Patenty so značkou «plyno-vzdušnej»

Zariadenie pre prípravu plyno-vzdušnej výbušnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262755

Dátum: 11.04.1989

Autori: Machava Jan, Muráni Ján

MPK: B01F 3/02

Značky: zariadenie, výbušnej, plyno-vzdušnej, zmesí, přípravu

Text:

...dýzou plynu, .prírvodným vzduchovým kanálom, zmiešavacou komorou a difúzorom.Takáto konštrukcia zmiešavacieho kusa umožňuje prípravu plyn-o-vzdušnej výbušnej zmesi bez použitia vzduchovej trasy .a tým a bez .potreby prívodu tlakovéh-o vzduchu,čim sa celé zariadenie zna~čne zjednoduší,zvýši sa jeho prevádzková spoľahlivosť, zní 4žia sa nároky na obsluhu a tiež sa znížia zriaďovacie náklady.Na priloženom výkrese je .na obr. 1 znázornená celkové...