Patenty so značkou «počtom»

Spôsob a systém využívajúci škroby s mastnými kyselinami s nízkym počtom uhlíkov v papierovej glejovacej kompozícii na inhibovanie ukladania solí multivalentných mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15874

Dátum: 04.03.2011

Autori: Bucher Ewa Gertruda, Koenig Ascencion, Koenig Michael

MPK: D21H 19/54, D21H 17/15, D21H 17/28...

Značky: mastnými, nízkým, multivalentných, inhibovanie, glejovacej, mastných, škroby, kyselin, uhlíkov, kyselinami, počtom, ukladania, spôsob, systém, papierovej, solí, využívajúci, kompozícií

Text:

...glejací roztok,ale sa môžu nanášať aj po aplikácii povrchového glejového roztoku na povrch (povrchy) papierového substrátu. Sušiaca látka sa môže inkorporovať do povrchového škrobového glejového roztoku, ktorý sa potom nanáša na povrch (povrchy) papierového substrátu(napr. žľab pri ponornom glejacom lise) alebo sa môže nanášať na povrch (povrchy) papierového substrátu, oddelene z povrchového škrobového glejového roztoku. Prítomnosť týchto...

Programovateľná valcová vložka zámku, s vysokým počtom kombinácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19275

Dátum: 15.11.2010

Autor: Loreti Alberto

MPK: E05B 29/04, E05B 27/10

Značky: válcová, počtom, kombinácii, zámku, programovatelná, vložka, vysokým

Text:

...počet závisí na rozstupe zodpovedajúcich ozubení každej dvojice kľúčových bežcov a blokovacích kolíkov. Čím menší je rozstup, tým vyšší je počet možných kodiñkácií. Rozstup týchto ozubení však nemôže byť znížený pod isté medze, na jednej strane, pretože by to zahŕňalo väčšie ťažkosti pri výrobe, a na druhej strane, pretože zachytávanie medzi dvojicami kľúčových bežcov a blokovacími kolíkmi by už nemalo dostatočnú mechanickú pevnosť.0006...

Spôsob výroby podlhovastého hriadeľa s väčším počtom vačiek, najmä vačkového hriadeľa a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285010

Dátum: 22.03.2006

Autori: Seifert Michael, Werle Thomas

MPK: B21D 53/00, B21D 26/00

Značky: podlhovastého, väčším, vykonávanie, vačiek, spôsob, počtom, vačkového, najmä, spôsobu, výroby, zariadenie, tohto, hriadeľa

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob a zariadenie na výrobu podlhovastých dutých telies, najmä vačkových hriadeľov s väčším počtom vačiek, pri znížených výrobných nákladoch, nižších nákladoch na nástroje, nižšom počte pracovných operácií a zvýšení produktivity. Riešenie spočíva vo vydúvaní častí jednodielneho dutého hriadeľa (5), napríklad do tvaru vačiek (6), pričom vyduté časti môžu byť čo do svojho tvaru a/alebo svojej polohy tvárnené v niekoľkých operáciách.

Zjednodušené praktické radenie a mechanizmus, a súvisiaci spôsob, na prispôsobovanie mimo modulácie v systéme s väčším počtom nosných so spätnou väzbou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16339

Dátum: 13.10.2005

Autori: Tirkkonen Olav, Priotti Paolo

MPK: H04B 7/04, H04L 1/20, H04L 1/00...

Značky: väčším, spätnou, vazbou, prispôsobovanie, praktické, zjednodušené, nosných, modulácie, spôsob, počtom, súvisiaci, radenie, mechanizmus, systéme

Text:

...navrhuje použitieDemmelovho podmieneného čísla na vyhodnocovanie vhodnosti kanálu na priestorové multiplexovanie. Ďalej, dokument Meranie Demmelovho podmieneného čísla pre 2 x 2 MIMO-OFDM širokopásmové kanály, proceeding z VTC 04-Spring, IEEE 2004, N. Kita, W. Yamada, A. Sato, D. Mori a S. Uwano,ukazuje rozloženie Demmelovho podmieneného čísla v skutočných kanáloch. Avšak na základe simulácii prispôsobovania založených na Demmelovom...

Spôsob párovania počtu N prijímacích terminálov s počtom M kontrolných kariet pre podmienený prístup

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6937

Dátum: 17.02.2005

Autori: Boudier Laurence, Beun Frédéric, Roque Pierre, Tronel Bruno

MPK: H04N 5/00, H04N 7/16, H04N 7/167...

Značky: kariet, prijímacích, počtu, podmienený, spôsob, přístup, terminálov, kontrolných, počtom, párovania

Text:

...bezpečnostného modulu, ~ uloženie zoznamu identifikátorov vonkajších bezpečnostnýchmodulov do pamäti každého prijímacieho zariadenia, 3a kontrolná fáza spočíva V autorizovaní prístupu k dátam, keď identifikátor vonkajšieho bezpečnostného modulu, spojeného s prijímacím zariadením, je uvedený na zoznamu uloženom V tomto zariadení a kedĺ identifikátor tohto prijímacieho zariadenia je uvedený na zoznamu uloženonx V uvedenom vonkajšou...

Spôsob a zariadenie pre riadenie dátových spojení v dátovej sieti s veľkým počtom uzlov sietí na prenos údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10266

Dátum: 17.05.2004

Autori: Hischke Sven, Xu Bangnan, Weiss Erik

MPK: H04L 12/56

Značky: počtom, sietí, dátovej, uzlov, datových, spojení, zariadenie, údajov, prenos, spôsob, velkým, riadenie

Text:

...použiť, aj keď bude pre prvé dátové spojenie použité zadané kódovanie, napríklad obzvlášť robustné, tzn. nízke kódovanie pri veľmi zlej kvalite prenosu.0020 Podľa ďalšieho aspektu zahŕňa vynález zariadenie na riadenie dátových spojení v dátovej sieti s veľkým počtom uzlov sieti na prenos údajov,ktoré sú vytvorené tak, že hodnotia kvalitu prvého dátového spojenia na základe prispôsobení jednej alebo viacerých pre prvé dátové spojenie...

Lietajúce zariadenie s väčším počtom zdvihových rotorov a tlačných rotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1250

Dátum: 05.03.2003

Autor: Wobben Aloys

MPK: F16L 37/28

Značky: zdvihových, zariadenie, tlačných, rotorov, počtom, lietajúce, väčším

Text:

...spojovacie tyčeobzvlášť výhodne vytvorené duté a káble sú vedené vo vnútri tyčí.Aby bolo lietajúce zariadenie pokiaľ možno flexibilné a dalo sa vzávislosti od transportovaných bremien dimenzovať, sú plánované pevné, ale rozpojiteľné spojenia medzi spojovacími tyčami a motormi. Tým je mďmá proporcionálna miniaturizácia lietajúceho zariadenia podľa vynálezu tým, že v závislosti od bremena, ktoré sa má transportovať, je zvolíteľný požadovaný...

Spaľovací štvortaktný motor s párnym počtom valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282798

Dátum: 15.11.2002

Autor: Strelec Ján

MPK: F02B 27/00, F02F 1/22

Značky: parným, počtom, motor, štvortaktný, valcov, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Motor pozostáva z najmenej dvoch valcov (1, 2), vybavených piestami (13, 23), ktoré sú uspôsobené na prácu s časovým posunom 360° a vybavených nasávacími a výfukovými ventilmi, pričom každý z valcov (1, 2) je vybavený v dolnom úvrate kanálom (11, 21), kde kanály (11, 21) ústia do dvojcestného ejektora (3) na obvod spalín, ako aj nasávanie čerstvej zmesi.

Prenos dát s väčším počtom vysielacích antén

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1387

Dátum: 26.08.2002

Autori: Schulz Egon, Costa Elena, Haas Harald

MPK: H04B 7/04, H04L 1/02

Značky: antén, prenos, počtom, vysielacích, väčším

Text:

...kandidátom je takzvané OFDM (Orthonogal Frequency Division Multiplexing - ortogonálne multiplexovanie rozdelením frekvencií), pri ktoromsa vysielané dáta pred vyslaním multiplexujú narôzne prenosove frekvencie zodpovedajúcich pomocných nosičov vo vnútri frekvenčného rozsahu, pričom tieto jednotlivé pomocné nosiče sú voči sobe kolmé. Nevýhody tohto OFDM spočívajú vo vysokom výkonovom pomere špičiek k priemeru, V požiadavke...

Spôsob elektrického napájania väčším počtom napäťových úrovní pre železničné vozidlo a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3725

Dátum: 01.08.2002

Autori: Colasse Alexis, Delecluse Christophe, Maffei Raphael

MPK: B60L 9/00

Značky: väčším, železničné, uskutočňovanie, napäťových, elektrického, spôsobu, spôsob, úrovní, vozidlo, počtom, napájania, tohto, zariadenie

Text:

...že je kvedeniu pripojený iný užívateľ) tento brzdiaci spínací regulátor tiež implementuje funkciu obmedzovača napätia (ktorý obmedzuje napätie na polovodičoch).Vtejto súvislosti je pritom potrebné poznamenať, že pri niektorých sietiach, typicky pri sietiach spoločnosti SNCF, je potrebné zabezpečiť, aby nebol do troleja spätne odvádzaný akýkoľvek prúd. Implementácia brzdiacej sústavy je teda realizovaná na báze rozptýlenia energie do rezistorov...

Spôsob výroby uhľovodíkových frakcií s počtom uhlíkov 2 až 12

Načítavanie...

Číslo patentu: 280676

Dátum: 08.02.1995

Autori: Hudec Pavol, Úradníček Ladislav, Morávek Štefan, Hložek Peter, Žídek Zdeněk

MPK: C07B 37/00, C07C 2/12

Značky: frakcií, počtom, spôsob, výroby, uhlovodíkových, uhlíkov

Zhrnutie / Anotácia:

Uhľovodíkové frakcie s počtom uhlíkov 2 až 12 s teplotou varu do 250 °C sa pripravujú tak, že plynná uhľovodíková surovina z procesov spracovania ropy obsahujúca uhľovodíky s počtom uhlíkov 2 až 5 sa pri teplote 220 až 580 °C a tlaku 0,1 až 5,0 MPa kontaktuje s heterogénnym katalyzátorom, ktorého podstatnú kyslú zložku tvorí kryštalický hlinitokremičitan s molárnym pomerom SiO2 : Al2O3 aspoň 25 : 1 s obsahom pod 0,5 % hmotn. alkalických kovov,...

Spôsob výroby benzylových esterov alifatických karboxylových kyselín s počtom uhlíkov 2 až 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 258706

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vojtko Ján, Čihová Milina, Ilavský Ján, Mravec Dušan

MPK: C07C 69/035

Značky: kyselin, alifatických, výroby, benzylových, počtom, karboxylových, esterov, uhlíkov, spôsob

Text:

...prepadom sitonom organickej fázy z deličky fáz do reaktora, sa nadávkuje 108 g 1 Inól benzylalkoholu, 78 g L 3 mólu kyseliny octovej 1,02 g 0,01 mólu kyseliny sírovej o koncentrácii 96 0/0 hmot. a 50 cm 3 n-heptánu. Esterifikáoia trvá 1 hod., počas ktorej vznikne 18 r reakčnej Vody, čo zodpovedá úplnej premene benzylalkoho-lu na ester. Voda sa priebežne vydestilováva vo forme azeotropu s n-heptánom a kyselinou octovou, ktorá V množstve celkove...

Spôsob výroby benzylových esterov alifatických karboxylových kyselín s počtom uhlíkov 1 až 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 256085

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ilavský Ján, Čihová Milina, Mravec Dušan, Vojtko Ján

MPK: C07C 69/02

Značky: uhlíkov, karboxylových, kyselin, alifatických, esterov, počtom, výroby, spôsob, benzylových

Text:

...OTP 5, teplomerom a siíónovým prepadom lorganickej fázy z deličky fáz do reaktora sa nadavkovalo- 108 g 1 mól benzylalkioh-olu, 92 g 2 möly kyseliny mravčej a 1,1 g 1 hmot. vztahovaué na benzylalkohol aktivovaného práškového zeolítu H~ ZSM-ő. Reakčná zmes sa Lidržiavala pri nekoinečnom refluxe 30 minút. Potom sa do reaktora pridalo 40 cm 3 n-heptánu a vzniknuta voda sa oddestilovala. Kyselina mravčia sa v reakčnej zmesi doplnila tak, že sa...

Zdroj iskrenia s viacnásobným počtom iskier

Načítavanie...

Číslo patentu: 240303

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lác Ján

MPK: H01T 13/46

Značky: iskrenia, počtom, iskier, viacnásobným, zdroj

Text:

...sa do- .sehuje dolkonalejšie horenie zmesi. Vzhľadomvna obmedzený priestor V hlave valcov nie je vždy možné používat väčší počet sviečok.Tento problém rieši zdroj iskrenia s viacnásobným počtom iskier, ktorého podstata spočíva V tom, že V izolante sú uložené medzipóly s iskrišfami, pričom privodné kontakty sú spojené so zdrojom.Na pripojených výkresoch je na obr. č. l uvedené schematicke usporiadanie zdrojaZdroj iskrenia s viacnásobným počtom...

Mechanizmus pre prenos signálu z rotujúcej časti na pevnú s obmedzeným počtom otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 250779

Dátum: 14.05.1987

Autor: Krajčovič Peter

MPK: H01R 11/00

Značky: pevnú, mechanizmus, částí, otáčok, signálu, prenos, obmedzeným, rotujúcej, počtom

Text:

...vodiča. Okrem toh-o potrebná dĺžka vo-diča je u navrhovaného riešenia zhruba polovičná.Usporiadanie mechanizmu je znázornená na pripojených obrázkoch. Orbr. 1 zobrazuje rez mechanizmom, bez zavkreslenéh-o vodiča. Valec 1 i bubon 2 majú možnosť otáčania voči pevnému čapu 3 i voči otočnému čapu 4. V medzera medzi valcom 1 a bubnom 2 je voľne pohyblivý prstenevc 5, zoibrazený na obr. 3. Na obr. 2 je zobrazený spôsob navinutia...

Zapojenie uzavretého polohového servosystému s krokovým motorom riadeného frekvenciou a počtom impulzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233606

Dátum: 01.03.1987

Autori: Almássy Stanislav, Kalaš Václav, Varga Alexander

MPK: G05B 1/08

Značky: riadeného, servosystému, krokovým, zapojenie, počtom, frekvenciou, uzavretého, polohového, motorom, impulzov

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu je v tom, že vstupný signál pre jeden smer pohybu je jednak privedený na vstup prvého diferenčného člena a jednak cez prvý člen logického súčtu na vstup ovládača krokového motora, vstup prvého diferenčného člena a vstup druhého diferenčného člena. Vstupný signál pre druhý smer pohybu je jednak privedený na vstup prvého diferenčného člena a jednak cez druhý člen logického súčtu na vstup ovládača krokového motora, vstup prvého...

Spôsob oxidácie lineárnych, rozvetvených a cyklických alkénov s počtom 5 až 15 atómov uhlíka na glykolacetáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224008

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čihová Milina, Vojtko Ján, Hrušovský Mikuláš

Značky: počtom, cyklických, spôsob, oxidácie, rozvetvených, atómov, glykolacetáty, alkénov, uhlíka, lineárných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oxidácie lineárnych, rozvetvených a cyklických alkénov s počtom 5 až 15 atómov uhlíka na glykolacetáty elementárnym kyslíkom, prípadne vzduchom, za tlaku alespoň 0,4 MPa pri teplotách 120 až 180 °C, za katalýzy octanmi kovov prechodného mocenstva ako je meď, železo alebo mangán v kombinácii s alkalickými halogenidmi, vyznačený tým, že ako katalyzátor sa použije octan olova, niklu alebo kobaltu v kombinácií s alkalickými chloridmi, ako je...