Patenty so značkou «plynovodu»

Sekce elektromotoru s kompresorem pro přepravu plynu v plynovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254809

Dátum: 15.02.1988

Autori: Ruml Jan, Maloušek Antonín, Dejl Jaromír, Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav, Flieger Jiří

MPK: H02K 15/16, H02K 5/26

Značky: sekce, kompresorem, prepravu, plynovodu, elektromotorů, plynů

Text:

...vynálezu je možné realizovat halu sekce elektromotoru s kompresorem nejen s podstatné menšími geometrickými rozměry a nižším dimensováním nosných stěn, ale není také zapotřebí dvou jeŕábů a je dosaženo bez zvláštních opatření vysoké přesností a rychlosti montáže, případně demontáže, což je v daných případech zvláště žádoucí.Vynález je v dalším podrohněji vysvětlen na pŕíkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.Obr. 1 představuje...

Zařízení k odlučování vody při měření plynové směsi z plynovodu a vrtných sond

Načítavanie...

Číslo patentu: 221452

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kornas Jaroslav

Značky: měření, odlučování, zařízení, plynovodu, směsi, plynové, vrtných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odlučování vody při měření plynové směsi z plynovodů. Řeší odloučení vody z plynové směsi při odebírání vzorků z důlního degazačního potrubí. Účelem vynálezu je zamezit vniknutí vody do měřicích přístrojů pro měření procentuální směsi důlních plynů. Tohoto účelu se dosáhne, když odebíraná směs prochází delší trubičkou umístěnou ve válci z průhledného materiálu, kde dochází vlivem tíhy vody k jejímu odlučování, při...

Zařízení pro měření izokinetického odběru plynu v plynovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218130

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vlček Josef, Jirsák Milan, Volf Jaromír

Značky: plynů, zařízení, plynovodu, měření, izokinetického, odběru

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že k porovnání rychlosti při izokinetickém odběru proudícího média v měřicí sondě a referenční sondě se používá měření rozdílu statických tlaků v měřicí sondě a referenční sondě pomocí diferenciálního snímače tlaku, jehož jedna komůrka je spojena trubičkou s měřicí sondou a druhá komůrka je spojena trubičkou s referenční sondou a komůrky jsou od sebe odděleny membránou opatřenou tenzometry, která je akčním...