační, směrovací, víceřadé

Text:

...tohoto víceŕadého vibračního podávacího a směrovaeího zařízení je velký výkon při podávání polotovarů ve tvaru kalíšků, nasměrovaných dnem dolů, do stroje, např. 1 500 kusůza minutu. Vlastní zařízení je přitom zcela jednoduché a nenáročné na údržbu a obsluhu.na pripojená výkresu je znázorněne příkladne provedení zařízení podle vynálozu. kdo na obra l je víceřadó vibrační pedàvací a směrovací zařízení v bočním pohledu v částečně řeza a...

Podávací mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 238539

Dátum: 01.11.1987

Autori: Toman Otakar, Svoboda Josef

MPK: H05B 6/60

Značky: podávací, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména zařízení kováren. Řeší plynulé kladkové podávání materiálu do indukčních ohřívacích strojů. Horní podávací kladka je uložena v desce, která je pomocí paralelogramu připojena k rámu. Rovina kývání ramen paralelogramu je kolmá ke směru podávání materiálu.

Podávací mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 238326

Dátum: 01.10.1987

Autori: Novák Jan, Kaláb Zdeněk

MPK: B21D 43/04

Značky: podávací, mechanismus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru strojních zařízení a týká se podávacího mechanismu, kupříkladu pro podávání trubkového materiálu mezi čelistmi tvářecího stroje při výrobě rotorů jednovřetenových čerpadel. podstatou vynálezu je mechanismus, který sestává z kuličkového šroubu, uloženého pevně v podpěrách nosného rámu tvářecího stroje a opatřeného maticí, na které je uložena skříň podávacího mechanismu. Ve skříni je uložena kleština pro uchycení tvářené...

Podávací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241732

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mikulec Jozef

MPK: B02C 23/02

Značky: podávací, zařízení

Text:

...vynálezu splňuje požadavky na plynulé podávání různorodé a chaoticky uspořádané dřevní hmoty a její pevné drženi po dobu seku.Na přiložených výkresecli je schematickyznázoruěno příkladné provedení podle vynálezu, kde obr. 1 představuje zařízení v nárysu, obr. 2 v půdorysu, obr. 3 vertikální formovací válec v nárysu, obr. 4 hřeben, obr. 5 přítlačný valec v nárysu a obr. 6 V bokorysu.Zařízení sestává z dopravního pásu 4, který je opatřen...

Podávací zařízení pro přísuv součástí do brusného prostoru dvoustranné rovinné brusky vertikální

Načítavanie...

Číslo patentu: 241288

Dátum: 01.09.1987

Autor: Faukner Ferdinand

MPK: B24B 41/06

Značky: dvoustranné, rovinné, vertikální, součástí, zařízení, brusky, podávací, brusného, prostoru, přísuv

Text:

...aby otáčení jednoho ovládacího elementu se všechny seřizovatelné elementy posunovaly společně. Ovládací element je mechanicky spojen s naváděcími deskami a ložiskovými tělesy vrchního podávacího válce. Ovládací element je dále mechanicky spojen s ukazatelem nastavené šířky.Výhodou tohoto uspořádání je možnost rychlého a přesného seřízení podávacího zařízení na jiný rozměr, to znamená úsporu ztrátovýoh časů při seřizování a tím zvýšení...

Podávací plocha vibračního podávače pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 241186

Dátum: 15.08.1987

Autori: Švehla Štefan, Kala Alois

MPK: B65G 27/00, B07B 1/30

Značky: podavače, plocha, materiály, podávací, vibračního, sypké

Text:

...svou rozdílnou funkcí a konfigurací má jiné nároky na uchycení ve skříni než podávaci plocha, a to i V případech, kdy nároky na kvalitu třídění jsou nižší, jako například, kdy se jedná o hrubé nebo částečné granulometrické třídění sypkého matcriálu, nebot třídicí plocha včetně jejího uchycení musí zajišťovat dobré propadavání a odvod vytříděné podsítné frakce, musí zabraňovat zaklínování zrn. tříděnélto sypkého materiálu v propadových...