Patenty so značkou «počítačem»

Řídicí systém s programovatelným počítačem obráběcího stroje, zejména svislého soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269887

Dátum: 14.05.1990

Autori: Straka Dušan, Krčmář Jaroslav, Chrastina Pavol, Dúcky Jozef, Patík Zdeněk

MPK: B23Q 15/24

Značky: stroje, zejména, počítačem, obraběcího, svislého, systém, programovatelným, soustruhů, řídící

Text:

...systému s programovatelným počítačem, prostředků osvědčených a spolehlivých, přičemž jejich zapojení a blok kontroly polohovâní příčníku jako pohyblivé částí stroje, obousměrně připojený k bloku ovládání pohybovéhoprostředku, plně automutízuje veškeré úkony spojené s programovatelným polohovánim za využití přesné nivelovoných zubů ustovovacích tyčí spojených s nepohyblivou částí stroje. íNa pľůvodních výkresech je znázorněn příklad...

Zapojení pro měření časových intervalů programovatelnými čítači a počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257867

Dátum: 15.06.1988

Autori: Konečný Ivan, Linek Jan

MPK: G06F 7/38

Značky: intervalu, měření, časových, počítačem, zapojení, čítači, programovatelnými

Text:

...z počítače prostřednictvím šestého vstupu 55 zapojení, s datovým výstupem gg pro výstup dat do počítače prostřednictvím datového vstupu/výstupu gyg zapojení.Dále je uveden blok čítačů 5 s prvým vstupom gł pro nastavení počátačních hodnot do všech n čítačů, s n čítaoími vstupy ggl, i 1 až n, pro vstup čítaných impulsů do jednotlivých čítačů, s n.k násobným výstupem§gij, i 1 až n, j l až k, z jednotlivých k řádu každého z n čítačů. Dále...

Zapojení pro měření časových intervalů programovatelnými čítači a počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257865

Dátum: 15.06.1988

Autor: Linek Jan

MPK: G06F 7/38

Značky: intervalu, programovatelnými, čítači, měření, zapojení, počítačem, časových

Text:

...dvojice je určena pouze pro í-tý z n shodných dekôdérů a s n prvými Eâł a 5 n druhými 35 výstupy každého z n shodných dekôdérůn-násobné dvcuvatupově hradlo a paměti Q, ve kterém n dvcuhodnotových paměti intervalu řídí průchod hradlovaných impulsů na n výstupu, s prvým gł a druhým QA společným vstupem pro zápis V uvedeném pořadí jedné otvírací a druhé zavírací hodnoty do všech n paměti intervalů, s třetím apolečným vstupem 2 pro vstup...

Zapojení pro určování regulačních nebo řídicích zásahů číslicovým počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256010

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tůma Jiří

MPK: G05D 5/06

Značky: regulačních, zapojení, počítačem, číslicovým, zásahu, řídících, určování

Text:

...g, kte ré jsou ovládány obvodem 1 výhodnocení zvoleného přírůstku integrální veličiny a řízení spínačů. Tento obvod vyhodnocuje informace, které jsou.z technologického procesu odebírány obvodem 5 měření a obvodem á integrace .integrovánjn Regulační odobgzlka je zpracovánav ústředním členu g regulátoru a současně zapamatována v paměti 2 toto však platí pouze při sepnutých spíhačích Q, Q. Intenzitu pro oesu charakterizuje nezáporná veličina,...

Zapojení pro přenos dat mezi řídicím počítačem a řadičem světelné signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 235102

Dátum: 15.02.1987

Autor: Halbich Čestmír

MPK: G06K 17/00

Značky: zapojení, řadičem, signalizace, řídicím, prenos, počítačem, světelné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přenos dat mezi řídicím počítačem a řadičem světelné signalizace v automatizovaném systému řízení městského silničního provozu. Nedostatky užívaných zapojení odstraňuje zapojení podle vynálezu, jehož podstatou je připojení jednoho řadiče pomocí druhé desky kabelem a deskou na jedno vstup-výstupní místo počítače. Použité obvody vysokého stupně integrace zabezpečují sériově paralelní a paralelně sériový převod dat pro přenos dat...

Zapojení pro přenos dat mezi řídicím počítačem a řadiči světelné signalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 248754

Dátum: 12.02.1987

Autor: Halbich Čestmír

MPK: G08G 1/08

Značky: řídicím, signalizace, řadicí, zapojení, světelné, prenos, počítačem

Text:

...signalizace podle vynálezu, jehož blokové schéma je znázorněna na obr., sestává z řídicího počítače Q, který je spojen přes první desku Q, kabelovou trasu Q, jednu druhou desku Q s řadičem světelné signalizace Q. První deska Q podle vynálezu se skládá z komunikačního adaptéru l připojeného jednak přes konektor 5 na řídící počítač Q, jednak přes modem Q na přepínač signálu Q. Druhá deska Q podle vynálezu se skládá ze zařízení provádějícího...

Způsob určování souřadnic neutronů s nízkotlakým počítačem v lavinovém režimu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236541

Dátum: 15.11.1986

Autori: Netušil Tomáš, Zaněvskij Jurij Václavovič, Smykov Lev Pavlovič, Pešechonov Vladimír Dimitrijevič, Moučka Ladislav

MPK: G01T 3/00

Značky: počítačem, nízkotlakým, režimu, souřadnic, způsobu, provádění, lavinovém, tohoto, zařízení, určování, neutronů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky plynových souřadnicově citlivých detektorů neutronů a rovinným konvertorem. Vyšší kvality se dosahuje tím způsobem, že do dráhy nabité částice se vřazuje předzesilovací element a souřadnice neutronu se určují jako maximum rozložení náboje v elektronovém oblaku za tímto elementem. Zařízení je řešeno paralelním uspořádáním konvertoru 1, předzesilovacího elementu (a) s intenzitou elektrického pole 101-104 Vm-1Pa-1 a...

Zapojení pro vyhodnocení výsledků měření chromatografu samočinným počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221336

Dátum: 15.01.1986

Autor: Veselý Jaroslav

Značky: vyhodnocení, výsledků, samočinným, zapojení, měření, počítačem, chromatografu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocování výsledků měření chromatografu samočinným počítačem. Účelem vynálezu je okamžité zpracování výsledků chromatografu samočinným počítačem. Elektrický výstup chromatografu je spojen se vstupem zesilovače s proměnným zesílením, jehož výstup je zapojen na jeden ze vstupů přepínače analogových signálů, který je zapojen na vstup analogově-číslicového převodníku, jehož výstup je přes jednotku propojení na reálné prostředí...

Programovatelná funkční klávesnice pro styk obsluhy s počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224735

Dátum: 01.08.1985

Autor: Král Václav

Značky: klávesnice, funkční, programovatelná, počítačem, obsluhy

Zhrnutie / Anotácia:

Programovatelná funkční klávesnice pro styk obsluhy a počítačem, vyznačující se tím, že ke vstupu počítače (l) jsou připojeny informační výstupy kodéru (2) a výstup (5) hodinového impulsu kodéru (2), přičemž funkční tlačítka (3) jsou připojena mezi vstupy kodéru (2) a paralelní výstupy první skupiny (4) posuvných registrů, když sériové i hodinové vstupy první skupiny (4) posuvných registrů jsou připojeny k výstupu počítače (l).

Zapojení zobrazovací jednotky alfanumerických znaků pro komunikaci s počítačem nebo mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217238

Dátum: 15.03.1985

Autor: Bydžovský Jan

Značky: jednotky, zapojení, počítačem, mikropočítačem, znaků, komunikaci, alfanumerických, zobrazovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru počítačové techniky - záznam a zobrazování dat a řeší problém zápisu údajů prioritního charakteru a předání zobrazovaného obsahu paměti nebo její části nadřazenému počítači. Podle vynálezu toho bylo docíleno tím, že je opatřeno nejméně jedním počítačem anebo mikropočítačem řízeným nadřazeným adresovacím obvodem, jehož adresovací výstup je zapojen na vstup pomocného multiplexu zapojeného mezi výstup multiplexu a adresovací...

Zapojení měřicí ústředny pro elektrohydraulické zatěžovací zařízení řízené počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225070

Dátum: 01.12.1984

Autori: Žůrek Jaroslav, Formánek Jan, Slunčík Václav

Značky: zatěžovací, zařízení, elektrohydraulické, ústředny, zapojení, měřicí, počítačem, řízené

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení měřicí ústředny pro elektrohydraulické zatěžovací zařízení řízené počítačem, vyznačující se tím, že k nezávislé sběrnici (8) řízení analogových obvodů jsou paralelně připojeny bloky (7) analogového zpracování a přepínání na analogovou sběrnici (10), které jsou spřaženy s blokem (6) řízení analogových obvodů, spolu s nímž jsou dále paralelně připojeny k vnitřní číslicové sběrnici (9) spojené s počítačem (2) prostřednictvím bloku (3)...

Programovatelná funkční klávesnice pro styk obsluhy s počítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223546

Dátum: 01.05.1984

Autor: Král Václav

Značky: obsluhy, programovatelná, počítačem, klávesnice, funkční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zjednodušuje komunikaci obsluhy s řídicím počítačem například u automatizovaných systémů dispečerského řízení například v energetice nebo automatizovaných systémů řízení technologických procesů. Podstatou vynálezu je, že ke vstupu počítače jsou připojeny výstupy kodéru a k jeho vstupům funkční tlačítka. K hodinovému výstupu kodéru je připojen první vstup prvního hradla a první vybavovací vstup adresního multiplexeru. Ke zvoleným...