Patenty so značkou «pneumatickou»

Mechanická sústava optimálne vyladená pneumatickou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5274

Dátum: 05.11.2009

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12, F16D 29/00, F16F 15/12...

Značky: sústava, mechanická, pneumatickou, spojkou, optimálne, vyladená

Text:

...pružnej hriadeľovej spojky v torzne kmitajúcej mechanickej sústave v dôsledku čoho je možné optimálne vyladiť danú sústavu z hľadiska jej nebezpečného torzného kmitania a zároveň dokážeme zabezpečiť stály pružný prenos záťažového krútiaceho momentu v danej sústave. Teoretická podstata optimálneho vyladenia v prvom rade spočíva v tom, že kompresný priestor pneumatickej spojky sa nahustí práve na optimálnu hodnotu tlaku plyrmým média ešte pred...

Spřádací tryska pro pneumatickou tvorbu příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269174

Dátum: 11.04.1990

Autori: Steklíková Jarmila, Čada František, Borovcová Želmíra, Dykast Jaroslav, Stejskal Alois, Havránek Zdeněk, Talacko Oldřich

MPK: D01H 1/13

Značky: spřádací, tryska, příze, tvorbu, pneumatickou

Text:

...kanály Q a rozdělovací komorou 1, napojenou na přívodní potrubí g a částí spřádací komory 5 a druhá část spřádací komory 5 je v pokračování upravena vtrublcověm pláštl lg s radlálníml výstupními otvory ll. ľryskově těleso ł je svojírozšířenou částí upevnčnc v nosném tělese 2 vhodným neznázorněným prostředkem, napříkladhnjonrtuvým zivřrrm, nebo Jlným rychloupínacím prostředkem. Irubicový plâšĺ lg spřádací komory Q, respektive tryskového...

Zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260007

Dátum: 15.11.1988

Autori: Žuravljev Alexej, Mazajev Viktor, Ivanova Raisa, Gorochov Vjačeslav, Garin Vadim

MPK: B65G 53/28

Značky: materiálů, pneumatickou, dopravu, sypkých, zařízení

Text:

...9, 10. uro nosnonaer aspnpbnarb Marepnán no 3 ceM oôbąne annapawa. 3 wq oőecneunaaew Gucmpym nurpysky METGPHBHQ uepes nawpyöox 7.Honauy vasa B HHHHE cnou Ma 7 epnanaocymecrBnsmw qepesĺofnepcwnà 11 Ko V V Bumonnenne oraepcwmů 11 B xouyce aspnpymmero npnćnocoőnenun 5 ŕaxhM 05pasouç KaKnoxasaHo na Hr.3, ýnyqmaer upouecc-aspaunn sa cqemHanpaanennacrpyü aapnpymmero rasanepneHnnKynnpHó ocn Kopnyca J. Aspannm nepxnx çnoeą Vuarepkana ocymecrnnnmm...

Zařízení pro vertikální pneumatickou dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247429

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cendelín Jioí, Brož Jan

MPK: F27D 13/00

Značky: dopravu, pneumatickou, vertikální, zařízení

Text:

...které mají ještě dostatek tepla, využitelného při této dopravě k předehřívání.zařízení bude blíže vysvětleno pomocí vyobrazení, kde obr. 1 představuje pneumatický elevátor s přímým podáváním suroviny do výměníku tepla a obr. 2 představuje při jinak stejném pneumatickém elevátoru alternativní odlučování dopravované suroviny v expanzní nádobě,kde se od sebe odlučují dopravovaný materiál a přepravní plyn.Z kanálu l odpadních plynů odcházejících z...

Otočné potrubí pro pneumatickou dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251425

Dátum: 16.07.1987

Autori: Vrbacký Vladimír, Srstka Jaroslav

MPK: D01G 23/08

Značky: dopravu, potrubí, pneumatickou, otočné

Text:

...detail konce obou návaznýoh potrubí.Pneumatické doprava částioového materiálu sestévá z odsávacíoh hubic l odváděcího potrubí g, do kterého jsou instalován odsávací v ventilátory 1. Odváděoí potrubí g je ukončeno pevnou rozbočkou i, pmoti ktoré je uloženo koleno i s možností vzájomného osového netočení proti rozbočoe i. Na přírubu kolena i navazuje teleskopické potrubí g, které se zkraouje neboprodlužuje podle pohybu neznázorněného...

Zařízení pro automatickou pneumatickou dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234292

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kaczmarski Janusz, Jursa Jan

MPK: B65G 51/02

Značky: automatickou, dopravu, zařízení, materiálů, sypkých, pneumatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatickou pneumatickou dopravu sypkých materiálů z hlavního zásobníku do denních zásobníků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hlavní zásobník je opatřen čidly, pod ním je umístěna nejméně jedna podávací stanice, uložená na pákách odvažovacího zařízení a oddělená od hlavního zásobníku šoupátkovým uzávěrem s pružným elementem a dále napojená na dopravní potrubí ústící do komory umístěné na denních zásobnících s...

Protiblokovací zařízení pro pneumatickou nebo hydraulickou brzdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236655

Dátum: 15.02.1987

Autori: Holst Jan-olov Martin, Blomberg Folke Ivar

MPK: B60T 8/12

Značky: zařízení, pneumatickou, brzdu, hydraulickou, protiblokovací

Zhrnutie / Anotácia:

Protiblokovací zařízení pro pneumatickou nebo hydraulickou brzdu, zejména běžného typu, která sestává z brzdicích prostředků působících brzdicí silou zpoždění otáčení kola, z nejméně jednoho mechanického spojovacího ústrojí pohyblivého ve směru působení brzdy nebo ve směru jejího uvolnění a obsahujícího tlačnou tyč s pístem, uloženou kluzně v uvolňovacím válci, a ze snímače zpoždění pro signalizaci prokluzu kola převyšujícího stanovenou...

Zasouvací spojka pro hydraulickou nebo pneumatickou hadici s několika žílami

Načítavanie...

Číslo patentu: 231972

Dátum: 15.12.1986

Autori: Weirich Walter, Hennlich Günther

MPK: F16L 39/02

Značky: hydraulickou, spojka, hadicí, několika, žílami, zasouvací, pneumatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru důlního strojírenství a řeší problém vytvoření lehké a spolehlivé hadicové spojky. Problém je řešen vytvořením spojky, jejíž zasouvací díly (21), napojené na ohebné žíly (10), se svými prstencovými nákružky (24) opírají o prstencové vybrání (31), jež je v pevné objímce (13) vytvořeno jako opěrné osazení. Zasouvací díly (21) jsou mezi kruhovou a přídržnou deskou (18) a zajišťovací deskou (26) a pevnou objímkou (13)...

Motorkompresor s pneumatickou akumulací energie pro pohon vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228380

Dátum: 15.06.1986

Autor: Vacovský Lubomír

Značky: vozidla, pohon, pneumatickou, energie, akumulaci, motorkompresor

Zhrnutie / Anotácia:

V sacím potrubí motorkompresoru je přes nízkotlaký ventil napojen nízkotlaký zásobník a na výfukovém potrubí je přes vysokotlaký ventil, přes regenerační výměník a přes ovládací ventil, napojen vysokotlaký zásobník. Na nízkotlaký zásobník je přes doplňovací ventil napojen pomocný zásobník. Sací a výfukový ventil motorkompresoru, jakož i nízkotlaký, vysokotlaký a ovládací ventil, jsou napojeny na elektrohydraulický převodník napojený na...

Zařízení pro pneumatickou dopravu substrátů do věží pro pícniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227594

Dátum: 01.06.1986

Autori: Volný Václav, Hornsteiner Pavel

Značky: substrátů, dopravu, zařízení, pícniny, věží, pneumatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pneumatickou dopravu substrátů do věží pro pícniny, tvořené roznášecím a shrabovacím zařízením, přívodním potrubím s ventilátorem a segmentovým rozebíratelným potrubím za končeným teleskopickým nástavcem, vyznačené tím, že v nejnižší poloze roznášecího a shrabovacího zařízení (8) je první díl segmentového rozebíratelného potrubí (7), uspořádaného v ose věže (1), připevněn k hrdlu (9), jenž je upevněno k otočně části (10)...

Teleskopické potrubí pro pneumatickou dopravu částicového materiálu, zejména vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 219110

Dátum: 15.07.1985

Autor: Míchal Pavel

Značky: částicového, vláken, pneumatickou, dopravu, potrubí, teleskopické, zejména, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Teleskopické potrubí pro pneumatickou dopravu částicového materiálu, zejména vláken, podle vynálezu je možno používat především v přípravnách přádelen nebo při výrobě netkaných textilií. Trouby teleskopického potrubí mají na jednom konci kluzné segmenty a na druhém konci výztužnou přírubu s vodicími segmenty ze samomazného materiálu, s výhodou z polytetrafluoretylénu, pro snížení tření uspořádáním vodicích segmentů lze rovněž částečně...

Zařízení pro pneumatickou dopravu, zejména těžko tekoucích, silně brusných nebo výbušných sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220560

Dátum: 09.04.1984

Autor: Osang Günter

Značky: sypkých, těžko, zejména, výbušných, silně, materiálů, zařízení, pneumatickou, dopravu, tekoucích, brusných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pneumatickou dopravu, zejména těžko tekoucích, silně brusných nebo výbušných sypkých materiálů, například pro dopravu formovací směsi ve slévárenství nebo dopravovaných materiálů, které spolu s kyslíkem jsou náchylné tvořit poměrně lehko výbušnou směs. Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro pneumatickou dopravu, které umožňuje dopravovat těžko tekoucí, silně brusné a také výbušné sypké materiály při poměrně malé...