Patenty so značkou «plynnej»

Spôsob polymerizácie v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 286545

Dátum: 24.11.2008

Autori: Morterol Frederic Robert Marie Michel, Durand Daniel

MPK: B01J 8/24, B01J 8/18, C08F 10/00...

Značky: fáze, plynnej, polymerizácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob polymerizácie v plynnej fáze v reaktore s fluidným lôžkom, ktorý je tvorený valcom s vertikálnou osou, nad ktorým je umiestnená oddeliteľná nádoba priliehajúca k valcu reaktora, ktorej stena pozostáva aspoň z jednej rotačnej plochy generovanej rotáciou priameho a/alebo zakriveného segmentu okolo rovnakej vertikálnej osi, pričom tento spôsob je charakterizovaný tým, že výška fluidného lôžka (h) je väčšia ako 1,05 x H, kde H je dĺžka...

Spôsob separácie z neadsorbovateľného plynu z plynnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286512

Dátum: 12.11.2008

Autori: Wagemans Ludovicus, Whysall Michael

MPK: B01D 53/047

Značky: plynů, separácie, spôsob, neadsorbovateľného, zmesí, plynnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu, ktorý prekonáva obmedzenie kapacity PSA jednotiek na separáciu širokého spektra plynov tým, že umožňuje zvýšenie kapacity nad 110 000 m3/h v jedinej integrovanej prevádzkovej linke a využíva dobu trvania premývacieho kroku, ktorá je rovnaká alebo kratšia ako doba trvania adsorpčného kroku. Predĺžením doby premývania oproti dobe adsorpcie, dodávanie premývacieho plynu ľubovoľnému adsorpčnému lôžku linky jedným alebo...

Spôsob cyklickej bezpiestovej kompresie plynnej fázy hlboko podchladených skvapalnených plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7735

Dátum: 08.05.2007

Autor: Hermeling Werner

MPK: F16C 9/00

Značky: plynnej, kompresie, spôsob, bezpiestovej, hlboko, cyklickej, plynov, podchladených, fázy, skvapalnených

Text:

...výparníkom a spotrebičom, resp. fľašami alebo nádržami, ktoré sa majú plniť, pričom samozrejme ostáva vo výparníku zvyškový tlak, hneď ako sa uzatvoria príslušné plniace ventily. Aby sa následne dalo cyklicky dalej pracovať, musí sadávkovacia nádrž znovu naplniť nadávkovaným množstvomskvapalneného plynu, pričom tu pôvodne v kryonádrži existujúci tlak pár alebo geodetický tlak vydrží tak dlho, ako dlho je tlakv dávkovacej nádrži pod týmto...

Zariadenie expandéra pre automatickú reguláciu tlaku plynnej tekutiny v smere prúdenia za expandérom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4972

Dátum: 27.10.2006

Autor: Berte François

MPK: G05D 16/04

Značky: smere, tlaku, tekutiny, expandéra, expandérom, prúdenia, zariadenie, plynnej, automatickú, reguláciu

Text:

...a svoj uzáver, ktorý je vytvorený vpodobe rúrky z elastomérneho materiálu, ktorá je koaxiálne pevne spojená s vretenom na opačnej strane, ako kde sa nachádza predexpanzná membrána,a je utesneným spôsobom namontovaný vo vedenom posuvnom uložení vovalci telesa expandéra takým spôsobom, aby horný koniec rúrky mohol tesne dosadat na svoje sedlo ventilu, pri tom, keď je expandér v prevádzke.0006 Rúrka uzáveru predexpanzného ventilu výhodne...

Probiotický širokospektrálny výživový prípravok v práškovej, tekutej, pastovej alebo plynnej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4089

Dátum: 01.04.2005

Autori: Andrejkovič Ján, Mojžiš Dominik, Šnír Vladimír, Andrejkovičová Marta

MPK: A61K 35/74, A23K 1/08

Značky: plynnej, širokospektrálny, výživový, prípravok, formě, pastovej, probiotický, tekutej, práškovej

Text:

...744 s názvom Probiotický kŕmny doplnok pre hydinu a králikov je opísané technicke riešenie, ktore obsahuje 40 hmotnostných dielov kmeňa Enterococcus faecium EK 13 o denzite 1,0 x 109 zárodkov (KTJ/ml) s produkciou stabilnej antimikrobiálnej substancie-enterocínu A (peptid o molekulovej hmotnosti 4 829,98 Da) s inhibičným účinkom na nežiaduce baktérie vrátane Escherichia coli a niektorých zástupcov z rodu Salmonella a Listéria a 60...

Spôsob odstraňovania plynnej elementárnej ortuti z plynu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283898

Dátum: 15.03.2004

Autor: Allgulin Torkel

MPK: B01D 53/96, B01D 53/64, B01D 53/78...

Značky: plynnej, spôsob, spôsobu, vykonávanie, elementárnej, odstraňovania, ortuti, tohto, plynů, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Plyn sa spracováva v premývacej veži premývacou kvapalinou, ktorá cirkuluje v uzavretom systéme a ktorá obsahuje 0,01 až 300 mmol/1 ortutnatých (II) iónov a aspoň dvojnásobok tohto množstva chloridových iónov. Elementárna ortuť prítomná v plyne sa oxiduje a tvorí sa pevný chlorid ortutný (I). Časť uvedeného vzniknutého pevného chloridu ortutného (I) prechádza do reakčnej jednotky na oxidáciu na chlorid ortutnatý (II). Chlór, daný na uvedenú...

Spôsob iniciácie katalyzovanej reakcie v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283767

Dátum: 11.12.2003

Autori: Koch Theodore, Mehdizadech Mehrdad, Bueker David Julian

MPK: B01J 19/08, B01J 12/00, B01J 19/00...

Značky: spôsob, fáze, katalyzovanej, iniciácie, reakcie, plynnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zlepšený spôsob iniciácie katalyzovanej chemickej reakcie v plynnej fáze zahŕňajúci poskytnutie reaktorovej nádoby (10), v ktorej sa plynný reaktant kontinuálne prechádzajúci reaktorom kontaktuje s tuhým kovovým katalyzátorom (18), s indukčnou cievkou (14) vnútri reaktora (10) na vstupnej strane katalyzátora a s pórovitou teplotnou bariérou a bariérou na ochranu pred iskrami a žiarením (17) medzi indukčnou cievkou (14) a tuhým katalyzátorom...

Vylučovanie tuhej látky termickým rozkladom plynnej látky v pohárovom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 826

Dátum: 25.07.2003

Autor: Sonnenschein Raymund

MPK: C01B 33/00, B01J 19/02, B01J 19/00...

Značky: termickým, látky, tuhej, pohárovom, plynnej, rozkladom, vylučovanie, reaktore

Text:

...plynnej látky Q, keď sa rozklad a vylučovanie použitej látky 5, ktorá sa poprípade používa v zmesi plynov a má vyššiu hustotu ako plynné produkty Q vznikajúce pri tomto rozklade, uskutočňujú v zariadeni, ktoré sa vyznačuje pohárom l, ktorého dno ll je orientované v smere zemskej priťažlivosti 3 a ktoreho otvorová oblasť lg je orientovaná proti smeru zemskej pritažlivosti g, pohár l je priamo alebo nepriamo zohrievateľný vyhrievacou a...

Spôsob a zariadenie na obohatenie horľavej plynnej zmesi aspoň jednou jej zložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2084

Dátum: 07.02.2003

Autori: De Souza Guillaume, Tromeur Pascal

MPK: B01D 53/047

Značky: zložkou, horľavej, plynnej, zmesí, jednou, obohatenie, zariadenie, aspoň, spôsob

Text:

...plynnej zmesi označovanej všeobecne ako vykurovací plyn, napájajúce rôzne užívateľské stanovištia, akými sú napríklad súbory horákov 2 na ohrievanie aktívnych alebo pasívnych prvkov priemyselnej prevádzky.0009 Pri tu zamýšľanom použití táto priemyselná prevádzka obsahuje jednotku 3, typicky PSA adsorpčného typu, poskytujúcu vyčistený produkčný plyn 4, typicky vodík, užívateľským stanovištiam 5 prevádzky zo syntéznej plynnej zmesi 6, ktorá je...

Spôsob výroby etylénového polyméru s dlhým reťazcom vetvenia v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282416

Dátum: 20.12.2001

Autori: Swindoll Robert, Story Bruce, Peil Kevin, Kolthammer Brian, Wilson David

MPK: C08F 4/643, C08F 2/34, C08F 10/02...

Značky: vetvenia, spôsob, plynnej, reťazcom, polymerů, výroby, etylénového, fáze, dlhým

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylénového polyméru s dlhým reťazcom vetvenia a so zlepšenou spracovateľnosťou vo fluidnom lôžku v plynnej fáze, uskutočňovaný pri tlaku nižšom ako 6890 kPa a pri teplote 0 až 110 °C, v najmenej dvoch reaktoroch, zapojených sériovo alebo paralelne. Každý reaktor, samostatne, môže mať stereošpecifický katalyzátor s koordinovanou stereošpecifitou alebo konvenčný Ziegler-Nattov katalyzátor potrebný na získanie in-situ miešaného...

Kontinuálny spôsob polymerizácie v plynnej fáze jedného alebo viacerých olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280746

Dátum: 05.02.1997

Autori: Govoni Gabrielo, Penzo Guiseppe, Rinaldi Roberto

MPK: C08F 210/02, C08F 2/34, B01J 8/24...

Značky: plynnej, jedného, viacerých, olefínov, polymerizácie, kontinuálny, spôsob, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob polymerizácie v plynnej fáze jedného alebo viacerých olefínov CH2=CHR, kde R je vodík, alkyl- alebo arylový radikál uskutočňovaný v jednom alebo viacerých reaktoroch s fluidizovanou vrstvou, ktoré zahŕňajú polymerizačnú zónu a zónu zníženia rýchlosti plynu, umiestnenú nad fluidizovanou vrstvou, tento reaktor je spojený s recirkulačným potrubím zahŕňajúcim kompresor a chladiace zariadenie, pomocou ktorých sa plyn vychádzajúci...

Spôsob kontinuálnej polymerizácie v plynnej fáze jedného alebo viac alfa-olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278156

Dátum: 07.02.1996

Autori: Dumain Andre, Engel Jean, Havas Laszlo

MPK: C08F 2/40, C08F 2/34, C08F 10/00...

Značky: kontinuálnej, polymerizácie, fáze, spôsob, jedného, alfa-olefínov, plynnej

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálna polymerizácia jedného alebo viac alfaolefínov s katalyzátorom na báze prechodných kovov sa uskutočňuje v reaktore majúcom fluidné a/alebo mechanicky miešané lôžko, pričom sa kontinuálne do reaktora zavádza veľmi malé množstvo retardérov účinnosti, všeobecne menšie než 0,1 ppm, prietokovou rýchlosťou, ktorá sa mení s časom tak, aby sa udržal v podstate konštantný buď obsah prechodných kovov v produkovanom polyméri, alebo...

Spôsob výroby polyméru v plynnej fáze s použitím rozpustného nenaneseného katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279828

Dátum: 11.05.1994

Autori: Kao Sun-chueh, Karol Frederick John, Lynn Timothy Roger, Wasserman Eric Paul, Jorgensen Robert James, Brady Robert Converse

MPK: C08F 2/34

Značky: rozpustného, použitím, polymerů, spôsob, fáze, nenaneseného, plynnej, výroby, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyméru polymerizačnou reakciou v plynnej fáze zahrnuje: a) kontinuálne privádzanie plynného prúdu obsahujúceho jeden alebo viac monomérov obsahujúcich 2 až 12 atómov uhlíka do reakčnej zóny, b) privádzanie polymerizačného katalyzátora, ktorého veľkosť kvapôčok je v rozmedzí od 1 do asi 1000 mikrometrov, do uvedenej reakčnej zóny, pričom tento katalyzátor obsahuje i) zlúčeninu prechodného kovu vybraného z III. B skupiny až VIII....

Spôsob polymerizácie v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279998

Dátum: 18.03.1992

Autori: Morterol Frederic Robert Marie Michel, Raufast Charles, Martens André

MPK: C08F 2/34, C08F 10/00

Značky: plynnej, fáze, spôsob, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob polymerizácie alfa-olefínu majúceho od 2 do 12 atómov uhlíka sa uskutočňuje v polymerizačnom reaktore v plynnej fáze vedením plynnej zmesi, obsahujúcej alfa-olefín do kontaktu s katalytickým systémom Ziegler-Nattovho typu, obsahujúceho aspoň jednu zlúčeninu prechodného kovu patriacu do skupín IV, V alebo VI periodickej tabuľky prvkov, a kokatalyzátor obsahujúci aspoň jednu zlúčeninu kovu patriacu do skupín II alebo III...

Spôsob prípravy plynnej zmesi pre výrobu formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242270

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vinogradova Svitlana Vasiljevna, Eefelín Pavel, Tur Dzidra Rudolfovna

MPK: C07C 47/055

Značky: spôsob, formaldehydu, výrobu, přípravy, plynnej, zmesí

Text:

...nevýhodou sú zvýšené náklady na prípravu vodnej pary.Podstatou tohoto vynálezu je spôsob prípravy plynnej zmesi, pre výrobu formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore, s recirkuláciou vyparovanej kvapaliny cez jeden alebo viacej nízkoteplotných zdrojov energie vyznačujúci sa tým, že plyn obsahujúci kyslík sa nasycuje parami kvapaliny obsahujú cej metancl v dvoch až desiatich stupňoch s klesajúcou teplotou...

Automatický dávkovač viaczložkovej plynnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238994

Dátum: 01.07.1987

Autor: Zemanovičová Anna

MPK: G05D 11/13

Značky: dávkovač, automatický, zmesí, viaczložkovej, plynnej

Zhrnutie / Anotácia:

Rešenie patrí do odboru zariadení pre chemické technológie a rieši automatický dávkovač viaczložkovej plynnej zmesi s voliteľnou žiadanou koncentráciou výslednej ciachovnej zmesi. Jeho podstata je v tom, že riadiaci blok je pripojený na pneumatické dvojzložkové dávkovače, na ktoré sú pripojené plynové tlakové zásobníky s čistými plynmi, alebo s plynmi o konštantnom zložení. Výstupy dvojzložkových pneumatických dávkovačov sú cez pneumatické...

Automatický dávkovač plynnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239563

Dátum: 15.06.1987

Autor: Janata Jindoich

MPK: G05D 11/13

Značky: dávkovač, automatický, plynnej, zmesí

Text:

...dávkovačov sai dosiahne veľká stabilita koncentrácie pri pravovanej zmesi v závislosti na čase. Na priloženom výkrese je schematickyznázornený automatický dávkovač plynnej zmesi pre veľmi nízke koncentrácie.V konkrétnom príklade na obrázku automatický dávkovač podľa vynálezu pozostáva zo štyroch v sérii zapojených dvojzložkových plynových dávkovačov 5. Na tieto ich prvé vstupy 5.4 je pripojený riadiaci blok 1 U svojimi pneumatickými...

Spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234493

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ilavský Ján, Hronec Milan, Štolcová Magdaléna

MPK: C07C 39/04

Značky: spôsob, oxidáciou, kyseliny, fáze, plynnej, fenolů, benzoovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technologie. Rieši spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze. Rieši spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze pri teplote 250 až 350° C, keď molový pomer reagujúcich zložiek kyselina benzoová : voda : kyslík je 0,6 až 2,5 : 40 až TO : 1,5 až 2,5 s priestorovou rýchlosťou kyseliny benzoovej 0,01 až 0,22 kgh-1kg-1 katalyzátora. Podla vynálezu sa reakcia...

Spôsob prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234858

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hronec Milan Csc, Štolcová Magdaléna, Ilavský Ján

MPK: C07C 39/04

Značky: fenolů, benzoovej, kyseliny, oxidáciou, spôsob, fáze, plynnej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu prípravy fenolu oxidáciou kyseliny benzoovej v plynnej fáze pri teplote 50 až 350 °C pri stanovenom mólovom pomere reagujúcich zložiek za prítomnosti katalyzátorov oxidového typu všeobecného vzorca I Cu-M-O nanesených na nosiči s merným povrchom 40 až 190 m2g-l, kde M je 0,01 až 10,9 % hmot. alkalických kovov, kovov alkalických zemín a kovov II.b podskupiny periodickej sústavy prvkov. Obsah medi v katalyzátore je 1,5 až...

Spôsob powolfrámovania priemyselných diamantov z plynnej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235773

Dátum: 01.12.1986

Autori: Czajlík Mikuláš, Gubčová Alžbeta, Havlíček Tomáš, Jalůvka Jaromír, Ďurišin Jozef, Mičulek Jiří

MPK: C23C 11/02

Značky: powolfrámovania, spôsob, diamantov, fázy, priemyselných, plynnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spósobu powolfámovania priemyselných diamantov z plynnej fázy. Podstata spósobu podľa vynálezu spočíva v tom, že na priemyselné diamanty o veľkosti částic pod 100 um, nachádzajúce sa v prúde inertného alebo redukčného plynu, sa pósobí parami hexakarbonylu wolfrámu pri normálnom tlaku v rozmedzí teplót 150 až 450 °C. Spósobom podľa vynálezu sa na čiastočkách diamantu vytvorí súvislý wolfrámový povlak s veľmi dobrou prilnavosťou,...

Spôsob chlorácie 2-metylpyridínu v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 217697

Dátum: 16.07.1985

Autori: Štibrányi Ladislav, Rajniaková Oľga, Kováč Jaroslav, Považanec František

Značky: plynnej, fáze, spôsob, chlorácie, 2-metylpyridínu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru organickej technológie. Rieši spôsob chlorácie 2-metylpyridínu v plynnej fáze, ktorý sa uskutočňuje tak, že sa v kontinuálnom chlorátore vedú pary 2-metylpyridínu, vody a chlóru suprúdne tak, aby molárny pomer chlóru k metylpyridínu bol 6:1 až 19:1 s výhodou 10:1 pri teplote 39 až 500 °C, s výhodou 460 až 490 °C. Zlúčenina podľa vynálezu sa využíva ako prekurzor na syntézu 2-chlór-6-trichlórmetyl-pyridínu, prípadne na...

Spôsob prípravy plynnej zmesi pre výrobu aldehydov na kovových katalyzátoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 224674

Dátum: 01.10.1984

Autori: Juhás Stanislav, Zlacký Alojz, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš

Značky: výrobu, zmesí, plynnej, spôsob, přípravy, kovových, katalyzátoroch, aldehydov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy plynnej zmesí pre výrobu aldehydov oxidačnou dehydrogenácíou alkoholov vzduchom v plynnej fáze na kovových katalyzátoroch s výhodou na kryštalickom striebre vyznačujúci sa tým, že na kvapalnú zmes pozostávajúcu z vratného a čerstvého alkoholu sa pôsobí vzduchom a vzniknutá plynná zmes sa skrápa vodou, s výhodou demineralizovanou.