Patenty so značkou «počítadlo»

Počítadlo dávok na inhalátory a inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18833

Dátum: 18.05.2011

Autori: Clancy Paul, Karg Jeffrey, Walsh Declan, Fenlon Derek, Buck Dan, Kaar Simon, Uschold Robert Charles, Hazenberg Jan Geert

MPK: A61M 15/00

Značky: počítadlo, dávok, inhalátor, inhalátory

Text:

...pričom užívateľ by si ďalej myslel, že zariadenie je podľa počítadla stále vhodné na používanie. Bolo tiež zistené, že je pomerne ťažké zostaviť niektoré známe inhalátorové zariadenia apočítadla dávok pre ne. Ďalej je pociťovaná potreba zlepšiť inhalátory tým, žeby boli urobené ľahko použitelnými po umytí vodou. Niektoré počítadla dávok nemusia udržať obzvlášť spoľahlivo počet, napríklad ked spadnú napríklad na0009 Cielom predloženého...

Počítadlo dávok pre inhalátory s odmeranými dávkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16358

Dátum: 28.07.2010

Autori: Uschold Robert Charles, Kaar Simon, Johnson Timothy Norman, Karg Jeffrey A

MPK: A61M 15/00

Značky: inhalátory, odmeranými, počítadlo, dávkami, dávok

Text:

...varovať, ked sa blíži vyčerpanie náplne inhalátora. Užívateľ tak môže prijať potrebné opatrenia, aby predišiel nedostatku lieku. Keďže má navyše počítadlo presnosť rozlíšenia jednotlivej dávky, možno ho využiť na sledovanie dodržiavania liečby, či už pod dohľadom nemocnice alebo rodičov a učiteľov, ktorí posudzujú dodržiavanie liečby u dieťaťa zvereného do ich starostlivosti. Vniektorých krajinách existujú tiež zákonné požiadavky na...

Počítadlo dávok pre inhalátory s odmeranými dávkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17403

Dátum: 28.07.2010

Autori: Kaar Simon, Johnson Timothy Norman, Karg Jeffrey, Uschold Robert Charles

MPK: A61M 15/00

Značky: dávok, odmeranými, počítadlo, dávkami, inhalátory

Text:

...zvlášťťažké udržať si prehľad s množstvom dávok vyčerpaných zkaždého0007 Dokument W 0 98/28033 uvádza počítadlo dávok vhodné k použitiu svyššie uvedenými inhalátormi sodmeranými dávkami. Počítadlo dávok umožňuje užívateľom posúdiť, koľko dávok zostáva v neprehladnej nádobke. Také počítadlo môže užívateľov varovať, keď sa blíži vyčerpanie náplne inhalátora. Uživatel tak môže prijať potrebné opatrenia, aby predišiel nedostatku lieku....

Počítadlo dávok pre inhalátory s odmeranými dávkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15894

Dátum: 28.07.2010

Autori: Johnson Timothy, Uschold Robert, Karg Jeffrey, Kaar Simon

MPK: A61M 15/00

Značky: odmeranými, dávok, dávkami, počítadlo, inhalátory

Text:

...Užívateľ tak môže prijať potrebné opatrenie, aby predišiel nedostatku lieku. Keďže má navyše počítadlo presnosť rozlíšenia jednotlivej dávky, možno ho využiť k sledovaniu dodržiavania liečby, či už pod dohľadom nemocnice alebo rodičov a učiteľov, ktori posudzujú dodržiavanie liečby u dieťaťa zvereného do ich starostlivosti. Vniektorých krajinách existujú tiež zákonné požiadavky na to, aby inhalátory s odmeranými dávkami mali počítadlo...

Počítadlo pre inhalačné zariadenie suchého prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18189

Dátum: 29.03.2010

Autori: Toksöz Ahmet, Toksöz Zafer, Cifter Ümit

MPK: A61M 15/00

Značky: zariadenie, suchého, počítadlo, inhalačné, prášků

Text:

...a otvor na uvoľňovanie lieku, ktorý je umiestený v druhej častí vonkajšieho krytu,na ktorý sa pripája náustok. Okrem toho, aby sa poskytol presný pohľad na, alebo presné zobrazenie čísiel na blistri zexteriéru inhalačného prístroja po zatlačení uvedeného ovládacieho prvku do vnútra vonkajšieho krytu, obsahuje prístroj podľa tohto vynálezu ďalej štrbinu počítadlového displeja vonkajšieho krytu umiestnenú vzákladni uvedeného vonkajšieho...

Počítadlo inhalátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5046

Dátum: 05.12.2008

Autori: Bradshaw Douglas, Sörby Lennart, Bowman Nic

MPK: A61M 15/00, F16D 49/00, G06N 1/00...

Značky: počítadlo, inhalátora

Text:

...koliesko sú výhodne usporiadané na rovnakom osovom usporiadaní a prostriedok na zabránenie spätnej rotácie funguje ako uloženie pre osové usporiadanie. Osové usporiadanie ďalej výhodne obsahuje prevodovú závitovku na poháňanie zobrazovacieho prostriedku a druhý úložný prostriedoka zobrazovací prostriedok výhodne obsahuje otočný indíkačný prostriedok s ozubením, ktoré je V zábere s prevodovou závitovkou.To sa dosiahne tiež počitadlom...

Propelerové počítadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5068

Dátum: 05.09.2006

Autor: Kuhlemann Holger

MPK: G01F 1/05

Značky: počítadlo, propelerové

Text:

...je mechanické prenášanie otáčok propelera na mechanizmus počítadla. Pre typ WP musí pretoto použitý prevod zmenit smer otáčania o 90 °. Preto sa vkladajú všeobecnézávitovkové prevody, keďže tieto spôsobujú nielen zmenu orientácie otáčania,ale aj súčasne zníženie vysokých počtov otáčok propelera na mieru, únosnú pre mechanizmus počítadla. Avšak tieto závitovkové prevodovky majú vysoké trenie, pretože sa kolesá prevodovky kĺžu po sebe....

Rozprašovač obsahujúci počítadlo a uzáver ukončenia operácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15542

Dátum: 14.08.2006

Autori: Thoemmes Ralf, Geser Johannes, Westmeier Birgit, Metzger Burkhard

MPK: A61M 15/00, B05B 11/00, G06M 3/02...

Značky: ukončenia, počítadlo, operácie, uzáver, rozprašovač, obsahujúci

Text:

...zariadenie, alebo najmenej prvé počítadlo počítacieho zariadenia, na počítanie počtu uvedení rozprašovača do činnosti, je usporiadané na časti puzdra rozprašovača, ktorú možno oddeliť, aby sa vložila/alebo vymenila nádobka, pričom rozprašovač je zablokovaný voči ďalšiemu uvedeniu do činnosti a/alebo výhodne proti lvybraniu aktuálnej nádobky alebo vloženiu novej nádobky, ak sa dosiahol alebo prekročil určitý počet uvedení rozprašovača do...

Valčekové počítadlo pre počítače spotreby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4970

Dátum: 31.01.2006

Autori: Fesser Ralf, Becker Walter

MPK: G01F 15/06, G06M 1/00

Značky: počítače, valčekové, spotřeby, počítadlo

Text:

...spínacieho člena prebieha v podstate kolmo na os valčekového počítadla. Spínací člen, ktorý je v zábere s kolikovým kolesom, má v podstate valcové blokovacie teleso, ktoré má na rovinnej čelnej ploche excentricky na svoju os otáčania umiestnený spínací ozub so spínacou plochou v podstate axiálnou a so spínacou drážkou bezprostredne za spínacím ozubom v smere otáčania na čelnej strane, pre spínací kolik kolíkoveho kolesa nachádzajúceho sa v...

Mechanické počítadlo dávkovacieho zariadenia a dávkovacie zariadenie obsahujúce toto počítadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284636

Dátum: 04.07.2005

Autori: Cirillo Pasquale, Eicher Joachim, Fiol Andreas

MPK: A61M 15/00, G01F 11/20

Značky: zariadenia, dávkovacie, mechanické, zariadenie, dávkovacieho, obsahujúce, počítadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické počítadlo dávkovacieho zariadenia tohto druhu obsahuje najmenej jedno vreteno (4) so zabezpečením proti otáčaniu, ktorého os prebieha rovnobežne s osou dávkovacieho zariadenia a ktoré je umiestnené v oblasti obvodového povrchu zariadenia a pripevnené v susedstve koncov vretena pomocou príslušných otočných upnutí (5, 6) k prvému dielu (1) puzdra, zubové usporiadanie na konci vretena (4), ktoré je najbližšie k druhému dielu (2) puzdra,...

Počítadlo inhalátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4568

Dátum: 23.06.2005

Autori: Bunce Martin, Treneman William, Hodson Darren

MPK: G06M 3/00, A61M 15/00

Značky: počítadlo, inhalátora

Text:

...0 96/16686 opisuje dávkovač aerosólu, pričom funkčný mechanizmus zariadenia označujúceho dávky je elektronický a pričom poháňajúci člen obsahuje mikrospínač, vložený do steny plášťa. Počet zostávajúcich dávok je znázornený absolútnou hodnotou pomocou elektrického displeja. Elektronické súbory tohto typu sú však pomeme drahé v porovnaní s ekvivalent nými mechanickými mechanizmami.0008 US 5 482 030 opisuje dávkovač aerosólu, ktorý má mechanický...

Vstrekovacia forma s elektronickou pamäťou dát zahrnujúca počítadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 232

Dátum: 02.06.2004

Autor: Männer Hans Peter

MPK: B29C 45/17, B29C 45/76

Značky: pamäťou, počítadlo, vstrekovacia, zahrnujúca, forma, elektronickou

Text:

...formy a pomocou vedenia spojený s pamäťou dát, ktorá je hlavne mikroracličom alebo mikroprocesorom, ktorý prevádza hodnoty napätia, poskytované teplotným snímačom, na hodnoty teploty. Takto uskutočnený teplotný snímač môže s vysokou presnosťouzaznamenávat veľké výkywy teploty a odovzdávat ich do pamäti dát.Pritom môže prvok pre záznam času, usporiadaný V pamäti dát, hlavne v mikroradiči, slúžiť na záznam a ukladanie do pamäti dôb trvania...

Počítadlo zvedených impulzných prúdov z atmosférických výbojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2719

Dátum: 11.12.2000

Autor: Bačo Milan

MPK: G01R 19/145

Značky: prúdov, atmosférických, počítadlo, výbojov, impulzných, zvedených

Text:

...zo štyroch hlavných častí V snímači vysokonapätových impulzov (1), ktorý je trvalo magnetický prepojený s bleskozvodnou sústavou a elektricky prepojený s prevodníkom (2) nízkonapätového signálu, dochádza indukčným spôsobom k nasnimaniu vysokonapätových výbojov zvedených prvkami bleskozvodnej sústavy z atmosféry. Tietosignály sú v prevodníku (2) vhodným spôsobom transformované dovyhodnocovacieho obvodu (3), ktorý je potom zdrojom impulzov...

Elektronické počítadlo plynomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 387

Dátum: 06.04.1994

Autori: Naď Milan, Trúsik Miroslav

MPK: G01F 1/56

Značky: elektronické, plynomerov, počítadlo

Text:

...turbínového plynomera. kde obr.1 predstavuje jeho Pozdlžny rez. a obr.Z zobrazuje blokovú schému elektronického počítadla.Priemyselný plynomer má na svojej pohyblivej časti /koleso turbíny 32 / excentricky upevnený Permanentný magnet Lg,voči ktorému je orientovaná dutina §v telese hriadeľa Z, slúžiaca pre uloženie indukčného magnetického snímača otáčok iz. V nástavci gg telesa plynomera łł slúžiaceho pre upevnenie hlavy plynomera § je zavitový...

Elektronická počítadlo odměru pro výdej směsi dvou kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245583

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koepelka Jioí, Vinkler Emanuel, Eerný Antonín, Zikán Viktor

MPK: G01F 1/56

Značky: směsi, odměru, kapalin, výdej, elektronická, počítadlo

Text:

...tohoto řešení lze jednoduše zajistit možnost předvolby vydaného množství směsi kapalin, což v případě vydávaní pohonných hmot znamená možnost zaplacení požadovaného množství směsi předem a tím urychlení provozu u čerpadel pohonných hmot.Vynález bude dále blíže popsán podle přiloženého výkresu, na němž je schematicky znázorněn příkladné provedení elektronického počítadla odměru pro výdej směsi dvou kapalin podle vynálezu.Elektronické...

Mechanické předvolbové počitadlo pro kopírovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235014

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jaszter József, Bereck Gábor, Kiss József, Neumann György, Bernáth László, Szilveszter Lajos, Tóth Károly, Székely Lajos

MPK: B41L 39/02

Značky: kopírovací, mechanické, předvolbové, stroj, počítadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanické předvolbové počitadlo pro kopírovací stroj s otáčivým předvolbovým prstencem je opatřen číslicovými značkami rozmístěnými se stejnou úhlovou roztečí, a který je aretovatelný v poloze otáčení předem určené číslicovými značkami prostřednictvím pružinového aretačního členu zapadajícího do aretačních vrubů, s ovládacím a indikačním knoflíkem, uspořádaným souose v předvolbovém prstenci, přičemž ovládací a indikační knoflík je opatřen...

Dvojité počítadlo výstrelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233480

Dátum: 15.09.1986

Autor: Červinka Peter

MPK: F41J 5/06

Značky: dvojité, počítadlo, výstrelov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dvojitého počítadla výstrelov hlavne pre strelnice. Zvukové impulzy sa snímajú v každom boxe dvoma mikrofónmi a elektrické obvody pozostávajúce z hradiel, tvarovacích obvodov, monostabilných klopných obvodov, rozlíšia z ktorého z dvoch zdrojov zvukových impulzov v boxe vyšiel impulz. Zariadenie možno použiť tam, kde treba oddelene registrovať počet zvukových impulzov z dvoch približne rovnako silných a od seba málo vzdialených...

Valčekové počítadlo plynomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227601

Dátum: 01.09.1985

Autori: Marták Jaroslav, Batka Luboslav

Značky: valčekové, počítadlo, plynomerov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka súčtového počítadla, najmä pre plynomery, kde ja potrebné sčitovať počet otáčok, ktoré predstavujú množstvo pretečeného objemu meranej veličiny. Podstatou vynálezu je kostra počítadla s bočnými stenami vytvorená ako jeden odstrek. Bočné steny sú opatrené priebežnými a otvormi s dnom pre hriadeľ číslicových valčekov a hriadeľ prepínacích pastorkov. Ďalej je kostra počítadla v blízkosti prvého číslicového valčeka opatrená otvorom...

Počítadlo proudové zátěže vypínače v okamžiku vypnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215648

Dátum: 15.10.1984

Autor: Svoboda Vojtěch

Značky: okamžiku, zátěže, vypnutí, proudové, vypínače, počítadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Počítadlo proudové zátěže vypínače v okamžiku vypnutí umožňuje přesně zjistit počty vypnutí vypínače včetně hodnot proudů, při kterých vypínač vypnul. Princip počítadla spočívá v tom, že toto registruje úbytek napětí na břemenu transformátoru proudu. Toto napětí je přibližně přímo úměrné proudu až do hodnoty dané neproudovým číslem transformátoru proudu. Napětí získaná na břemenu transformátoru jsou upravena ve vstupních částech počítadla....