Patenty so značkou «pluhu»

Predĺžiteľná radlica snežného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18061

Dátum: 23.09.2008

Autor: Gandolfi Fabio

MPK: E01H 5/06

Značky: radlica, predĺžiteľná, pluhu, sněžného

Text:

...vynálezu v možných extrémnych prevádzkovýchNAJLEPŠÍ SPÓSOB USKUTOČNENIA VYNÁLEZU0012 S odkazom na vyššie opísané obrázky, 100 označuje, vo svojej celistvosti, predĺžiteľnú radlicu snežného pluhu realizovanú podľa predloženého vynálezu. Hlavne obrázky od SA do SD sú schematické pohľady na radlicu 100 snežného pluhu pripevnenú na špeciálne predpripravenom vozidle 150, napríklad nákladné auto, traktor alebo iný vhodný pracovnýstroj,...

Vozidlo pre odpratávanie snehu s radlicou snehového pluhu s nastaviteľnou šírkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11617

Dátum: 26.03.2007

Autor: Gandolfi Fabio

MPK: E01H 5/06

Značky: odpratávanie, radlicou, snehového, vozidlo, pluhu, šířkou, nastaviteľnou, sněhu

Text:

...uviest určité nevýhody s odkazom na priložené obrázky, týkajúce sa známeho stavu techniky, pričom obr. 1 A, obr. 1 B, obr. 1 C a obr. 1 Dznázorňujú príslušné pôdorysné pohľady na radlicu snehovéhopluhu v niekoľko významných usporiadaniach, a obr. 4 znázorňuje schematický pohľad na vozidlo pre odstraňovanie snehu, opatrené takou radlicou snežného pluhu a majúce tretiu0007 Radlica AL snehového pluhu obsahuje prvé teleso AL radlice, nesené...

Zařízení pro ovládání opěrného kola otočného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260421

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dolejší František, Hartman Evžen, Kušička Bohumil, Novák Miroslav

MPK: A01B 63/111

Značky: opěrného, zařízení, otočného, pluhu, ovládání

Text:

...kola 2 je připojena bud přímo k rámu 3 pluhu 19 neznázorněno), nebo, jak je tomu v daném případě, je přlpojena k nosníku 4 radlic pluhu 19, cožje výhodné u pluhů s přestavitelnou šířkou záběru vzhledem k vychýleni nosníku 4 asoučasné-mu vychýlení opěrného kola 2 do potřebného směru. Opěrné kolo 2 je uchyceno ve vidlici 5, opatřené příčníkem 6, na který je přípevněn dřík 7 kruhového průřezu, který nese na svém konci pevné uchycený tvarovaný...

Samoostriaci sa lemeš pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277880

Dátum: 07.06.1995

Autor: Junek Emil

MPK: A01B 15/04, A01B 15/06

Značky: lemeš, pluhu, samoostriaci

Zhrnutie / Anotácia:

Samoostriaci sa lemeš (1) pluhu je na čelnej strane vybavený vrypmi (3), postupne odklonenými v rozmedzí od 110 stupňov do 170 stupňov vodorovnej osi. Vrypy (3) sú vytvorené do 1/4 až 1/2 celkovej výšky lemeša (1) a majú polkruhový, pravouhlý, kosouhlý alebo oblý tvar.

Vedení řetězu uhelného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268835

Dátum: 11.04.1990

Autori: Breuer Oswald, Merten Gerhard, Rassmann Christoph, Steinkuhl Bernd

MPK: E21C 27/34

Značky: vedení, řetězů, pluhu, uhelného

Text:

...a je tažen poháněným řetězem podél řetězového hřeblového dopravníku, vedeným ve vedení, vytvořeněm na základkové straně řetězového hřeblověho doprevníku. Taková konstrukční řešení uhelného pluhu jsou obecně známá a nejsou proto na výkresoch zobrazena. vynález se týká konstrukčního řešení vedení řetězu uhelného pluhu, připojeného k jednotlivým žlebovým dílům řetězcvého hřeblového dopravníku na základkové straně žlabových díld 1 a...

Vícedílná ojničná hlava řídicích zařízení pro nastavování těžného horizontu uhelných pluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266561

Dátum: 12.01.1990

Autori: Merten Gerhard, Steinkuhl Bernd, Roling Franz

MPK: E21C 35/12

Značky: horizontu, pluhu, ojničná, uhelných, těžného, řídících, hlava, vícedílná, zařízení, nastavování

Text:

...tyčoví. Opačným tlakovým působením posuvných a zpětných válců se dají pŕitahovat jednotlivé posunující se jednotkyMezi ojničními hlavami l a dopravníkem l jsou zapojeny známým způsobem hydraulické řídící válce §, s jejich pomocí je dopravník l mimo na něm na straně základky namontované pluhové vedení klopen V lávkové rovině, pluh může být tedy řízen ve smyslu spouštění nebo zdvihání. Při znázorněném přednostním způsobu provedení jsou...

Zařízení pro změnu polohy otočného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265706

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novák Miroslav Ing, Kušička Bohumil, Dolejší František, Hartman Evžen

MPK: A01B 3/42

Značky: zařízení, otočného, pluhu, změnu, polohy

Text:

...plocha li kyvné vidlice lg je opatřena ovládací vačkovou plochoulg ovládacího táhla lg rozvšděče ll, na nějž je napojen pracovní válec g. V konzole l je pomocí kluzného lože lg uložen vodící čep lg, nesoucí na svém konci blokovací čep gg, s výhodou kuželový, upravený pro styk s čelní plochou li kyvné vidlice lg a přes pracovnívybrání ll kyvné vidlice lg též pro styk s úložným vybráním gg ovládacího čepu Q. Vodicí ep lg je dříkem gl, na...

Přídavné zařízení k pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247060

Dátum: 15.08.1988

Autor: Ruban Nadižda Sergejevna

MPK: A01B 17/00

Značky: pluhu, zařízení, přídavné

Text:

...svislá nastavovací ústrojí 9, která jsou uchynena. vodicími šrouby 13 a tlačhou pružínou nebo pneumatíckým pružným prvkem obr 1. jPřes spojovací ramena 12, jejichž odvrácené konce od podéiného nosníku 3, zasahují do nastavovacích ústrojí 9, ve kterých jsou spojený, vodicím šroubem. 13 tak,. seřízení výšky podélného nosníku. Btlze uskutečnit ruční klikou 14. Na podéiný nosník. 3. jsou unevněný ložiskové třmený Lse svými pracovními koly...

Pluhová čepel radličního pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257172

Dátum: 15.04.1988

Autori: Havrlant Václav, Světlík Jan

MPK: A01B 15/04

Značky: radličního, pluhová, pluhu, čepel

Text:

...břitem dochází při odřezávání zeminy k napěchování části zeminy a nestálému zhutñovánípůdy pod odřezávanou vrstvou.Uvedené nevýhody odstraní pluhová čepel radličního pluhu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že pluhová čepel je opatřena pilovitým ostřím a jednotlivé hroty na hřbetu pluhově čepele přecházejí ve vystužující trojboké hranoly.Výhodou pluhové čepele podle vynálezu je, že snáze vniká do tvrdé a kamenité zeminy a tím...

Vedení důlního dobývacího stroje, zejména uhelného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244666

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sloup Václav, Kupf Lubomír, Hrašeovă Věra

MPK: E21C 35/12

Značky: vedení, zejména, stroje, pluhu, důlního, dobývacího, uhelného

Text:

...na úseky. Vedeníslouží k vedení důlního dotąývscího stroje, zejména k nuoenemu vedení uholliłw pluhu, ktorý není znázorněn.Vedení E sestava v podstatě z úhelníku B, kluznyoh distančních kusů u, stojím JA a krytu jj. Úhelníky 3, které mají úseky odpovídající dálkově úeemm 1 Q žlabtl řetlzoveho hŕeblového dopravníku, mají jednak zduižené rameno 16 a jednak dolní rameno u, ktoré as opírá o počvu g a slouží jako kluzná dráhe dobývacího stroje...

Zařízení pro změnu záběru půdozpracujícího stroje, zejména pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255829

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kušička Bohumil, Novák Miroslav, Dolejší František, Hartman Evžen

MPK: A01B 63/02

Značky: pluhu, zejména, stroje, záběrů, změnu, půdozpracujícího, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu je ve schematickém půdoryse znázorněn na připojeném výkrese.K traktoru l je prostřednictvím závěsu g, např. neseného, uchycen nosný příčník 3, s výhodou zhotovený z U - profilu, směrem dozadu otevřeného. K němu je pomocí spojovaoího táhla A přiklouben rám Ž půdozpracujícího stroje Q, opatřený případně zadním opěrným kolem1. K rámu É jsou nosnými klouby 3 přikloubeny podélné nosníky 2 pracovních těles lg, opatřené...

Otočný mechanismus obracecího pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244461

Dátum: 15.09.1987

Autor: Eavojský Róbert

MPK: A01B 3/42, A01B 3/30

Značky: pluhu, mechanismus, otočný, obracecího

Text:

...otočná páka j se závěsemg.Na závěsu A je uspołádán propojovací hák i dotlačoveny pružinou Q na čep 1, upevněný v otočná páoo j. Závesná konzola ,L je opatřena stavitelný) iroubem 5 a dorazem 2 záväeu g. otočná páka 1 jo kloubově propojsna táhlem u prostřednictvím čepu L 2 s otočným těleesm m, ktoré je otočnő ulołeno na centrálním čepu 19,.Poloha otočnáho tělesa 13 je ustovene zápedkou LL v ozuboi u. K otočnámu tělesu ji jo upevněn nosič...

Zařízení k upevnění přídavné slupice podrýváku na pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240577

Dátum: 15.08.1987

Autori: Fehrke Gerhard, Zeidler Hagen

MPK: A01B 13/08

Značky: podrýváku, přídavné, zařízení, pluhu, upevnění, slupice

Text:

...výztuh-ami pro čepové připevnění hydraulického válce prídavné slupice, který zajišťuje zařízení proti poškození při najetí na tuhou prekážku. Hydraulický válec je tlakovou hadicí zapojen dovstávajícího hydraulického obvodu pluhu.Předností zařízení je snadná a rychlá montáž na současně používané typy pluhů, stejně tak 1 demontáž, potrebujeme-li pluh použítjen ke klasické orbě. Zařízení dále odstraňuje možnost poškození pracovních orgánů...

Zařízení pro automatické přestavování podpěrného kola pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241753

Dátum: 10.08.1987

Autori: Engelthaler Zdenik, Kuna Lubomír

MPK: A01B 15/00

Značky: podpěrného, automatické, přestavování, zařízení, pluhu

Text:

...automatické přestavování podpěrného kola pluhu podle vynálezu umožňuje automatické natáčení kola do žádané polohy při transportu nebo práci pouhým jeho-spuštěním nebo zvedn nutim pomoci lineárního motoru, čímž zcela odpadá jeho namáhavéAruční natáčení ačasové ntráty s tim spojené.Přikíad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na pripojených výkresoch kdy obr. 1 je celkový pohledsom z obr. 2 a obr. 4 nárysem z obr. 2. K...

Zařízení pro pojistné sklápění radlic a pluhů, zejména sněhových

Načítavanie...

Číslo patentu: 243335

Dátum: 15.05.1987

Autor: Imrýšek Jan

MPK: E01H 5/06

Značky: pojistné, sněhových, sklápění, pluhu, zařízení, radlic, zejména

Text:

...i výrobné jednoduché a navíc nezvyšuje hmotnost radlice.Princíp řešení je patrný z připojených výkresů, kde na obr. 1 je schematicky znázorněm na v bočném pohledu radlice v pracovní poloze a na obr. 2 je boční pohled na radlici při přejíždění pevné překážky.Vozid 1 qgg je vybavena upínacím zařízením 3 a radlice Á sbřitem 33 a kluzákem łł je přípojena k vozidlu lg upínacím zařízením g přes zařízení sestávající z hydraulickěho válce 1 otočné...

Zařízení k otáčení pluhu lineárním hydromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250396

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Miroslav, Procházka Václav

MPK: A01B 3/30

Značky: lineárním, hydromotorem, pluhu, zařízení, otáčení

Text:

...je připevnéna neznázorněným tříbodovým závěsem k neznázorněnému traktoru, je točně uložená klika 3, ve které jsou vytv-ořeny otvory 15. K zadnímu konci kliky 3 je pevné připojena otočná část pluhu 2. V nosné části pluhu 1 je dále upevněn hřídel 5, na kterém je Výkyvné uložená páka 4 s klíny 16.Výkyvný pohyb páky 4 s klíny 16 je V krajních polohách omezen pevnými dorazy 14 a, 14 b.V nosné části pluhu 1 je dále suvně uložena odpružená...

Zařízení pro automatické ovládání zkrápění prachu v pracovní zóně uhelného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236439

Dátum: 01.06.1986

Autori: Opletal Jaroslav, Ryška Miroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: pluhu, prachu, ovládání, automatické, zařízení, pracovní, uhelného, zóně, zkrápění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší automatické ovládání zkrápění prachu v závislosti na okamžité poloze uhelného pluhu. Podstatou zařízení podle vynálezu je, že do hydraulického obvodu přesouvacích válců hřeblového dopravníku je vřazen řídicí válec přívodu postřikové vody k trysce, tento řídicí válec je ovládán změnami tlaku v přesouvacím válci vyvolanými reakcí přítlaku přesouvacího válce na hřeblový dopravník a na uhelný pluh v okamžiku kdy uhelný pluh rozpojuje...

Zařízení k regulaci záběru a zahlubování pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223033

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pavlica Ivo, Tanev Peno, Brázda Zdeněk

Značky: záběrů, zařízení, zahlubování, pluhu, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k regulaci záběru a zahlubování pluhu. Pluh je opatřen výkyvnými slupicemi s orebními tělesy. Alespoň jedna výkyvná slupice je skloubena s lineárním motorem, který je jednou stranou napojen prostřednictvím tlakového přívodního potrubí na hydraulický rozváděč. Druhá strana lineárního motoru je s výhodou spojena spojovacím potrubím s tlakovým akumulátorem hydraulické pojistky.