Patenty so značkou «podavače»

Podávače listov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20947

Dátum: 16.11.2011

Autori: Harris Graham Michael, Barrett Paul Graham

MPK: B65H 3/52, B65H 3/56, B65H 3/04...

Značky: podavače, listov

Text:

...bloku podávania by mala určovať rovinu, ktorá je v podstate rovnobežná so smerom podávania. Blokpodávania je ďalej tvorený zakriveným povrchom, ktorý umožňuje hladký prechod z prvejprednej steny na spodnú stenu. Vhodný materiál bloku podávania je hliník alebo hliníková zliatina a minimálne prvá predná stena bloku podávania môže byť anodizovaná.0012 Spodná stena trecej podložky by mala byť v podstate rovnobežná so smerom podávania. Ďalej...

Zařízení pro pohon spodního kruhového podavače šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260142

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zvara Ludovít

MPK: D05B 27/00

Značky: šicího, kruhového, pohon, zařízení, spodního, stroje, podavače

Text:

...32 je spřažena pomocí ozubeného řemene gg e druhou řomonící gł uloženm na spodním hřídelí gg. ktorý je otočné uložon v základové desce 5. ze epodního hřídole gg je odvozon pomocí atavítalných výstředníkü a jednosměrných apojek gg pohyb na podávací hřídel gu 1 ožený v ložiskách základní dosky 5. Podávocí hřídel gg Jo opatřen na konci ozuu baným kolem g§g ktoré je v záběru s ozubeným kolem ggg uloženým na pomocném podávacím hřídeíí g....

Zapojení pohonu podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263853

Dátum: 12.05.1989

Autori: Svoboda Josef, Toman Otakar, Štefl Milan, Bělovský Jan

MPK: B65G 27/32, G05D 19/02

Značky: zapojení, pohonů, podavače

Text:

...vibračního podávače, výstup bloku zapnutí pohonu vibračního podávače je připojen na jeden vstup pohonu vibračního podávače a výstup bloku brzdění pohonu vibračního podávače je připojen na druhý vstup pohonu vibračního podávače, kde podstata vynálezu spočíva V tom, že první výstup rozhodovacího bloku je ještě připojen na vstup časovače, výstup časovače je připojen na třetí vstup irozhodovacího bloku.Podstatnoit výhodou zapojení pohonu...

Zařízení pro časování podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 262977

Dátum: 11.04.1989

Autor: Sekanina Milan

MPK: B21D 43/18

Značky: časování, zařízení, podavače

Text:

...během.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, na němž obr. l představuje svislý řez vačkovým hřídelem a zařízením pro česování podsvače e obr. 2 zobrazuje zařízení pro časování podavače v půdoryse.Ve skříni l je uložen svislý vačkový hřídel g v dolním ložiska 1, připevněném dolním víkem 5 a v horním ložisku 5 připevněném horním víkem Q. Ve střední části svislćho vačkového hřídele g je na unášecím peru 1 nasazena...

Omezovač pružného závěsu vibračního třídiče nebo podavače pro sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262842

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krautová Dagmar, Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: podavače, pružného, sypké, omezovač, třídiče, závěsu, vibračního, látky

Text:

...dosedání tlačných talířů pružných závěsů na pryžové nárazníky. V daném případě pak pro získání požadované vůle musí být přikročeno k rekonstrukci pružných závěsů.Výše uvedené nevýhody odstraňuje omezovač pružného závěsu vibračního třídiče nebo podavače sypkých látek eestávající nejméně ze dvou ocelových vinutých pružin uložených na lůžkunosné konstrukce, z přítlačného talíře přiléhajícího na horní dose~ dací plochu pružin, opatřeného v horní...

Zapojení k ovládání podavače přísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 256511

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pospíšil Josef, Bečvář Jaroslav, Štulc Václav, Fotul Ilja

MPK: C21C 7/00

Značky: podavače, přísad, ovládání, zapojení

Text:

...kapaliny se reguluje kroâtíoí moment a tím i teh. Boční a výškové fixaoe cívky je prováděna přímočarými hdraulickýml motory. V režimu zpětného chodu se hydromotory podávaoích kladek zkratují pomocí šoupátkotého reąvaděče a hydromotor odvíječky se rovněž přepne do funkce motoru, který po překonání hydraulického odporu hydromotorů podávacíohkladekpnavine plněný profil 9 potřebnou délku zpět na cívku.W ľříklad konkrétního provedení zařízení...

Elektromagnetické chapadlo podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240827

Dátum: 01.01.1988

Autori: Beránek Ivan, Nikl Stanislav

MPK: B23Q 7/04

Značky: elektromagnetické, podavače, chápadlo

Text:

...Q, jehož aktivizací se uvádí elektromagnetické chapadlol do činnosti. Na zadnístraně je niskovité jádro Q elektromagnetu opatřeno zahloubením 3, které průměrem i polohou odpovídá vývrtu i rotačního tělesa g chapadla l. V prostoru lg omezeném vývrtem 5 V rotačním tělese g, a zahloubením 2 v miskovitém jádru Q elektromagnetu, je volně suvně uložen tlačný kolík ll opatřený na straně odvrácené jádru Q elektromagnetu pružinou lg, která se opírá o...

Zapojení k hydraulickému ovládání podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242416

Dátum: 01.12.1987

Autor: Tietze Günther

MPK: B23Q 7/00

Značky: hydraulickému, ovládání, podavače, zapojení

Text:

...łâ, gg třetího pracovního válce 2 je zařazen třetí miniaturní rozvaděč âł. Stejně hlavní pracovní válec 3 a pomocný pracovní válec Ž v tandemovém uspořádání v okruhu chapadla II jsou napojeny na hlavní přívodní větev ii a hlavní odváděcí větev łä tak, že na dvojici odbočných.větví łg, gg hlavního pracovního válce 1 je zapojen čtvrtý miniaturní rozvaděč gg, a na dvojici odbočných větví gg, gg pomocněho pracovního válce Ž je zapojen pátý...

Příčný trámec skříně vibračního třídiče nebo podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239102

Dátum: 01.11.1987

Autor: Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: skříně, příčný, podavače, vibračního, třídiče, trámec

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit příčný trámec skříně vibračního třídiče nebo podavače s vysokou tuhostí a odolností proti únavovému namáhání kmitovým pohybem a malou hmotností. Za tímto účelem je trámec vytvořen ze dvou válcových pravoúhlých úhelníků, které jsou navzájem po své délce spojeny koutovým svárem, v jehož dvou protilehlých stěnách jsou upraveny otvory pro pevné spojení s rozpěrnými trubkami, sloužícími pro vedení spojovacích šroubů...

Podávací plocha vibračního podávače pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 241186

Dátum: 15.08.1987

Autori: Kala Alois, Švehla Štefan

MPK: B65G 27/00, B07B 1/30

Značky: plocha, podavače, sypké, vibračního, materiály, podávací

Text:

...svou rozdílnou funkcí a konfigurací má jiné nároky na uchycení ve skříni než podávaci plocha, a to i V případech, kdy nároky na kvalitu třídění jsou nižší, jako například, kdy se jedná o hrubé nebo částečné granulometrické třídění sypkého matcriálu, nebot třídicí plocha včetně jejího uchycení musí zajišťovat dobré propadavání a odvod vytříděné podsítné frakce, musí zabraňovat zaklínování zrn. tříděnélto sypkého materiálu v propadových...

Spojovací člen hřídelí rotoru a pohonu rotačního podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249025

Dátum: 12.03.1987

Autor: Dusil Josef

MPK: F16D 11/00

Značky: rotačního, podavače, rotoru, spojovací, pohonů, hřídeli, člen

Text:

...a statoru podavače Zvýši se produktivita a bezpečnost práce, přičemž časové prostoje jsou minimální.Na.výkresu je na obr. 1 zobrazen schemátický celkový pohled na rotační podavač v řezu, na obr. 2 je zobrazen čelní pohled na rotační podavač. Detail A zobrazuje spojovací člen hřídelí rotoru a pohonu rotačního podavače v axonometrickém tvaru, jak znázornšno na obr. 3.Rotor g rotačního podavače je přes hnanou hřídel Q rozebíratelně spojen s...

Zařízení pro pohon tyčového podavače nebo pásu na tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244526

Dátum: 16.02.1987

Autori: Buchta Vlastimil, Fajt Josef, Veselá Zdenka

MPK: D03D 41/18

Značky: stavu, podavače, tyčového, zařízení, tkalcovském, pásu, pohon

Text:

...npowxamm ymoqaoíł mm ,no cm nop YJIOBJIGTBOPHTGJILHO ne pemeHa.HGJILIO naoóperezmn 53111110105 ynpomerme ycTpoíácTBa ma upnBona panyrp mm nem n IIOBBHJIBEVIG ero Hanemxocm 13 paóowe.Banaqeü nsoópewenm HBJIHBTCH Henocpencwnexmuñ npmaon pamlp mm JIGHT no ynpaanaemow çony nBmzcerma.COPJIaCHO nsodperrenwno B KaqecTBe mnrawem npmaeaxewca naBecTHHíâ Jlmíeffnmi JLBIIIaTGJIL, npn KoTopoM pamzrpa u JIeHTa emma B zcaqecwne ero pOTOPOB.YcTpoücTBo mm...

Zapojenie pre automatickú reverzáciu pohonu kruhového podávače súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248145

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kudlej Karol, Rubaninský Vlastimil

MPK: H02P 1/00

Značky: zapojenie, súčiastok, automatickú, kruhového, podavače, pohonů, reverzáciu

Text:

...porúch vzniknutých vplyvom zádržky, čím sa zvyšuje výrobná kapacita montážneho zariadenia.Na pripojenom výkrese je príkladne znázornená bloková schéma zapojenia pre au 4tomatickú reverzáciu pohonu kruhového podávača súčiastok.Zapojenie pre automatickú reverzáciu p 0 honu kruhového podávača súčiastok pozostáva zo snímača 1 pohybu, ktorý je pripojený na vstup vyhodnocovacieho obvodu 2. Výstup vyhodnocovacieho obvodu 2 je spolu s jedným...

Magnetická hlava přísavkového podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235414

Dátum: 15.11.1986

Autori: Tulis Josef, Bělohradský Jiří, Drápela Jiří

MPK: B30B 15/30

Značky: magnetická, přísavkového, hlava, podavače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší magnetickou hlavu přísavkového podavače přístřihů pro lisy nebo postupové automaty. Podstatou vynálezu je, že v tělese hlavy podavače je uchycena nosná konstrukce, odpružená pružinami a pružnými bloky, na níž je připevněn odpružený doraz kladky a permanentní magnety, podložené zařízením pro stavění výšky. Konstrukční magnetické hlavy podle vynálezu se docílí odstranění časové prodlevy, přídavné namáhání přísavky a její odírání a...

Hlavní příčný trámec skříně vibračního třídiče, podavače nebo skluzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232272

Dátum: 15.06.1986

Autor: Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: třídiče, skluzu, skříně, trámec, podavače, příčný, vibračního, hlavní

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit hlavní příčný trámec skříně vibračního třídiče, dále podaveče nebo skluzu, který vykazuje vysokou tuhost jak v příčném, tak podélném směru a slouží k uchycení vibrátoru. Za tím účelem sestává hlavně příčný trámec z pásnic a stojin, kde pásnice jsou opatřeny otvory pro průchod spojovacích šroubů vibrátoru. Otvory v pásnicích jsou upraveny v mezerách mezi dvěma stojinami, vzdálenými od okrajů otvorů o rozměr menší, než...

Zařízení k regulaci otáček navíjecího orgánu zásobníku a podavače nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 223856

Dátum: 15.04.1986

Autor: Hellström Jerker

Značky: otáček, zásobníku, zařízení, regulaci, navíjecího, nitě, podavače, orgánů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k regulaci otáček navíjecího orgánu zásobníku a podavače nitě pro stroje na zpracování vláken, opatřené niťovým bubnem pro přechodné uskladnění zásoby nitě, elektromotorem pro pohon navíjecího orgánu, snímacím ústrojím reagujícím na okamžitou zásobu nitě na niťovém bubnu a ústrojím ke pracování signálu, které je zapojeno mezi snímacím ústrojím a elektromotorem a vytváří při dolním, horním a středním rozsahu zásoby nitě odlišné hnací...

Úprava kaskádovité podávací plochy vibračního třídiče, podavače a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220526

Dátum: 15.11.1985

Autori: Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

Značky: podavače, třídiče, úprava, kaskádovité, plochy, dopravníku, podávací, vibračního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy kaskádovité podávací plochy vibračního třídiče, podavače a dopravníku, sestávající ze sendvičových desek s funkčními vrstvami z kovového nebo jiného otěruvzdorného materiálu, například pryže. Nosné vrstvy mohou být navíc opatřeny tuhými spojovacími deskami pro jejich pevné spojení s nosnou částí vibračního třídiče, podavače a dopravníku. Jednotlivé sendvičové desky jdou uspořádány tak, funkční vrstva jedné sendvičové...

Zařízení na řízení pohybu krokového podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 218376

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bendl Zdeněk, Havránek František, Zahrádka Jan

Značky: zařízení, pohybu, krokového, podavače, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na řízení pohybu krokového podavače podle rychlosti pohybu sloupce kroužků na výstupu bezhroté brusky řeší synchronizaci pohybu podavače se strojem pomocí kladičky, jež se valí po povrchu sloupce kroužků, vycházejícího z bezhroté brusky. Pohyb kladičky je přenášen na pohyb clonek, které při kruhovém pohybu zasahují do bezkontaktního spínače, a tím řídí pohyb podavače.