Patenty so značkou «plyny»

Modulárne adsorbéry separujúce plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12597

Dátum: 24.01.2008

Autori: Zanni Giovanni, De Groen Leo Oscar Roderick

MPK: B01D 53/04

Značky: modulárne, separujúce, plyny, adsorbéry

Text:

...na vrchu platní 5.Uvedený obrázok 2 taktiež zobrazuje spojovacie tyče 7 pre usporiadanie nádoby 4 medziuvedené vrchné platne 5 a spodné platne 6. Obrázok 3 je pôdorys zobrazujúci jednotku 1, zahŕňajúcu množstvo párov absorbérov.Je tam možné jasne vidieť, že spojovacie vrchné platne 5 sú cez spojovacie tyče 7 spojené so spodnou platňou 6, nezobrazenou na obrázku 3. Navyše sú tu zobrazené vtokové armatúry 15Obrázok 4 je pohľad v reze...

Filtračná štruktúra, najmä filter na častice, pre výfukové plyny spaľovacieho motora, a zodpovedajúce výfukové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3284

Dátum: 30.11.2005

Autori: Girot Patrick, Gleize Vincent, Briot Anthony, Bardon Sébastien

MPK: F01N 3/022

Značky: plyny, spaľovacieho, výfukové, najmä, zodpovedajúce, motora, částice, filter, potrubie, struktura, filtračná

Text:

...v rôznych filtračných prostriedkoch a/alebo medzi týmito ñltračnými0008 Tieto silné termomechanické namáhania sú zdrojom trhlin vo filtračných prostriedkoch a/alebo v styčných spojoch medzi týmito tiltračnými0009 Na obmedzenie rizika výskytu týchto trhlin navrhuje vyššie uvedená patentová prihláška EP-A-2 853 256 vytvárať na prvej adruhejstranovej ploche pásma so slabou alebo žiadnou priľnavosťou k spoju, najmä tým, že sa v tejto oblasti...

Filtračná štruktúra, najmä časticový filter na výfukové plyny motora s vnútorným spaľovaním a súvisiace výfukové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5073

Dátum: 02.02.2005

Autori: Scalabrino Matteo, Bardon Sébastien, Briot Anthony, Gleize Vincent, Bonnail Nicolas

MPK: B01D 46/10

Značky: spaľovaním, struktura, výfukové, motora, vnútorným, plyny, potrubie, částicový, filter, filtračná, súvisiace, najmä

Text:

...prípadných trhliniek v spojke pozdĺž tejto oblasti.0010 Takáto štruktúra nie je úplne uspokojivá. Vskutočnosti sa po uskutočnení istého počtu fáz regenerácie môžu objaviť trhlinky tiež vnútri filtračného člena. Tietotrhlinky postupujú vzásade pozdĺž roviny tvorby trhliniek, ktorá je kolmá na pozdĺžny smer vopisovanom zariadení. Pokiaľ bočné steny tiltračného člena zahŕňajú okrem iného oblasti slabej alebo nulovej adhézie kspojke vsusedstve...

Filtračná štruktúra, najmä filter na častice, pre výfukové plyny spaľovacieho motora, a výstužný prostriedok určený pre takúto štruktúru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2809

Dátum: 16.12.2004

Autori: Bardon Sébastien, Dubots Dominique

MPK: C04B 35/80, C04B 41/45, C04B 37/00...

Značky: prostriedok, struktura, takúto, filter, najmä, štruktúru, plyny, výfukové, výstužný, spaľovacieho, filtračná, motora, určený, částice

Text:

...prostriedkami je málo praktické najmäz dôvodu reológie materiálu spoja.0011 Hlavným cieľom vynálezu je odstrániť túto nevýhodu, t. j. priniesť poréznu filtračnú štruktúru pre filter na častice, ktorý obsahuje ľahko použiteľný0012 Na tento účel je predmetom vynálezu filtračná štruktúra podľa0013 Filtračná štruktúra podľa vynálezu môže obsahovať jeden aleboviacej znakov, ktoré sú predmetom nárokov 2 až 10.0014 Teraz budú opísané...

Splyňovací kotol na spaľovanie tuhých horľavých látok, zvlášť balíkov slamy s optimálnymi hodnotami pre vypúšťané odpadové plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5499

Dátum: 07.10.2004

Autor: Herlt Christian

MPK: F23G 5/027, F23G 7/06

Značky: slámy, látok, plyny, vypúšťané, optimálnymi, odpadové, tuhých, hořlavých, splyňovací, hodnotami, balíkov, zvlášť, kotol, spaľovanie

Text:

...obr. 2 predstavuje bočný pohľad na celé zariadenie V schematickom reze aobr.3 predstavuje pohľad zhora na celé zariadenie.V kryte je usporiadaný priestor l pre spaľovanie paliva a splyňovanie a pod ním je usporiadaný valcový spaľovací priestor ž. Plniace dvierka pre balíky slamy a dvoje dvierka na odoberanie popola sú usporiadané na čelnej strane. Na spodnom vypúlení priestoru l na spaľovanie paliva a splyňovanie je v podlahe prevedená...

Kompozitná fľaša na plyny, dimenzovaná na vysoký plniaci tlak a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283964

Dátum: 10.05.2004

Autori: Kesten Martin, Markhoff Klaus

MPK: F17C 1/06

Značky: plyny, dimenzovaná, vysoký, fľaša, plniaci, výroby, kompozitná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výstelkové teleso je tlaková nádoba na stlačené, skvapalnené alebo rozpustné plyny, ktorá bola pred tým v obehu a ktorá je dimenzovaná na nižší plniaci tlak. Pri spôsobe výroby sa ako výstelkové teleso použije tlaková nádoba na stlačené, skvapalnené alebo rozpustené plyny, ktorá bola pred tým v obehu, ktorá sa po podstatnej časti jej dĺžky povrchovo spracováva alebo trieskovo obrába.

Filtračná štruktúra pre výfukové plyny spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2167

Dátum: 29.03.2004

Autori: Bardon Sébastien, Gleize Vincent, Romeyer Julien

MPK: B01D 53/94, F01N 3/28, F01N 3/022...

Značky: struktura, motora, spaľovacieho, filtračná, výfukové, plyny

Text:

...alebo žiadnou priľnavosťou k tomuto spoju,pričom uvedené pásma obsahujú prvú oblasť so silnou priľnavosťou k uvedenému spoju respektíve oblasť so slabou alebo žiadnou priľnavosťou k spoju, pričom tieto oblastí sú uložené oproti prvej oblasti so slabou alebo žiadnou priľnavosťou druhej stranovej plochy kspoju respektíve oblasti so0013 Filtračná štruktúra podľa vynálezu môže obsahovať jeden alebo viac nasledujúcich znakov, uvažovaných...

Fólia obsahujúca bariérovú vrstvu pre plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 738

Dátum: 25.07.2003

Autori: Dujardin Bernard, Bernig Walter, Schweitzer Christoph, Jendrosch Stefan

MPK: B32B 27/08, B65D 85/72, B32B 27/34...

Značky: vrstvu, plyny, bariérovú, fólia, obsahujúca

Text:

...veľmi nízkou hustotou z angl. very low density polyethylene), hustota ktorého je s 0,915 g/cms. Zmes 40-65 hmotn. LLDPE a 35-60 hmotn. kopolyméru etylénu s vinylacetatom sa výhodne použije ako látka pre vrstvu spájateľnú za tepla, vždy vztiahnute na 100 hmotn, zložiek tohto polyméru.0014 Aj vrstva spájateľná za tepla aj druhá vonkajšia alebo povrchová vrstva môžu obsahovať obvyklé prísady, akými sú prostriedky proti priľnavosti,...

Spôsob a zariadenie na určovanie schopnosti prepúšťať plyny, najmä pri jadrách zhotovených z piesku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 892

Dátum: 10.09.2002

Autor: Bender Wilfried

MPK: G01N 15/08, B22C 19/00

Značky: schopnosti, zariadenie, najmä, spôsob, plyny, určovanie, piesku, jadrách, zhotovených, prepúšťať

Text:

...hodnôt Vyjadrujúcichschopnosť prepúšťať plyny pri jadrách, ktoré sú vyrobenémá byť vytvorené zariadenie, ktoré je vhodné na VykonávanieVychádzajúc z úvodom vysvetleného stavu techniky je tátoúloha vyriešená V prvom rade prostredníctvom spôsobuurčovania schopnosti prepúšťať plyny pri jadrách určených na odlievanie kovových tavenín, najmä tavenín ľahkých kovovtomto spôsobe sa vzorka jadra zahrieva V ohrievanom úsekuna teplotu ohrevu...

Kolona pro kontaktování zrnitých hmot s kapalinami nebo plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260520

Dátum: 15.12.1998

Autor: Horčička Pavel

MPK: B01J 8/00

Značky: kapalinami, kontaktování, plyny, kolona, zrnitých

Text:

...čerpací komunikace v podélné ose kolony, což je podmínkou pro tento způsob jejího celkového řešení. Při cirkulaci kapalin nedochází k poruchám oběhu v důsledku zavzdušňování čerpacích cest.což vede k vyšší spolehlivosti a stabílitě vnitřního režimu kolony.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení kolony podle vynálezu. Na obr. 1 je zobrazen její půdorys, kdežto na obr. 2 je V řezu zobrazen nárys kolony.Kolona pro...

Výměník tepla pro horké proudící plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270243

Dátum: 13.06.1990

Autor: Herrmann Hellmut

MPK: F28D 7/10

Značky: horké, tepla, proudící, výměník, plyny

Text:

...je sestaven z jednotlivých trubek, ktoré jsou tepelná vodivá spojeny spolu a se stenou plynovodná trouby,pričamZ spojovací materiál má vyšší teplotní vodivost než plášť z trubek. Podle výhodnáho provedení vynálezu jsou trubky tvorící plášť s centrální plynovodná trouba spolu spojený tepelná vodlvě licí tvrdou pájkou.Řešení podle vynálezu má tu výhodu, že ty části parnľho kotle, které přicházejí do styku s vodou, to znamená vnější trubky s...

Zařízení k ohřevu chladicí tekutiny nebo k výrobě páry horkými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267708

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vilimec Ladislav, Šajnar Pavel, Číhal Antonín, Kučera Václav

MPK: F22B 1/18

Značky: výrobe, zařízení, horkými, páry, chladicí, ohřevu, plyny, tekutiny

Text:

...v části e nízkou teplotou plynu. V případě, že průtok horkých plynu poklesne, uzevře se armatura Lg a plyn proudí jen zbývající větví kanálů L, L. Tak se dosáhne potřebné rychlosti plynuv kanálech L, L i při mčníoím se průtoku horkých plynů.Zařízení v příkladném provedení podle obr. Jľmá první ohlozený kanál L uspořádaný v jedné větvi a dalšími ohlazenými kanály L, L, které jsou provedeny ve společné skříni gL, ve které je upravene...

Elektrické trolejové vedení se sběračem proudu, zejména pro důlní prostory ohrožené třaskavými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264311

Dátum: 12.07.1989

Autori: Warnke, Lachner Hans

MPK: B60M 1/34

Značky: proudu, třaskavými, sběračem, plyny, prostory, důlní, vedení, trolejové, ohrožené, elektrické, zejména

Text:

...je spojen s ventilovým členem upraveným posuvné V těsnicí štěrbině. Takovćto těsnicí prvky, které jsou uspořáñány na sběrači proudu, mají zanedbatelně malý třeci odpor a kromř toho další výhodu spočívající v tom, že na aerostaticky uložených součástkách nedochází k žâdnému otěru.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, který je popsánza pomoci připojených výkresů. Na obr. 1 je znázorněn řez trolejovým vedením a...

Prepojenie cisterien na kvapalné plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261546

Dátum: 10.02.1989

Autor: Luby Peter

MPK: B67D 5/62

Značky: plyny, kvapalné, prepojenie, cisterien

Text:

...odplyňovací ventil teplej cisterny je spojený s druhým odplyňovacím ventilom najmenej jednej studenej cisterny piolmocou vyrovnálvacieho potrubia s vyrovnávacim ventilom.Prepojením cisterien na kvapalné plyny podľa vynálezu sa dosiahne to, že tlakompár teplej cisterny sa môže v-yčerpávat obsa zvýši .pohotovostné kapacita zásobovania,p-retože sa nemusí čakať na zdĺhavé ohrievanie cisterien.Príklad prepojenia cisterien podľa vynálezu je...

Zařízení pro tepelný a/nebo látkový přenos mezi kapalinami a plyny nebo parami

Načítavanie...

Číslo patentu: 244943

Dátum: 15.07.1988

Autori: Chvátal Zdenik, Didek Václav, Hrabal Richard, Brothánková Michaela

MPK: F28C 3/06

Značky: látkový, parami, zařízení, tepelný, kapalinami, prenos, plyny

Text:

...-drát pevně spojený s plochou, například přivařený, nebo může být také vytvořen jako jednodílný z materiálu plochy.U řešení podle vynálezu jsou vystupující paprsky velmi turbulentní a rovněž turbulentní přídavné prou-d-ové plochy vznikají na povrchu dílu nesoucího vrstvu kyseliny. jelikož při turbulentním proudění mění části kapaliny, které se n-acházejí uvnitř proudu a na jeho okraji, rychle a často svá místa,mění se také charakter proudění...

Vzorkovnica na plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247030

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nikolajev Nikolaj Ivanovie, Jakovlev Arian Michajlovie, Chlebnikov Sergej Anatoljevie, Tirešeenko Lev Alexaddovie, Kovalenko Vitalij Ivanovie

MPK: G01N 1/22

Značky: plyny, vzorkovnica

Text:

...z vonkajšej strany ventilového uzáveru opatrené olivkami a z vnútornej strany je .na jednom z otvorov stúpacia rúrka siahajúca na dno fľase.Vynálezom .sa dosahuje pokrok V tom, že vzorkovnica na plyny -sa skladá z univerzálneho vventilového uzáveru s dlhodobou životnostou a fľaše, ktorá môže byť zo skla,kovu, alebo umelej hmoty. Výrazný prínosvynálezu je v tom, že umožňuje používať fľaše, ktoré predtým slúžili ako obaly pri doprave chemikálií...

Přívod tekutin do fluidních vrstev fluidovaných plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236164

Dátum: 01.12.1987

Autori: Konečný Milan, Kichler Jiří, Červenka Václav, Beránek Jaroslav

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidních, přívod, vrstev, tekutin, plyny, fluidovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Přívod tekutin do fluidních vrstev fluidovaných plyny, sestávající z plováku ve tvaru rotačního tělesa, které má v horní části alespoň jeden průměr větší než vnitřní průměr vnější trubky, upevněné ve víku rozdělovací komory s prostorem, z kterého se do fluidní vrstvy zavádí fluidační plyn. V dolní zužující se části plováku je vytvořena kuželka zapadající do sedla vnitřní trubky a těleso, které se volně pohybuje ve vnitřní trubce, kterou se...

Zařízení pro ochranu před erozí výtokovými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253119

Dátum: 15.10.1987

Autori: Doležal Josef, Bodejček Jiří, Matušina Jan, Moudrý Pavel, Jareš Jiří, Vondra Lubomír

MPK: E01F 7/02

Značky: erozi, plyny, zařízení, ochranu, výtokovými, před

Text:

...výtokovými plyny, tvořené odrazovou stěnou situovanou za letadlem, podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že odrazová stěna je složena z nejméně dvou vedle sebe postavených a navzájem spojených odrážečů,přičemž každý odrážeč má průřez čelní plochy ve tvaru kruhové přechodnice, převedené v horní části v tečnu, zakončenou opět kruhovou přeohodnicí. Horní hrana odrážeče může být zazubena.S výhodou může být odrážeč tvořen železohetonovou...

Spalovacia komora pre nízkovýhrevné vykurovacie plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248598

Dátum: 12.02.1987

Autori: Smriga Jaroslav, Bodík Rudolf, Kožuško Milan, Orosz Jozef, Lemešányi Mikuláš

MPK: F23M 9/00

Značky: spaľovacia, komora, nízkovýhrevné, plyny, vykurovacie

Text:

...nízkovýhrevných výurovacich plynov už od výhrevnosti 3 200 kJ-B , ako jediného média a pri zabezpečení jeho dokonalého spaľovania. Umožňuje sa použitie pôvodnej spaľovacej komory bez zmeny horáka a spaľovacieho priestoru a, okrem zanedbateľného pridávania ušľachtilého paliva cez stabilizačný horák, vylučuje sa potreba pridávania čaläieho paliva všetko pri zabezpečení úniku emisií pod určenú normu.Príklad uskutočnenia spaľovacej komory podľa...

Způsob předosevní stimulace semen kulturních rostlin ionizovanými plyny, generovanými plamenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232827

Dátum: 15.01.1987

Autori: Rumlová Lubomíra, Ruml Milan, Staněk Zdeněk

MPK: A01C 1/00

Značky: předosevní, generovanými, rostlin, způsob, kulturních, ionizovanými, plamenem, stimulace, semen, plyny

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešit předosevní stimulaci semen fyzikálním způsobem. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se na semena působí ionizovanými plyny, generovanými plamenem o teplotě řádově 102 až 103 K. Na semena se působí buď jednorázově, nebo opakovaně. Doba jednotlivých působků ionizovaných plynů na semena je řádově 10-1 s. Stimulace je možné použít pro nejrůznější zemědělské plodiny.

Filter pre stlačené plyny hlavne do pneumatických obvodov dýchacích prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230223

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sláma Ivan, Rumánek Gustáv

MPK: A62B 23/02

Značky: pneumatických, prístrojov, hlavne, stlačené, dýchacích, plyny, filter, obvodov

Zhrnutie / Anotácia:

Filter pre stlačené plyny hlavne do pneumatických obvodov dýchacích prístrojov pozostávajúci z tela, trubkového filtra a veka vyznačený tým, že trubkový filter (8) je v tele (7) filtra tesnený vnútorným krúžkom (9) a vo veku (2) vonkajším krúžkom (4), pričom telo (7) filtra a veko (2) sú navzájom utesnené tesnením (3).

Způsob ochrany ovzduší před znečištěním škodlivými plyny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227652

Dátum: 15.02.1986

Autor: Temmerman-volcher Maria

Značky: způsobu, škodlivými, plyny, znečištěním, ovzduší, provádění, tohoto, zařízení, ochrany, před, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochrany ovzduší před znečištěním škodlivými plyny, zejména plyny odcházejícími ze spalovacích motorů, spočívající v přivádění vodní páry do vzduchového sacího potrubí a v přivádění vznikající plynové směsi spolu s palivem do spalovací komory, vyznačený tím, že se vodní pára bezprostředně před nebo po svém přivedení do vzduchového sacího potrubí vede přes kontaktní prvek tvořený cerem popřípadě inertním nosičem.

Podpora vnitřního pláště nádoby na zkapalněné plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228077

Dátum: 15.02.1986

Autori: Týc Miloš, Babinský Milan, Sýkora Jiří

Značky: nádoby, pláště, vnitřního, plyny, podpora, zkapalněné

Zhrnutie / Anotácia:

Podpora vnitřního pláště dvouplášťové nádoby na zkapalněné plyny s vakuovou izolací, vyznačující se tím, že k vnitřnímu plášti (1) nádoby je přivařen válcový čep (4) buď přímo, nebo přes nosnou desku (7) a výztužná žebra (8, 9), na který je otočně nasazena deska (6) z materiálu s nízkou tepelnou vodivostí, opírající se suvně o lyžinu (11) přivařenou k vnějšímu plášti (2) nádoby, přičemž poloha desky (6) vůči čepu (4) je fixována přítlačnou...

Zapojení elektropneumatického brzdicího ústrojí na výfukové plyny pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220668

Dátum: 15.12.1985

Autori: Moravec Vladimír, Nenička Antonín, Wedlich Wolfgang

Značky: vozidla, motorová, brzdicího, plyny, zapojení, výfukové, ústrojí, elektropneumatického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru a řeší problém rychlého zařazení vyšších převodových stupňů u nesynchronizované převodovky motorových vozidel. Podstata vynálezu spočívá v tom, že brzdný moment je na hřídeli převodovky vyvozen činností motorové brzdy.

Způsob seřizování potrubí protékaných kapalinami nebo plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221938

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vajna Zoltán, Csohány Kálmán, Talpag József

Značky: kapalinami, způsob, plyny, seřizování, protékaných, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu seřizování potrubí protékaných kapalinami nebo plyny, která obsahují stroje zajišťující proudění média, v systémech sestávajících ze vzájemně propojených průtočných technických okruhů z hlediska průtočného objemu. Podle vynálezu se seřizují tyto systémy, například topné systémy velkých domovních bloků tak, že při otevřených regulačních prvcích systému se kontroluje čerpadlem dodávaný průtočný objem a podle výsledku v...

Způsob výroby předmětů odolných proti korozi kyselými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215084

Dátum: 15.12.1984

Autori: Herbsleb, Niehaus Norbert

Značky: předmětů, proti, způsob, korozi, odolných, plyny, výroby, kyselými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby předmětů odolných proti korozi kyselými plyny, zejména trubek, trubkových spojení a částí přístrojů, vyznačený tím, že předmět se zhotovuje z vysoce legované oceli s hmotnostním obsahem chrómu ve výši 12 až 30 %, načež se přídavně přetváří za studena zejména válcováním se stupněm přetváření 3 až 10 %.

Cela pro kontaktování kapalin s plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216149

Dátum: 15.06.1984

Autor: Wein Ondřej

Značky: kapalin, kontaktování, plyny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká cely pro kontaktování kapalin s plyny podle tohoto vynálezu složené z kontaktovacího válce s perforovaným dnem, spojeného hnací hřídelí se zdrojem vibrací a z membrány, která je středem připojena k perforovanému dnu kontaktovacího válce a přiléhá k jeho obvodové hraně. Cela je vhodná zejména pro práci s koncentrovanými suspenzemi a jinými pseudoplastickými kapalinami.

Spôsob prípravy viaczložkových plyny a/alebo pary obsahujúcich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213956

Dátum: 01.06.1984

Autori: Ország Bohumil, Dimun Milan

Značky: plyny, zmesí, viaczložkových, spôsob, obsahujúcich, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka merania explóznych vlastností horlavín, pričom podmienky sú volené tak, aby sa získali vhodné vlastnosti viaczložkových plyny a/alebo pary obsahujúcich zmesí v systéme odmerných púmp a zmiešovacom upravenom potrubí. Takto pripravená horlavina je vedená k meraniu horľavosti alebo výbušnosti statickou a/alebo dynamickou metódou. Vynález je vhodný pre automatické systémy a rýchloanalyzátory na meranie výbušnosti.