Patenty so značkou «plynová»

Žiaruvzdorná keramická plynová preplachovacia zátka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17620

Dátum: 20.09.2012

Autori: Bender Andreas, Mohr Gehard, Trummer Bernd, Süss Jennifer, Pellegrino Michael

MPK: B22D 1/00, C21C 5/48, C21C 5/35...

Značky: zátka, preplachovacia, plynová, keramická, žiaruvzdorná

Text:

...za0011 Vynález sa drží použitia plynovej preplachovacej zátky s vonkajším kovovým puzdrovanim za účelom viesť plyn požadovanou cestou cez zátku a vyhnúť sa bočnému úniku plynu, ale používa tenkú pridanú vrstvu na vonkajšom povrchu0012 Táto vrstva prikrýva povrch kovového puzdrovania aspoň čiastočne. obsahuježiaruvzdorný materiál a vykazuje nasledujúce vlastnosti a výhody- Drží dobre na vonkajšom povrchu kovového puzdrovania- Chráni kovové...

Plynová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14679

Dátum: 05.09.2007

Autori: Cesar Carlos, Wagner Thomas

MPK: F01D 25/00, F02C 7/04

Značky: plynová, turbina

Text:

...prúdenia0005 Ďalším problémom je nárast nečistôt alebo cudzích častíc V turbíne najmä V kompresore, čo môže ovplyvňovať účinnosť turbíny, a tým Výstupný výkon. Stroje,ako sú plynové turbíny, spotrebovávajú veľké množstvo vzduchu. Vzduch obsahuje cudzie častice vo forme aerosólu a malých častíc, ktoré obvykle vstupujú do kompresora a priľnievajú na súčastiach V dráhe plynu V kompresore. Znečistenie kompresora mení vlastnosti mezdnej vrstvy...

Plynová armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19297

Dátum: 16.03.2007

Autori: Halbach Udo, Schmidbauer Thomas, Rohde Wolfgang

MPK: F23N 1/00

Značky: armatura, plynová

Text:

...nároku 1 rieši tým, že dýza je ako časť škrtiaceho zariadenia v piynovej armatúre umiestnená pred meraným miestom. Tým je možné merať na meracom mieste výstupu piynovej armatúry tlak v horáku. Preto sa tiež môže upustiť od toho, abysa meracie miesto na výstupe piynovej armatúry zaplombovalo alebo za pečatilo, aby sa zabránilo chybným meraniam.0007 Podľa znakov nezávislého nároku 2 je chránená výhodná konštrukcia škrtiaceho zariadenia...

Plynová armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9320

Dátum: 16.10.2004

Autor: Schmidbauer Thomas

MPK: F23N 1/08

Značky: plynová, armatura

Text:

...z vonkajška - na vyrovnanie výrobných tolerancií a na rôzne veľkosti výkonu, tlak siete a druh plynu - nastaviteIného ventilu. Vynechaním doplnkového škrtiaceho ventilu sa tlaková strata plynovej armatúry obmedzí na minimum. Ďalej môže byt popri menovitom výkone nastavované aj čiastočné zaťaženie. Pri výrobnom procese sa namontuje už len univerzálny ventil predvoľby výkonu, ktorý v pripade prestavovania na iný druh plynu u zákazníka už nemusí...

Tlaková plynová nádoba s bezpečnostným zariadením proti spätnému šľahnutiu plameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 278195

Dátum: 06.03.1996

Autor: Sontag Hans-jürgen

MPK: A62C 4/00, F17C 13/12

Značky: proti, tlaková, plameňa, spätnému, nádoba, šľahnutiu, bezpečnostným, zariadením, plynová

Zhrnutie / Anotácia:

Tlaková plynová nádoba je naplnená blokom hmoty (2), ktorá je napustená rozpúšťadlom, v ktorom je rozpustený výbušný plyn. Bezpečnostné zariadenie proti spätnému šľahnutiu plameňa, tvorené odrazovým kotúčom (8), usporiadaným pod ventilovým otvorom (3), odkláňa jazyk plameňa, ktorý pri spätnom šľahnutí plameňa vnikne dovnútra, smerom k vnútornej ploche oceľového plášťa (1) a smerom k ventilu (5) a odvádza zápalnú energiu smerom von. Tým je...

Plynová výbojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 593

Dátum: 05.10.1994

Autor: Yue Zheng

MPK: H01J 61/94

Značky: plynová, výbojka

Text:

...technického riesenia, znazorñujuca zapaľovanie výbojky, na obr. o je znázornená výbojka podľa obr. 2 v rozsvietenom stave, na obr. 4 je znázornená elektroda trubice výbojky, na obr. 5 je znázornený este další príklad výbojky podľa technického riešenia a dalšie technické riešenia sú dalej znázornená na obr. 6, 7, 8, 9 a na obráz ku 10.Základné uskutočnenie výbojky podľa technického riešenia je nasledovné výbojka je vybavena sériovým...

Plynová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 274025

Dátum: 11.04.1991

Autor: Gajdoš Lubomír

MPK: F16F 9/02

Značky: plynová, pružina

Plynová pec pro rychlý průtažný ohřev a tepelné zpracování kovových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262196

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lička Stanislav, Pivný Bohumír, Koritta Josef

MPK: F27B 17/00

Značky: rychlý, plynová, průtažný, zpracování, tepelně, ohrev, kovových, pásu

Text:

....a dovoluje tak pracovat s vysokým teplotním spädem mezi spalinami a ohřívaným pásem a umožňuje tím dosáhnout vysokých rychlostí ohřevu.Na přípojeném výkresu je ve svíslěm řezu znázorněn příklad provedení pece podle vynálezu. Vodorovné rychloohřívací pec je tvořeno předehřívací zónou 2 a rychloohřívecí hořák-even zónou 3, V níž jsou umístěny malé vysokorychlostní impulzní plynovéhořáky 4 rovnomerné rozmístěné a upevněné V klenbě 5...

Plynová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 261202

Dátum: 12.01.1989

Autor: Brobeck Helmut

MPK: F01D 5/28

Značky: turbina, plynová

Text:

...volbou materiálu tažné kotvy přizpůsobit její roztažnost velice jednoduše roztažnostiPodle dalšího význaku vynálezu je mezi zadní stranou náboje turbínového kola a čelní stranou dutého hřídele upraveno radiální tvarové ozubení, například spojení na pero a drážku. Toto ozubení působí jako pomocný prostředek při centrování.vynález bude vysvětlen v souvisloti 5 příklady provedení znázorněnými na výkrese,kde značí obr. 1 schematický řez...

Bezvymurovková plynová pec na výrobu lahkotavitelných zaváracích tavív

Načítavanie...

Číslo patentu: 259237

Dátum: 17.10.1988

Autor: Bukový Ivan

MPK: F27B 3/06, F27B 14/02

Značky: plynová, zaváracích, tavív, bezvymurovková, lahkotavitelných, výrobu

Text:

...účinnost taviacej pece podľa vynálezu,pretože usporiadanie jej plamencověho kúreniska umožňuje sálaním intenzívny ohrev telies sprchovodierkovaného plamencového horáka dna a prstencového sprchovodierkovaného plamencového horáka plašta, takže sa privádzená horlavá zmes plynu so vzduchom pred vstupom do procesu horenia a do účinného spalovacieho priestoru intenzívne predohrieva, pričom značne expanduje za súčasného vírivého prúdenia a...

Otočná plynová rukoväť

Načítavanie...

Číslo patentu: 258731

Dátum: 16.09.1988

Autor: Rybárik Ján

MPK: B62K 23/04

Značky: otočná, plynová, rukoväť

Text:

...štyrmi skrutkami. Toto riešenie pôsobí dobrým vzhladom, ale vyžaduje si odbornú montáž a zdĺhavú demontáž pri výmene opotrebeného plyncveho lanka. Sú známe aj otočné plynové rukoväte axiálne vedené v objímke pomocou skrut~ kovaných priložiek v drážke na povrchuobjímky. Príložka je podopretá listovou pružinou, ktorá pri uvolnení skrutky vysunie príložku zo zárezu v prírube na funkčnom konci otočnej rúrky s návlečkou. Tým sa uvoľní vlastná...

Plynová dýza horáka pre oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére chladená kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256077

Dátum: 15.04.1988

Autori: Franc Štefan, Slinták Jiří

MPK: B23K 9/16

Značky: kvapalinou, zváranie, ochrannej, horáka, dýza, plynová, oblúkové, atmosfére, chladená

Text:

...kúpeľa vo väčšej vzdialenosti od okraja plynovej dýzy. Prúdíaci plyn sa rozdeľuje rovnomerne po obvode priestoru plynovej dýzy. Ochranná atmosféra je po celom obvode plynovej dýzy rovnomerná. Plynová dýza je na jadro horáka upevnená izlačným puzdrom, čím je zároveň i elek 4tricky odizolovaná. e vymeniteľné a umož ňuje Stavebnicové riešenie horáka. Plynová dýza horaka pre oblúkové zvá ranie v ochrannej atmosfére chladená kva. palinou...

Plynová dýza horáka pre oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: 256076

Dátum: 15.04.1988

Autori: Franc Štefan, Slinták Jiří

MPK: B23K 9/16

Značky: atmosfére, dýza, ochrannej, plynová, horáka, zváranie, oblúkové

Text:

...ukončeným rozvodnými kanálikmi. Prierezy prepúšťacich kanálikov sa smerom od privedného kanálu postupne zmenšujú.Vyhodou uvedeného riešenia je možnost konštrukcie kratšej plýnovej dýzy, a tým aj celého horáka. Umožňuje tiež dobrú ochranu zváracieho kúpeľa vo vôčšej vzdialenosti od okraja plynovej dýzy. Prúdiaci plyn sa rozdeluje rovnomerne po obvode priestoru plynové dýzy. Ochranná atmosfé 4ra je po celom obvode plynovej dýzy...

Plynová dyšna fluidního roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255609

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hudeček Mirko, Chládek Jaroslav, Nekvapil Pavel

MPK: F23C 11/02, F23L 13/02

Značky: roštů, plynová, dyšna, fluidního

Text:

...tlaková ztráta proudícího media tak, žeprůtok media vyhovuje jak požadavkům stability fluidizace vrstvy pevných částic V plynu při ninimâlním výkonu, tak i požadavkům na regulaci výkonu při jmenovitém výkonu. Odporová charakteristika dyšny je v lepší shodě s pracovní charakteristikou ventilátoru než stávající dyšny a tím umožňuje maximálně rozšířit výkonový rozsah fluidní vrstvy. Další výhodou je to, že kónické zúžení přívodnítrubky na...

Do délky nastavitelná plynová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 255109

Dátum: 15.02.1988

Autor: Gajdoš Lubomír

MPK: F16F 9/02, F16F 9/19

Značky: délky, pružina, plynová, nastaviteľná

Text:

...rozebiratelně závitovým spojem spojena s tělesem gg uzavíracího ventilu, umístěném v osovém vybrání Al pístu lg, čímž se vytvoří tákzvaný přepouštěcí ventil s prstencovým otvorom ŠÉ osového vybrání il. Osové vybráníAłje na jednom konci utěsněně kuželovým těsnicím elementem gl uzavíracího ventilu a na opačném konci těsnicí manžetou lg první ovládací tyče łłL Z prstencového otvoru gg ústí přes stěnu zúžené části lg pístu lg do pracovního...

Plynová pečící trouba

Načítavanie...

Číslo patentu: 247391

Dátum: 16.11.1987

Autori: Chromec Alois, Vyeichl Jaroslav, Voznica Ludik

MPK: F24C 15/32

Značky: plynová, pečící, trouba

Text:

...trouby je podstatnä vyšší, než u dosavadních řešení. Pro zajištění dobrá stability plemene jsou v tomto případě rovněž podstatné zvětšeny otvory pro př-ívod vzduchu v krytu pod troubovým hořákem tak, aby nedochézelo v případě rychlého zavření troubových dvířek ke zhoršení stability hoření troubového hořáku v důsledku tlakových rázů. zimu škami bylo zjištěno, že optimální funkce pečící trouby podle vynélezu je zajíětěna v přípa~dě,...

Do délky nastavitelná plynová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243341

Dátum: 15.05.1987

Autori: Medek Jioí, Drahorád Radovan, Kirchner Miloš, Lufinka Jindoich

MPK: F16F 9/19

Značky: pružina, nastaviteľná, délky, plynová

Text:

...pouzdru 32 avedena ovládací tyč 31, která je utěsněná těsnicí manžetou łg a je z venku plynové pružiny rozebíratelně závitovým spojem spojená s tělesem 33 uzavíracího ventilu 3 §, umístěným v tělese pístu 16, čímž se vytvoří tzv. přepouštěcí ventil s prstencovým otvorení 36 osového vyhrání g. Osové vybrání 31 je na jednom konci utěsněné kuželovým těsnicím elementem § 7 uzavírajícího ventilu 38 a na opačném konci těsnicí manžetou 32...

Plynová výbojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231965

Dátum: 15.12.1986

Autor: Buxbaum Charley

MPK: H01J 61/28

Značky: výbojka, plynová

Zhrnutie / Anotácia:

Plynová výbojka jako zdroj záření vysoké životnosti s aktivovanou katodou, přičemž v její výbojové dráze se nachází oxid kovu, jehož volná entalpie ? G je při všech provozních podmínkách panujících v baňce větší nežli volná entalpie oxidu, z nichž je stěna baňky vyrobena a rovněž větší než volná entalpie kteréhokoliv oxidu prvku, tvořícího aktivační látku (4) nanesenou na katodě (3), takže tímto způsobem je zabráněno veškeré chemické redukci...

Plynová výbojka pro aktivní prostředí, zejména pro lasery a laserové zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229752

Dátum: 01.05.1986

Autori: Staupendahl Gisbert, Pöhler Manfred, Echtermeyer Fritz

MPK: H01S 3/02

Značky: výbojka, laserové, plynová, prostředí, lasery, zejména, aktivní, zesilovače

Zhrnutie / Anotácia:

Plynová výbojka pro aktivní prostředí, zejména pro lasery a laserové zesilovače, vyznačená tím, že trubice (13) plynové výbojky (2) má vnitřní povrch tvořený vlnitými, žebrovanými, šroubovicovými a/nebo jinými geometrickými tvary, které mají v radiálním, axiálním nebo obvodovém směru trubice (13) větší rozměr,než je vlnová délka zesilovaného záření.